Демарш "Газпрому": як Росія перекрила Україні газ і що буде далі

3 березня 2018, 07:52

Ксенія Капустинська , Арділес Катерина

Експерт: енергетична безпека всієї Європи під загрозою, але розрахуватися з Україною все одно доведеться

Востаннійденьзими,28 лютого,Стокгольмськийарбітражпоставив крапкувгазовій суперечціУкраїнитаРосії,якийтривавз 2014 року.Алерішеннясудувивелобагаторічну"війну"українського"Нафтогазу"іросійського"Газпрому"нановийвиток.Врезультаті1 березня "Газпром"відмовивсяпоставитиУкраїнігаз,а 2 березня Росія заявила, що достроково розриває "кабальний контракт" на поставку і транзит газуівжерозпочала відповіднупроцедурувсевтомужСтокгольмськомуарбітражі.

Сайт"Сегодня"згадав,щопередувалорадикальному рішенню"Газпрому",із'ясував,чоготеперчекатиукраїнцям.

Стокгольмські пристрасті

Влітку2014 року "Нафтогаз"і"Газпром"подалиодин проти одногопозовидо Арбітражного інститутуТорговоїпалатиСтокгольма.Скаргистосувалисядоговорукупівлі-продажугазу,якийбувукладенийв2009 році.Ужовтнівсудіз'явивсяініційованийукраїнською стороноюсуперечкапро контрактнатранзитгазу.

Рішеннящодо поставокгазуСтокгольмськийарбітражвинісвгрудні-2017.Тоді"Нафтогаз"впевненозаявив,щовиграв спір проти "Газпрому" з ключових питань:
  • Україні недовелосяплатити"Газпрому"56 млрддоларівзагаз,поставленийза 2009-2017 роки
  • "Нафтогаз" небудеплатитиРосіїзагаз,який"Газпром"з 2015року поставляєнатимчасовоокупованітериторіїДонбасу
  • завдякиперегляду контрактноїціниУкраїназаощадила$1,8 млрднапридбаномув2014-2015рокахгазі.
Реклама

255425orig

Втім,"Газпром"тежбувупевненийу своїйперемозіібачив"райдужнімоменти"-Українаповиннабулазаплатити$2 млрд,аконтракт2009року залишитисячиннимдо 2019року.ПлатитиУкраїнатимчасововідмовилася-додругогорішеннясуду,аджеКиїврозраховувавнавзаємозалікштрафів.Іцейрозрахуноквиправдався.Аленайважливішимвпершомурішеннісудузалишаєтьсяте,щоУкраїнав2018-2019рокахзобов'язаназакуповуватигазу"Газпрому"(мінімум5 млрдкуб.Мврік).

Вердиктщодо спорупро транзитнийдоговірсудСтокгольмаоголосивпізноввечері28 лютого.Арбітражпостановив,що"Нафтогазу"належить виплата компенсації усумі$4,63млрд занедопоставку"Газпромом"узгодженихобсягівгазудлятранзиту.

За результатамидвохрішень"Газпром"заборгував$2,56 млрд.Обидва контрактидіютьдо 2019року.

В"Нафтогазі"запевняють,щовиграли"5 тисячгривеньнакожнуукраїнськусім'ю".Витратитище неотриманігрошіплануютьнаенергоефективністьівидобутокгазу-вмайбутньомуцедопоможезробитиблакитнепаливобільшдоступнимдляукраїнців.

"Газпром" завдає удару у відповідь

Поки соцмережі раділи через фінальне рішення Стокгольмського арбітражу, вМосквівжепочалипідраховуватизбитки-"Газпром"практичновідразузаявив,щоне згодензрішеннямсудуібуде"всімаспособами"відстоюватисвоїправа.

"Нафтогаз"тимчасомналаштовувавсяна"мирні"газовіпереговоризРосією.Алеспокійногообговореннядеталейподальшої співпраціне відбулося-РосіявідмовиласяпочатипоставкигазувУкраїнуз 1 березня.Причому"Газпром"зробивцевморозиіпопередивпро своє рішенняза15хвилиндозапланованогостартупоставок.Більштого,російськастороназнизилатискгазунавходівукраїнську"трубу"докритичнихрівнів.Цепоставилопідзагрозуне тількизабезпеченняУкраїнитеплом,алеітранзитгазувЄС,детежударилиморози.

"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого" – отметили в "Нафтогазе".

УкраїнавідразужпопередилаЄСпро спробиРосіїзірватитранзитіпочалашукатиспособикомпенсуватираптовувтратуросійськогоімпорту,через якукраїнітеперне вистачає18 млнкубівгазу.УпрезидентаівКабмініпройшоврядекстренихнарад.Покищобулизробленітакіосновнікроки:

  • Україна перейшла на режим економії газувведенийвдіюпланпороботіенергосекторунанайближчі10днів.Планпередбачаєпереведеннягенеруючихкомпанійзгазунамазут.ЯкзаявивміністренергетикиІгорНасалик,цедозволитьекономитиблизько15-20млнкубівгазуна добу.Садкам,школамівищим навчальним закладамрекомендувалипризупинитироботудо 6березня,апромисловості-оптимізуватироботузурахуваннямекономіїенергоресурсів.
  • ЕкстреніпоставкигазувУкраїнупочалаПольща.Протягом березняУкраїнаплануєотримати60 млнкуб.мблакитногопалива.Угодапокитимчасова,алеможебутипродовжена.
  • Українців,уякихвстановленікотли,закликали"прикрутити"накількадніввсвоїхбудинкахтемпературунаодинградусвденьінадваградусивночі.
Реклама

До того ж Єврокомісія вже збирається втрутитися у вирішення спору - вЄвропівкрайстурбованітим,щорішенняСтокгольмськогоарбітражуне привелодонормалізаціїпоставокгазу,анавпаки,лишепосилилопроблеми.

Розірвання контрактів – реальная погроза або шантаж

Кульмінацієюстала заява"Газпрому"про бажаннярозірватизУкраїноюгазовіконтракти-інапоставкублакитногопалива,інайоготранзит.ІякщобеззакупівельросійськогогазуУкраїнаспокійножилаз 2015 року,томожливаповнавтрататранзитувикликаєсерйознезанепокоєння-"прокачування"газуєважливоюстаттеювалютногозаробіткукраїни.

Алевсе-такизаява"Газпрому"щене означає,щоУкраїназалишитьсябез"транзитногозаробітку"внайближчідні.По-перше,офіційнихповідомленьпро припиненнятранзиту"Нафтогаз"щене отримував.По-друге,дляюридичного оформленнятакогорішеннязнадобитьсячималочасу-контракти непередбачаютьможливостіодносторонньогорозірвання.Цевизнаютьівсамому"Газпромі",представникиякоговнеофіційних коментаряхзапевняють-покищотранзитгазучерезУкраїнутриває.

Українська владавпевнена,щодемаршросійськогогазовогомонополістане зашкодитьУкраїні.

"Росії не вдалося і надалі не вдасться виставити Україну ненадійним партнером, навіть шляхом шантажу і провокацій, як, наприклад, загрозою російського" Газпрому "розірвати з українським" Нафтогазом "контракти на поставку і на транзит газу. Подібні заяви" Газпрому "можуть пояснюватися тільки небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання, і я впевнений в тому, що, якщо це трапиться, то "Нафтогаз" безумовно звернеться в арбітраж для додаткової компенсації збитку, який зараз наноситься безвідповідальними діями "Газпрому", - заявив президент України Петро Порошенко.

Іполітики,ігалузевіекспертисходяться на думці,щоповедінка"Газпрому"загрожує енергетичній безпеціне тількиУкраїни,алеівсієїЄвропи-російськакомпаніяпродовжуєдоводитисвоюненадійність.

Крімтого,економістБорисКушнірукпов'язуєзаявищодо газузпромовою президента РФ Володимира Путіна, в якій він залякував світ ядерною зброєю.

"Это угроза не только для Украины, это угроза для энергетической безопасности Европы. Это говорит о том, насколько ненадежным является "Газпром" с точки зрения вообще отношений. Он в любой момент может, если его не устраивает что-то, просто разорвать отношения и создать угрозу для всех. Но не так быстро там все можно разорвать. Пока сложно, сказать как будут разворачиваться события. Решение арбитража они отменить не могут. Более того, когда они снова идут в арбитраж, они сразу признают любое решение суда. Поэтому рассчитаться с Украиной они все равно должны. Но, на мой взгляд, это решение является частью вчерашнего выступления Путина. Потому что отражает попытку откровенного запугивания, шантажа", – считает Кушнирук.

Прицьомуаналітикзакликає ненехтуватиросійськимизаявами.

"Ко всему этому нужно быть готовым. Это серьезные призывы но так быстро они это сделать не смогут. Им выставят огромные штрафы. Если они разорвут этот контракт по транспортировке, Украина будет подавать иск требовать ареста всех активов и в России, и за рубежом в связи невыполнением условий. Но это элемент такого шантажа – в надежде, что Запад испугается", – отметил Кушнирук.

На думкуекономіста,Кремльможе незупинитисянагазовійтемііпітищедалі-наприклад,повністю"обірвати"поставкивсіхтоварів,включаючиядерне паливо.

"Я не исключаю и больших действий. Условно говоря, может остановиться и все остальное. Могут блокировать все поставки товаров из Украины в Россию. У нас сейчас туда только 9% экспорта, но он есть. Есть вопрос рисков и в ядерной области, если они прекратят поставлять ТВЭЛы,  Украина столкнется с существенной проблемой. Мы частично перевели энергоблоки на Westinghouse, но из 15 блоков это пока лишь шесть. А ядерной электроэнергии у нас в балансе 60%. Мы в следующие несколько лет можем столкнуться с существенными рисками, к этому нужно быть готовыми", – отметил Кушнирук.

Повернути ГТС назад

Навітьякщонинішня газова кризазавершитьсявдалодляУкраїни,нашій країніщеєнадчимпрацювати.ЯквважаєБорисКушнірук,впершучергуУкраїніпотрібнобільшезайматисяенергетичною безпекою,зокрема,скороченнямспоживаннягазу.

Реклама

Експерттакожбачитьсерйознийвикликіз забезпеченнямУкраїнигазом,якщотранзитвсе-такиприпиниться.

"Как работала система? Газ шел через территорию Украины, мы накапливали его в весенне-летний период в хранилищах. Потом в осенне-зимний период газ потреблялся в восточной и центральной Украине, а взамен мы использовали накопленный в хранилищах газ для выполнения транзитных обязательств. Сейчас, если мы теряем транзит полностью, нужно полностью разворачивать эту систему и достраивать совершенно по-другому", – считает Кушнирук.

Засловамиекономіста,в Україниєресурси,щоб"повернутиГТСназад",алецебудеозначатисерйознігрошовівитрати.ТомуКушнірукрадитьмінятисистемуспоживанняенергоресурсівтак,щобмаксимальнознизитизалежністьвідгазу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти