На субсидії витратять десятки мільярдів: коли скасують "знижку на ЖКП"

18 грудня 2016 7:11

Олександр Литвин

У минулому році на субсидії витратили 18 млрд грн, в цьому році планують направити 35 млрд, а в наступному – більше 47 млрд

В Україні за кілька років кількість субсідіантів виросла в кілька разів. Якщо в кінці 2014-го "комунальну знижку" отримували близько мільйона сімей, в кінці цього опалювального сезону субсидію, за прогнозами Мінсоцполітики, отримуватимуть близько семи мільйонів домогосподарств, тобто кожен другий українець. При цьому в наступному році з бюджету на субсидії витратять від 47 до 51 млрд гривень. Економити на субсидії держава буде завдяки Фонду енергоефективності та підвищення соціальних стандартів. Сайт "Сегодня.ua" з'ясував, що чекає одержувачів субсидії в 2017-му.

Реклама

Як витрачатинасубсидіїменше

Енергоефективністьзамість субсидій.У наступному році, за різними оцінками, на субсидії планують витратити від 47 до 51 млрд гривень. Ще кілька років тому на субсидії витрачали 18 млрд гривень, зараз же, коли число субсідіантов зросло від одного до майже семи млн сімей, з бюджету доведеться витратити десятки млрд. Потенціал економії на субсидії – 25 млрд. Уряд планує в наступному році запустити Фонд енергоефективності, який дозволить термомодернізувати багатоповерхівки, і, як наслідок, витрачає менше на комуналку. Якщо Фонд запрацює, щорічно за оцінками експертів можна буде економити на субсидіях 5 млрд гривень.

"Дужеспрощенийдоступдо субсидій,враховуютьсятількидоходи,ієдина перешкода-покупкавід50тис.гривень.Не враховуєтьсямайно,скількимашин,яхт,спосіб життя,доходивіддепозитів.Тобтоцедужесуб'єктивніумови.Багатогромадянзловживаєцим",-впевненаекспертз питаньсоціальноїполітикиІнститутусоціально-економічнихдослідженьМаріаннаОнуфрик.

Діючасистемасубсидій,вважаєпредставникЄБРРСергійМаслюченко,гальмуєпроцесстворенняОСББтавведеннязаходівз енергоефективності."Якщобагатосубсідіантіввбудинку,спробуйтепереконатиспіввласниківстворитиОСББ.Ценеможливо",-говоритьексперт.МерМиргородаСергійСоломахатакожупевнений:через те,щов багатьохбудинкахбільшістьмешканців-субсідіанти,угородяннемаєстимулуутеплюватисвоїквартириістворюватиОСББ.

Реклама

Якзазначаєвіце-прем'єрГеннадійЗубко,"субсидіїконсервуютьбідність",втой часякФондстворитьтисячіробочихмісцьідастьпоштовх для розвитку України.

455670

Фото: архів

Зростаннямінімалкидозволитьзаощадитинасубсидії 5 млрд. Наступного рокумінімальназарплатавУкраїнівиростедо 3200гривеньітимукраїнцям,якіотримувалимінімалку,вкінціопалювальногосезонурозмірсубсидіїперерахують.

Прирозрахункусубсидіївсоціальній службірозраховуютьобов'язковийплатіждлясім'ї.Незалежновідтого,скількивикористовувалиресурсів(вмежахсоціальноїнорми),платитидоведетьсяфіксованусумущомісяця.Дохіднаодногочленасім'їділятьнабазовийкоефіцієнт2іпрожитковиймінімум,отриманусумумножатьна15%.

Реклама

Наприклад,розміробов'язковогоплатежудлясім'їздвохосіб(обидваофіційноотримуютьмінімалку)наданиймоментможнапорахуватиза формулою:1450/1399/2*15%=7,7%.Тобто,сім'ябудевитрачатинакомуналку7,7%відсвогодоходу-223,3гривні.Післязростаннямінімалкицяжсім'яповиннабудевіддавати17%віддоходу-1255гривень.

Якповідомило"Сегодня.ua"джереловКабміні,завдякиподібного рішеннявдастьсязаощадити5 мільярдівбюджетнихгривень,якіранішеплануваливитратитинасубсидії.Правда,розмірсубсидіїперерахуютьтількипісляопалювальногосезону.

Верифікація виключає шахрайство.ЗпочаткурокуМіністерствофінансівзапустилопроцесверифікаціїодержувачівсоцвиплат,втомучисліісубсидій.НагарячійлініїКабміну"Сегодня.ua"уточнили,з яких причинукраїнцівможутьзалишитибезсубсидії:

  • Якщовперіод12місяцівдооформленнясубсидіїякого було придбано вирібабооплаченапослуганасумувід50 тисячгривень
  • Якщосубсідіантприховуєдодатковихдохід

Якщо один з членів сім'ї, наприклад, оплатив офтальмологічну операцію на суму від 50 тис. гривень, в субсидії такій сім'ї можуть відмовити. "Якщо оплатили таку операцію, ніхто не позбавляє права подавати заяву на субсидію. Однак вже остаточне рішення, призначати субсидію чи ні, в такому випадку прийме комісія", – пояснили на гарячій лінії. За інформацією Мінфіну, найчастіше субсидії в результаті верифікації забирають у тих, хто приховав покупку на суму від 50 тис. У загальний дохід при нарахуванні субсидії також враховується дохід від сільськогосподарської діяльності, здачі житла в оренду, дохід від банківських депозитів або цінних паперів. До слова, в інтернеті можна знайти десятки оголошень про оренду квартир з хорошим ремонтом і оформленою субсидією.

"Всім,хтоотримуєдопомогуідійсноповиненїїотримувати,боятися непотрібно.Небудутьвідбиратиулюдейпільгисубсидії.Боятисяпотрібнотим,хтовикористовуєцюсистемунезаконно.Якщооформляютьнапомерлихлюдей,налюдей,яківиїхали.Боятисяпотрібнотим,хтопорушуєзакон",-розповідаєзаступник міністрафінансівОксанаМакарова.

Реклама

Незважаючинаверифікацію,одназголовнихпроблемдіючоїсистеминарахуваннясубсидій,впевненийзаступник головидепартаменту"Нафтогазу"ОлексійХабатюк,-відсутністьмеханізмівуникненняшахрайства."Тутдужебагатоаспектів,іпитаннямертвихдуш,заниженнясвоїхдоходівітакдалі",-пояснюєексперт.

Новінормиспоживання.Субсидії українцям нараховують на соціальні нормативи споживання. Якщо витрачати більше норми – за "зайве" доведеться платити самим. На даний момент норматив споживання газу – 5,5 кубометрів на квадратний метр. В "Нафтогазі" підрахували: реальне споживання газу – 4 кубометри на квадратний метр. Як повідомляє джерело "Сегодня.ua", в Кабміні планують скоротити нормативи споживання в наступному році, відразу після закінчення опалювального сезону. В результаті субсидію будуть виділяти на менший обсяг ресурсів, а українцям, які не утеплили своє житло, доведеться платити більше навіть з субсидіями.

Що будезсубсидіямивнаступномуроці

Субсидії єтимчасовим захистомнаселенняібудутьіснуватидотихпір,покивонипотрібні людям, заявив ГеннадійЗубковефіріодногозтелеканалів.Прицьомучиновникзазначив:"Потрібнозробититакимчином,щоблюдимоглизаробитицігроші,а неотримуватияксубсидіювіддержави".

455670_01

Фото: архів

Наданиймоментекспертиразомзуряд обговорюютькількамеханізмів,якідозволятьвиплачуватисубсидіїгрошима. "Упланахуряду:докінцяпоточногоопалювальногосезонузатвердитидієвумодельмонетизаціїіпідкріпитиїїназаконодавчомурівні",-заявилакерівникофісуреформприМіністерствіфінансівЯнаБугримова.

планахуряду:докінцяпоточногоопалювальногосезонузатвердитидієвумодельмонетизаціїіпідкріпитиїїназаконодавчомурівні",-заявилакерівникофісуреформприМіністерствіфінансівЯнаБугримова.

Вонауточнила,щоіснуєдвабазових сценаріїмонетизаціїсубсидій:нарівнітеплокомуненергоінарівнідомогосподарств,протеісереднихєрізніваріації."Щоможемонетизуватидлядомогосподарств?Першамодель-тількизалишки,друга-повністювсясумасубсидій.Алеітутмодельможейтипошляхуцільовоговикористаннякоштівабонеобмеженоговикористанняцихкоштів",-пояснилапредставникМінфіну.

На її думку,критеріємдлявиборумоделімаєстативідповідністьосновнимцілям-збільшенняенергоефективностітазабезпеченняплатіжноїдисципліни,атакожлегкістьреалізаціїтаадміністрування.Бугримовазапропонувалапоетапнийпідхід,з огляду на слабкупрогнозованістьреакціїспоживачів.Вонадодала,щовжезаразнеобхідновпровадитимоніторингфактичногоспоживанняенергоресурсів,щобвстановитиобгрунтованінормиспоживання,атакожввестифінансовувідповідальністькінцевихспоживачівікомерційнийоблік.

ЗаступникглавидепартаментуНАК"НафтогазУкраїни"ОлексійХабатюкзазначив,щовведеннямонетизаціїсубсидіймаєпередуватипобудовасистемиверифікаціїодержувачівсубсидій,атакожзниженнянормативів.

Якповідомлялося,в 2016 роцінавиплатусубсидійнезахищенимверствамнаселеннявдержбюджетіпередбаченоблизько40 млрдгривень,на 2017 рікпередбачаєтьсяїхзбільшеннявід47до51 млрд.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти