Ринок праці в Україні: надлишок юристів та низькі зарплати

5 серпня 2018, 07:35

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Більше 50% тих, хто звертається до центру зайнятості – це люди з вищою освітою.

РинокпрацівУкраїніперебуваєвпостійномурусі,переживаючиякзлети,такіпадіння.Довгий часвважалося,щовінзнаходитьсявсерйозній кризі,алезараз,на думкуекспертів,ситуаціяпочинаєстабілізуватися.Сайт"Сегодня"розповідаєпро головні тенденції,якісклалисянаринкупрацівцьомуроці.

Ринок праці стабілізується, але багато хто досі працює в тіні

Реклама

Даніговорятьпро поступову стабілізаціюринкупрацівкраїні.Так,впершомукварталіцьогорокузнизивсярівеньбезробіття,склавши9,7%,замість9,9%кварталомраніше. Безробітними зараз в Україні залишається близько 1,7 млн громадян, алецейпоказникне дужевідрізняєтьсявідєвропейськихцифр.Наприклад,згідно з розрахункамиМіжнародноїорганізаціїпраці,безробіттявкраїнахЄСстановить7,4%.

УДержавній службізайнятостікажутьпро те,щозайнятістьнаселеннявцьомуроціпочала зростативпершепісля 2013р

"Ми спостерігаємо, що ринок праці на I півріччя 2018 роки демонструє певну стабілізацію. Зростання зайнятості населення у нас, за статистикою, стався вперше з 2013 року. Причиною цього є певне економічне зростання. У I кварталі 2018 з порівнянні з I кварталом минулого року відбулося зростання ВВП на 3,1%. Зайняте населення в Україні вперше з 2013 року збільшилася на 149 тисяч", – зазначив на прес-конференції в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко.

ОдназпроблемсучасногоринкупрацівУкраїнітаекономікивціломуцероботавтіні.Так,сьогодні більшістьучасниківринкупрацюютьпоза чинним законодавством.

"Бідаукраїнськоїекономікивтому,щодоситьвеликачастинапрацюєв"тіні".Державнастатистикасвідчить,що21,8%,в порівнянніз22,3%вминуломуроці,працюютьпоза чинним законодавством",-говоритьЯрошенко.

Зарплати ростуть, але все одно залишаються низькими

Незважаючинате,щорізнідержструктуриперіодичнорадуютьукраїнцівстатистикоюпро зростаючузаробітну плату,вонавсеоднозалишаєтьсядоситьнизькою.Так,за данимиДержстатусередня номінальна зарплата в червні склала 9 141 грн, томузнайтигіднуроботузхорошоюзарплатоюунасвкраїніне таквже й легко,хочавибірвакансійдужебагатийірізноманітний.

"Сьогоднірівеньзаробітноїплативтих вакансіях,якідаєнамроботодавець,не високий.Зовсіммізерназарплатаумедичнихсестер,продавців,водіїв,швачок.Вохороні здоров'язарплатасьогодністановитьвсередньому5747грн,восвіті-6958грн.Цене тойрівеньзаробітноїплати,якийможеутриматикваліфікованихпрацівників",-говоритьЯрошенко.

Реклама

Алевартозазначити,щозаперше півріччя2018рбільша частинароботодавцівпіднімалазарплатусвоїмспівробітникам.Про цесвідчатьданіМіжнародногокадровогопорталу HeadHunter Україна.

"Третинаопитанихзазначила,щовїхніх компаніяхпідвищилизарплатувсімспівробітникамбезвинятку;у30%-підвищилитількитим,хтовиконавабоперевиконавплан.Щетретинареспондентіввідзначили,щовкомпаніях,девонипрацюють,не переглядализаробітнуплату.Іхочабільшістьроботодавцівзаявляютьпро збільшеннязаробітнихплат,підвищеннябулизначними:восновномумовайдепро зростанняна5-10%",-відзначиливHeadHunter.

Із зарплатоюпорегіонахситуаціязалишаєтьсястабільною,так,найвищасереднязарплатабулазафіксованавКиєві-13553грн,слідомйдеДонецькаобласть-9774грн,Київська-9480 грніДніпропетровська-9тис.АлераптовірезультатипоказалиЗакарпатськатаІвано-Франківськаобласті,яківминуломуроцібулиближчедокінцяспискупозаробітній платі:вцьомупівріччівониувійшливдесяткулідерів.

"Закарпатськаобласть,яказавждибулавкінцісписку,тепернап'ятомумісці.Дивно й те,щоІвано-Франківськащевминуломуроцібуладесьна23місці,атеперувійшлавдесятку.Цеговоритьпро те,щороботодавці,якімаютьбізнесназаходіУкраїни,зрозуміли,щотребапідніматирівеньзаробітноїплати,інакшевонивзагалізалишатьсябезнайманихпрацівників",-пояснюєсформовану тенденціюВалерійЯрошенко.

Вінтакождодає,щовсобівартостібудь-якої продукціїзаробітнаплатиповиннаскладатиблизько15%,тодіякунасцейпоказникне перевищує6%.Урозвиненихкраїнахцяцифраізовсімможедосягати30%.

Хто потрібен, а кого в надлишку

За данимислужбизайнятості,протягомпершогопівріччя2018року кількістьвакансійвбазізбільшиласяна8%-до616тис.,акількістьпрацевлаштованихлюдейзацей чассклало428тис.осіб.Правда,наоблікусьогоднізалишилосяще304тис. українців.

Одназголовнихпроблемсьогоднішньогоринкупраці-цепрофесійнийдисбаланс.Так,унасдужебагатолюдейзвищою освітою,алеїм нетаклегкознайтироботу.Наприклад,половиназтих,хтостоїтьнаоблікувслужбізайнятості-целюдизвищою освітою,аввеликихмістах,таких,якКиїв,Одеса,Харків,Дніпроцяцифраізовсімможедосягати90%.Аджезараззатребуванимиєдалеко нетіпрофесії,дляякихпотрібендиплом про закінчення ВНЗ.

"Ринкузаважаєпрофесійно-кваліфікаційнийдисбаланс.ВУкраїнітаксклалося,щодо80%випускниківшкіл вступаютьдо вищих навчальних закладів.ДзеркальнопротилежнастатистикадлякраїнЄвропи,тамдо30%вступають до ВНЗ,а70%отримуютьпрофесійну освіту.Дисбалансполягаєвтому,щоринокпотребуєшвачок,електромонтерів,електрозварників,слюсарів,сантехніків.Аосьекономістівіюристіввслужбізайнятості-надлишок",-говоритьЯрошенко.

Реклама

Такожцікавовідзначити,щонайбільшвисокаконкуренціяза результатамидослідженняHeadHunterбулавсфері"Вищогоменеджменту",денаоднемісцепретендуваловід12до15 осіб.Аосьлідерамивакансійзнизькоюконкуренцієювиявилисятакісфера,як"Автомобільнийбізнес","Консультування","Страхування","Робочийперсонал","Інсталяціяісервіс".Наприклад,вдвохостанніхсферахнамісцепретендуєвсього0,9осіб.Вціломужконкуренціявцей часперебуваланарівні3-4осіб на однемісце.

"Конкуренціянаринкупрацівпершомупівріччіперебуваланарівні3-4людинина1вакантнемісце.УТОП-5сферзвисокоюконкуренцієювIпівріччі2018увійшли"Вищийменеджмент","Видобутоксировини","Початоккар'єри,студенти","Юристи"і"Мистецтво,медіа,розваги".Цісферибуликонкурентнимиів 2017 році",-відзначаютьвHeadHunter.

Щостосуєтьсярегіональноїструктури,тутніякихнесподіванокнемає.НайбільшевакансійтрадиційнозалишаєтьсявКиївській,Харківській,Дніпропетровській,ОдеськійтаЛьвівськійобластях.Апо містахнайбільшевакансійпропонуютьсамевКиєві.ТутшукаютьфахівціввсферіІТ,маркетингуіпродажів.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти