Всіх українців зобов'яжуть провести енергоаудит своїх квартир: скільки доведеться заплатити і за що

29 жовтня 2016, 08:33

Олександр Литвин

Експерти впевнені: змушувати українців проводити енергетичний аудит не варто, однак отримана інформація дозволить зрозуміти, куди йде тепло і як правильно утеплятися

До кінця2016- го,якзаявляєвіце-прем'єрГеннадійРозенко,депутатиповинніприйнятизакон"Про енергетичну ефективністьбудівель".Удокументісказано:всі будівлізарахуноквласниківповинніпройтиенергетичнийаудит,тобторозібратися,через щобудинкивтрачаєтепло.Проводитиаудитбудутьексперти.Крімтого,дляокремихбудівельдоведетьсяоформитисертифікатенергетичноїефективності,азапорушеннязаконуштраф-від 3400до 5100гривень. Сайт "Сегодня.ua"з'ясував,скількидоведетьсязаплатитиукраїнцямзадослідженнясвоїхбудинківікомудопоможеенергоаудит.

Реклама

Колиможезапрацювати законіхтопроведе аудит

Як сказано в документі, енергетичний аудит пройдуть всі об'єкти будівництва та вже зведені будівлі за рахунок власників. Як відзначають експерти, якісно виконаний енергоаудит в багатоповерхівці може обійтися в 9,5 – 13 тисяч гривень. Вартість дослідження залежить від площі будинку та від того, яке обладнання використовує аудитор. Якість енергоаудиту дуже важливий аспект, наприклад, якщо будуть виконані всі розрахунки щодо можливих заходів, то можна брати участь в міських "грантових" програмах, таких як "70/30", звернутися в банк для отримання кредиту на енергомодернізації або ж самостійно реалізувати запропонований енергоаудиторів план по утепленню.

Орієнтовнавартістьенергоаудитудлябагатоповерхівок:

  • до 100 квартир – 9.5 тис. гривень
  • до 300 квартир – 12 тис. гривень
  • до 350 квартир – 13 тис. гривень

Кріменергоаудиту,окремих будівельдоведетьсяоформитисертифікатенергоефективності:новобудовам,будівлям,якіздаютьсяворендуякмінімумнарік,імісцяхзагальногокористуваннязплощеювід250квадратнихметрів.Сертифікатвважаєтьсядійсним10роківза умови,якщозацей часбудівля небудеутеплятися.Тим,хтосертифікатне отримає,доведетьсязаплатитиштрафвід3400до5100гривень."Законнабирає чинності здня,наступногозаднемйогоопублікування,івводитьсявдіюз 1 січня2017 року",-йдетьсявзаконопроекті.

Реклама

Якпояснюєзаступник головипарламентськогокомітетуз питаньбудівництва,містобудуванняіжитлово-комунального господарстваОленаБабак,енергоаудитбудівель-діагноз,якийнеобхідноотриматипередтим,якутеплюватибудівлі."Колимийдемодолікаря,михочемо,щобнампередлікуваннямпоставилидіагноз.Такожінашібудинки,щобмисьогодніне інвестувалигрошівутеплювачі5смзавтовшкиізнищувалинашібудинки,миповинніотриматидіагнозенергетичногостанунашихбудинківвідпрофесіонала",-пояснюєОленаБабак.

Якщо в Києві є експерти, які професійно проводять аудити, в маленьких населених пунктах цим займатися нікому. Як розповіла директор КП "Добропільська служба єдиного замовника" Анна Дьякова, за весь час енергоаудит тут проводили лише один раз – для цього приїжджав експерт з Києва. "Енергоаудит проводити потрібно, люди повинні розуміти, що і як потрібно утеплювати. Але, виходячи зі спілкування з споживачами, можна сказати, що поки наші городяни не зовсім готові за це платити. Але це потрібно, потрібно провести роз'яснювальні роботи", – впевнена чиновниця . На даний момент в Добропіллі виділяють кошти на заміну вікон, при цьому, як показав енергоаудит одного з будинків, тепло "з'їдають" не утеплені стіни, дахи, шви.

У той же час утеплювати будинок без енергоаудиту – небезпечно. Як зазначає менеджер проектів ДТЕК ЕСКО Сергій Свистюк, це може привести до того, що витрачені кошти так і не окупляться, або ж роботи доведеться зовсім переробляти. "Непоодинокі випадки, коли висотні будівлі утеплюються тонким пінопластом з порушенням технології монтажу, який на висоті від дощу і вітру відвалюється. Або коли утеплюється кілька квартир (т.зв."клаптеве утеплення") замість того, щоб, наприклад, встановити в під'їзді енергозберігаючі вікна або встановити індивідуальний тепловий пункт, що як інвестиція принесе набагато більше ефекту по економії енергії і грошей мешканців", – пояснює експерт.

uteplenie-panelnyh-domov-snaruzhi-brigadoy-promyshlennyh-alpinis

Фото: pro-uteplenie.ru

Реклама

Крім того, часто замість мінеральної вати висотну будівлю утеплюють матеріалами, які не є енергозберігаючими за своїми характеристиками ( "спеціальна" фарба, штукатурка), що призводить до фактичної економії не більше 1-2% і ефект не зберігається більше 1-2 сезонів. Коли в багатоквартирних будинках утеплюють окремі квартири (так зване "клаптеве утеплення"), зміщується точки роси на кордоні утепленої стіни – в "холодних" квартирах виникає конденсат і зростає цвіль. Крім того, утеплені і не утеплені стіни починають нерівномірно нагріватися і охолоджуватися, що призводить до порушення конструкції будівлі, тріщин і аварійних ситуацій. Подібне "самолікування" призводить до небажаних наслідків, упевнений експерт.

Якіснийенергоаудитможебутипроведеноза2-3тижні.Вінскладається зтакихетапів:

1. Оглядіскануванняоб'єктаспеціальнимипрофесійнимиприладами(наприклад,тепловізором)-1-2днявзалежностівідрозмірівіскладностіоб'єкта.

2. Збірівивченнятехнічноїдокументаціїпооб'єкту-близькотижня.

3. ПідготовкаЗвітупро енергоаудит-цедокументприблизнона100сторінок,якийпосутієбізнес-планомпоекономіїенергії.

Реклама

СергійСвистюкпровіввжебільше400енергоаудитівіреалізувавдесяткипроектівутеплення,експертупевнений,подібне"обстеження"будинківповиненпроводитидосвідченийфахівець,якиймаєсертифікат.

СергійСвистюкпровіввжебільше400енергоаудитів,експертупевнений:подібне"обстеження"будинківповиненпроводитидосвідченийфахівець,якиймаєсертифікат.

Чи потрібенукраїнцяменергоаудит:думкаекспертів

Олександр Кузик, директор Electrolux LLC Ukraine

__03

В тренді
Рано ховати: курс біткоїну різко впав, але це не кінець ралі

"Проведенняенергоаудиту-самапособікориснаініціатива.Зростанняціннаенергоресурсинезворотній.Томускороченнямайбутніхвитратзарахунокскороченнятепловтратибудівлі-реальнаможливістьзаощадити.Крімтого,такийпідхіддопоможераціоналізувативикористанняенергоресурсів,щотеж важливо,особливодляреалізаціїстратегіїз енергоефективностітаенергонезалежностіУкраїни.Уцьомусенсіенергоаудитнеобхіднийдлявиявлення"слабкихмісць"та їх подальшогоусунення."

СергійСвистюк,сертифікованийенергоаудитора ДТЕК ЕСКО

.jpg_30

"Енергоаудит має сенс проводити в тому випадку, якщо власники житла дійсно планують протягом року виконати енергоефективні заходи. Якщо мешканці найближчим часом не хочуть проводити ніяких заходів, то робити енергоаудит безглуздо. Адже за рік або опалювальний сезон дані застаріють і будуть неточними. Наприклад, в будинку можуть статися якісь перепланування або добудови або з'явитися якісь порушення конструкції будівлі. На точність енергоаудиту за рік може вплинути велика кількість чинників-зміна тарифів на енергоресурси, зміна цін на обладнання, інфляція – це все впливає на оцінку обсягу інвестицій і термінів окупності енергоефективних заходів.

Планується,щовосновномуСертифікатпотрібенбудедлятого,щобзвернутисядо Фондуенергоефективностізакомпенсацієючастинивитратмешканцівнаутеплення.Однак,ініціаторизаконопроектупішлидаліівирішили,щозавідсутністьсертифікатаможнаіоштрафувати,тобтоневажливо,плануютьмешканціщосьробитичи ні-"сертифікуватися"обов'язково".

Віктор Пинзеник, народний депутат

viktor-pinzenik

"Українці навіть уві сні не припиняють думати, як їм купити електролампу, яка споживає більше енергії, або змонтувати котел, для якого потрібно більше газу, або встановити "драні" вікна, роблять внесок в проблему глобального потепління. І, як ви, напевно, здогадалися, на шляху цим ворожим задумам (або снам) повинен стати український чиновник. Адже саме таку мету переслідує урядовий проект закону "Про енергетичну ефективність будівель". І це вже третя спроба протидіяти диверсійним помислам співвітчизників (дві попередні були провалені в парламенті).

Проектпередбачає,щовиробничі,житловітанежитловіприміщенняпідлягаютьсертифікаціїенергетичноїефективності.Нуніякне можнадозволитинесвідомимукраїнцямвстановитивікна,покиїхназубне спробуютьчиновник.Зприйняттямзаконуніхто незможепродатиабонавітьздативорендуквартирубезнаявностісертифікатаенергетичноїефективностіквартири.Алеібезцихдійзавідсутністьсертифікаташтраф-від200до300неоподатковуванихмінімумів",-пишеполітикнасвоїй сторінцівсоцмережі.

ОленаБабак,співавторзаконупро"Енергетичнуефективністьбудівель"

__05

"Ми повинні розуміти, що впровадження європейських директив коштуватимуть кожному з нас. Це будуть невеликі гроші. Для чого ми це робимо? Коли ми йдемо до лікаря, ми хочемо, щоб нам перед лікуванням поставили діагноз. Також і наші будинки, щоб ми сьогодні не інвестували гроші в утеплювачі 5 см завтовшки і знищували наші будинки, ми повинні отримати діагноз енергетичного стану наших будинків від професіонала. Це коштує грошей. В Європі людина, коли бере в оренду квартиру, вона дивиться, який клас енергоефективності у цього житла. Тому що людина розуміє, що орендна плата може бути невеликою, але прийдуть рахунки за опалення, за воду тощо. І ми хочемо це зробити в Україні

Цейзаконзобов'язальний.Мивсіповиннірозуміти,щоцейзаконвстановлюєвимогидо кожного будинкупроводитиенергетичнийаудитіматисертифікатенергетичноїефективностіприпевнихобставинах.Більштого,законзобов'язуєвласниківжитлапроводититехнічнийоглядсистемкондиціонуванняіводопостачання,цестосуєтьсясистем,якімаютьвеликупотужність.Цефактичнобудинок200квадратнихметрів".

ТетянаБойко,координаторжитлово-комунальнихпрограмГромадянськоїмережі ОПОРА

__06

Якщо говорити глобально, то енергоаудит потрібен. Для тих, хто зараз робить капітальні ремонти, або здає будівлі в експлуатацію, муніципальним будівлям – їм всім необхідно пройти енергоаудит та отримати сертифікат. Для всіх інших, на мою думку, потрібен перехідний період. Я не думаю, що доцільно вже впроваджувати енергоаудит усіх будівель. Звичайно, до цього потрібно рухатися. Потрібен додатковий період – логіка сертифіката в тому, що це інформаційний продукт, який допомагає зрозуміти, скільки споживачеві доведеться платити за комунальні послуги в цій будівлі. Багатоквартирний будинок – цілісний майновий об'єкт – немає сенсу робити аудит однієї квартири, це не дасть інформацію майбутньому власнику, краще подивитися платіжки за попередній період".

До речі, як зазначає Олександр Кузик, економити енергоресурси може кожна родина незалежно від їхнього статку. "Для цього необхідно почати систематично раціонально і економно використовувати енергоресурси: замінити лампочки на енергозберігаючі, розумно витрачати воду (приймати душ замість ванни, закривати кран, коли чистите зуби або намилюватися, не відкривати кран на повну потужність), використовувати побутову техніку класу від А + до А +++, так як вона здатна заощадити 20-30% води і електроенергії, не опалювати газом приміщення і так далі. На порталі "Зберігай свої гроші і енергоресурси України разом з Electrolux" можна ознайомитися з повним списком рад, які ми зібрали в ході дослідження звичок українців в споживанні енергоресурсів.", – відзначає експерт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти