"Подвійна перемога" України і Росії в Стокгольмі і нові пристрасті по ПриватБанку: що змінилося за тиждень

23 грудня 2017, 09:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ціни на продукти зросли, а Національний банк попередив українців про небезпеку зволікання з МВФ

Цей тиждень ознаменувавсядовгоочікуванимрішеннямСтокгольмськогоарбітражуза контрактомнапоставкугазуміж"Нафтогазом"і"Газпромом".Втім,подіярозцінилияквласнуперемогуівУкраїні,івРосії.Крімтого,країнізапам'ятаєтьсяівердиктіншогоміжнародногосуду-вЛондоні-про арештактивівекс-власниківнаціоналізованогоПриватБанку.

Сайт"Сегодня"зібравТОП-5 найбільшважливихекономічнихтем тижня
.

1. Рішення Стокгольмського арбітражу по суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому"

Реклама

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що виграв у Стокгольмському арбітражі спір проти "Газпрому" по контракту на поставку газуповсіх ключових питаннях."Арбітражнийсудвизнавнедійснимикабальніположенняконтракту,привівшийогодо ринковихєвропейськихстандартів."Нафтогаз" оцінюєзагальнийпозитивнийефектрішеньарбітражув75 млрддоларівзавесьтерміндіїконтрактунапоставкугазу",-відзначиливкомпанії.

Зокрема:

  • Судповністювідхиливвимоги"Газпрому"поположенню"бери-або-плати"насуму56 млрддоларівза 2009-2017 роки.
  • "Нафтогаз"домігсязменшеннямайбутніхобов'язковихрічнихобсягівбільшніж10разів -відповідно дойогофактичнихпотребвімпортігазу.
  • СудтакожзнизивцінуросійськогогазудляУкраїнив IIкварталі2014року на27,4%-до352доларівзатисячукубометрів.Яквідомо,"Газпром" вимагавсплатитигаз,поставленийнавесні2014 поціні485доларівзатисячу"кубів".В"Нафтогазі"зазначили,щозавдякиперегляду контрактноїціниУкраїназаощадила1,8 млрддоларівнапридбаномув2014-2015рокахгазі.
  • "Нафтогаз" небудеплатитиРосіїзагаз,який"Газпром"з 2015року поставляєнатимчасовоокупованітериторіїДонбасу.Майбутні постачаннянанепідконтрольнітериторіїДонбасуне торкнуться"Нафтогаз"доприпиненняокупації.

25542530_1595171773895935_1425297058811799967_o

В той же час, "Газпром" також заявив про перемогу в Стокгольмі. Російськакомпаніяповідомила,щонавітьзурахуваннямвсіхвідхиленихвимог"Нафтогаз"повинензаплатити2 млрддоларів,атакож"Нафтогаз"зобов'язанийщорічноз 2018 рокувідбиратиіоплачувати4 млрдкуб.мгазу.Цейгазовийконтрактдієдо 2019року.

Алецещене кінець"газовихрозглядів"-"Нафтогаз"вимагаєу"Газпрому"до16 млрддоларівза другим позовомвСтокгольмі.Ця суперечкастосуєтьсятранзитногоконтракту 2009 року,остаточнерішеннясудуочікується28лютого2018 року.

2. Арешт рахунків Коломойського

ВисокийсудАнгліїпочаврозглядатипозовнаціоналізованогоПриватбанкудойогоекс-власників-ІгоряКоломойськогоіГеннадіяБоголюбова.Першимнаказомсудустав всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова назагальнусуму2,5 млрддоларів.Рішеннясудуєтимчасовим-довинесенняостаточноговердикту.
Реклама

РішеннясудувіталоМіністерствофінансівіНаціональнийбанкУкраїни(НБУ).У Нацбанкупідкреслили,щоце"хорошановинадляплатників податківвУкраїнііукраїнськоїекономіки",аджеудержавиз'явивсяшансповернутикошти,витраченінадокапіталізаціюПриватБанку.Регуляторранішепідрахував,щокожномуукраїнцевідовелосязаплатити3,5тисячігривеньзапорятунокПриватБанку.

Яквідомо,НБУнаполягаєнатому,щопроблемизкапіталому"Привата"виникличерезнеправомірні діїколишніхвласників.Щевлітку2017 року,черезпіврокупіслянаціоналізації"Привату"протиКоломойськогоіБоголюбовазавеликримінальнепровадження-черезневиконаннятермінівреструктуризаціїборгівбанку,прописанихвугодіпро перехідПриватБанкувдержвласність.

В тренді
Кредит під 7% дадуть не на будь-яку квартиру: список обмежень

Економіст Борис Кушнірук пояснив "Сегодня", що в результаті в України може з'явитися підстава для оголошення Коломойського і Боголюбова в міжнародний розшук. "Якщо буде доведено факт, що ці особи (екс-власники" Привату "- Ред.) вивели гроші, мова йде про крадіжку. А якщо мова йде про крадіжку, то в України з'являється цілком законна підстава оголосити їх в міжнародний розшук",- зазначив Кушнірук.

3. Звіт НБУ про фінансову стабільність

НаціональнийбанкУкраїни(НБУ)оприлюдниваналізекономічноїситуаціївУкраїніза підсумкамитретьогокварталу2017 року.НБУпопередив,щозатримка з отриманням траншу МВФ загрожує стабільності в країні.

УНБУвпевнені-безпідтримкиміжнароднихінститутівуспішнавиплата20 млрддоларівза держборгомв 2018-2020рокахстаємалоймовірною.Крімтого,вНацбанкувважають,щоУкраїніслідрозпочатипереговорипро нову програмуМВФщедозавершенняпоточної.У тойжечас,цюініціативуне підтримуєміністрфінансівОлександрДанилюк,який вважаєтакийкрокпередчасним.

Крімризиків,Нацбанквідзвітувавіпро успіхи.Так,за данимирегулятора, в Україні оживає кредитування, причомуцейпроцесне шкодитьфінансовійстабільностідержави.Відновленняпочалосязроздрібногосегмента-банкинарощуютьпортфелікредитівфізичнимособам,перш за все,споживчих.

Однакза рівнемпроникненнятакихкредитівУкраїнивсеоднощезнаходитьсянаостанньомумісцівЄвропі.НБУочікує,щовнайближчікількароківтемпизростаннякредитуваннядомогосподарствбудутьдужевисокими.У тойжечасставкиповалютних депозитахнаселеннязнаходятьсянаісторичнихмінімумах,за гривневими-найменшізаостанні5років.

НБУ необійшовувагоюістрімке зростаннякурсу долара, який на цьому тижні побив трирічний рекорд. Нацбанкзапевняє-фундаментальнихпричиндляпадіннягривнінемає,анинішнє"просідання"спровокувалисезоннііпсихологічнічинники,одинзяких-самевідсутністьфінансуваннявідМВФ.

4. Ціни на продукти до Нового року

Аграрніекспертипочалипідбивати підсумки2017 року іназвалиТОП-5 продуктів, що подорожчали в Україні. РозрахункиАсоціаціїпостачальниківторговельнихмережпроводилисявдвохвимірах-гривневомуіпроцентному.Врезультаті вийшлидва відмінних одинвідодногоТОПу.Втім,перше місцевобохваріантахзайнявсамийтрадиційнийукраїнськийпродукт-сало.
В гривніВ процентах
1. Сало +28 грн/кг
2. Свинина +27 грн/кг
3. Вершкове масло +27 грн/кг
4. Яловичина +26 грн/кг
5. М'який сир +20 грн/кг
1. Сало +68%.
2. Буряк +58%.
3. Морква +57%.
4. Свинина +37%.
5. Яловичина +30%.

Крімтого,з11по 20 грудняподорожчали16найменуваньпродтоварівз23підлягають державномумоніторингу.Так,цінинаяловичинузкісткоюпіднялисяна1,3грн-до114грн/кг.Високийприрістпродемонструвалисметана,тушкакурки,м'якийсиріяйця-від40копійокдо1грнзакілограмабодесяток.
Реклама

Також "Сегодня" розрахувала, скільки коштують три варіанти меню до Нового року нарізнийгаманець:відскромногододоситьоб'ємистого.До речі,яквідзначаютьексперти,новорічнеменюукраїнцівзрокуврікзмінюєтьсямало:сирната м'яснанарізка,гарячем'яснеблюдоісалати.

5. Прощання зі Сбербанком

19 листопада НБУ визнав недійсною банківську групу російського Сбербанкув Україні.Причиноюзакриттягрупи"Сбербанк"сталозакриттяоперації з продажучленацієїгрупи-VSБанку.НБУзареєструвавбанківськугрупу"Сбербанк"4жовтня2013 року.УнеївходилисамСбербанк,VSБанкікомпанія"СбербанкЛізингУкраїна",якабулапроданавквітні2017 року.

Крімтого,БілоруськийдержавнийПарітетбанкнаправивпакетдокументіввНБУдляузгодженняпокупки100%акційукраїнської"дочки"російськогоСбербанку.Наглядоварадабілоруськоїфінустановиприйняларішенняпро придбанняСбербанкуРосіївУкраїні"за підсумкамианалізуможливихшляхіврозвиткубанку".ЯквідзначиливБілорусі,керівництвоПарітетбанку високооцінюєпотенціалукраїнськоїструктури.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти