Курс долара: чого не може Нацбанк

До коридору 21-23 грн да долар почали пристосовуватися економіка і населення, але ситуація залишається нестійкою

Яким будекурсдолара , знатихочуть багато , аледостовірногопрогнозунавітьнаодинденьзараз не можедати ніхто.Всіпередбачення, якіроблять окреміекспертита організації , базуютьсянадеякомунаборіприпущень , припущеньіпростоочікувань,тому оцінкиможуть бути тількиімовірнісними .Ідостовірністьїх неможе бути високоюза визначенням, оскількиніхто до кінцяне знаємоделі, яка описуєзараздинаміку валютнихкурсів.Щоб переконатисявцьому, досить подивитися , які прогнозиробилисявтравнінакурсвчервніі порівняти їх зфактом.

Томуми будемо говоритипро припущеннящодокурсу доларана найближчуперспективуіпро поточний станфакторів, які впливаютьнадостовірність цихприпущень.

Реклама

Яккурсвстановлюється

З 31березня офіційнийщоденнийкурсгривні до долараНаціональнийбанкрозраховуєяк середньозваженезначення курсуза всіма укладенимидоговорамикупівлі та продажувалютиза деньнаміжбанківському валютному ринку.До 18:00він публікуєтьсянасайтіНБУі починає діятиз наступного робочогодня .Тобтокурс , встановленийнаостанній робочийденьтижня абовпередсвятковийдень,будедіяти протягомнаступнихза нимвихідних абосвяткових днів , атакож уперший робочийдень.

Реклама

Алеофіційні курсивалют використовується тількиприведенні обліку,здійсненнімитних платежів тадеяких іншихоперацій,беззобов'язаньНБУкупувати і продавативалютуза встановленимним курсом .Підприємства тафізособикупують іпродають валюту заіншимкурсом .Зокрема,готівковувалютуофіційноможна купити і продатив касахбанків абовобміннихпунктах.Курстамможебути будь-яким , але невідхилятисябільше, ніжна 5%від офіційного(згідно з листомНБУ№24-011/64178від4 листопада 2014 ) .

Крімготівкового курсувалют , населення можезіткнутися і збезготівковим курсом , наприклад, колиоплачуютьсябанківською картоюз гривневимрахункомпокупкивзарубіжномуінтернет- абореальному магазині .Наці курсивищевказанеобмеженняНБУ непоширюється.Тому на початкупоточного року , коли офіційнийкурс немав нічого спільногоз реальністю,картковікурсичасомнаближалисядо курсу"чорного" ринку .Зараз жеці курсипрактично ідентичніготівковим .Так3 липнясереднійкартковийкурсбув21,20/22,67грн задолар,аготівковий -21,47/22,64грн ( за даними :finance.ua ) .

dollar

Реклама

Курсові прогнози

Вище мисказали,що офіційнийкурсвизначаєтьсяза результатами торгівнаміжбанку , тобтоНБУ,здавалося б,не впливаєнанього , апростообробляєстатистику.Але це не так.По-перше , Нацбанквстановлюєправилаіобмеження, якічинять сильний впливнаміжбанк.По-друге , НБУможе виходити наміжбанк , купуючи абопродаючивалюту,щобутримувати курсвмежах , які вважаються нимприйнятними(з початку рокуНБУвже купивнаміжбанківському валютному ринку$ 1,3 млрді відправивїх урезерви ) .

Говорячипро курс гривні,приякому рахунокпоточних операційбуде збалансований ,главаНБУнедавнозаявила,що як і ранішеорієнтуєтьсянавалютнийкоридор20-22гривніза долар.Так самовона вважає,що середньорічнийкурсгривні21,7 , при якомузверстанийбюджетпоточного року,залишаєтьсяреальним.Наце ж значенняорієнтованікурсовіпараметри,закладені в програміМВФ.Але якщо проаналізуватидинаміку курсу , томожна припустити, щонижньою межеювалютногокоридоруНБУі урядвважаютьне 20,а 21грн,аверхнійцілком може бути і23 грн.

Ціпараметри ,зараз, схожевлаштовуютьуряд , томувони дозволяютьматипідвищенігривневідоходи бюджету , та йбізнесдо нихпочавпристосовуватися.Взагалі жбагато представниківбізнесу кажуть,що їм нестільки важливийсамкурс , як йогостабільність.

Смиренняз такоюкурсовою політикоюпочатокдемонструватиі населення .За підсумками перших п'ятимісяців рокувонопродалобанкамвалютина $619 млнбільше, ніжкупило .У минуломуж роцівонокупилоїїна $2410 млнбільше,ав 2013 р- на $2880 млнбільше.Хоча, звичайно,зараз багато людейздаютьвалюту нечерез втратудовіри до неї , апросто тому, щоне вистачає гривень для задоволення поточних потреб .

Але ситуаціянавалютному ринкузалишається складною.Це підтверджують і результатинещодавно опублікованогоконсенсус- прогнозуМіністерства економічногорозвитку і торгівлі ( усередненогопрогнозуопитаних експертів ) .У ньому говориться,щопідкінець цього рокукурсдоларавУкраїні може сягнутимайже 25грн,асередній курсза рік складе23,65грн.Сумнівиекспертівзасновані на тому , що ситуаціянавалютному ринкузначною міроюзнаходиться поза межамивпливу НБУіКабміну.

Щопрацюєнастабільність курсу

Відзначаютьсяпозитивнізміни в економіцікраїни.РеальнийВВПу другому кварталі2015 року,за оцінкамиНацбанку,в порівнянні з першимкварталоммайже не змінивсяпісля падінняна 5,3 % у першому кварталів порівнянні з четвертимкварталом2014Поступове відновленняекономічного зростанняв порівнянні з попереднімикварталамиочікується зтретього кварталу , насамперед зарахунокчистогоекспортуі завантаженняпотужностей .У першому півріччідо зведеного бюджету надійшлона 66,2млрд грн,абона 33,5 %,більше аналогічногоперіоду попереднього року.Індикативніпоказники Мінфінувиконано на 106 %, додатковозабезпечено12,4 млрдгрн.З початку рокупідприємствамна рахункивідшкодовано26,7 млрдгрнПДВ.

Починаючиз другого кварталу ,відновився припливдепозитів у національнійвалюті.Це послаблюєтискна курс.

ПредставникиМВФсхиляються до того,щобвсе ж таки виділитиУкраїні$ 1,7 млрддругого траншукредиту за програмоюEFF .

Якщоугоду про реструктуризаціюзовнішнього боргубуде досягнуто,тоекспортерибільшеповірять устабільність курсу , почнутьохочішепродавативалюту,щоспростить завданняпідтримки стабільностінавалютному ринку.

Що можерозхитати курс

Якщо жне вдасться досягтиугоди про реструктуризаціюзовнішнього боргу,то ймовірнийдефолт.КерівникиНБУта урядузапевняють, щовін ніяк не моженегативно позначитисянавалютному ринку,швидше, навпаки.Алепанікацілком можлива,авона обов'язковопризведе до стрибкакурсу долара.

"НафтогазУкраїни " більше некупуєвалютуз резервів Нацбанку , авиходить наміжбанківський ринок .Зараз тамспостерігаютьсянадлишкивалюти, тому " Нафтогаз"відносно легкоможезадовольняти свої потреби .Але якщоситуація зміниться, то " Нафтогаз"може початитиснутинаобміннийкурс черезміжбанк.

Негативно навалютний риноквпливає іВерховнаРада,яка не тількиприймає " шкідницькі " по відношеннюдо національної економікизакони(наприклад,про реструктуризаціювалютних кредитів ), алеі неприймає закони,які необхіднідляотримання$ 3 млрддопомоги відМВФта Світового банку.

Можливе погіршенняекономічної ситуаціївЄвропі черезгрецьку кризупозначиться на українськомуекспорті танеминуче позначитьсянавалютному ринку.

Головний жеризик пов'язаний зситуацієюнаДонбасі.Уразі активізаціїбойових дій , курсвалютзновупочне зростати.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
27,89
51,50
49,38
50,05
27,61
53,09
51,09
51,20
27,61
53,28
51,38
51,56
27,54
53,68
52,29
53,68
28,29
56,99
54,99
54,99
28,60
56,99
54,99
54,99
28,64
57,88
54,39
54,49
28,06
58,99
56,99
55,99
28,48
-
48,90
49,05
26,96
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

57059.06

Dogecoin (DOGE)

0.1

Ethereum (ETH)

3265.78

Litecoin (LTC)

75.51

Ripple (XRP)

0.56

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти