Ілюзія інтеграції

5 липня 2015, 08:26

Сергій Рюмочкін Сергій Рюмочкін

Однією зі складових інтеграції з Європою є синхронізація української енергосистеми з європейською

Дляотримання вигоди відтакого рішенняУкраїні потрібнопровестивелику роботупротягом декількох років.Покищо процесбуксує.Якщо торікчиновникиз міністерстваенергетикизаявляли,щопроектсинхронізаціївітчизняноїоб'єднаної енергосистемиз європейськоюбуде реалізованийдо 2017 року,то цього рокузарубіжні експертивисловлюють сумнів, що це відбудетьсянавітьв 2020.

Реклама

Щобкудисьувійти, требазвідкисьвийти

ЗаразенергосистемаУкраїнисинхронізована зпострадянськоюоб'єднаною енергосистемою, до якої входятьмережі Росії, Білорусі, Молдови таПрибалтики.Тепер же мовайде про те,щобаналогічнийрежимпрацювавз країнами Європи.Що отримаєУкраїнавідсинхронізаціїз європейською системоюENTSO-E?Крімобов'язковоговзаємногопідтримки надійності енергосистем, це можливістьнарощування експортуелектрикивєвропейськікраїни, і, відповідно, більшвисоке завантаженнявітчизнянихелектростанцій.Післясинхронізаціїукраїнської та європейськоїенергосистемекспортелектрикиможе бути збільшенийв 5-6разів.У тойже час у разіфорс-мажорів,як, наприклад,минулої зими, количерез блокуванняпоставоквугілля на ТЕСкраїнідовелося вводитивіялові відключення,Україназавжди можеімпортувати електрикуз країн Євросоюзу.

Крімтого,вУкраїнізможуть працюватиєвропейські енергетичніоператори, а значить,з'явитьсясправжня конкуренція.Псевдопроблеманадмірномонополізованогоринку,наякій так люблятьпіаритисяукраїнськічиновники, вирішитьсясамасобою.Правда,це можливо за умовипроведеннявсіх запланованихреформенергоринку.

Конкуренція,всвоючергу,дозволить зробититарифну політикупрозорою і зрозумілою, атарифи на електрику-обгрунтованими.Самеконкуренціябудевизначати тарифи, ане владачибізнес,що вкрай важливодлязахистуінтересів споживачів.

Нуі нарештіфактор,якийвнинішній часвиходить на першийплан:Україназнизить залежністьвід Росіївенергетиці.Синхронізація зєвропейською енергосистемою передбачає від'єднання відросійської енергосистеми.Країнауспішноз'їжджає зросійської газової голки, те ж самемає статися зголкоюенергетичноюта вугільною.

Який шляхпотрібнопройти

Длятого,щобсинхронізуватиенергосистеми,Українаналежить виконатибагато умов.Про те, якйдуть ціпроцеси, українські таєвропейські експертиіучасникиенергоринкуговорилина міжнародній енергетичнійконференції"Виклики таможливостіпрактичної інтеграціїз енергосистемамикраїн центральноїЄвропи",яка була організованаКиївськимінститутоменергетичних досліджень.

Запитна підключення доконтинентальноїенергосистеміЄвропиУкраїнаіМолдова, яка йдепо такомуж шляху,зробили щев 2006році.Але тількив 2012 рЄврокомісія затвердилагрантове фінансуванняпроекту,ав 2014 рбуло підписано угодуз учасникамиконсорціумуENTSO-E (Румунією, Польщею, Болгарієюта Угорщиною-прикордонними країнами,через які будездійснюватисяпідключення,атакожСербією іБельгією).

АндрійВовк,виконавчийдиректоркомпаніїChechPol Energy(Україна), яка працюєнадпроектомвключенняУкраїнивєвропейську енергосистему, розповів, щонаданий моментзібрано та проаналізованоданіенергомережіУкраїни.Завдякиспеціальній програміпідготовленакомп'ютернамодельукраїнської енергосистеми2020Ця модель буласхваленаенергетичнимконсорціумом.Аналогічнийзбірданих ведетьсяпогенерації тадиспетчерського управлінняенергомережею.Окремопроводиться аналізінформаціїдлямайбутнього договорупро синхронізацію:данихпро власниківукраїнських мереж,управлінні цимимережами,роботі ринкуторгівлі електроенергією, конкуренціїнацьому ринкута ін.

ДаніелаБольборічі, керівник відділу розвиткумережрумунської компаніїTranselectrica,якакерує проектомпідготовки досинхронізації,розповіла, що післятого,якбудуть дослідженіможливостіелектростанцій і мереж,Україні та Молдовібуденеобхіднопривестисвоїенергосистемидо стандартів ЄС.Цесамийскладний і дорогийетап,оскількибільшістьобладнання та мережвУкраїнізношені.Після цьогопочнеться стадіятестування і, у разі успіху, підключенняенергосистем.ПаніДаніелаприпустила, щовстигнути всеце зробитидо 2020 рбуде вкрай складно,більш ймовірнадата-2025.

Європейцідужеобережно ставлятьсядо цього проекту.Двіновихкраїни,якіувіллютьсяв єдинеенергопростору,повиннігарантуватиповну безпекусвоїхмереж.Покищо найбільшіризикикриються самевїхтехнічному стані. ЯкщовУкраїнівідключитьсяенергоблокодній зі станцій, це не повиннопривестидо збою в роботіенергосистемІспаніїабоФранції.

Паралельно з підготовкоюдо синхронізаціївУкраїнійдепроцес імплементаціїенергетичногозаконодавства з європейським, аджебезбазових законів,таких, як законипро ринокелектроенергії тазакону прорегуляторініякіконкретні проектиі, тим більше, наданняфінансування з бокуЄС неможливі.

Реклама

Що заважаєграндіознимпланам?

Народнийдепутат,заступник голови комітетуз питань енергетикиЛев ПідлісецькийпроцитувавпрезидентаУкраїнипро те, щоуспіхувгазовій сферіУкраїна досяглазавдяки відсутностіінтересіввисокихпосадових осібвгазовій сфері.Відповідно,продовживнардеп, за відсутностіособистих інтересівчиновниківвелектроенергетиціможна досягтиуспіху ітут. "Потрібні реальнідії.Потрібнадеолігархізаціяекономіки, зокрема,енергетичної, коли керівництвобудедуматипро інтереси країнивцілому,а непро закупівлю обладнаннядляенергосистемивінтересах певнихосіб", – натякнувнардепнаскандальнупрограмуобов'язковоїзакупівліукраїнськимиобленерготрансформаторіввиробництвапідприємств російськогоолігарха КостянтинаГригоришина.

Адаптаціядо європейського енергетичногозаконодавствапросуваєтьсявкрай повільно.Чого вартийзаконопроектпро орган, що регулюєенергетику ікомунальні послуги(НКРЕКУ).За 20років існуваннярегулятора,контролюючоголедь неполовинуобсягу ринкутоварівта послуг України,законупро нього небуло.Зараз розробленітри варіантицього закону, жоден зяких ненабрав достатню кількістьголосів у Верховній Радіі був відправленийна доопрацювання.Очевидноі, і цейзакон, і другий, не менш важливий,про ринокелектроенергії, розглядатимутьсявже восени,адже депутатиднямипідуть на канікули.

Представник ЄврокомісіїТорстенВоллертпідкреслив, щодлямайбутньої співпраціУкраїни та ЄСдуже важливадеполітизаціяенергетики,чесна конкуренціяна енергоринку, атакожзрозумілі і прозоріправила.З усіма цимифакторамивкраїні є великіскладності.Воллерттакожвідзначив проблему, про якуприсутнівважали за краще неговорити: "На жаль, корупціявУкраїніне зменшується".Міністренергетики ВолодимирДемчишинвважає, щооднимз варіантів зниженнякорупціїє приватизаціядержавних частоквенергетичнихпідприємствах.НащоВоллертвідповів:"Приватизація...Будемореалістами.Я незнаюжодної європейськоїкомпанії,яка була бготоваінвестуватизаразвукраїнські підприємства.У васнемає законів,немає умов".

В тренді
Долар і євро знову подорожчали: офіційний курс

Представникугорськогорегуляторау сфері енергетикиКріштіанТойдав порадуукраїнським колегам,яка універсальнадлявсіхсферукраїнської економіки:"Шляхдлявасодин:приймайтеі застосовуйтестандартиЄвросоюзуі не чекайтеприцьомудопомогиіноземців.Історіянавчилаугорців,що якщоми щосьхочемо зробити, топотрібно нечекати допомогиз інших країн, аробити це самим, за допомогоюсвоїх фахівців".

Що маємо,не бережемо

НаЗахідній Україні єзнаменитийБурштинський енергоострів, утворенийнабазіБурштинської ТЕС, блокиякої вжедавносинхронізовані зєвропейською енергосистемоюENTSO-Eі працюютьокремо віденергосистемиУкраїни.Станціяуспішноекспортує електроенергіюдо країн Європи.

Днямисталовідомо, щоз подачіНКРЕКУчерез ДП"Енергоринок" намагаютьсяпровестирішення про переведенняБурштинської ТЕСназагальнетарифоутворення.Здавалося б, при чому туттариф?Справа в тому, що технічніособливості роботивсистеміENTSO-Eвідрізняються від вимогенергосистемиУкраїни.Томуз 2004 рдляенергоблоківБурштинської ТЕСвстановлюєтьсятарифз урахуванням режиму роботив європейськіймережі.Зниженнятарифуза виробленустанцієюелектроенергіюпризведе до того, що у неїпросто небуде коштівнасвоєчаснузакупівлю вугілляі виконаннятехнічних вимогENTSO-Eдо мережіта обладнання.

Реклама

Це поставитьпід загрозу функціонуваннявсьогоБурштинськогоострова.Електростанціяперейде на роботуменшимскладомблоків,експорт електроенергіїзупиниться,податкові тавалютні надходження, настільки важливізараздля країни,знизяться,а вугілляльвівсько-волинськихшахтаріввиявиться незатребуваним.Українавтратитьпозиціїнаєвропейському ринкуелектроенергіїі не зможевиконувати функціїманевренихпотужностейдляєвропейськоїенергосистеми.

Виходить, щонезважаючиназаяви чиновниківпро підтримкукурсуна об'єднанняукраїнської та європейськоїенергосистем,тут жеприймаютьсянелогічні рішення, цейкурсблокують.ДестабілізаціяроботиБурштинськогоостровасуперечитьпланамуряду щодосинхронізаціїенергосистем.Нагадаємо, щоУкраїнізнадобилосяблизько 250 млндолі 7 роківдлямодернізації об'єктівінфраструктуриБурштинськогоострова, щобсинхронізаціяз Європоюсталаможлива.Сьогоднішнінепродуманірішення можутьзвести нанівецьвсі докладеніранішезусилля.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти