Швидкісна залізниця: навіщо Україні будувати вузькі колії

В Україні хочуть побудувати швидкісні євроколії. Вони повинні з'єднати країну з Євросоюзом

На поїзді з України далеко не заїдеш. Залізниці на території нашої країни почали будувати при Російській імперії і продовжили – при СРСР. Шляхи спочатку були ширше європейських. Широка колія крім пострадянських країн функціонує в Фінляндії і Монголії. У більшості країн світу колії вужчі.

Якщо в Україні ширина колій – 1520 мм, то в 60% країн світу – 1435 мм.

100-200 років тому така різниця була виправдана. Якби прийшов ворог, він не зміг би використовувати залізницю. Зараз, коли Україна йде в Європу, така різниця не в нашу користь. Потяги, які їдуть на Захід, змушені змінювати візок на кордоні. Це займає кілька годин.

До Львівської області і на Закарпаття з сусідніх країн заходять кілька вузькоколійок. Але поки вони використовуються тільки для вантажоперевезень. З отриманням незалежності в Україні хотіли пустити по них пасажирські поїзди. Для цього євроколії потрібно добудувати – з Рава-Руської до Львова, а в Мукачеві – до залізничного вокзалу.

До цієї ідеї знову повернулися. Міністерство інфраструктури хоче з'єднати Львів євроколією з Варшавою і Мукачево з Будапештом вже в цьому році. А до 2030 року – побудувати швидкісну залізницю європейського стандарту з Києва до Львова, Одеси, Дніпро і Харків. Таку мету
затвердив Кабмін в Національній транспортній стратегії.

Навіщо Україні євроколія

По жодній коліївсвітіпотяги неїдутьшвидше,ніжпоколії1435 мм.ВІспаніїстандартнізалізничні коліїширше,ніжвУкраїні,авЯпонії- вужчі,алеітам,ітамдляшвидкіснихмагістралейвикористовуютьшлях1435 мм.Цевжесвітовийстандарт,кажеВікторМироненко,академікТранспортноїакадеміїУкраїнитапрезидентасоціації"Швидкіснімагістралі".

Реклама

Швидкісноюзалізницеювважається та,наякійпоїздможеїхатизішвидкістюдо200км/год.Ависокошвидкісний-понад 250км/год.Наприклад,вКитаї,Франціїпоїздаїздятьзішвидкістюпонад500км/год.ВУкраїніпівденнокорейськіпотягиHyundaiкурсуютьіз середньоюшвидкістю110км/год,звичайніукраїнськіпотяги-57км/год.

"Строить в Украине "скоростную" железную дорогу на 1520 мм – это бессмысленное расточительство на заранее неконкурентноспособный проект. Только скоростные магистрали и только 1435 мм. Подвижной состав и инфраструктурные решения для такой ширины колеи уже испытаны длительной эксплуатацией в различных странах, есть широкий выбор их производителей и возможности локализации лучших мировых технологий в Украине. Зачем нам изобретать велосипед?", – говорит Виктор Мироненко.

Ефектбуде,щонайменше,подвійний,вважаєвчений.

По-перше, новий рівень мобільності населення на рівні європейських стандартів. Євроколія повинна піти зі Львова далі на захід і з'єднатися з мережею залізниць Євросоюзу.

По-друге, пасажиропотік, який перейде на швидкісну залізницю, звільнить пропускні спроможності звичайних залізниць для додаткових перевезень. Це дасть численні ефекти в інших галузях. Серед найбільш очевидних з них – колосальні замовлення для вітчизняної чорної металургії, цементної та будівельної промисловості, машинобудування, а отже – нові робочі місця.

Однак в Україні ще немає техніко-економічного обґрунтування для будівництва євроколії, зауважує старший економіст Центру економічної стратегії Оксана Затворницька. І в планах "Укрзалізниці" на 2017-2021 не закладені інвестиції на будівництво євроколії.

Якщо враховувати поточний пасажиропотік і потенційний вантажообіг, проект будівництва нової подвійної колії Київ-Львів не окупиться і за 50 років, каже експерт
.

Досвід Іспанії, Японії і країн Балтії

УкраїнахБалтіїтакіжколії,яківУкраїні.Заразтампроектуютьбудівництво870кмєвроколії.Вонаповинназ'єднатиЕстонію,ЛатвіюіЛитвузіншимикраїнамиЄС.Проектстартувавв2010 році ірозрахованийна16років.На85%вінфінансуєтьсяЄвросоюзом.

Алевідіснуючоїколіїкраїнине відмовляться.

1298752Фото: Д. Павлов

Реклама

Повністюнаєвроколіюне буде переходитиніхтоініколи,зауважуєголовний редакторжурналу"Українськийтуризм"ЮрійСамойлов.Навітьтаказабезпеченакраїна,якФінляндія.Тамстандартнаширина-1524 мм,якадісталасяїйзцарськихчасів.ІФінляндіяне поспішаєперешиватиїїнаєвропейську.ТаксамоІспаніяіПортугалія,якіексплуатуютьшляхишириною1 668мм,не переходятьназагальноєвропейську.Окремівідрізки1435 ммтамє,алевонипризначенівиключнодлярухуміжнароднихшвидкіснихпоїздів,інідлячогобільше.

ВікторМироненковважає,щоперехіднаіншуширинуколіїне єнепереборноютехнічною проблемою.Про цесвідчитьшвидкеімасове перешиванняшляхівз1435на1524 ммназаходіУкраїнивперіод1939-1945рр.Вседиктується економічноюабосоціально-політичною доцільністю.

Чи можна побудувати євроколії за 12 років

В кінці 2017-го міністр інфраструктури Володимир Омелян оцінив будівництво швидкісної євроколії з Одеси до Києва в 800 млн євро.

Тодічиновниксказавпро два варіантибудівництвазалізниці:вприватно-державному партнерствііспільному управлінні,абоповністюприватназалізничнакомпанія,якабудеволодітимагістраллю99років.
Реклама

Однак,з досвідуіншихкраїн,набудівництвошляхув500-700кмпотрібно не менш ніж15років,зауважуєОксанаЗатворницька.ТомуУкраїніпотрібновибратипріоритетнінапрямки.Наприклад,цеможебутиКиїв-ЛьвівабоКиїв-Одеса.Останнійваріантможебутицікавийдлярозвиткукомбінованихперевезень"залізнадорога-море"зЄС.

ЮрійСамойловвідноситьсядопроектубільшскептично.На його думку,щобпобудуватиєвроколіюзКиєвадо Львова,Одеси,ДніпраіХаркова,потрібноне одиндесятокроківікількамільярдівдоларів.

"Евроколея во внутреннем сообщении – абсолютно не оправданный проект. Уже хотя бы потому, что "Укрзализныце" придется создавать параллельный парк локомотивов и вагонов, депо и ремонтных мощностей под "узкую" колею, причем продолжая эксплуатировать инфраструктуру "широкой". Отсюда и сотни миллиардов долларов", – поясняет он.

ЯкщоібудувативУкраїнієвроколію,тоздвоєну1520/1435мм.Тобто"вузьку"коліюпосеред"широкої".По-іншомудоведетьсявитрачаєтьсянавикупділянокземлі.

Розумнобудуватиєвроколіїдо ЛьвовазРави-Руської,якатягнетьсязПольщі,вважаєСамойлов.ВтакомувипадкуЛьвівможестатипересадочнимхабомдляпоїздіву західному напрямку,ідостанціїЛьвівзможутьдоходитипоїздиєвропейськихзалізничнихкомпаній.Таксамобулобраціональнимдотягнутиєвроколіюдо ЧернівцівзрумунськогоВадул-Сірету.Азгодом-продовжитиєвроколіючерезКоломиюта Івано-Франківськдо Львова.

"В таком случае у западных логистических компаний появится интерес для транзитной перевозки грузов по территории Украины", – говорит Самойлов.

ТакожнаподальшуперспективуможнапрокластиєвроколіювідЛьвовадоМукачевачерез новозбудований Бескидський тунель, куди шлях 1435 мм аже доходить.

"В далекой перспективе – лет через 100 – евроколея могла бы прийти в Киев из Ковеля через Сарны и Коростень. Все остальное – слишком далекая и дорогая перспектива, и я не уверен, что через пару сотен лет железные дороги еще будут существовать", – резюмирует Юрий Самойлов.

Однакприсучаснихтехнологіяхшвидкіснімагістраліможнапобудуватиіраніше,вважаєВікторМартиненко.Китайврікбудуєвсередньому2000 кмшвидкіснихзалізниць,аргументуєвін.Дляцьогопотрібнодвіречі:

  1. Розумінняіпідтримкананайвищомудержавномурівнітого,щоєвроколіявУкраїнімаєсенстількияквисокошвидкіснамагістраль,поєднаназТранс'європейськоютранспортноюмережею.Щоукраїнськаєвроколія-цене тількинаціональнийінфраструктурнийпроект,цескладоваглобальнихінтеграційнихпроцесів.Щотребапочинатипошукміжнароднихпартнерівнашогопроектуєвроколії;
  2. Зрозумітине тількикерівництвудержави,а йбізнесу,всьомусуспільству,щозуспішногопроектуєвроколіїрозпочнетьсябагатопозитивнихпроцесіввтранспортній галузі,всій економіці,суспільстві.Починатиготуватизаконодавчуінормативнубазудляземлевідведення,проектуваннятаіншихпитань.Шукати джерела фінансуванняза принципомдержавно-приватногопартнерства.

ЄвроколіюзКиєвадо Львова,Одеси,ДніпраіХарковаможнабудувати,тількиякщовонабудевестидалінаЗахід.УкраїнахЄСтаківеликіінфраструктурніпроектифінансуютьсязі спеціальногофонду.ВУкраїнітакогофондунемає.Априватномуінвесторупроектбудевигідний,тількиякщовінотримаєзньогобільше,ніжвкладе.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти