В Україні змінили правила для тих, хто шукає роботу за кордоном

5 листопада 2016, 08:17

Нові критерії Кабміну поділяють агентства-посередники на групи ризику, але експерти вже критикують ці зміни

До агентств-посередників, які допомагають українцям влаштуватися на роботу за кордоном, висунули нові вимоги. Кабмін переглянув діяли з 2008 року критерії оцінки ризику таких компаній. До сьогоднішнього дня всі вони вважалися високоризиковими, отже, їх могли перевіряти не частіше 1 рази рік, що дозволяло недобросовісним фірмам шахраювати, пропонуючи громадянам неіснуючі вакансії, місця без оформлення або навіть примушувати працювати за кордоном, що тягне вже на торгівлю людьми.

Втім, нові критерії не містять уточнень видів шахрайства, а розділяють компанії на групи по фактичній чисельності працевлаштованих за кордоном, наявності обґрунтованих скарг; кількості виявлених перевірками порушень; терміни ведення діяльності. Для кожної з груп прописали окремі умови і частоту перевірок, зменшивши їх до 1 разу на 2-5 років, в залежності від ризику
.

Чорний ринок не зачепили

Реклама

Зновимикритеріямиможнабулобмиритися,якби неістотне"але"-вреальностіїхзновувстановилитількидля946ліцензованихфірмУкраїни,журятьсяу Всеукраїнськійасоціаціїкомпанійміжнародногопрацевлаштування.550займаютьсяпрацевлаштуваннямпо всьому світу,400-крюїнгові-тількидляморяків.

Відеалі,новікритеріїповиннібулибдопомогтиприбратиабохочабпотіснитисіріінеліцензованікомпанії,атакожприватнихпосередників.Їх сьогодні неменше10тис.,Аїхпослугамикористуютьсядо90%громадян,що виїжджаютьназаробітки,ів7-8випадкахз10,такікомпаніїнадаютьнеякіснийсервісабо,щегірше,виявляютьсявідвертимишахраями.

"Унасякщоне 15тис.,то10-12тис.-цеорганізованіструктури,якімаютьофісіперсонал,аякщододатиагентівсоцмереж-тощебільше.Прицьомуліцензованихструктурв10разівменше",-розповівдиректорагентстваз працевлаштуваннязакордономОлександрОськін.

ЯкзазначаєОськін,кожендругийприходитьвйогокомпаніюздобувачроботизакордономужестикавсязнечеснимипосередниками,якіпідсовувалийомунеправильнооформленіабонедостовірнідокументи,які спричиниливідмовуроботодавців,абоне моглигарантувативакансіюізаявленіумовироботи.

Реклама

rabota_za_rubezhom

Згідно зі статистикоюВсеукраїнськоїасоціаціїкомпанійміжнародногопрацевлаштування,тільки9%тих, хто виїхавукраїнців(5-7млносіб)отримувалиінформаціюабосупровідпороботізакордономвідофіційнихкомпаній.Рештаїдепознайомствуабочерез"ліві"фірми.

ЦепідтверджуютьіцифриреальногопрацевлаштуванняукраїнціввПольщі, яка єоднимзнебагатьохвЄСвідритимринкомдлянашихзаробітчан.У 2015році цякраїнавидалавсього780тис.запрошеньнароботу,зних-760тис.дісталосяукраїнцям.Алечерезліцензованихпосередниківпройшло небільше100тис. осіб,стверджуютьу профільній асоціації.АлегальновПольщіпрацює небільше500тис.нашихспіввітчизників.

"Якщодопустити,щокожназ550ліцензованихкомпанійвсередньомувлаштувалапо250осіб,тоотримаємо100тис. осіб.Порівняйтецюцифруз760тис.виданихробочихвізівиотримаєтевсього10-15%легальноївідправкиробітників.Картинапо інших країнахщегірше",-зазначивпрезидентасоціаціїВасильВоскобойник.

Такийнизькийпоказник-цеобдурені,аінодііобкраденішахраямилюди,втрати"заробітчанської"валютидлякраїниінедобірподатківдлябюджету.

Реклама

"Сутьновихправил-боротьбазшахраями.Аленимине єкомпанії,якіпройшлитривалуіважкупроцедуруотриманняліцензій.Адеборотьбазпідробленимидокументами,компаніямибезліцензійінавітьреєстрацій.Правоохоронніорганине займаютьсятакимиорганізаціями.Хтоіякїхконтролює?",-дивуєтьсяОськін.

В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют
В тренді
Не пробили захист: які гривні не вміють підробляти фальшивомонетники
В тренді
Купити полуницю авансом. Скільки коштує українська ягода з теплиці та з грядки?

Групи ризику

СвоїмновимдокументомКабмінвстановивтригрупиризику,вважаючи,щоцимикритеріямивінпослабитьзарегульованістьринку:

  • Високий ризик. Уцюгрупувходятькомпанії,якізаріквлаштувалинароботудо50 осіб;нанихнадійшло понад2обґрунтованихскаргпро матеріальний збитокабопорушеннязаконнихправфізичних/юридичнихосіб;перевіркамивиявлено понад5порушень;терміндіяльності-від3до5років;
  • Середній ризик: зарікпрацевлаштуваливід51до250осіб;надійшло понад1обґрунтованоїскарги;перевіркавиявилавід2до5порушень;терміндіяльності-від1до3років.
  • Незначний ризик:компанії,що не потрапилив2попереднігрупи.

Учасникиринку,навпаки,оцінюютьновікритеріїяконовленийінструментнедобросовісноїконкуренції.Вважають-критеріїне опрацьованіісуперечливі.Так,наприклад,кількістьплановихперевірок,начебто,зменшили.Але,втой жечасїхнаявністьтутжепідв'язатидо появискарг,навітьне уточнивши,яквстановлюватимутьїхобґрунтованість.

"Людинаприпошукуроботипредставиларекрутерудокумент,щовінзварювальник6розряду,апоприїздунамісцероботине змігнавітьвключитизварювальнийапарат.Роботодавецьйогоне взяв.Вінпишескаргу,посилаючисьнасвійдокументпророзряді.Зточкизорунаявностіпапірця-правийвін.Алепокваліфікаційним вимогам-ні.Цеобґрунтованаскарга?Начиюсторонувстанеперевіряючий?",-навів прикладВоскобойник.

"Мипропонуємовідразукількавакансій.ЗаконодавствоПольщідозволяєлюдинізмінюватимісцероботиіотримуватиновезапрошеннявжепоприїздувкраїну.Іякнампрорахувати,деклієнтврезультатівиявитьсянезадоволений",-додавОськін.

Реклама

Такожввисокоризиковугрупупотрапиликомпанії,що працюютьнаринкувід3до5років,аструктуриздіяльністювідроку-всередньо-ризиковукатегорію,хотдавнопідтвердженостатистикою-80-90%, що знову відкриваютьсяфірмзакриваютьсячерезрікроботи.Аналогічніпитанняуекспертівідо кількостіскарг,числоякихвстановилирівнимдлярізнихгруп,абовиявленняпорушеньіїхсуті.

"Працювалаяк-товкомпанії,якавирішилавзятиліцензіюнапрацевлаштуванняфермеріввКанаді.Алепотрібнобулопройтискладнідозвільніпроцедуриітривалеоформленнядокументіввпосольстві.Покивсепогоджувалиліцензіязакінчилася.Зацей час4разиприходилиперевірки,хочавонинавітьнікогоще невідправилизакордон.Врезультаті,директорвирішивліцензіюне продовжувати",-розповілаHR-експертпорталуз працевлаштуванняТетянаПашкіна.

Цінник — головний аргумент

Восновному,новікритеріїзачеплятьтих,хтовжепрацюєлегально,атакожкомпанії,яківпринципі непротивийтиз"сірої"зони.Іцетількивідстрочитьможливостіз проведеннязбалансованоїміграційноїполітики,вважаєВасильВоскобойник.

Замістьпитаньрегулюванняофіційноїчастиниринку,урядмає посилитиборотьбузнедобросовіснимикомпаніями,скажімо,проводячироз'яснювальнуроботусередукраїнцівіперевіряючилегальністьпосередників,вважаютьексперти.Втім,єодне"але":чиновникихоч греблю гатиможутьпояснювати,щокращепрацюватизофіціалами,аледлялюдейнаперше місцевиходитьвартістьпослуг,ау"сірих"посередниківвонаоднозначнонижче,ніжуофіційних.

Алевсеж,впевненівкомпаніях,контролерамвартопостаратися."Нелегальніфірминавітьшукатидовго нетреба,достатньовідкритивідповіднеоголошеннявінтернетіабовзятирекламууметро.Надрукованоїрекламноїпродукціїповиннібутивказаніданіліцензії,їїномер,реквізитипідприємства.За цією інформацієюможнавстановитинаяких підставахнадаютьпослуги.Тількитакмививедеморинокзтіні.АджеунасмоглоббутиякПольщі-15тис.офіційнихпредставників",-зазначивОськін.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти