Як відкрити бюро перекладів: бізнес-план

10 лютого 2018, 08:45

Христина Коновалова

На організації бюро перекладів можна заробити 28 тис. грн на місяць

Сучасне життя диктує свої правила успіху. Одне з них звучить так: кожна людина повинна добре знати хоча б одну іноземну мову. А все тому, що це стає стандартною вимогою при працевлаштуванні на перспективну вакансію і полегшує спілкування з жителями / клієнтами / партнерами за кордоном. Але як би українці віртуозно не володіли, скажімо, англійською або іспанською – навряд чи вони самостійно впораються з завданням грамотного перекладу офіційних документів, техпосібників, ділового листування. А помилок тут допускати не можна, оскільки ризики високі: зрив перспективного контракту або заборона на перетин кордону з дитиною.

"Запуск безвизового режима с ЕС позволяет украинцам реализовывать много интересных планов за границей. Это может быть расширение бизнес-связей, учеба детей, путешест­вия. Поэтому спрос на услуги переводчиков стабильно растет. Значит, можно смело открывать агентства, специализирующиеся на переводе с китайского, японского, французского, немецкого и других языков", — считает руководитель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

МививчилиперспективизапускубюроперекладіввКиєві.

Бізнес-план

Реклама

1.     Опис проекту

Відкриваємо в Києві бюро перекладів "Вундеркінд". Спеціалізуватися будемо на роботі з сім'ями з дітьми, які планують відправити дитину вчитися за кордон, відпочити в дитячий табір в Європі і т. д. Будемо перекладати документи і здійснювати листування з табором або університетом, оформляти документи для посольств або нотаріусів, якщо дитина їде з одним з батьків за кордон. Згодом організуємо курси навчання дітей тій іноземній мові, яка потрібна при поїздці на навчання або відпочинок. Основними робочими мовами в бюро перекладів будуть китайська, німецька, іспанська, французька і англійська. За розрахунками, якщо щотижня за перекладом звернуться 10 осіб за середнім чеком в 700 грн, проект окупиться за 2,3 року.

2.     Стартовий капітал

Длязапускубюроперекладівзнадобитьсявласнийсайт,демирозмістимоінформаціюпро кваліфікаціюперекладачів,перелікпослуг,тарифи,умовивиконанняперекладу,термінироботиіт.д.Такийсайт-візиткаобійдетьсяв15-20тис. грн.Задомен,хостингітехпідтримкунарікдоведетьсявикласти1-2тис.грн.Наявністьофісунапершихпорахне обов'язково(можнапрацюватиз дому)-цедопоможезаощадитинаремонтііпокупцімеблів.Аледоведетьсякупититехніку:ноутбукидляпрацівників,принтерісканер,мобільні,модем-роутер.Нацезакладемо60тис.грн.

Реклама

ВСЬОГО: 82 тис. грн

3.     Поточні витрати

Тутобов'язковопотрібнопередбачитивитратинаінтернет,мобільний зв'язок,поповненняканцтоварів(папір,ручки,чорнилодляпринтераіт.д.),форс-мажорнийремонттехніки.Націцілізакладемо4-5тис.грнна місяць.

Потрібноподуматиіпро винагородуперекладачів.Мирозраховуємо,щонастартіпроектупрацюватимутьдвоєспіввласниківбізнесу(наприклад,чоловікідружина-перекладачіза освітою)ззарплатою10тис.грнукожного.Уразі,якщодоведетьсязвернутисядо фахівця зіншим мовам,шукатибудемостудентівостанніхкурсівмовнихвузів,їмвстановимооплатузасторінкудокумента(настартіпроектувіднімемоцігрошіззарплатспіввласників).

ВСЬОГО: 25 тис. грн в місяць

4.     Маркетинг, реклама

Реклама

Популяризуватибюроперекладівбудемобезкоштовнимисервісами.Дляпочаткуобов'язковозаведемосторінкиабогрупинашогопроектувсоціальнихмережах.Розмістимооголошенняпро наші послугивспеціалізованихгрупах-наприклад,набатьківськихфорумах,групахдляшколярів,туристичнихсторінках,сайтахюридичнихконсультаційтощо.Будемопроситидрузіврекомендуватинашіпослугидрузямабознайомим.

  5.     Окупність проекту, ризики

За оцінками експертів, послуги бюро перекладів стартують від 40-70 грн за одну сторінку стандартного документа (це близько 1800 знаків з пробілами). Це означає, що для окупності поточних витрат (25 тис. грн) потрібно, щоб щомісяця наші фахівці переводили десь по 360 сторінок. Таким чином, до нас повинні щотижня звертатися хоча б 9-10 клієнтів, яким потрібно перевести документ в 10 сторінок, на середній чек в 700 грн. В такому випадку зможемо заробити 28 тис. грн на місяць. З урахуванням такого бізнес-сценарію вільних коштів у нас залишиться тільки 3000 грн в місяць. Це означає, що якщо згадати стартові вкладення в 82 тис. грн, то нове бюро перекладів окупиться через 2,3 роки.

Ризикамивреалізаціїтакогобізнес-плануможестативисокаконкуренціявсегментіперекладу.Тодіможназнизитипоточнівитратиірозширитиперелікпослугіклієнтури.

Шукаємо фрілансерів для підробітку

Нашбізнес-планпроаналізувавспівзасновникBeauty Business SchoolОлександрДзус.Вінвважаєрозрахункиприйнятнимидлязабезпеченняробочогомісцяперекладачеві,який вирішиввідкритибюроперекладів.Аленастартікращевідразупередбачитирізнісценаріїрозвиткубізнесу.

"Идея специализации переводов для детей, которые выезжают за границу, интересна — особенно если учесть, что сейчас модно отправлять детей учиться в другие страны. Но для диверсификации рисков не следует отказываться от клиентов в других нишах — предприятий малого и большого бизнеса, а также культуры (переводы книг, фильмов, спектаклей). Также можно принять участие в тендерах от госпредприятий. Речь идет о региональных администрациях, госмиграционной службе и т. д. Также можно пре­доставлять услуги устного синхронного перевода на мероприятиях", — пере­числяет Дзус.

Такожможутьвиникатиситуації,колизамовленьбільше,ніжможутьобробитисаміпідприємці-перекладачі:

"На старте следует переговорить с фрилансерами, которые смогут осуществлять переводы за процент от сделки. Схему можно наладить так: переводы будут осуществлять фрилансеры, а предприниматели будут контролировать качество переводов и вести операционную деятельность. Это упростит организацию семейного бизнеса, ведь невозможно самим делать все — искать клиентов, заниматься рекламой, проводить встречи, участвовать в тендерах, переводить документы".

Такожекспертвважає,щонастартіможназаощадитине тількинаорендіофісу,алеіназакупівлітехніки,аджеможнакористуватисядомашніминоутбуками.Аосьнарекламіекономитине можнанівякому разі:

"Нужно вкладывать деньги в рекламу в соцсетях и раскрутку сайта в Google. Можно создать канал на YouTube, где реально рассказывать, как без посредников подготовить документы для поступления ребенка на учебу за рубежом, как подавать документы на визы и т. д. А в конце роликов рекламировать себя. Таким образом, наши видео будут смотреть и к нам будут обращаться".

Робота: без ліцензій, але по нормах

Юристивідзначають,щооформленнядозволівдлязапускубюроперекладів-процедуранескладна.

"Деятельность, связанная с переводом текстов документов, не включена в перечень видов хоздеятельности, подлежащих лицензированию согласно действующему законодательству Украины. Поэтому не требует прохождения сложной и затратной процедуры получения лицензии", — поясняет старший партнер АО "А.Д.ХОК" Артем Высоцкий.

Такимчином,підприємцям,якіхочутьорганізувативласнебюроперекладів,вартозвернутиувагунатакі ключові моменти.

"Сначала нужно определиться с организационно-правовой формой и зарегистрироваться как субъект хозяйствования, обратившись с пакетом документов к госрегистратору или нотариусу. Такой вид деятельности может вести юрлицо и физлицо-предпри­ниматель", — говорит юрист.

Даліпотрібновизначитисязсистемоюоподаткування.

"Для этого обращаемся в органы ГФС с пакетом документов. Учитывая, что деятельность бюро переводов относится в основном к малому бизнесу — уместно выбрать упрощенную систему налогообложения, а не общую. Указанная система позволяет пользоваться определенными налоговыми льготами и привлекать наемных работников. Это важно, поскольку качественное предоставление услуг по переводу текста в значительных объемах единолично почти невозможно. Поэтому для развития бизнеса и занятия соответствующей ниши на этом рынке необходимо сформировать команду из квалифицированных специалистов-переводчиков", — советует Высоцкий.

Реклама

Всіцікрокипореєстраціїбізнесуможутьзайнятивіддекількохднівдотижнів,ікоштувативідкількохсотеньдокількохтисячгривень,уточнюєюрист.ПрицьомуВисоцькийзвертаєувагунате,що,виконуючиписьмовіперекладивновомубюро,сліддотримуватисявстановленихнаціональнихіміжнароднихстандартів,що діютьнатериторіїУкраїни:

"В данном случае речь идет о ISO 2384-77. Документация. Оформление переводов; ГОСТ 7.36-88. Неопубликованный перевод. Координация, общие требования и правила оформления; СТТУ АПУ 001-2000. Квалификация и сертификация переводчиков. Общие требования; СТТУ АПУ 002-2000. Услуги по письменному и устному переводу".

Формуємо конкретну послугу

Нішабюроперекладівпочала активнорозвиватисяостанні2-3 роки,коливсебільшекомпанійсталипередаватиціпослугинааутсорсинг,зазначаєАндрійКривонос.

"Здесь можно реализовывать разные концепции. Первая бизнес-модель: предприниматель ищет клиента и передает заказы другим агентствам за процент. Вторая бизнес-модель: предприниматель является переводчиком перспективного языка, например, китайского или словацкого, где довольно низкая конкуренция. Тогда он может специализироваться на переводе документов и ведении оргпроцессов в конкретной стране. Третья бизнес-модель: запуск полноценного бюро переводов, но не держать переводчиков в офисе, а работать удаленно", — говорит Кривонос.

Саміжпідприємціуточнюють:заробитиможнаінадодпослугах,коли,наприклад,разомзперекладомдокументапропонуєтьсяійогопідтвердженнявпосольствахабовідомствах.

"Очень важно в документе соблюсти формализацию, ведь у разных текстов разные требования. Например, одни требования для техпособия и совсем другие у справок для поступления в инвуз. После перевода можно привезти документ в посольство, завизировать, а потом курьером передать пакет готовых документов клиенту. Это уже полноценная услуга, а не только перевод документов", — уточняет переводчик английского Ирина Булычева.

Переводчик французскогоОльгаНікітенкоуточнює:підприємціщедозапускубюроперекладівповиннівизначитинішуіаудиторію,щобнарощуватиобсягизамовленьвчіткомунапрямку:

"Можно работать со студентами, турагентствами, производителями товаров. То есть искать клиентов там, где больше связей. Это позволит систематизировать и поставить поиск заказов на поток. Также важно подбирать в команду опытных переводчиков, которые специлизируются на конкретной теме, могут осуществлять перевод со знанием нужной терминологии. Еще нужно контролировать процесс перевода: можно отдавать заказ двум специалистам, оплачивать их работу, а клиенту отдавать лучший перевод. В итоге можно отсеять недобросовестных сотрудников и не допускать срывов выполнения заказов".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти