Як в Україні будуть приборкувати держборг

10 грудня 2017, 07:46

Сергій Гусєв

Якщо швидко не вжити ефективних заходів, борговий тягар для економіки може стати непосильним

Державний борг – це сукупні боргові зобов'язання країни перед усіма кредиторами (юридичними та фізичними особами, державами, міжнародними організаціями та ін.). Він складається із заборгованості уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також боргів всіх корпорацій з державною участю (пропорційно частці держави в їх капіталі).

Держборг розділяється на зовнішній, тобто заборгованість іншим країнам, міжнародним фінансовим організаціям та ін., і внутрішній – заборгованість власникам державних цінних паперів і іншим кредиторам.

В борг беруть практично всі держави – це дозволяє їм розвиватися. Свого часу соціалістична Румунія вирішила обнулити свої зовнішні борги, але рівень життя в країні від цього аж ніяк не збільшився, скоріше, навпаки.

У загальному випадку немає відповіді на питання, яка величина держборгу є оптимальною або безпечною для країни. У одних при рівні боргу в 30-40% від ВВП вистачає проблем, а інші і при 110% відчувають себе непогано. Але в Україні
поточне боргове навантаження – близько 70% ВВП- міжнароднимифінансовимиорганізаціямивважаєтьсянебезпечним,та йурядзгіднийзцим.

Реклама

Однакоцінюватипотрібноне тількивеличинуборгу,алеійогоструктуру,графіквиплат.Можевиявитисятак,щовякийсьперіодвиплатибудутьтакі великі,щодляїхпокриттяне вистачитьдоходівбюджету,доведетьсязалазитиввалютнірезервикраїни,можливатакожмасаіншихнеприємностей.ДляУкраїнинайбільшнебезпечнийвцьомувідношеннірік-2019.

В тренді
Оформлення субсидій по-новому: українцям підказали чотири способи
В тренді
Закони про пільгове розмитнення євроблях набрали чинності: чого чекати далі?
До України завезли сотні тисяч "євроблях"
В тренді
Транзит газу падає, втрати економіки зростають – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Фото: "Укртрансгаз"

Здержборгомуряд повиненпрацювати:оцінюватипотребавновихзапозиченнях,плануватинадходженнякоштів,необхіднихдляздійсненняне тількинайближчих,а йщододалекихвиплат,реструктуризуватиборг,наприклад,замінюючидорогіікороткізобов'язаннядешевшимиідовгимиіт.п.

Займаєтьсяцим,восновному,Мінфін.СтверджуєжзагальніпринципироботиКабінетміністрів.Так, 1 груднявінприйнявСередньостроковустратегіюуправліннядержборгомна2017-2019рр.

Цілі управління держборгом

Уцьомудокументійдеться про те,щоцілямиуправліннядержавнимборгомє:
  • фінансуваннядержвидатківзмінімальноможливоювартістюобслуговуваннядержавногоборгу(зурахуваннямризиків);
  • забезпеченняефективногофункціонуваннявнутрішньогоринкудержавнихціннихпаперівірозширеннядоступудо міжнародного ринкукапіталу.
Завданнямиуправліннядержборгомвсередньостроковійперспективіє:отриманняповноцінногодоступудо зовнішніх джерелфінансування,зменшеннявартостіобслуговуванняборгуіуникнутипіковихнавантаженьнадержавнийбюджет,пов'язанихзплатежамипо боргу.

Прогнозна потреба в запозиченнях складає близько 174,8 млрд грн у 2017 році, 214,9 млрд – в 2018 році і 258,6 млрд – в 2019 році.

Грошіціможназнайтивсерединікраїниіпоза нею.Усерединіголовнимипокупцямидержавнихціннихпаперівєбанки.Найдешевшимдоступнимзовнішнімресурсомєкоштиміжнароднихфінансовихорганізаційіофіційнихкредиторів(іншихдержав).Алеподібнекредитуваннянапільговихумовахпередбачаєвиконанняпозичальникомпевнихумов.

Найбільшпоширенимринковимінструментомздійсненнязовнішніхзапозиченьєвипуск облигацій зовнішньої державної позики (євробондів). Ціпаперивипускаютьсянарізнийтермініз різноюрічною прибутковістю,якудержаваобіцяєпокупцям.Узагальному випадку,якщопопит великий,тодохіднижче.
Випускиєвробондівможутьздійснюватисяяквіноземній валюті,такізприв'язкоюдо національної валюти,щодозволяєзалучитиіноземнихінвесторів,уникаючивалютногоризику(залежновеличинивиплатвідкурсунаціональноївалюти).

Що будуть робити для зниження небезпеки боргового навантаження

ДляреалізаціїСтратегіїуряд має намірздійснититакізаходи:
  • збільшенняпитомоївагивнутрішніхзапозиченьвзагальній структурі(якщоне вистачитьгрошей,тодляповерненнявнутрішніхборгів,вкрайньомувипадку,можнаїхдодрукувати, нехайіфінансовихризиківвданомувипадкуменше);
  • регулярнерозміщенняширокогоспектрудержавнихціннихпаперівзрізнимитермінами обігувідповідно до попиту;
  • збільшеннясередньоготермінуобігу державнихціннихпаперів(так,довгі паперидешевші,алеітривалістьвиплатвідсотківпонимзростає);
  • проведенняроботищодо забезпеченняповноцінногодоступуУкраїниназовнішніринкикапіталу(дляцьогопотрібнозміцнюватиекономіку,боротисязкорупцієюіт.п.-інвесториповиннівіритипозичальникові);
  • здійсненняопераційзметоюзменшенняпіковихнавантаженьнадержавнийбюджетістимулюванняпопитунадержавніцінні папери;
  • обміндержоблігацій,що знаходятьсяу власностіНаціональногобанку,нанові,випущенінаіншихумовах(цеваріантреструктуризаціїборгу);
  • розширенняспівпрацізміжнароднимифінансовимиорганізаціями,зокремаСвітовимбанком,МВФ,Європейськимбанкомреконструкціїтарозвитку,Європейськимінвестиційнимбанком(ціорганізаціївимагаютьвідвладиУкраїниреформ,безчогогрошейне дадуть).
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти