Як зростуть ціни на газ в Україні: Кабмін розкрив формулу

28 жовтня 2018, 15:37

Борис Васильківський

Коли чекати підвищення цін на "блакитне паливо" і яким чином уряд виконав умову МВФ – розбирався сайт "Сегодня"

З 1 листопада в Україні виростуть ціни на газ для населення- якрозповів19 жовтня наекстреномузасіданніКабмінупрем'єр-міністрВолодимирГройсман,зростанняцінна"блакитнепаливо"складе23,5%,ітисячакубометрівгазубуде коштувати8550грн.

Реклама

Такерішенняуряд прийнявурамкахвиконаннявзятихнасебеУкраїноюзобов'язаньпередМіжнароднимвалютнимфондом(МВФ).Фонднаполягавнатому,щобприціноутвореннівраховувався"імпортнийпаритет":цінанагаздлянаселенняповиннадорівнювати цінідляімпортерів.

ПереговорнийпроцесзМВФтривавз липня2017 року,Кабмінпостійновідкладавпідвищенняцінинагаздлянаселення,і,оголошуючипро рішеннявсежвиконатите,про щоУкраїнадомовиласязФондом,Гройсманвчерговийразпідкреслив,щоне можезапобігтипідняттюціннагаздлянаселення,оскількицеєоднією з умовМВФдляпродовженняспівпрацізУкраїною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Колиіяксамевподальшомубудутьростицінинагаздлянаселення,щоозначаєпродовженняПоложенняпро покладанняспеціальнихобов'язківна"НафтогазУкраїни",яквлада збираєтьсяпом'якшитиефектвідновихрахунківзакомуналкуіяку вигодуУкраїнавжеотрималавідприйнятогорішення-розбиравсясайт"Сегодня".

ПСЗ для "Нафтогазу" – як це працює

КабінетміністрівУкраїнинасвоємусайтіоприлюднивпостанову867від 19 жовтня2018року "Про затвердженняПоложенняпро покладанняспеціальнихобов'язківнасуб'єктівринкуприродногогазудлязабезпеченнягромадськихінтересіввпроцесіфункціонуванняринкуприродногогазу".

Реклама

Уцій постановіміститьсяіформула,за якою розраховуєтьсяцінагазу,що поставляється"Нафтогазом"длянаселенняітепловиків,ітермінизростанняцієїціни,іпоясненнятого,наяку саме модель"імпортногопаритету"зупинилисявпереговорахКабмініМВФ-авосновівсіхрозрахунківлежатьпринципиПоложенняпро постачальниказіспеціальнимизобов'язаннями,абоПСЗ.


Положення про постачальника зі спеціальними зобов'язаннями (ПСЗ) – це положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єкти ринку природного газу. Це положення застосовується для забезпечення суспільно важливих інтересів в процесі функціонування ринку природного газу.


Своєю постановоюКабмінпродовживспеціальнізобов'язанняНАК"НафтогазУкраїни"продаватиприроднийгаздлянаселення,релігійнихорганізаційтавиробниківтепловоїенергіїдо 1 травня2020 року.


Кабмінзберігза"Нафтогазом"правокупуватигазусвоїх"дочок"-"Укргазвидобування"і"Чорноморнафтогаз".Уразінедостатностіресурсувнутрішнього видобутку"Нафтогаз"повинендокуповуватигазуіншихоптовихпродавців-втомучисліузарубіжних.

Реклама

Прицьомууряд встановивіправиларозрахункуціни,за якоюНАКкупуватимегазу"Укргазвидобування"і"Чорноморнафтогазу",іправиларозрахункуціни,за якою"Нафтогаз"повиненпродавати"блакитнепаливо"газзбутам,заякимизбереженаобов'язокпостачатигазнаселеннюітепловикам.

Як саме розраховується ціна на газ

Згідно з оприлюдненимКабміномдокументу,з 1 листопада2018року по 31 грудня2019року включноНАК"НафтогазУкраїни"будепродаватигазза формулою,складовічастиниякоїзакріпленірішеннямуряду.

Відзначимо,формулавдокументінаводитьсябезурахування ПДВ,атакожтарифівнатранспортуванняірозподілприродногогазу,якіпідлягаютьобов'язковій оплатівідповідно до умоввідповіднихдоговорів.

Цінареалізаціїгазу(Ц)безурахування ПДВітарифівнатранспортуванняірозподілбудедорівнюватибазовій ціні(Цбаз),помноженій накоефіцієнтдисконту(Кд):

Ц = Цбаз х Кд

Реклама

Кабмінвстановив,щонаперіодз 1 листопада2019року по 31 грудня2019року включнобазовацінадорівнює"середній арифметичнійцініпродажу/поставкиприродногогазуНАК"НафтогазУкраїни"дляпромисловихспоживачів,за умовиоплатидоперіодупоставкигазу,що діялаз 1 липня2018року по 30 вересня2018року".

Кабмін уточнив, що згідно з прейскурантом на природний газ з ресурсів НАК "Нафтогаз України" за відповідний період базова ціна складе 8981 гривню за тисячу кубометрів. Саме цей параметр є ключовим для подальших розрахунків цін на газ – як для самого "Нафтогазу", так і, в кінцевому підсумку, для споживачів.

Зокрема, НАК купуватиме газ у своїх "дочок" по 8808,8 грн за тисячу кубометрів, що випливає з встановленої Кабміном базової ціни і торговельної націнки "Нафтогазу", яка становить 1,917%, або близько 172 грн на кожній тисячі кубометрів.

Понижуючий коефіцієнт також встановлено в рішенні уряду, причому Кабмін передбачив його одноразове підвищення до кінця 2019 року. Сама ж формула розрахунку ціни на газ є плодом важких переговорів Кабміну і МВФ і відображає перехідний період від обліку імпортного паритету в ціноутворенні до власне імпортному паритету цін на газ для населення
.

Коли і на скільки виростуть ціни на газ

Прем'єр-міністрВолодимирГройсманзаявив,щопісля 1 листопадаі до кінця опалювального сезону 2018/2019 років Кабмін не буде піднімати ціну на газ.Цевипливає і зоприлюдненогоурядомдокумента,згідно з якимзапланованенанаступнийрікзростанняціннагаздлянаселеннявідбудетьсяшляхомпідвищеннякоефіцієнтадисконту.

З 1 листопада2018рокуКдвстановленийнарівні0,6943.Такимчином,цінанагаздляпотребнаселеннябезПДВізазначенихвищетарифівскладе6235,5грнзатисячукубометрів.Гройсман19 жовтня наекстреномузасіданніКабмінуозвучивкінцевуцінудлянаселенняітепловиківнацейопалювальнийсезон.ЗужеврахованимПДВівитратаминатранспортуванняіпоставку,нанайближчийопалювальнийсезонцінанагаздлянаселенняскладе8550грнзатисячукубометрів.

В тренді
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

З 1 травня2019року коефіцієнтдисконтускладевже0,8,іцінанагазбезПДВітарифівнатранспортуванняірозподілскладе7184,8грнзатисячукубометрів.Якщотарифинатранспортуванняіпоставкугазузбережутьсянанинішньомурівні,кінцевацінанагаздлянаселенняітепловиківчерезрікможескластиблизько9850грнзатисячукубометрів.

Аосьз 1 січня2020 рокурішеннямКабмінузазначенаформуларозрахункуперестаєдіяти,іцінапродажугазунаселеннюітепловикам"Нафтогазом"маєвстановлюватисяза домовленістюміжпостачальникамиіспоживачамигазу.

Прицьомутакацінане можебутивищесередньогоарифметичногоціннагаздляпромисловихспоживачів,якікупуютьгазу"Нафтогазу"за умовамипередоплати-щоібудеповнимдотриманнямпаритетуцін,наякомунаполягавМВФ.

0_120Витяг з додатку до постанови Кабміну № 867 від 19 жовтня 2018 року

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Яквідомо,з 1 жовтня2015року вУкраїнінабув чинностіновийзаконпро ринокприродногогазу,якийпозбавивНаціональнукомісію, що здійснюєрегулюванняусферіенергетики(НКРЕКУ),праванавстановленняціннаприроднийгаздляпромисловості-цю цінувстановлює"Нафтогаз".

Відзначимо,наданиймоментцінанагаз,що відпускаєтьсяпромисловимспоживачамнаумовахпередоплати,становить13438,8грнзатисячукубометрів(зПДВ)-до слова"Нафтогаз" заморозив ціну для промспоживачів до грудня-2018 після серії різких підвищень.

Як Кабмін компенсує зростання цін на газ

Заразукраїнці,якікористуютьсягазомтількидляприготуванняїжі,всередньомуплатятьзаньогопо414гривеньна місяць,алевжез листопадавонивсередньомубудутьвіддаватипо510гривень.Сильнішепідвищеннятарифівнагазвдаритьпобюджетусімей,якіопалюютьблакитнимпаливомсвоїбудинки.Так,обігрів90"квадратів"коштуватимемайже3500 гривеньзамість2800 гривень.

При цьому сім мільйонів українських сімей отримають субсидії на газ, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Доручення розширити програму субсидій, щоб підтримати малозабезпечених, дав Кабміну президент України Петро Порошенко.

"Ми підкреслюємо, що жодна людина, жодна бідна людина, жодна незахищена сім'я не повинна відчути підвищення тарифів на своєму власному бюджеті", – заявив Порошенко.

Як відомо, в бюджеті-2018 на субсидії закладалося 70 млрд гривень. У 2019 ця сума складе 55 млрд гривень. Гройсман також оголосив про розширення програми субсидій – для того, щоб повністю забезпечити субсидіями тих, хто в них потребує.

Так, рішенням Мінсоцполітики з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються до сукупного доходу сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, яка в рік становить до 2500 гривень за голову
. Детальніше про розширення програми субсидій читайте в матеріалі "Сегодня".

Такожвжез січня2019року вУкраїнізапрацюємонетизаціясубсидій-одержувачамдопомогивіддержавизекономленінаенергоресурсахкоштибудутьвидаватися"живимигрошима",розповівглаваМінсоцполітикиАндрійРева.

Крімтого,за рішеннямКабміну,90%прибутку"Нафтогазу"будейтивбюджет,що,за словамиГройсмана,дозволитькращепрофінансуватисоціальнусферу.

Вигода від прийнятого рішення: співпраця з МВФ і євробонди

ВсьогочерезгодинупіслярішенняКабмінупідвищитицінинагазсталовідомо,щоМВФ і Україна досягли домовленостей по новій програмі формату stand-by в розмірі 3,9 млрд доларів. Угодапро3,9 млрддоларівкредитузатвердятьпісляприйняттядержбюджетуУкраїнина2019 рік.


Експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін в коментарі сайту "Сегодня" розповів, що якби вартість газу не підвищувалася і далі, це зробило б неможливим отримання чергового траншу макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду, і це в підсумку мало б дуже негативний вплив для всієї української економіки.

Відзначимо, про значний ризики для економіки країни в разі зриву програми МВФ неодноразово заявляли і в уряді, і в Національному банку України (НБУ).

Нову програму stand-by для України в розмірі 3,9 млрд доларів від МВФ однозначно можна вважати позитивним результатом для України, вважають у Нацбанку. На брифінгу 25 жовтня, присвяченому монетарній політиці, глава НБУ Яків Смолій зазначив, що засідання Ради директором МВФ очікується на початку грудня, тому Україна має шанси отримати транш кредиту МВФ вже в цьому році.

Крім того, Смолій зазначив, що коротша (15 місяців), ніж EFF, програма stand-by закономірно повинна містити більш прості для виконання умови для України.

При цьому сам факт готовності Фонду відкрити для України нову програму дозволив українському Мінфіну вийти на зовнішні ринки запозичень і
розмістити євробонди на 2 мільярди доларів.

Прибутковістьп'ятирічних,"довгих"паперів-зпогашеннямвлютому2024року-склала8,994%річнихприобсязівипускув750 млндоларів,апо десятирічнихпаперівпід9,75%річнихМінфін залучив1,25 млрддоларів.Прицьомупервинні орієнтириприбутковостістановиливідповідноблизько9,25%іблизько10%річних.

Українаплануєспрямувати коштивідрозміщеннянапогашеннявипускуєвробондів-2019об'ємом725 млндоларів,атакожназагальнібюджетніцілі.

"Я вважаю, що Міністерство фінансів виконало свою роботу дуже добре. Якщо ми сьогодні складемо всі фактори – зміна умов на зовнішніх ринках, дефіцит держбюджету, борг до ВВП, майбутні вибори та інше, – то зрозуміємо, що іншої ставки бути не могло", - зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти