Ось-ось настане кінець епохи нафти: що буде далі

Вже до 2040 року можуть з'явитися нові торгові шляхи, світові лідери і навіть держави
Нафтінасвітовомуенергоринкузалишилисяліченіроки,азначить, нафтодолари втрачають позиції.За прогнозамиОПЕК,до 2040 рокувонаостаточновтратитьвагуякенергоресурс(споживачемзалишитьсяхімпромисловості).

"Найдена реальная замена: энергия солнца, ветра и термоядерная, — объясняет экономист-кибернетик Андрей Ставицкий. — Они по себестоимости уже приближаются к стандартным источникам энергии, а спустя несколько лет станут даже дешевле".

Апокисудта діло,країнам-здобувачамчорногозолотазалишаєтьсялишеперебудовуватися,причомушвидко.Часом,відпущенимнаадаптацію,інафтодоларамикористуютьсяпо-різному.Одніурядупочалиреструктуризаціюекономікіпривчаютьгромадяндодумки,щозолотажилавичерпується,аіншіпродовжуютьпроїдатишаленігроші.Підсумокстараньінереалізованихможливостейпобачимовжескоро:за прогнозами,вжечерез20-40роківгеополітичнірозкладинапланетізміняться:з'являтьсяновілідери,економікиі,можливо,держави.

Перші жертви нафторинку

Російський Резервний фонд (який був сформований з доходів від експорту нафти і газу) витрачено – на покриття дефіциту бюджету, і з 1 лютого 2018 го, як повідомило міністерство фінансів Росії, припиняє існування. Його основним завданням було забезпечувати виконання витратних зобов'язань держави, якщо надходження нафтогазових доходів до бюджету недостатньо. Фонд національного добробуту РФ скоротився на 14% – але ж він повинен був стати гарантом пенсійного забезпечення на довгі роки, співфінансувати добровільні пенсійні накопичення громадян РФ, і забезпечувати збалансованість бюджету Пенсійного фонду. Тепер шанси виконати цю місію зменшились.

ЕкономікаВенесуели,експортнідоходиякоїбільшніжна90%залежаливідпродажунафти,не першийріквжалюгідномустановищі.

"Когда рынок нефти был на пике, правительство ввело огромные соцрасходы, — объясняет эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокопив. — В 2014-м цена нефти упала до уровня, когда себестоимость добычи почти с ней сравнялась, а соцобязательства приходилось поддерживать. Последовал виток инфляции".

Венесуела,єдинаврегіоні,закінчила2017рік знегативнимиекономічнимипоказниками.ВВПкраїни,згідно з доповіддюМВФ,за підсумками2017року скоротивсяна12%,інфляціядосягла653%,ав 2018 роціперевищить2300%.Заекономічною кризоюпрогнозованопішовкризу політичну.

"Сверхдоходы обернулись крупными неприятностями, когда случилась голландская болезнь (эффект, следующий за бумом в добывающем секторе. — Ред.)", — объясняет Прокопив.

Реклама

new_image4_430

Зріджений газ. Найбільший споживач — Японія, 100% імпорту

Хто керує ринком нафти

Дві третини запасів нафти контролюють країни ОПЕК (найбільші гравці – Алжир, Венесуела, Іран, Ірак, Кувейт, Катар, Лівія, ОАЕ, Саудівська Аравія). Два інших важливих гравця – США і Росія. Сьогодні ці країни підганяють обсяги видобутку і ціни на чорне золото так, щоб обходилося без різких стрибків, але ще кілька років тому буцалися: коли США почали застосовувати альтернативні технології нафтовидобутку, Саудівська Аравія обвалила ціни, шукаючи поріг, за яким Штатам стане невигідно добувати нафту і газ зі сланцевих пластів. Фокус не вдався: ринок наповнився дешевою нафтою, а потім виявилося, що і вона скоро буде не потрібна.

"$150 за баррель стимулировали покупателей искать альтернативу. Технологии в разработке электромобилей и альтернативных источников энергии продвинулись неимоверно", — констатирует Андрей Ставицкий, доцент кафедры экономической кибернетики КНУ им. Шевченко.

Протягомцьогорокуціназабарель,за прогнозами,будетриматисянарівні$60плюс-мінус10.Аленафторинокцевжене врятує:країниЄвропидомовилисядо 2030рокувідмовитисявідвикористанняневідновлюванихресурсіввзагалі,Китайплануєзробитицедо 2035-го.

"Производители нефти понимают: 50% потребления ресурса приходится на авто (даже самолеты потребляют всего около 1%). И когда ЕС откажется от двигателей внутреннего сгорания, активная фаза продаж кончится, — объясняет Ставицкий. — За оставшиеся 10 лет они намерены продать остатки за любую цену и переходить на другие источники доходов. И инвестируют в это немалые деньги".

План Б: розвиток і податки

ЗасловамиСтавицького,бюджетибагатьохкраїнзалежатьвіднафти,алене критично.

"Когда она кончится, проведут девальвацию и найдут новую точку баланса. Вопрос лишь в том, насколько ощутимо обесценится валюта, — объясняет экономист. — Хотя Венесуэле сбалансировать бюджет так и не удалось: ее экономика не стала эффективной".

Нафтовимкраїнамслідробитинаголос не навидобутокресурсів,арозвивативсігалузірівномірно.Алеспокусажитипо-старомувелика:газпозиційне втрачає.ТомуочікуватирозвалуРФу зв'язкузкрахомнафторинку,за словамиекспертів,не доводиться:вонанарощуєобсягипродажівгазу.

"Ее сильная сторона — в низкой себестоимости добычи газа (удобное расположение месторождений), — объясняет Андриан Прокопив. — А стратегия на газовом рынке правильная: кроме "Газпрома", появилась газовая компания "Новатэк".

Вонизапустилитерміналидлязрідженогогазуімають намірпродаватийоговКитайіЯпонію".ЦегарантуєРФекспортнувиручку,хоча,безумовно,$450затисячукубометрівуженіхто недасть.
Реклама

Д'ЮТІ-ФРІ. СаудівськаАравія,нафтовий гігантПерськоїзатоки,зтихпір,якнафтасталавтричідешевше(зїїжподачі),наростиладержборг.

"За счет нефтяных доходов она финансировала тьму внутренних и внешних проектов", — говорит Андриан Прокопив.

Коли вибухнула криза,тількиКатаріКувейт,за його словами,втрималисянаплаву:вчасносхаменулися.

"Население многих стран получало энергоресурсы по цене, далекой от рыночной, и средства на дотирование кончились. Тогда Катар и Кувейт начали сворачивать соцпрограммы и инвестировать в доходные отрасли", — говорит он.

НафтовібаришідозволиликраїнамПерськоїзатокимайжене братиподатківзгромадян,кажеОлександрБогомолов,експертІнститутусходознавства ім.А.Ю.КримськогоНАНУ.

"В СА, Катаре, Бахрейне, Кувейте, Омане, ОАЭ не существовало привычных нам налогов (высоких НДС, импортных и экспортных пошлин). Бизнес работал свободно, а неприбыльный сектор, который обычно содержится за счет фискального, кормила нефть, — рассказывает он. — Сейчас СА пытается ввести эти налоги, и процесс болезненный".

Воно йзрозуміло:частинанаселеннясубсидуваласянадвисокимизарплатамивдержсекторі.СпіввідношенняККДпрацівниківдоїхзарплаттамабсолютнонеадекватне,говоритьБогомолов,особливоякщопорівнятизпоказникамивЄвропі.

"СА развивает собственное производство, постепенно передает нефтебизнес в частные руки, — перечисляет Богомолов. — Присматривается к туризму: от паломничества в Мекку доходы шли только политические".

Але,побоюючисьіранськогосценарію,влада прагне неперегинати:недавнокорольвиділив$13 млрд,щобзменшитиефектвідзростанняцін.

Погляд у майбутнє: роботи, курорти і космос

У Саудівській Аравії нафтодоларами, мабуть, розпоряджаються найефективніше: там видали план трансформації економіки з метою позбавлення від нафтової залежності Vision 2030. У доступному для огляду майбутньому повинні з'явитися курорти приблизно на 50 островах в Червоному морі. Поблизу провінцій Амладж і Ель-Джауф вже до 2022 року створять заповідник, центри дайвінгу, об'єкти історичної та культурної спадщини. Тепер СА – мало не головний ньюсмейкер в сфері інновацій. В кінці минулого року саудівські компанії підписали меморандум про намір побудувати суперсучасний комплекс з переробки сирої нафти в хімпродукти. Вартість проекту – $ 20 млрд, і він – частина планів з диверсифікації економіки. Також мають намір побудувати місто майбутнього в пустелі під назвою Неом. В голі піски вкладуть близько $ 500 млрд, щоб виріс суперник Дубая на 26 000 кв. км на Червоному морі (для порівняння: площа Києва – близько 850 кв. км, Пекіна – 18 808 кв. км). Це буде "інноваційний хаб, який стане глобальним центром перетину цивілізацій", – йдеться в презентації. Фізичну роботу тут будуть виконувати роботи, їх кількість перевищить обсяги живих людей. Місто заживе за правилами цифрових технологій, альтернативної енергетики та біотехнологій.

Щекраїнаплануєінвестувати$1 млрдвкосмічнийконгломератVirgin Group(засновник-мільярдерРічардБренсон).

"Это партнерство отражает стремление королевства к всестороннему экономическому развитию на научной основе", — объяснили первые лица страны.

Такщотам:навітьвсільськегосподарство,енергетикутаIT-секторУкраїнибізнесменизСАне противкласти понаддесяткамільярдів.

Своя наука: спроби поки невдалі

ВолодимирСтасівбагатороківпропрацюваввкраїнахБлизькогоСходуконсультантомімаловірить,щовсеграндіознізадумивдадутьсясвоїмисилами.Зайогословами,вСАмолодьдо40роківнавітьне замислюється,щобудев"післянафтовуепоху".

"Государство гарантирует обучение за границей, работу и высокие зарплаты. Но в СА качество человеческого капитала — одно из самых худших из всех, что я видел, — признается Владимир. — Одно из направлений разработанной королем стратегии диверсификации экономики — его развитие".

Україні,населенійбедуїнами,до нафтовогофонтанубулине готові:всювисокотехнологічнуроботудовірилиекспатам.

"А саудовцы оказались не у дел. Тогда королевство установило квоту — 80% штата любой компании должны составлять местные. Арабы, зная, что им работа гарантирована, работают спустя рукава, им прощают прогулы, опоздания и некомпетентность", — описывает ситуацию Владимир.

Томусьогодніміносвітишукаєшляхи,щобготуватифахівцівзі своїх.

"Но я мало видел толковых саудовцев, которые стремились получить образование. Они были как раз из тех, кто помнил, как бедно жили деды без нефти, и потому хотели обеспечить себе будущее дипломом", — делится впечатлениями Владимир.

Приблизнота жкартина,за його словами,вОАЕ,деекспатискладаютьвже80%населення.
Реклама

МАЙБУТНЄ НАУКИ. Не факт,щоітамзусилляувінчаютьсяуспіхом.

"Наука требует не так денег, как коллективного ею занятия, научной среды, традиций. В Украине они закладывались столетиями, а инвестиции нужны последовательные, — объясняет Александр Богомолов. — Пример стран Персидского залива показывает, что даже за миллиарды невозможно основать собственную науку без этого".

Засловамисходознавця,тамтешнівузиобладнанікращеєвропейських,алевсерйознихсправахарабинасвоїхне покладаються.

"Так, делать сверхсложные операции едут в Европу или страны бывшего СССР. Своим медикам не доверяют — и небезосновательно", — говорит эксперт.

Вийшлотак,щовласніталановитікадри,навчившисьзакордоном,тамізалишалися,їхтепернамагаютьсяперекупитиіповернути.Але,якіраніше,нафтовікраїникупуютьчужітехнології:власніпокисвітуне демонструють.

new_image_598

Neom. Стане перетином сфер інтересів країн регіону

К 2030: трубы на металлолом

"Даже Китай пересаживается на электромобили, а это был мегаавторынок!" — говорит Андрей Ставицкий.

Африкане береться до уваги:маломістіавтомобілістів.АЛатинськаАмерикавідЄвропине відстає:так,вЧилізанайкоротшийтермінпобудувалистількисонячнихелектростанцій,щоелектроенергіюдавалибезкоштовно.

"Африка опоздает. Но как только туда станут сбрасывать б/у автомобили и остатки нефти — последуют развитие, инвестиции, борьба за территории, ресурсы и повторение всемирного сценария", — считает эксперт.

На його думку,відбудеться змінаторговихшляхів-танкериітрубопроводизалишатьсябез роботи,нафтовікраїнипевною міроювтратятькупівельну спроможність,іторговельні зв'язкипорушаться.

"У Китая появится шанс реализовать еще один потенциал: пока 80% населения живут на трети его территории, на остальной смогут добывать энергию альтернативно, — объясняет эксперт. — Сохранив внутриполитическую стабильность, страна может стать региональным лидером, возможно, сформируются новые военно-политические и экономические блоки"

До словапроблоках:за словамиБогомолова,не тількиРФвитрачає шаленігрошінавтручаннявчужісправи.

"СА — до зубов вооруженная страна. А в 2017 году король подписал с США еще один дорогостоящий контракт на поставку оружия, — говорит востоковед. — Самостоятельно и в коалиции с ОАЭ, королевство активно вмешивается в сирийский и йеменский конфликты. Поддерживает вооруженные формирования и Катар — можно сказать, благодаря ему свергли режим Каддафи в Ливии, также он вовлечен и в сирийскую войну".

Алецірозкладизміняться.

ПРОЦЕС НЕЗВОРОТНІЙ. Розвіданихзапасівнафтивистачитьмінімумдо 2050року.

"Но решение о переходе к альтернативным источникам энергии принципиально, — говорит Ставицкий. — Мировой автопром уже переориентировался. Норвежские тенденции двигаются на Восток, и, думаю, через 10 лет 20—30% водителей Украины пересядут на электромобили".

НамдоведетьсявиконуватинормиЄСзгідно з угодоюпро Асоціацію.Хай нев 2030-му,ана6-7роківпізніше,алеУкраїнатежперекриєхіддвигуніввнутрішньогозгоряння.Атрубопровідздатинаметалобрухт-утримуватидорогоібезглуздо.

new_image3_508

Поля сонячних батарей. Є вже в багатьох областях України

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти