"Укрзалізниця" піднімає ціни на квитки: чи буде в поїзді комфортно

18 лютого 2018, 07:50

Віталій Андронік Віталій Андронік

Проїзд в поїзді подорожчає. Укрзалізниця обіцяє підвищити комфорт в вагонах

Цього рокузалізничніквиткиподорожчаютьдвічі. "Укрзалізниця" збирається підвищити ціни у квітні на 12%, і ще раз на 12% в листопаді.
ЗаразпроїздвІнтерсітів другомукласізКиєвадо Львовакоштує313,02гривні.Уквітніпроїздобійдетьсяв350,58грн.Азжовтня -392,64грн.Упідсумку,докінцярокупроїзднапоїздіподорожчаєна25,4%.

В"Укрзалізниці"пояснюютьподорожчанняквитківзагальнимзростаннямцінпокраїні.Останнійраззалізничникипідвищуваливартістьпроїздув2014-му.ЗтогочасуспоживчіцінивУкраїнізрослина60-70%,в4-6разівподорожчалакомуналка,аргументуєдиректорз економіки та фінансівкомпаніїАндрійРязанцев.

"По всій номенклатурі товарів, які потрібні залізниці, істотно зросли ціни", - констатує він.

Алевсежпоїздзалишитьсянайдоступнішимваріантомпоїздки.Адже,наприклад,квитокнаавтобусзКиєвадо Львоваобійдетьсяв400гривень.Інша справа,чи станепоїздказалізницеюкомфортнішоювзв'язкузподорожчаннямквитків.Уцьомурозбиравсясайт"Сегодня".

Підвищення тарифів можна було уникнути

Зарахунокпідвищеннятарифів"Укрзалізниця"покращитьякістьпасажирськихперевезень,запевняютьвкомпанії.У 2018-музалізничникиплануютькупити60пасажирськихвагонів,265вагонів-модернізувати.

"Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава", – рассказал Андрей Рязанцев.

Але цього замало.Приблизно87%складуукраїнськихпоїздів-зношені.Дляпорівняння,впаркузалізниць4,54тис.вагонів,знихвробочомустані-3,1тис.
Реклама

"Укрзалізниця"щорічноповиннакупувати300вагонів,щобчерезкількароківвідновитипарк,вважаєколишнійзаступникміністраінфраструктуриОлександрКава.Самекупувати,а немодернізувати.Більшістьвагоніввипущенідо1991 року.Їхпростодоведетьсясписатичерезкількароків.Прицьомукупувативагониповинна держава,а не"Укрзалізниця"засвійрахунок.Такроблятьєвропейськікраїни-пасажирськіперевезеннязазвичайдотаційні.

"Повышения тарифов можно было избежать. Правительство фактически устанавливает заниженные тарифы для Укрзализныци. Если бы госбюджет компенсировал железной дороге разницу между себестоимостью и тарифом подорожания для пассажиров бы не было. К сожалению, этот механизм у нас в стране не действует. С одной стороны, государство устанавливает тарифы, но никакой компенсации железной дороге не дает", – комментирует Кава.

Прицьомупроїздвелектричкахне подорожчає.Місцева влада повиннадаватисвою згодунаіндексаціютарифів.Такожвонизобов'язаніспівфінансуватиремонтіпокупкуновихелектричок.Цьоговонине роблять.Томуприміськіпоїздивкраїнізношеніна85-97%-всі вонизробленів60-90-хрокахминулогостоліття.

Яким буде комфорт в поїздах

Новапостільнабілизна,вагони-трансформериіполіпшенняякостіпоїздки,якимиперіодичнохвалятьсяв"Укрзалізниці"-цеточковізміни.Восновній масіпоїздине відповідаютьнавітьсанітарнимнормам,кажекоординаторпроекту"ПОЇЗДка"ОлександрБондаренко.

afp_photo__yuriy_dyachyshyn

Фото: AFP/YURIY DYACHYSHYN

Основніпроблеми-недотриманнятемпературногорежиму,погановипрана білизнаібруднівагони.

Дохідзарахунокпідвищеннятарифуможепокращитикомфортвпоїздах,вважаєКава.Але неу всіх.

"За эти деньги можно что-то отремонтировать, но в целом не стоит ждать, что кардинально все поменяется", – комментирует он.

Належногоефекту"Укрзалізниця"може неотриматиічерез застарілетарифоутворення,вважаєголовагромадського контролю"Укрзалізниці"ВікторГаврон.

"Тариф должен учитывать подвижную, инвестиционную, инфраструктурную составляющие. Этого всего нет. "Укрзализныця" не получит выгод, которых хочет. Во-первых, тариф формируется еще по советским нормам. И государство жестко регламентирует тарифы "Укрзализныци". Поэтому компания не может самостоятельно влиять на стоимость билетов", – говорит Гаврона.

Реклама

У 2017 році"Укрзалізниця"заявилапро планиввестив"нічнихекспресах"три класикомфорту:"економ","стандарт"і"комфорт".Так,поїздикласу"комфорт"будуть нестарше10років.Коженвагонобладнаютьбіотуалетами,кондиціонерамитахолодильниками.Пасажиризможутьпридбатиповноціннуїжуікористуватисяхолодильникомімікрохвильовкою.

Рухомий склад"стандарт"-класубудевікомдо20років.Пасажирів небудегарантуватисярозеткавкожномукупеіпідсвічування підлогивагона.Авікпостільноїбілизни необмежатьшістьмамісяцями,якцехочутьзробитив"комфортнихпотягах".Плацкартнівагонизалишатьбезкондиціонераібіотуалету.

Найнижчийрівенькомфортузабезпечатьвпоїздахкласу"економ".Наприклад,зхарчуваннябудетількичай.Розетокне буде нівплацкарті,нівкупе.

"Три класса комфортности сделает услугу более предсказуемой для пассажиров. Соответственно пассажир, покупая билет, будет знать, какой уровень комфорта ему стоит ожидать", – отмечает Александр Кава.

Алеє зворотний біквведеннякласівкомфортності.Такимчином"Укрзалізниця"узаконитьневиконанняіснуючихнорм,вважаєБондаренко.Проїздв"комфортних"і"стандартних"поїздахбуденапорядокдорожченіжв"економних".Всилузношеностіпаркузалізницьможевиявитися,щолевовачастинапоїздівстане"економом".

"Эта инициатива – попытка ослабить нормативную базу, чтобы не нести ответственность за ухудшение комфорта проезда. Само повышение тарифов не обеспечит комфортного проезда. Инфляция съест все повышение и, в лучшем случае, все останется на том же уровне", – отмечает Александр Бондаренко.

АледлявведеннякласівкомфортуУкрзалізницяповиннаотриматизгодуКабмінунасамостійневизначеннятарифівв"Нічний експрес".

Найефективнішийспосібборотисязакомфорт-церозголос,вважаєкоординаторпроектуправовоїпідтримкипасажирівБондаренко.

"Писать жалобы не имеет никакого смысла. Единственный действенный механизм – через социальные сети поднять шум, тегнуть министра инфраструктуры или главу "Укрзализныци". Обычно только после резонансного случая принимаются меры", – добавляет он.

Читайте також: Сервіс в "Укрзализниці": які права є у пасажира поїзда і як їх захистити

Як купити квиток і заощадити

Єдні,колизалізничніквиткидешевше.Вокреміперіодиможназаощадитидо30%.
Реклама

В"Укрзалізниці"рікрозділенийна13періодів,коливартістьпроїздуможезменшуватисяабозбільшуватися.ПеріодизатвердженінаказомМінінфраструктури№170про тарифинаперевезеннязалізничнимтранспортом.

Найдорожчийпроїзд-передНовимроком,з25-30грудня,вінпідвищуєтьсяна10%.Прицьомунайдешевшийденьдляпоїздок- 31 грудня,тодівартістьквитканижчена30%ніжвіншийдень.Дешевшеможнаїздитиз21по 31 січняна14%івесь лютийна5%.Вліткупроїзддорожчена7%.

png_04

Такожвартістьквитказалежитьвіддня тижня.У вівторокісередуїздитидешевше,ніжвіншідні.Анайдорожчийпроїзд-вп'ятницюта неділю.У понеділокісуботувартістьпроїздуне змінюється.На30%дорожчеобійдетьсяпроїзднапоїзді,якийпризначаєтьсядодатково.Часто"Укрзалізниця"запускаєїхвліткуіпередсвятами.

Припоїздкахзакордонможназаощадити,купуючидва квиткинате ж самемісцеівтойжевагондокордонуівідкордону.

2

Реклама

Вартістьпоїздки незалежитьвідмісцяу вагоні:верхнєабонижнє,бічнеабоні,ближчедо провідникаабоподалі.Однакнацінуквиткавпливаєкласвагона:купейний,плацкартний,загальний,змісцямидлясидінняпершого,другогоітретьогокласу.Їхвартістьводномупоїздіможезначновідрізнятися.

Деякіквиткинаукраїнськіпотягиможнакупуватиз пільговимизнижками.Дітямз6до14роківквитокобійдетьсяв75%від"дорослоготарифу".Длядитинидошкільноговіку,якщовона не займає окремогомісця,квитоккупуватине потрібно.

Студентизапроїздоплачують50%вартостіквитка.Можназаощадити,не купуючипостіль, їївартістьстановитьвквитку25грн.

Длятих,хтоїздитьнаІнтерсіті,дієспеціальнабонуснапрограма,алетількидляпасажирівпершогокласу:закожні100витраченихгривеньможнаотриматинабонуснийрахунок10гривень.Їхможнавитратитинапокупкуквитків,алескористатисягрошимаможнатількипіслядесятоїпоїздки.

Нагадаємо,ранішесайт"Сегодня"писав,що"Укрзалізниця"розглядаєможливістьполіпшитиякістьсигналуWi-Fiвшвидкіснихпоїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка.

Такожнещодавноповідомлялосяпро проблему,з якоюзіткнулисяпасажири"Інтерсіті" – в вікна вагонів на ходу летить каміння.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти