"Газовий мир": про що вдалося домовитися в Брюсселі

31 жовтня 2014, 07:46

Росія, Україна і ЄК підписали зимовий газовий пакет

Росія,Українаі ЄКпідписализимовийгазовийпакет

Реклама

Росія,УкраїнаіЄврокомісіяпідписалидокументипо зимовомугазовомуплану,який передбачаєвідновлення поставок російськогогазуУкраїніізабезпеченнябезперебійноготранзитудо Європивзимку.

Росія,Українаі ЄКпідписалиюридичнозобов'язуючийтристороннійпротокол,зафіксувавшидомовленостіпо зимовомугазовомуплану.ПідписипіддокументомпоставилиміністриенергетикиРФіУкраїниОлександрНовакта ЮрійПроданта віце-президентЄврокомісії, відповідальнийзаенергетику,ГюнтерЕттінгер.

844267-01-08

Росія, Українаі ЄКпідписализимовийгазовийпакет, фото AFP

Крімтого, "Газпром"і "НафтогазУкраїни" підписалидоповнення до контракту,зафіксувавшиумовипоставокросійськогогазувперіод до кінцяберезня.Документпідписалиглава"Газпрому" ОлексійМіллеріглава"Нафтогазу" АндрійКоболєв.

Реклама

Україна зможе отримувати газ до кінця березня за ціною в $ 385

Засловамивіце-президента ЄврокомісіїГюнтераЕттінгера, РосіядаєКиєвузнижкунагазвзимкув $100натисячукубів.

"Росія даєУкраїнізнижкунапокупкугазувзимкув $100натисячукубометрівзарахунок зниженняурядомекспортного мита", -зазначиввін.

Крімтого, за його словами, Українаі "Нафтогаз" оголосилипро готовністьнегайновиплатити$1,451 млрдборгу.

Такожвіце-президент Єврокомісії, відповідальний заенергетику, ГюнтерЕттінгеррозраховує, що фінансова допомогаМВФіЄСУкраїнібуде спрямовананаоплатузаросійськийгаз.

"ЗначноюміроюперевагадляУкраїниполягає в тому, щоУкраїнапідтверджуєсвоюрольяк надійнийпартнервцентрі Європи, іпрограмидопомогиМВФі Євросоюзубудутьвикористаніправильно, длятогощобоплатитивідкритірахункипо газу", -сказаввіннапрес-конференції за підсумкамичерговихтристоронніхпереговорівпо газувБрюсселі.

Еттінгерзазначив, щоУкраїназможе докінця березняотримуватипопередоплатіпотрібні їйобсяги російськогогазу за ціноюв $385затисячукубометрівабонижче.

ЗасловамиЕттінгера, Київ до кінцягадапогасить$3,1 млрдборгузаросійськийгаз.

"Україна до кінцягадапогасить$3,1 млрдборгузаросійськийгаз, остаточнірозрахункибудутьпісля рішенняСтокгольмськогоарбітражу", -заявиввін.

За інформацієюЕттінгераУкраїназможеоплатитиякмінімум4 млрдкубометрівгазу.

Віце-президент Єврокомісіїпідкреслив, що підписанийзимовийгазовийконтрактобов'язковийдлявиконання.

Всвоючергу, міністренергетикиРФОлександрНовакзаявив, щоумовоюпоставокгазуКиєвуєпередоплата.

"Умовою поставокгазуУкраїнієдомовленістьпро механізмпередоплатитареструктуризаціїборгу, Київ повиненпогаситипершийтранш", -зазначиввін.

ТакожНовакзазначив, що до кінця березнядля"Нафтогазу" скасованийрежим"бери і плати".

Крімтого, за його словами, РФспише$100натисячукубометрівзарахунокекспортного мита.

"УрядРФвнайближчіднізабезпечитьзнижкунагаздляУкраїнив $100натисячукубометрівзарахунокжкспортноймита", -сказаввін.

Міжтим, главаМіненергоУкраїниЮрій Проданзазначив, щоУкраїнаразомз ЄКзмоглизабезпечити фінансуваннядляпокупкигазу.

"Україна разомз ЄКзмоглизабезпечити фінансуваннядляпокупкинеобхідногообсягугазууРФ, в томучислідлянадійностітранзиту", -зазначиввін.

Проданвпевнений, щопідписЄКпідгазовимпакетомбудегарантією йоговиконання."Україна впевнена, щопідписЄКпідзимовимгазовимпакетомбудегарантією йоговиконання", -підсумуваввін.

РФне розуміє, звідкиЯценюквзявозвучені ним"літні" цінинаросійськийгаз

РФне розуміє, звідкипрем'єрУкраїниАрсенійЯценюквзявозвучені ним"літні" цінинаросійськийгаз,імовірно,цеможе бути якийсьпрогноз,заявивглаваМіненергоРФОлександрНовак.

"Щостосуєтьсяціни,яхочусказати,щоми сьогодні необговорювалипитання, що стосуєтьсяцінивлітній періодпоставокгазу,миобговорювалиперіод тількиз листопадапо березень.Російськасторонавиходить з того,щоіснуєконтракт,що діє з2009по 2019рік,врамкахякогопрописаниймеханізмформуванняціни",-сказаввіннапрес-конференціїза підсумкамитристоронніхгазовихпереговорівРосія-Україна-Єврокомісія,що пройшливчетвервБрюсселі.

"Томуцифри,якісьогодні булиозвученіголовоюурядуУкраїни,ми не зовсімрозуміємо,звідкивони,тому мидумаємо,щоце якісьпрогнозніцифри,якіУкраїнаможевважативрамкахформулиціни",-додавміністр.

Новакпідкреслив,щорічнацінанагазбудезалежативід поточноїкон'юнктуриціннанафту.

Домовленістьщодо газудопоможеналагодитьвідносиниРФіУкраїни-Баррозу

ПрезидентЄврокомісіїЖозеМануелБаррозусподівається,що домовленостіпо газудопоможутьналагодити стосункиміжРосієюіУкраїною.

сповненийнадії,щодана угодазможеналагодитивідносини міжУкраїноюіРосією...",-сказаввіннапрес-конференціїза підсумкамичерговихтристоронніхпереговорівпо газувБрюсселі.

В тренді
П'ять питань, які обговорюють Україна та МВФ

47_main_01

Баррозусподівається,що домовленостіпо газудопоможутьналагодити стосункиміжРосієюіУкраїною,фотоAFP

РФ,Україна і ЄКзобов'язалисяповністюдотримуватися умовпідписаногозимовогогазовогопакету:відперебоїввпоставкахніхтоне виграє,заявивглаваЄврокомісіїЖозеМануелБаррозу.

"Сторонизобов'язуютьсяповністюдотримуватися умовдосягнутої угоди.Ніхто відперебоївпоставокгазу невиграє.Необхідноповажатиінтересисторін",-сказаввіннапрес-конференціїза підсумкамитристоронніхгазовихпереговорівРосія-Україна-Єврокомісія,що пройшливчетвервБрюсселі.

Міллеррозповів, за якою ціноюУкраїнакупуватимеросійськийгаздо кінця року

ЦінаросійськогогазудляУкраїнивлистопаді-груднідійсноскладе378доларівзатисячукубометрів,попершому кварталупоки тількиоцінки,підсумокбудезалежативіднафтовихцін,заявивжурналістамглава"Газпрому" ОлексійМіллер.

"РоботапопоставкахгазунаУкраїнубудепродовженастроговідповіднодо діючого контракту2009 року.По-перше,цестосуєтьсямеханізмуціноутворення.ЦінапоставкигазунаУкраїну- цеформулацінимінусстодоларова знижкавідповідно до постановиуряду",-пояснив він.

Реклама

843915-01-08

ЦінагазудляУкраїнивлистопаді-грудні складе$378, фотоAFP

"Чиннацінаначетвертийквартал-378,22доларазатисячукубів.Щостосуєтьсяпершогокварталу-зараз можнаговоритипро якісьпрогнозніцифри,боформулацінипередбачаєдев'ятимісячнийбазиснийперіод івраховуєіндексаціїпонафтопродуктахі, звичайно,фінальнацінапершогокварталузалежатимевідкон'юнктуринавуглеводивмайбутні місяці",-сказавМіллер.

ЛідериРФ, України, Франції та Німеччинивітаютьфіналспорупо газу

ЛідериРФ,України,Франції та Німеччинивчетверувечерівходітелефоннихпереговорівпривітали завершенняпереговорів щодо постачанняросійськогогазунаУкраїну,говоритьсявзаявіЄлисейськогопалацу.

"ПрезидентРеспубліки(ФрансуаОлланд) іканцлерНімеччини (Ангела)Меркель провелисьогодніввечеріпереговорив "нормандськомуформаті" з президентами(РФВолодимиром)Путінимі(УкраїнаПетром)Порошенко.Учасникирозмовипривітали завершенняпроходилиза посередництва ЄСпереговорівз постачаньгазувУкраїну",-сказановкомюніке.

ОлландіМеркельвисловилинадію,що ЄСразомзі своїмипартнерами(США та іншимикраїнамиG7,атакожМВФ) надалісприятимереалізаціїдосягнутихдомовленостей.

Лідеричотирьохкраїн такожобговорилипоточнуситуаціювУкраїні.ОлландіМеркель, зокрема,наголосили на необхідностівиконаннямінськогопротоколувід 5вересня з метоюполітичногорозв'язання кризинаУкраїну.Вонитакож висловили думку,щопередбаченінанеконтрольованихКиєвомрегіонахсходуУкраїнивибориповинні носитимісцевийхарактеріпроходитиприповазітериторіальноїцілісностіУкраїни.

844268-01-08

ГлавиРФ, України, Франції та Німеччинивітаютьфіналспорупо газу, фотоAFP

ГлавиФранції та Німеччинитакож зновупризвалидо перезапускунаціональногодіалогуміжукраїнською владою ісепаратистами.Крімтого,вонизакликалидо повного дотриманнярежиму припиненнявогню."З цією метоювонизакликалипрезидентаРФпосприятиполегшеннюпроходятьвРадіОБСЄпереговорів,щобдозволитивикористання безпілотників, зокрема,французькихі американських,дляпідтримкимісіїспостереженняОБСЄ",-сказановзаявіадміністраціїпрезидентаФранції.

Вонитакож зновузаявилипро необхідністьефективногоконтролюзаросійсько-українським кордоном.

ВчетверРосія,Україна іЄврокомісіяпідписали юридичнозобов'язуючийтристороннійпротокол,зафіксувавшидомовленостіпо зимовомугазовомуплану.Планпередбачаєвідновлення поставок російськогогазуУкраїніізабезпеченнябезперебійноготранзитудо Європивзимку.Вінпередбачає погашенняУкраїноюдо кінця року3,1мільярда з5,3мільярдадоларівборгуікупівлю у "Газпрому" додатковихобсягівназимунаумовахпередоплати.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти