Швидкісна залізниця: навіщо Україні будувати вузькі колії

11 червня 2018, 06:40

Віталій Андронік Віталій Андронік

В Україні хочуть побудувати швидкісні євроколії. Вони повинні з'єднати країну з Євросоюзом

На поїзді з України далеко не заїдеш. Залізниці на території нашої країни почали будувати при Російській імперії і продовжили – при СРСР. Шляхи спочатку були ширше європейських. Широка колія крім пострадянських країн функціонує в Фінляндії і Монголії. У більшості країн світу колії вужчі.

Якщо в Україні ширина колій – 1520 мм, то в 60% країн світу – 1435 мм.

100-200 років тому така різниця була виправдана. Якби прийшов ворог, він не зміг би використовувати залізницю. Зараз, коли Україна йде в Європу, така різниця не в нашу користь. Потяги, які їдуть на Захід, змушені змінювати візок на кордоні. Це займає кілька годин.

До Львівської області і на Закарпаття з сусідніх країн заходять кілька вузькоколійок. Але поки вони використовуються тільки для вантажоперевезень. З отриманням незалежності в Україні хотіли пустити по них пасажирські поїзди. Для цього євроколії потрібно добудувати – з Рава-Руської до Львова, а в Мукачеві – до залізничного вокзалу.

До цієї ідеї знову повернулися. Міністерство інфраструктури хоче з'єднати Львів євроколією з Варшавою і Мукачево з Будапештом вже в цьому році. А до 2030 року – побудувати швидкісну залізницю європейського стандарту з Києва до Львова, Одеси, Дніпро і Харків. Таку мету
затвердив Кабмін в Національній транспортній стратегії.

Навіщо Україні євроколія

Реклама

По жодній коліївсвітіпотяги неїдутьшвидше,ніжпоколії1435 мм.ВІспаніїстандартнізалізничні коліїширше,ніжвУкраїні,авЯпонії- вужчі,алеітам,ітамдляшвидкіснихмагістралейвикористовуютьшлях1435 мм.Цевжесвітовийстандарт,кажеВікторМироненко,академікТранспортноїакадеміїУкраїнитапрезидентасоціації"Швидкіснімагістралі".

Швидкісноюзалізницеювважається та,наякійпоїздможеїхатизішвидкістюдо200км/год.Ависокошвидкісний-понад 250км/год.Наприклад,вКитаї,Франціїпоїздаїздятьзішвидкістюпонад500км/год.ВУкраїніпівденнокорейськіпотягиHyundaiкурсуютьіз середньоюшвидкістю110км/год,звичайніукраїнськіпотяги-57км/год.

"Строить в Украине "скоростную" железную дорогу на 1520 мм – это бессмысленное расточительство на заранее неконкурентноспособный проект. Только скоростные магистрали и только 1435 мм. Подвижной состав и инфраструктурные решения для такой ширины колеи уже испытаны длительной эксплуатацией в различных странах, есть широкий выбор их производителей и возможности локализации лучших мировых технологий в Украине. Зачем нам изобретать велосипед?", – говорит Виктор Мироненко.

Ефектбуде,щонайменше,подвійний,вважаєвчений.

По-перше, новий рівень мобільності населення на рівні європейських стандартів. Євроколія повинна піти зі Львова далі на захід і з'єднатися з мережею залізниць Євросоюзу.

По-друге, пасажиропотік, який перейде на швидкісну залізницю, звільнить пропускні спроможності звичайних залізниць для додаткових перевезень. Це дасть численні ефекти в інших галузях. Серед найбільш очевидних з них – колосальні замовлення для вітчизняної чорної металургії, цементної та будівельної промисловості, машинобудування, а отже – нові робочі місця.

Однак в Україні ще немає техніко-економічного обґрунтування для будівництва євроколії, зауважує старший економіст Центру економічної стратегії Оксана Затворницька. І в планах "Укрзалізниці" на 2017-2021 не закладені інвестиції на будівництво євроколії.

Якщо враховувати поточний пасажиропотік і потенційний вантажообіг, проект будівництва нової подвійної колії Київ-Львів не окупиться і за 50 років, каже експерт
.

Досвід Іспанії, Японії і країн Балтії

УкраїнахБалтіїтакіжколії,яківУкраїні.Заразтампроектуютьбудівництво870кмєвроколії.Вонаповинназ'єднатиЕстонію,ЛатвіюіЛитвузіншимикраїнамиЄС.Проектстартувавв2010 році ірозрахованийна16років.На85%вінфінансуєтьсяЄвросоюзом.

Алевідіснуючоїколіїкраїнине відмовляться.

1298752Фото: Д. Павлов

Реклама

Повністюнаєвроколіюне буде переходитиніхтоініколи,зауважуєголовний редакторжурналу"Українськийтуризм"ЮрійСамойлов.Навітьтаказабезпеченакраїна,якФінляндія.Тамстандартнаширина-1524 мм,якадісталасяїйзцарськихчасів.ІФінляндіяне поспішаєперешиватиїїнаєвропейську.ТаксамоІспаніяіПортугалія,якіексплуатуютьшляхишириною1 668мм,не переходятьназагальноєвропейську.Окремівідрізки1435 ммтамє,алевонипризначенівиключнодлярухуміжнароднихшвидкіснихпоїздів,інідлячогобільше.

ВікторМироненковважає,щоперехіднаіншуширинуколіїне єнепереборноютехнічною проблемою.Про цесвідчитьшвидкеімасове перешиванняшляхівз1435на1524 ммназаходіУкраїнивперіод1939-1945рр.Вседиктується економічноюабосоціально-політичною доцільністю.

Чи можна побудувати євроколії за 12 років

В кінці 2017-го міністр інфраструктури Володимир Омелян оцінив будівництво швидкісної євроколії з Одеси до Києва в 800 млн євро.

Тодічиновниксказавпро два варіантибудівництвазалізниці:вприватно-державному партнерствііспільному управлінні,абоповністюприватназалізничнакомпанія,якабудеволодітимагістраллю99років.

Однак,з досвідуіншихкраїн,набудівництвошляхув500-700кмпотрібно не менш ніж15років,зауважуєОксанаЗатворницька.ТомуУкраїніпотрібновибратипріоритетнінапрямки.Наприклад,цеможебутиКиїв-ЛьвівабоКиїв-Одеса.Останнійваріантможебутицікавийдлярозвиткукомбінованихперевезень"залізнадорога-море"зЄС.

ЮрійСамойловвідноситьсядопроектубільшскептично.На його думку,щобпобудуватиєвроколіюзКиєвадо Львова,Одеси,ДніпраіХаркова,потрібноне одиндесятокроківікількамільярдівдоларів.

"Евроколея во внутреннем сообщении – абсолютно не оправданный проект. Уже хотя бы потому, что "Укрзализныце" придется создавать параллельный парк локомотивов и вагонов, депо и ремонтных мощностей под "узкую" колею, причем продолжая эксплуатировать инфраструктуру "широкой". Отсюда и сотни миллиардов долларов", – поясняет он.

ЯкщоібудувативУкраїнієвроколію,тоздвоєну1520/1435мм.Тобто"вузьку"коліюпосеред"широкої".По-іншомудоведетьсявитрачаєтьсянавикупділянокземлі.

Реклама

Розумнобудуватиєвроколіїдо ЛьвовазРави-Руської,якатягнетьсязПольщі,вважаєСамойлов.ВтакомувипадкуЛьвівможестатипересадочнимхабомдляпоїздіву західному напрямку,ідостанціїЛьвівзможутьдоходитипоїздиєвропейськихзалізничнихкомпаній.Таксамобулобраціональнимдотягнутиєвроколіюдо ЧернівцівзрумунськогоВадул-Сірету.Азгодом-продовжитиєвроколіючерезКоломиюта Івано-Франківськдо Львова.

"В таком случае у западных логистических компаний появится интерес для транзитной перевозки грузов по территории Украины", – говорит Самойлов.

ТакожнаподальшуперспективуможнапрокластиєвроколіювідЛьвовадоМукачевачерез новозбудований Бескидський тунель, куди шлях 1435 мм аже доходить.

"В далекой перспективе – лет через 100 – евроколея могла бы прийти в Киев из Ковеля через Сарны и Коростень. Все остальное – слишком далекая и дорогая перспектива, и я не уверен, что через пару сотен лет железные дороги еще будут существовать", – резюмирует Юрий Самойлов.

Однакприсучаснихтехнологіяхшвидкіснімагістраліможнапобудуватиіраніше,вважаєВікторМартиненко.Китайврікбудуєвсередньому2000 кмшвидкіснихзалізниць,аргументуєвін.Дляцьогопотрібнодвіречі:

  1. Розумінняіпідтримкананайвищомудержавномурівнітого,щоєвроколіявУкраїнімаєсенстількияквисокошвидкіснамагістраль,поєднаназТранс'європейськоютранспортноюмережею.Щоукраїнськаєвроколія-цене тількинаціональнийінфраструктурнийпроект,цескладоваглобальнихінтеграційнихпроцесів.Щотребапочинатипошукміжнароднихпартнерівнашогопроектуєвроколії;
  2. Зрозумітине тількикерівництвудержави,а йбізнесу,всьомусуспільству,щозуспішногопроектуєвроколіїрозпочнетьсябагатопозитивнихпроцесіввтранспортній галузі,всій економіці,суспільстві.Починатиготуватизаконодавчуінормативнубазудляземлевідведення,проектуваннятаіншихпитань.Шукати джерела фінансуванняза принципомдержавно-приватногопартнерства.

ЄвроколіюзКиєвадо Львова,Одеси,ДніпраіХарковаможнабудувати,тількиякщовонабудевестидалінаЗахід.УкраїнахЄСтаківеликіінфраструктурніпроектифінансуютьсязі спеціальногофонду.ВУкраїнітакогофондунемає.Априватномуінвесторупроектбудевигідний,тількиякщовінотримаєзньогобільше,ніжвкладе.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти