Забудовникам посилять правила: що зміниться на ринку нерухомості і чому житло може подорожчати

8 квітня 2018, 07:34

Анастасія Іщенко Анастасія Іщенко

Незабаром недобросовісні забудовники не зможуть двічі перепродати одну і ту ж квартиру різним людям

Купуючи квартиру в ще не збудованому будинку, дуже часто українці за підсумком можуть дізнатися, що у їх житла є і інші власники, адже забудовники просто продали одну і ту ж житлоплощу кільком людям. Або ж фінальна квартира може бути значно менше, ніж планувалося на початку, тому що забудовники змінили технічні характеристики об'єкта. Щоб не допускати таку несправедливість, в Раді розробили новий законопроект, який повинен зробити жорсткішими правила для забудовників і убезпечити простих українців.

Сайт "Сегодня" розповідає, що пропонують змінити нардепи, чому законопроект потребує доопрацювання, і як ці нововведення можуть вплинути на зростання цін на ринку нерухомості
.

Для чого потрібен законопроект про недобудови

Реклама

НещодавнопрофільнийкомітетВерховноїРадиз питаньбудівництва,містобудуванняіжитлово-комунального господарствасхваливзаконопроект№7084,якийпередбачаєзапровадження процедуридержавноїреєстраціїмайновихправнаоб'єктинезавершеногобудівництватамайбутніоб'єктинерухомості.

"Основною метою проекту закону є запобігання зловживань у сфері будівництва, подвійного продажу об'єктів будівництва та незаконної зміни технічних характеристик таких об'єктів", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Тамжейдеться,щоінвестувативоб'єктижитловогобудівництвадоситьризиковано,тому щоєможливістьзіткнутисяз:

 • змінамитехнічниххарактеристикоб'єкта;
 • подвійнимперепродажемоб'єктанедобросовіснимизамовникамибудівництва;
 • оскарженнямправавласностінанерухомемайно,якебудепобудовановмайбутньому.
Томувзаконопроектівирішилипрописатикількаважливихмоментів,які,якстверджуютьнардепи,не дадутьнедобросовіснимкомпаніямвийтинаринокнерухомості.

Головні зміни

Однимзголовнихнововведеньсталоте,щовзаконопроектіпередбаченостворенняелектронногореєструпроектноїдокументаціїнабудівництво.Такожпропонується запровадитидержавнуреєстраціюмайновихправнаоб'єктинезавершеногобудівництватамайбутніоб'єктинерухомості.

Такимчином,нардепипропонують:
 • встановитипорядокідентифікаціїоб'єктівбудівництватаприсвоєнняадресзакінченимоб'єктамбудівництва;
 • створитиелектроннийреєстрпроектноїдокументаціїнабудівництво;
 • ввестимеханізмдержавноїреєстраціїправавласностінаоб'єктинезавершеногобудівництватамайбутніоб'єктинерухомості;
 • встановитиосновнівимогидо порядку укладання,виконаннятарозірваннядоговорівкупівлі-продажуоб'єктанезавершеногобудівництватамайбутніхоб'єктівнерухомості;
 • встановитивиключний перелікспособівінвестуваннята фінансуваннябудівництваоб'єктівжитловогобудівництвазвикористаннямнедержавнихкоштів,залученихвідфізичнихтаюридичнихосіб.
 • зобов'язатизамовникабудівництварозміщуватинасвоємувеб-сайтіданіпро об'єктжитловогобудівництва(замовникабудівництва,характеристикуоб'єкта,затвердженупроектнудокументацію,хідбудівництва,електроннийфорумінвесторів);
 • зобов'язатизамовникабудівництваврекламіпродажужитлавказуватиадресувеб-сайту,дерозміщеніданіпрожитло;
 • заборонитирекламупродажужитлабезрозміщеннянавеб-сайтізамовникабудівництваінформаціїпро об'єктжитловогобудівництва.
  встановити,щодоговір,за якимкупуєтьсяоб'єктнезавершеногобудівництва,недійснийвтому випадку,якщоправовласностінатакийоб'єкт незареєстровановпорядку,встановленомузаконом.

Експерти впевнені, що законопроект правильний, але недопрацьований

Реклама

Такаініціативаприпаладо душідалеконе всімзабудовникам,деякіпіддалиїїкритиці.Наприклад,ІгорКушнір,главаправлінняПрАТ"ХК "Київміськбуд"назвавзаконопроект "сирим" ітаким, що потребуєдоопрацювання.

"С одной стороны, проект закона позволит создать в области строительства более плотные условия игры. Это хорошо с точки зрения выхода на рынок недобросовестных компаний – у них просто не будет возможности работать, ведь рынок будет более зарегулирован.

Но в сегодняшнем "сыром" виде принятие законопроекта просто уничтожит строительный рынок. Потому что некоторые прописанные в нем нормы являются чрезвычайно критичными даже для крупных строительных компаний", – отметил Игорь Кушнир.

Зайогословами,передтим,якприйматицейзаконопроект,потрібновнестивідповіднізмінидо Податкового кодексу.ІнакшезабудовникбудезмушенийдвічізаплатитиПДВабозалишитисязвеличезнимподатковимкредитомвкінцібудівництва,якийне зрозуміло,якповертати.Всецеможепривестидо шахрайстваз бокубудівельнихкомпаній,івонипростобудутьухилятисявідсплатиподатків.Якщожподаткибудутьплатитисправно,нерухомістьможезначновиростивціні.

"Одна из норм законопроекта определяет, что владельцами квартиры будут одновременно и застройщик, и инвестор. То есть, если компания строит 5000 квартир и половину продает частями, то физически невозможно будет оформлять каждый ежемесячный платеж у нотариуса! Кроме того, если человек прекратит оплату по договору, то застройщик и инвестор останутся со связанными руками! Ведь квартира уже будет зарегистрирована в реестре как собственность обеих сторон, поэтому продать ее другому покупателю (предварительно вернув средства предыдущему владельцу), будет невозможно. Другими словами, до момента становления стабильного рынка кредитования такая норма законопроекта фактически остановит продажи с частичной оплатой и лишит застройщиков инвестиций", – поясняет Кушнир.

УКонфедераціїбудівельниківУкраїнидозаконопроектувідносятьсявціломупозитивно.

"Концепция предлагаемых изменений в законопроекте №7084 предусматривает ряд положительных нововведений, которые требует, как строительная отрасль, так и инвесторы. Речь идет о введении обязательной регистрации имущественных прав инвестора на объект инвестиции (недвижимость, которая будет создана в будущем), а также порядке присвоения адресов объектам недвижимого имущества", – говорит Татьяна Филатов, руководитель Фронт-офиса Конфедерации строителей Украины, в комментарии "Сегодня".

Але,втой жечас,придетальномуаналізізаконопроекту7084Конфедераціябудівельниківпобачилавньомудеякіризикидлястабільностіринку.

"Они связаны с исключением из действующего законодательства института совместного инвестирования и эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства. Зато предлагается определить новый способ привлечения инвестиций в строительство – заключение договоров купли-продажи объектов незавершенного строительства и "будущих объектов недвижимости", – разъясняет ситуацию Татьяна Филатова.

Вонадодає,щотакізмінинедостатньозважені,тому щоінститутиінвестування,якіпропонуютьскасувати, недискредитувалисебезачас,покипрацювали.

Крімтого,взаконопроектіпрописаностворенняреєстру,вякийповиннавноситисявсяпроектнадокументаціянабудівництво,протене сказано,хтобудевідповідатизаствореннявищезгаданогореєстру.

"Изменение проектной документации предусматривает необходимость согласования со всеми инвесторами, на практике это может вызвать торможение процесса строительства", – заявила Филатова и подытожила, что Конфедерация строителей поддерживает этот законопроект, но считает, что такие спорные вопросы нужно урегулировать и обсудить со всеми участниками рынка.

Вцілому,експертиу своїх висновкахпрактичноодностайні.Вонивпевнені,щонорми,якіпрописанівдокументі,допоможутьзробитиринокнерухомостібільшнадійним,алюдизможутьспокійнокупуватижитловбагатоповерхівках,якітількибудуються.Правда,взаконопроектівсежєряднеточностей,томукомітетвідправивдокументнадоопрацювання,щобвиправитинедолікиінезабаромвідправитизаконопроектнарозгляддо Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" писав про те, що кількість поверхів у новобудовах України планують обмежити.

Тим часом попит на квартири в новобудовах країни безнадійно відстає від пропозиції.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти