Бізнес в Україні став оптимістичніше дивитися в майбутнє

18 жовтня 2017, 08:14

Сергій Гусєв

Підприємства вже "звикли" до інфляції і зростання соціальних витрат бюджету, показало опитування НБУ

Національний банк України (НБУ) щоквартально проводить дослідження "Ділові очікування підприємств". Опитування в рамках останнього з них – за III квартал – проводилися з 4 серпня по 4 вересня, їх результати опубліковані 12 жовтня.

Реклама

В цілому на наступні 12 місяців очікуються:

  • стабілізація темпів інфляції - зростання споживчих цін на 10% (у II кварталі очікування було 9,9%);
  • прискорення зростання обсягів виробництва товарів і послуг: баланс очікувань – 17,5% (у II кв. – 14,2%);
  • пожвавлення ділової активності: індекс ділових очікувань (ІДО) підвищився до 117,4% (114,3%);
  • ослаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу – 28,46 грн/дол;
  • потреба в позикових коштах залишається високою, підприємства і в подальшому планують активно залучати банківські кредити, переважно в національній валюті;
  • основними факторами, що стримують розвиток підприємств, залишаються занадто високі ціни на енергоносії, а також на сировину і матеріали.

Очікування щодо зміни обсягів виробництва товарів і послуг в найближчі 12 місяців, %

 

2016

Реклама

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

Реклама

II кв.

III кв.

Збільшаться

24,8

27,1

Реклама

29,9

38,7

28,4

32,9

Знизяться

22,7

21,7

18,8

11

14,2

15,3

Не зміняться

52,4

51,2

51,3

50,3

57,4

51,8


Економічна активність

ІДО продовжує зростати, починаючи з другого кварталу 2016 року. Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх галузей, крім будівництва. Найоптимістичніші прогнози у підприємств переробної промисловості (ІДО – 127,1%), транспорту та зв'язку (122,9%), а також торгівлі (120,2%).

Підвищилися оцінки щодо майбутніх інвестиційних витрат, кількості працівників, а також фінансово-економічного стану підприємств. Високими залишаються оцінки щодо зростання загальних обсягів реалізації продукції та інвестиційних витрат на придбання машин, обладнання та інвентарю. Збільшення кількості працівників на своїх підприємствах респонденти очікують третій квартал поспіль.

Динаміка складових ІДО підприємств України, баланс відповідей, %

Очікування респондентів на наступні 12 місяців щодо:

2016

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

фінансово-економічного стану

12,1

10,4

8,2

15,2

17,6

17,8

обсягів реалізації продукції

19,4

18,3

17,7

27,7

25,2

24,9

інвествитрат на проведення будробіт

1,9

5

4,5

6,2

7,8

14,6

витрат на машини, обладнання та інвентар

9,3

11,5

17,2

16,5

18,7

24,7

кількості працівників

-0,1

0,9

-4,3

1,8

2,3

5

Пожвавлення економічної активності очікують респонденти в 21 регіоні. Найвищі очікування у Львівській (ІДО – 144,3%) і Вінницькій (131,1%) областях. Спад економічної активності своїх підприємств прогнозують лише в Івано-Франківській області (96,2%).

Респонденти і надалі очікують поліпшення фінансово економічного стану своїх підприємств – баланс очікувань зріс до 17,8% (було 17,6%). Підвищили очікування щодо стану своїх підприємств респонденти добувної та переробної промисловості, транспорту і зв'язку. Найвищі очікування у підприємств переробної промисловості, найнижчі – енерго- і водопостачання.

Спад економічної активності підприємств прогнозують лише в Івано-Франківській області

Шостий квартал поспіль респонденти високо оцінюють перспективи зростання обсягів реалізації продукції своїх підприємств: баланс очікувань – 24,9% (25,2%).

На зовнішньому ринку очікують збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) підприємства всіх основних видів економічної діяльності.

Інфляція

Очікується зростання споживчих цін на 10% (9,9%). Частка респондентів, які прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 9% або знизиться, становить 40,1%.

Основний фактор впливу на зростання цін – витрати на виробництво (73,1%). Очікування щодо впливу курсового чинника знижувалися другий квартал поспіль. Менше стали звертати увагу на податкові зміни і на зростання соцвидатків бюджету. Але різко збільшилися побоювання з приводу впливу світових цін.

Сприйняття факторів, що впливають на оцінку зміни рівня споживчих цін, % відповідей

 

2016

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

Затрати на виробництво

66,5

61,3

69,4

70,9

70,5

73,1

Курс гривні

76,7

81,8

81,5

77,9

66,6

66,1

Доходи населення

19,2

16,0

28,0

25,1

25,8

27,9

Податкові зміни

20,6

17,2

19,8

30,9

21,4

18,7

Соціальні витрати бюджету

13,2

9,1

16,6

15,8

19,5

17,6

Ціни на світових ринках

15,5

13,7

14,1

13,4

13,9

17,6

Динаміка доступності грошей в економіці

10,7

11,8

9,1

8,0

10,0

13,7


Курс гривні

Очікуване середнє значення курсу – 28,46 грн/дол. Зросла частка респондентів, які очікують, що курс в наступні 12 місяців не перевищить 27 грн – 21,1% (14,8%).

Слід сказати, що в період проведення опитування середньозважений курс на міжбанку був 25,63 грн. Щоденні коливання не перевищували 1,8% від середнього значення (в II кварталі було 26,33 грн і коливання в межах 1,3%).

Стан підприємств

Респонденти п'ятий квартал поспіль позитивно оцінюють поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств. Позитивно оцінили своє становище підприємства сільського господарства, торгівлі, переробної промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку. Найнижчі оцінки у підприємств енерго- і водопостачання та добувної промисловості.

За регіонами: найвищі оцінки в Рівненській і Львівській областях (всього оцінки позитивні в 15 регіонах), найнижчі – в Чернігівській та Херсонській областях. 

Як ви оцінюєте фінансово-економічний стан своїх підприємств на момент опитування?, % відповідей

 

2016

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

Хороший

15,1

18,2

16,9

16,2

19,7

20,3

Задовільний

67

64,8

68,5

69,8

66,7

66,7

Поганий

17,9

17

14,6

13,9

13,6

13

Продовжують посилюватись очікування підприємств щодо збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців. Збільшення кількості працівників очікується на підприємствах переробної промисловості, торгівлі, транспорту і зв'язку, за регіонами – в 14 областях, найбільше – у Львівській області. Не очікується змін кількості працівників на підприємствах будівництва, за регіонами – в Миколаївській і Харківській областях.

Інвестиційні очікування

Зберігаються позитивні очікування щодо обсягів майбутніх інвестицій. Помітно підвищилися очікування щодо зростання витрат на машини, обладнання та інвентар у наступні 12 місяців. Також очікується збільшення інвестиційних витрат на проведення будівельних робіт.

Як і в двох попередніх кварталах, збільшення інвестиційних витрат на своїх підприємствах у наступні 12 місяців очікують респонденти переважної більшості видів діяльності. Найвищі очікування – у підприємств транспорту і зв'язку. Зростання інвестицій на виконання будівельних робіт очікують керівники підприємств усіх видів діяльності, найбільше – енерго- і водопостачання.

Збільшення обсягів іноземних інвестицій триватиме: баланс відповідей – 18,1% (10,3%). Зростання обсягу іноземних інвестицій очікують респонденти всіх видів діяльності, крім підприємств будівництва. До слова, Україна є однією з найпривабливіших країн для вивчення потенційних інвестицій серед керуючих фондами, що інвестують в країни регіону EMEA (країни Європи, Близького Сходу і Африки).

Виробництво

Найважливіші чинники, що обмежують здатність підприємств збільшувати виробництво, – занадто високі ціни на енергоносії, а також на сировину і матеріали. Істотно збільшилися оцінки негативного впливу на виробництво фактора браку кваліфікованих працівників (на 3,7 в.п.).

Сприйняття факторів, що обмежують здатність підприємств збільшувати виробництво, % відповідейв

 

2016

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

Занадто високі ціни на енергоносії

45,7

42,9

50,6

50,5

46,2

44,9

Занадто високі ціни на сировину і матеріали

42

40,2

42,2

45

39,9

43,4

Нестабільна політична ситуація

46,1

44,5

45,0

43,2

35,8

34,6

Брак обігових коштів

32,1

30,8

31,1

31,9

34,2

32,5

Надмірний податковий тиск

35,9

32,9

36,4

37,4

32,5

33,7

Значні коливання курсу гривні

42,5

40,5

43,1

40

30,6

30,4

Недостатній попит

33,2

32,8

30,1

24,4

27,1

26,3

Брак кваліфікованих працівників

12

16,6

16

18,1

18,7

22,4

Надмірний регуляторний тиск

16,6

15,5

17

17,5

17,2

16,4

Обмежені можливості отримання кредиту

13,9

13,9

12,8

12,9

16,3

13,7

Корупція

16

15,9

15,4

16,5

16

14,2

Обмеженість виробничих потужностей

10,2

13,4

13,3

13,2

15,1

15,8

Очікується зростання цін як на покупні товари і послуги, так і на продукцію власного виробництва. Найвищі очікування щодо зростання цін на покупну продукцію у енерго- і водопостачання та переробної промисловості, за цінами на продукцію власного виробництва – торгівлі, а також енерго- і водопостачання.

Найбільше на подорожчання продукції власного виробництва впливатимуть ціни на енергоносії, а також на сировину і матеріали. Помітно знизилися оцінки впливу податкового тиску. Вважається (як і в попередніх опитуваннях), що найменший вплив на відпускні ціни справлятиме рівень відсоткової ставки за кредитами.

Фактори впливу на рівень цін виробників, % відповідей

 

2016

2017

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

Ціни на енергоносії

62,1

63,7

69,4

68,9

65,8

61,8

Ціни на сировину і матеріали

59,3

58,5

61,3

61,4

61,8

60,6

Курс гривні

55,5

59,7

62

60,8

51,9

52,2

Вартість трудових ресурсів

31,3

34,8

47,1

51

48,6

49,3

Податковий тиск

24,6

18,5

22,9

21,7

19,5

17,8

Ціни на світових ринках

11,1

12,3

13

12,2

15,4

16

Конкуренція

14,6

13,4

15,1

10,7

12,9

12,8

Попит на продукцію

13,8

15,5

13,6

10,4

12,6

13,4

Рівень ставки за кредитами

12

10,8

11,9

8

10,3

9,6


Оплата праці

Очікування щодо збільшення майбутніх витрат на оплату праці одного працівника дещо посилились – баланс відповідей – 61,2% (60,2%). Найвищі очікування у підприємств переробної промисловості; за регіонами – у підприємств Сумської та Закарпатської областей (94,1% і 86,7% відповідно). Найнижчі очікування у підприємств будівництва (42,9%); за регіонами – у підприємств Чернігівської області (15,8%).

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в  Україні підвищиться мінімальна зарплата – до 3723 грн. Такі зміни передбачені проектом державного бюджету.

Фінанси

Респонденти дещо знизили свої очікування щодо зростання потреби в позикових коштах найближчим часом: баланс відповідей – 37,8% (38,5%). Найбільша потреба в запозиченнях у підприємств будівництва; за регіонами – у підприємств Волинської області.
Найменша потреба – у підприємств сільського господарства; а підприємства Тернопільської та Чернігівської областей взагалі не потребують позикових коштах найближчим часом.
Частка респондентів, яка планує брати кредити, залишилася практично на рівні попереднього кварталу – 38,5% (38,2%).

Найбільше планують це підприємства переробної промисловості (55,7% відповідей); за регіонами – підприємства Львівської області (66,7%). Частка респондентів, які планують брати кредити в національній валюті, зменшилася до 81,5% (85,6%).

Найважливішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються надто високі ставки за кредитами (66,1%).

Баланс оцінок посилення кредитних умов знизився до 21,5% (22,8%). Зниження оцінок відбулося у підприємств торгівлі, і енерго- і водопостачання. Найнижчими є оцінки підприємств добувної промисловості. Про пом'якшення умов отримання кредитів сказали підприємства сільського господарства.

Частка респондентів, які заявили про відсутність у них проблем з проведенням банківських операцій, становила 94,1%. Це на 1 в.п. більше, ніж було в попередньому кварталі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти