Як відкрити магазин для майбутніх мам: бізнес-план

20 травня 2018, 08:55

Христина Коновалова

На продажу товарів для вагітних заробимо 15 тис. грн на місяць

Незважаючинаскладності,українськіродини невідкладаютьпланипродовженняродувдовгийящик.Це означає,щонішавиробництваіпродажутоварівдлямайбутніхмаміновонародженихмаєхорошішансидлярозвитку.

"Этот сегмент бизнеса сложно заполнить полностью из-за высокого спроса со стороны клиентов. Но часто новые проекты, например, магазины, работают не более трех лет. Дело в том, что торговля товарами для мам и детей интересует, в основном, тех, кто живет похожими интересами: материнство, детское развитие, семейное здоровье. Логично, что такие магазины (в онлайне и оффлайне) запускают женщины в положении или молодые мамы. Но как только наступает пора выходить из декрета, львиная доля предпринимательниц закрывают точки продаж и возвращаются к старым профинтересам. Так что новые проекты по торговле мебелью, техникой, одеждой, косметикой, аксессуарами, рассчитанные на новоиспеченных родителей и маленьких детей, всегда востребованы", — говорит глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспективизапускумагазинуодягудлямайбутніхмамвКиєві.

1.      Характеристика проекту

Відкриваємо магазин "Маленькі радощі" для майбутніх матусь. Будемо продавати одяг, аксесуари, косметику для вагітних. Також запропонуємо товари для новонароджених і малюків до півроку-року. Конверти, сорочечки, повзунки, боді, радіо-няні, іграшки-розвивалки і т.д. Крім оффлайн-магазину запустимо і інтернет-сайт. Плануємо торгувати українськими товарами хорошої якості по сезону і в бюджетному сегменті. І, звичайно, розмістимо офф-лайн магазин в одному з нових мікрорайонів Києва. Це дозволить забезпечити непогані умови розвитку навіть на тлі високої конкуренції в цій ніші. За розрахунками, якщо щодня до нас будуть приходити по 10 клієнток і купувати товари на середній чек в 300 грн, проект окупиться за рік і десять місяців.

2.      Стартові витрати

Реклама

Настартіпотрібноврахувативитратинаремонтприміщеннямагазину,придбанняоргтехнікитамебліві,звичайно,створеннятоварногозапасу.Зурахуваннямтого,щобудемошукатипідорендуприміщенняводному зновихмікрорайонівміста,вбудівліповиннібутивхорошомустанітруби,сантехніки,вікнаіт.д.Упідсумкунамзнадобитьсявкластисятількикосметичнийремонтна кшталтфарбуваннястін,встановлення освітлення,закупівлішторіт.д.Націціліпідеприблизно80-100тис.грн.

Якщоговоритипро меблі,топотрібнокупитипару-трійкувітриністелажів,шафи,сейф,касовийапарат,робочийстілзістільцем,електрочайникіт.д.Націцілізакладемовмежах50-60тис.грн.Аот придбанняноутбука,принтеразісканером,вай-фай-роутерапотягнещена30тис.грн.Не завадитьіустановкавідеокамер,сигналізації,тривожноїкнопки-ацеще20-30тис.грн.При цьому формування першочергового складу товарів длямайбутніхмаміновонародженихпотягнена80-100тис.грн.

ВСЬОГО: 320 тис. грн

3.      Поточні витрати

Тутпотрібноврахувативитратинаорендуприміщенняпідмагазин.Длянашихцілейпідійдеприміщенняв30-40кв.м.Томуоплатаоренди,компослуг,інтернетуісистемибезпекипотягнена17тис.грн.

Реклама

СПІВРОБІТНИКИ. Настартіпрацюватимутьвласникмагазинуіпродавець.Вониповинніспілкуватисязклієнтами,торгувати,займатисяоновленнямсайтуігрупусоціальних мережах,оформлятизамовлення постачальникам,прибиратиприміщенняіт.д.Роботабудеоплачуватисяпозмінно,тобтоставкавдень-300грн.Іплюсвідсотоквідпродажу.Не обійтисяібезбухгалтеранапівставки- 4000грн.

Підсумок: 13 тис. грн.

ПОСТІЙНО. Не можназабуватипро підтримкутоварногозапасу.Упершімісяціпередбачимонаціцілі близько30%відстартовихвитратв100тис.грн-тобто,30тис.грн.Далі-через3місяціабопівроку-цюсумубудемокоригувативиходячизобсягівпродажів.Крімцього,потрібнощомісяцякупуватиканцтоваритамиючі,атакожвраховуватифорс-мажориу виглядіремонтутехнікиабоприміщення.Це означає,щонатакіпотребиврахуємо5-10тис.грн.Разом:40тис.грн.

ВСЬОГО: 70 тис. грн.

4.      Маркетинг, реклама

Дляуспішноїроботинашогомагазинудлямайбутніхмамзнадобитьсяйоговеб-варіант.Томустворенняневеликогоінтернет-магазину,атакождоменіхостингтерміномнарікпотягнена20-25тис.грн.Тамрозмістимонашітоваризцінами,відгукиклієнтів,фотоприміщеннямагазину,контакти.Цедозволитьлюдямробитизамовленняпотелефону.Крімцього,потрібнозапуститисторінкивсоціальнихмережах,дебудемоставитинеобхідну інформацію,акції,знижкитощо

Реклама

Підсумок: 25 тис. грн.

ЩОМІСЯЦЯ.Длятого,щобклієнтизнайшлинашмагазин,потрібнозамовитививіску,штендер,куточокпокупця(5-10тис.грн).Ідлязбільшенняпотокупокупців,варторозробитинакопичувальнусистемузнижок.ще будемо постійно друкувати візитки, флаєри-націпотребиіфорс-мажоризакладемодо5тис.грн.

ВСЬОГО:35тис.грннастартіі5тис.На місяць.

5. Окупність проекту

Тут можна працювати або на високих оборотах в торгівлі, або за рахунок високої націнки в товарі. При цьому прибутковість може становити в межах від 10 до 300% – в залежності від рівня купівельної спроможності клієнтів. Але раз ми вирішили себе позиціонувати як магазин з доступними цінами, значить, потрібно працювати на середніх націнки. В такому випадку, наш середній чек може скласти 300 грн. І припустимо, що цю суму щодня в магазині будуть залишати по 10 клієнток. Тоді в місяць заробимо 90 тис. грн. Мінусуємо поточні (70 тис. грн) і маркетингові (5 тис. грн) витрати (всього 75 тис. грн), залишається 15 тис. грн. Виходить, що при стартових (320 тис. грн) і маркетингових (35 тис. грн) витратах (всього 355 тис. грн), наш проект окупиться через рік і десять місяців.

Тратимся на раскрутку в интернете

Нашбізнес-планпроаналізувавспівзасновникBeauty Business SchoolОлександрДзус.Експертвважає,щовновомупідприємствіпотрібнообов'язковозбільшитивитратинарекламніцілі.

"Чтобы не раздувать затраты в бизнес-плане, можно немного переориентировать внутренние финансовые потоки. В частности реально сэкономить на оплате услуг бухгалтера, и вместо предусмотренных 4000 грн платить тольку тысячу гривен. Этих денег достаточно за ведение одного физлица-предпринимателя и одного оформленного человека, которые указаны в бизнес-плане. Здесь не нужен бухгалтер на полставки, лучше отдать эти услуги на аутсорсинг. А освобожденные средства нужно отправить на рекламные расходы — в интернете и социальных сетях. Так как без этой поддержки интернет-версия магазина не будет нормально работать и приносить доход", — поясняет нам Дзус.

Зайогословами,вартовкластисяів зовнішнійрекламнеоформленнясамоготоргового майданчика:

"Если делать все хорошо, то только вывеска магазина потянет на 10 тыс. грн. А нужна еще дополнительная реклама в самом помещении — наклейки на окна и баннер. Это поможет уведомить потенциальных клиентов о концепции, ассортименте и, возможно, ценовой политике магазина. На эти нужды нужно предусмотреть дополнительно 2000 грн. Также может понадобиться и рекламный штендер — его заказ обойдется в пределах 1000 грн. Кроме этого, магазин может размещать информационные баннеры рядом с магазином, которые укажут людям, где и зачем искать торговую точку. В этом случае цены будут зависеть от размера баннера и необходимости уплаты за их размещение".

ТакожОлександрДзусрекомендуєприділитиособливу увагуможливостямдодатковогозаробіткувмагазині:

"Если позволяет площадь, магазин может диверсифицироваться и продавать клиентам такие доптовары, как детское питание, развивающие игрушки, косметику. И всегда важно проявляеть клиенториентированность, общаться с покупателями и учитывать их пожелания в ассортименте".

Оформляємо бізнес офіційно

Магазиндлявагітнихмаєвеликіперспектививпланірентабельностііподальшогорозвиткубізнесу,вважаєстаршийпартнерАдвокатськогооб'єднання"А.Д.ХОК"АртемВисоцький.Алещобмагазинпрацювавлегально,важливооформитивсідозвільнідокументи.

"Для этого необходимо зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности (юрлицо или физлицо-предприниматель) и встать на учет в налоговую. Согласно нормам действующего законодательства Украины, осуществление любой хоздеятельности, в том числе и через онлайн-магазины, без госрегистрации является админправонарушением. За это предусмотрена ответственность — от штрафов (от 17 до 51 тыс. грн) до конфискации продукции и денежных средств, полученных от реализации продукции в онлайн-магазине без регистрации субъекта предпринимательства", — поясняет Высоцкий.

Зайогословами,самагоспдіяльністьз продажутоварівчерезінтернетліцензуванню непідлягає.АледлязапускумагазинупотрібнобудеотримативДержпродпотребслужбівисновокдержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизинапредметвідповідностіприміщеннясаннормам.

"Еще нужно обратиться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Здесь предприниматель должен зарегистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности", — уточняет юрист.

Такожпотрібновиконатирядвимогдляторгівліодягоміаксесуарамивонлайн-магазині.

"Раз бизнес будет идти, в частности, через специальный веб-сайт, важно соответствующим образом оформить страницу интернет-магазина. Все правила оформления указаны в Законе Украины "Об электронной коммерции", — говорит Высоцкий.

Реклама

Зокрема,насайтіпотрібновказатиадресу,контактиіданіпідприємця.Важливаінаявністьцінпідкожнимнайменуваннямтовару,атакожпотрібнівартістьіумовидоставкиіповерненняпродукції.

"В торговле нужно соблюдать Закон "О защите прав потребителей". Это значит, что покупатели могут в течение 14 дней (не считая дня покупки) вернуть неподошедший непродовольственный товар. Если в перечне подлежащих возврату вещей есть исключения, об этом стоит также указать на страничке магазина", — уточняет юрист.

Створюємо новий клуб за інтересами

Забезпечитиуспіхмагазинудлямайбутніхмамімаленькихдітейзможепереведенняцієїточкипродажіввформатклубуза інтересами,вважаютьексперти.

"Важно понимать, что сейчас много магазинов детской одежды. Кроме того, приходится конкурировать с брендовыми маркетами и ноунеймами, а также локальными и иностранными сайтами вроде AliExpress. Поэтому логично, чтобы такие магазинчики детских товаров открывали молодые мамы или папы. Это позволит продемонстрировать свою компетентность и правильно, с пониманием всех нюансов, формировать ассортимент товаров для клиентов. А в будущем, когда у нового магазина появятся постоянные клиенты, можно переходить на уровень клуба по интересам — например, проводить бесплатное обучение мамочек по правильному прикорму малышей, предлагая в качестве прикорма продукцию магазина. Или рассказывать, как развивать разные навыки детей, используя соответствующие игрушки, которые также продаются в магазине. То есть можно делать что-то полезное для мам. А они, в свою очередь, отблагодарят усилия предпринимателя покупками в магазине", — советует Александр Дзус.

АндрійКривоносзвертаєувагу,щовформатіклубностіпотрібнознайтифішки,якідозволятьновомумагазинчикуне тількивиділитисянатліконкурентів,алеібутидійснокорисними.

"Можно приглашать фотографов и обучать родителей искусству фотографии малышей. Можно звать в гости диетологов, косметологов, фитнес-тренеров, поваров и предлагать клиентам мастер-классы: "Учимся готовить детям правильно" или "Худеем после родов без стресса". Все эти мероприятия позволят владельцам магазина найти свою нишу в широком сегменте товаров для беременных и детей и развивать компетентность уже в более узком диапазоне. То есть, к примеру, если клиентам понравится с вами учиться готовить для детей, можно будет впоследствии запустить семейную кулинарную школу, снимать видеоролики для YouTube и всячески популяризовать свою экспертность в этой нише. Это позволит продавать сопутствующие товары и получать за свои лекции-семинары неплохие гонорары", — считает Кривонос.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти