Новобудови з сюрпризом: як не одержати нову квартиру зі старими трубами або взагалі без них

20 травня 2017, 09:00

Наталія Ковалевська

Вибираємо перевіреного забудовника і перевіряємо документи

Квартира в новобудові, як кіт у мішку. Протікають балкони, тонкі стіни, старі труби, дешеві вікна і двері – це лише частина сюрпризів, які можуть очікувати новоселів. За часів будівельного буму українці охоче інвестували на етапі будівництва, особливо не вникаючи в нюанси внутрішнього устрою будинку. Найчастіше інтерес обмежувався якістю обробки власної квартири: на внутрішньобудинкові комунікації і "начинку" стін увагу мало хто звертав.

І, як показав час, – дарма: протікання стиків на балконах і лоджіях, холодні стіни, неякісні оздоблювальні матеріали, дешеві вікна замість обіцяних енергозберігаючих та непрацюючі комунікації – всі ці проблеми мешканцям доводиться вирішувати самостійно. Але ці проблеми – видимі. А приховані проявляють себе в першу ж зиму: в квартирах холодно, а рахунки за опалення вище, ніж в сусідній хрущовці.

Як не потрапити в халепу тим, хто вирішив вкладати в будівництво? Відповідь проста: вибирати надійного забудовника і правильно оформляти документи при прийманні об'єкта
.

Реклама

НОВИЙ ДІМ ЗІ СТАРИМИ ТРУБАМИ

Будівельні проекти на стадії розробки і затвердження відповідають всім нормам. Порушення зазвичай починаються на етапі будівництва, стверджують юристи, що працюють з позовами інвесторів новобудов. Причина банальна: бажання забудовників знизити витрати і підвищити доходи. Наскільки якісні будматеріали будуть закуплені, залежить від совісті замовника або генпідрядника та їх відношення до репутації компанії. А дозволити недбалість забудовники можуть з двох причин: через нечітко прописане будівельне законодавство і відсутність у покупців досвіду інвестування. Адже часто люди не знають, які документи на матеріали потрібно вимагати у забудовника. Але навіть якщо раптом ви виявили проблему вже після покупки квартири, не опускайте руки і відстоюйте свої права. Так, одна зі столичних новобудов на вулиці Борщагівській була здана в 2003 році, а через шість років виявилося, що в будинку прокладені труби, непридатні для експлуатації. В результаті в квартири новоселів надходила вода, яка не відповідала жодним санітарним нормам. Обурені мешканці звернулися до адвокатів. Судовий процес тривав півтора року, але забудовника зобов'язали замінити старі непотрібні труби на нові.

new_image2_381

Якість робіт. Покупці, які не мають досвіду інвестування, можуть постраждати

Реклама

В ЕКСПЛУАТАЦІЮ: ВВЕДЕНИЙ БЕЗ ГАЗУ І ТЕПЛА

Є безліч прикладів, коли мешканцям здавали вдома з непрацюючими комунікаціями і незавершеними будівельними роботами. Наприклад, один з житлових комплексів під Києвом офіційно за документами був зданий в експлуатацію, хоча на той момент воду подавали з свердловини з позначкою "для технічних робіт", а електроенергія надходила за тимчасовою схемою, через посередника. І лише через кілька місяців і десятки скарг мешканців, ситуація вирішилася. А в іншому ЖК будинку до водопостачання підключили лише через рік після того, як за паперами він був зданий в експлуатацію!

"Зимумипрожилибезопалення,гріючисьелектрообігрівачами,бовбудинкувстановилиіндивідуальнігазовікотли,агазмешканцям непідключили,-розповідаєжительцьогоЖКВалерійХомич.-Крімтого,швинафасадахзалишалисянеутепленими".

Галузьгубитьпотребаввідкатахіпрагненнязнизитиціну

Вирішитипроблемувдалосятежпіслячисленнихскаргмешканцівв усіінстанції.
Такихприкладівпокраїні-безліч,апровиноювсьому-корупціяівідкати.Іякби неце,будинкиукраїнцівбулибнабагатобільшякісними,впевненівиробникибудматеріалів.

"БазовібудматеріалипровіднихвиробниківУкраїнивідповідаютьєвропейськимвимогамякостіта енергоефективності,-говоритьІванСалій,головаАсоціації "Всеукраїнськийсоюзвиробниківбудівельнихматеріалівтавиробів".-Аленашугалузьгубитьпотребаввідкатах,прагненнянеобгрунтованознизитицінуісовістьвиконроба".

Більшість новобудов були побудовані на початку 2000-х, коли одним з головних завдань була швидкість зведення. Питання якості далеко не для всіх забудовників були пріоритетними. При розрахунку вартості житла закладати гроші на рішення "паперових питань", а за неякісну роботу розплачувалися майбутні власники квартири. Це згодом оберталося проблемами: в кращому випадку, витрати обмежувалися дрібним ремонтом – поклейкою нових шпалер, фарбуванням стін. А в гіршому випадку через будівельні недоробки, тонкі стіни або вікна доведеться в майбутньому переплачувати за опалення: неякісно утеплені конструкції споживають на 50% більше енергії.

Реклама

ЧОГО КОШТУЄ ЕКОНОМІЯ НА ЯКОСТІ

"Щостосуєтьсязаміниматеріаліввновобудовах:якщонаоб'єктієшахрайствозгрошима,тамшахраюютьіз будматеріалами.Ічим більшепроводятьреформ,які "полегшують"будівництво,тимсильнішестаєкорупція,-говоритьІванСалій.-Нинішняекономічнаситуаціязмушуєзабудовниківсамостійноконтролюватиякістьіматеріалів,іробіт".

"Лабораторій,якіпроводятьекспертизу,дужемало,іне коженінвесторможесобітакедорогезадоволеннядозволити,-підтверджуєіпредставникпрес-служби "КонфедераціїбудівельниківУкраїни" АннаКовцуняк.-Абагато що залежить нетількивідбудматеріалів(їхтермініввиготовлення,умовизберігання),а йбезпосередньоговикористанняпід часбудівництва.Томудобросовіснізабудовникисамізацимстежать".

"Мипрацюємотількизперевіренимипостачальникамиіматеріалами-наприклад,використовуємовітчизнянийгазобетон,алеімпортніштукатурнісуміші.Але,на жаль,наринкусправдієнедбалібудівельники,якіпсуютьрепутаціювсімучасникамгалузі",-розповідаєзабудовникзДніпраСергійСавельєв.

Зпевнимивидамибудматеріалівдійснодуритискладніше:наприклад,бетон,якістьякогогарантуєзавод,виливаєтьсявфундаментістіникаркасно-монолітногобудинкупрямозмашин.Алеприбажаннізавждиможназнайти,щоздешевити.

"Частовиникаютьпроблемиззовнішнім утепленням-замістьбудівельногопінопластувикористовуютьтой,якийпризначенийдляупаковки,а недляутепленнябудівель.Аленайчастішеекономлятьнавіконнихідвернихблоках,встановлюючибільштонкірамиізвичайнісклопакетизамістьенергозберігаючих,-кажеІванСалій.-Моярекомендаціямешканцям-домовлятисяпроякісні матеріали.Додавши лише20%доїхціною,врезультатіотримаєтеплюс80%енергоефективності".

new_image_392

Реклама

Вікна і двері. На них найчастіше економлять забудовники

МІНІМІЗУВАТИ РИЗИКИ МОЖНА

Зчогобудуєтьсябудинок,перевіритивпроцесійогозведенняне такпросто.Дляцьогомалопотрапитинабудмайданчик-потрібнощезнати,якіматеріализакладенівпроектіічи відповідаютьвонизакупленим.Алеівтакихумовахмінімізуватиризикивсежможна.Орієнтуватисяпривиборіновобудовипотрібнонапорядністьірепутаціюзабудовника:зпадіннямпопитунапервинне житлодеякікомпаніїпочалидаватипокупцямгарантіїнаякістьбудівельнихматеріалівіробіт.

Крімтого,багато забудовниківпісляздачібудинкувексплуатаціюпродовжуютьйогообслуговувати,створившивласнийЖЕК.ЦеможебутидодатковимплюсомЖК,оскількивтакомувипадкубудівельнійкомпаніїневигіднозалишатинедоробки-аджевпідсумкуїйдоведетьсяїхвиправляти.

Якщовиникаютьсумнівивякостівикористанихматеріалів,можнаїхрозвіятиабопідтвердити,замовившибудівельно-технічнуекспертизуквартириуфахівця.Перевірканавідповідністьзбудованогобудинкупроектуівимогамбудівельнихнорміправилбудекоштувативід1,5тис.грн.

За данимиДержстату,заразвУкраїнізарахунокнаселеннябудується99,7%житла.Томупокупцістаютьбільшграмотнимиіпочинаютьсаміконтролюватипроцесбудівництвабудинку,вякийвонивклалисвоїзаощадження.МешканцістворюютьОСББ,житловікооперативи,іпотімйогопредставникистежатьзапроцесомзведення будинку,відвідуючибезпосередньобудмайданчик.

ПОРАДИ ЮРИСТА

Єдинийдокумент,якийсвідчить,щопокупецьзадоволенийстаномжитла,-актприйому-передачіквартири.Якщоінвесторвсе-такивирішивприйнятижитловий об'єкт,вякомубуливиявленідефекти,товактіпотрібноокремозазначити,щоквартираприйнятазнедоробками,ічіткопрописати,зякимисаме.Представникзабудовникаставитьпозначку,щовінприймаєскладений"дефектний"акт.

"До підписання документа про прийняття учасник пайового будівництва або покупець при огляді квартири має право вимагати від забудовника або продавця складання акту, в якому вказується невідповідність об'єкта нерухомості умовам договору, і відмовитися від підписання передавального акта до задоволення забудовником пред'явлених вимог, – пояснює Тетяна Лежух, адвокат , директор ЮК "Лежух і партнери". – З досвіду можу сказати, що недоліки зазвичай ліквідують упродовж розумного, об'єктивно необхідний для їх усунення термін, котори покупець призначає в претензії. Це в тому випадку, якщо інший порядок не визначено договором. Якщо ж забудовник довго не діє – ви можете звернутися до суду".

Важливознати:максимальнийгарантійнийтермін,протягомякогозабудовникабосамостійно,абоперерахувавшикоштиексплуатуючійорганізації,зобов'язанийусуватибудівельнінедоробки,становитьдесятьроків.Потрібновраховувати,щозабудовник ненесевідповідальністьзадефекти,виявленіпіслягарантійноготерміну,-якщодоведе,щовониєнаслідкомнормальногозносу,порушенняобов'язковихвимогдопроцесуексплуатаціїабоз'явилисяврезультатіненалежногоремонту,проведеноговласникомквартири.

У разі, якщо неполадки проявилися після закінчення гарантійного терміну, покупець може звернутися до експлуатуючої організації з заявою про обстеження його квартири на предмет встановлення факту будівельних недоробок. Наприклад, неправильне підключення або функціонування системи водопостачання, водовідведення, опалення, відсутність або неправильна робота квартирних приладів обліку води та електроенергії, установка загальної системи опалення замість індивідуальної і т.д. Також власник квартири може звернутися безпосередньо до забудовника з вимогою провести обстеження квартири і скласти відповідний акт.

new_image4_269

Акт прийому-передачі. У ньому необхідно вказати всі дефекти

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти