Бизнесу облегчат роды. На что не нужна лицензия

В Украине сократили в 2,5 раза перечень занятий, на которые нужно получить разрешение

Госкомпредпринимательства опубликовал перечень видов деятельности, на которые необходимо брать разрешения. По словам замглавы ведомства Галины Яцышиной, упразднят 60% разрешений (ныне их 227, останется всего 91).

Напомним: 7 июля Рада ввела не разрешительный, а декларативный принцип открытия и ведения бизнеса, то есть личное дело можно начать, подав только декларацию, которая подтверждает, что маттехобеспечение соответствует требованиям закона (например, у торговца на рынке есть законно установленный лоток, ларек или магазин). А Кабмин депутаты обязали до 29 августа утвердить, на что надо брать разрешение (разработкой занимался подчиненный ему Госкомпредпринимательства), иначе будет считаться, что всем можно заниматься без разрешения. Как разъяснила нам руководитель пресс-службы Госкомпредпринимательства Юлия Лаврисюк, в их списке остались только виды работ и деятельности, опасные для жизни и здоровья граждан или окружающей среды. Например, изготовление взрывчатки, оружия (и его утилизация), геологоразведочные работы, валка и переработка леса, водолазные работы и т. д.

Реклама

Среди наиболее распространенных видов деятельности, на которые не нужно будет брать разрешение (а значит, давать взятки) — размещение объекта торговли или сферы услуг (сейчас за установку ларька или палатки чиновники требуют мзду). Также хотят освободить от разрешений производст¬во и использование альтернативных ви¬дов энергии (солнца, воды, ветра), проведение аукционов, распродаж и лотерей. А желающим стать фермерами не надо будет доказывать, что у них есть опыт работы на земле или в животноводстве. По мнению экономиста Виктора Лисицкого, если Кабмин утвердит такой краткий перечень, то это действительно упростит жизнь бизнесменам. "Мало того, что этих разрешений было чересчур много, так и каждое подразумевало прямой контакт бизнесмена с чиновником, а значит, вело к коррупции", — сказал нам Лисицкий.

ПЕРЕЛІК ДІЙ, ЩО НЕ МОЖУТЬ ПРОВАДИТИСЯ НА ПІДСТАВІ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

(Проект постанови Кабінету Міністрів)

Реклама

1. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза

2. Виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів

3. Виготовлення сухих виноматеріалів шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром

Реклама

4. Вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у карантинну зону

5. Транспортування імпортованих об'єктів регулювання, які зберігалися, перепаковувалися, розділялися на частини, змішувалися з іншими вантажами

6. Ввезення на територію України імпортних та транзитних вантажів з об'єктами регулювання

7. Експорт або реекспорт об’єктів регулювання

8. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

9. Засвідчення відповідності показників якості і безпеки вимогам державних стандартів на партію зерна

10. Відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки

11. Відповідність вимогам щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки

12. Виробництво насіння і садивного матеріалу

13. Виконання робіт підвищеної небезпеки:

1) Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) устаткування підвищеної небезпеки, експертиза з охорони праці та промислової безпеки.

2) Використання устаткування підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція

3)Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1,2,3 класу небезпеки, а також аміаку, кисню, водню та продуктів розділення повітря.

4) Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.

5) Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

6) Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

7) Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

8) Спорудження магістральних газопроводів, магістральних нафтопроводів та магістральних продуктопроводів (нафтопродуктопроводи, аміакопроводи, етиленопроводи тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.

9) Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких сплавів, заготовок до прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб та феросплавів.

10) Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.

11) Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт.

12) Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

13) Підземні та відкриті гірничі роботи.

14) Маркшейдерські роботи.

15) Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

16) Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

17) Водолазні роботи.

18) Роботи верхолазні та скелелазні, які виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею ґрунту, перекриття або робочого настилу, та роботи за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

19) Зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморажування ґрунтів.

20) Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

21) Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

22) Роботи по збагачуванню корисних копалин.

23) Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи.

24) Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

25) Роботи із збагачення та переробки зерна.

14. Експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1) Устаткування, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням, утилізацією або знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

2) Технологічне устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, магістральних нафтопроводів, магістральних продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).

3) Технологічне устаткування систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання, в тому числі труби, з’єднувальні деталі, арматура, що виготовлені з полімерних матеріалів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

4) Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти та газу.

5) Технологічне устаткування об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.

6) Технологічне устаткування виробництв з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, та виробів ракетної техніки.

7) Гірничошахтне та гірничорятувальне устаткування.

8) Устаткування для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом.

9) Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

10) Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

11) Устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

12) Технологічне устаткування хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, оліе-жирової, ефіро-масличної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

13) Технологічне устаткування целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

14) Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.

15) Підстанції всіх рівнів напруги, електроприймачі І та II категорії надійності електропостачання всіх рівнів напруги об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення.

16) Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01МВт.

17) Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

18) Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,07 МПа і температурою води вище ніж 115° С та підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду.

19) Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, будівельні підйомники та фунікулери.

20) Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду.

21) Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.

22) Технологічне устаткування систем газопостачання природним і зрідженим газом міст та населених пунктів, в тому числі труби, з’єднувальні деталі, арматура, що виготовлені з полімерних матеріалів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

15. Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці

16. Розміщення, реконструкція і функціонування об'єкта дорожнього сервісу на землях дорожнього господарства уздовж автомобільних доріг загального користування

17. Прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

18. Улаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування

19. Розміщення пересувного об'єкта дорожнього сервісу на землях дорожнього господарства уздовж автомобільних доріг загального користування

20. Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування поза межами населених пункті

21. Відкриття та функціонування складів тимчасового зберігання

22. Відкриття та функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів

23. Використання номерного ресурсу

24. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

25. Реалізація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

26. Експлуатація радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

27. Роботи з організації будівництва та підготовки будівельного майданчика до початку виконання будівельних робіт з будівництва об'єкта

28. Виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не були виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд

29. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

30. Діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та операторів агропродовольчих ринків

31. Діяльності з виробництва та обігу на таких потужностях (об'єктах):

1) потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

2) центрах розведення племінних тварин, підприємствах/об'єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, іподромах, станціях оцінки племінних тварин;

3) потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;

4) потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Виробництво, змішування або приготування кормів з використанням м'ясо-кісткового борошна та інших продуктів від жуйних тварин, що можуть спричинити захворювання тварин на губчастоподібну енцефалопатію або іншу її форму, що передається

32. Ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів

33. Переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, підтвердження ветеринарно-санітарного стану харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

34. Заходи із залученням тварин (виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціони, вистави з тваринами, що мандрують, пересувні зоопарки тощо)

35. Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

36. Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

37. Будівництво або реконструкція об'єкта поводження з відходами на відповідній території

38. Експлуатація об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території

39. Здійснення операцій у сфері поводження з відходами

40. Зберігання та видалення відходів

41. Утворення лімітів та розміщення відходів

42. Транскордонне перевезення небезпечних відходів

43. Розміщення об'єктів поводження з відходами

44. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

45. Викиди забруднюючих речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки

46. Діяльність, пов’язана із впливом фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря

47. Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу

48. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

49. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу

50. Розведення у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України

51. Створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного середовища

52. Переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин

53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

54. Утримання диких тварин у неволі

55. Вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

56. Проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

57. Транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

58. Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

59. Спеціальне використання природних рослинних ресурсів

60. Випалювання сухої рослинності або її залишків

61. Переселення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин

62. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

63. Спеціальне водокористування:

використання води для задоволення питних потреб, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших потреб;

забір води з водних об’єктів;

скид забруднюючих речовин у водні об’єкти

64. Користування надрами для розробки родовищ підземних вод

65. Будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (у тому числі на землях прибережних смуг морів і на землях, зайнятими морями)

66. Проведення спеціальних робіт по спорудженню експлуатаційних свердловин на воду

67. Користування надрами для:

геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод та відкачування дренажних (шахтних) вод;

створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення.

68. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

69. Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту

70. Переміщення (перенесення) пам'ятки культурної спадщини на інше місце

71. Дії, пов’язані з проведенням містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках культурної спадщини, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, інших робіт, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини.

72. Дії, пов’язані з проведенням робіт на пам'ятках культурної спадщини, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць

73. Дії щодо відновлення земляних робіт

74. Дії щодо відчуження або передачі пам'яток культурної спадщини їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

75. Дії щодо набуття у власність (користування) земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, зміни землевласника, землекористувача на території пам'яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць

76. Дії, пов’язані із зміною призначення пам'ятки культурної спадщини, її частин та елементів, здійсненням написів, позначок на ній, на її території та в її охоронній зоні

77. Дії, пов’язані з розміщенням реклами на пам'ятках культурної спадщини, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць

78. Дії щодо консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток культурної спадщини

79. Дії, пов’язані із здійсненням туристичного супроводу

80. Дії, пов’язані з розповсюдженням та демонструванням фільмів

81. Початок роботи новостворених підприємств, потенційно небезпечних об’єктів, вибухопожежонебезпечних об’єктів, об’єктів з масовим перебуванням людей, у тому числі тих що розміщуються на території або в середині зазначених об’єктів, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, а також оренда будь яких приміщень у разі зміни їх функціонального призначення

82. Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ

83. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронения відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод;

84. Встановлення або спорудження когенераційних установок на базі існуючих енергетичних об'єктів

85. Перевищення строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами

86. Реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження

87. Практична діяльність з оцінки майна

88. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

89. Ввезення на митну територію України (звільнення від сплати ввізного мита): вітчизняними підприємствами устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива, крім біологічних видів палива.

90. Ввезення на митну територію України (звільнення від сплати ввізного мита) і використання для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких приводить до економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива, крім біологічних видів палива, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

91. Продаж на митній території України таких видів товарів власного виробництва (звільнення від оподаткування):

устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;

енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

92. Розробка, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів (звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій в сумі не більш як 50 відсотків суми прибутку, що підлягає оподаткуванню).

93. Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
57,36
56,30
52,58
25,53
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,59
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,54
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 в сфере IT
Востребованные специальности
Программирование

Программирование

Инженер

Инженер

Системы управления предприятиями

Системы управления предприятиями

Web-инженер

Web-инженер

Web-мастер

Web-мастер

Актуальные предложения 🔥
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

1 /2
Все о квартирах
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

62276.53

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3368.09

Litecoin (LTC)

71.24

Ripple (XRP)

0.47

Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять