Як ОСББ пережили 2016 рік і що буде далі

28 січня 2017, 09:00

Ряполов Костянтин Ряполов Костянтин

Бурхливе зростання, саботаж на місцях та битви з газовиками

Роками наша держава намагалося спонукати народ брати на себе самих відповідальність за стан свого житла і створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), тобто неприбуткові юридичні особи для спільного користування, утримання та управління своїм будинком, але результати залишалися досить скромними. Досить сказати, що перші ОСББ стали з'являтися ще в середині 90-х, але до початку 2011 року їх було всього лише трохи більше 10% від загального числа житлових будинків в п'ять поверхів або вище. Інфантилізм населення залишався сильніше всіх доводів – набагато легше і звичніше було критикувати державні жеки за огидну роботу, ніж докладати хоч якісь зусилля для самостійної організації їх роботи. Та й невисокі тоді комунальні тарифи не давали серйозного стимулу економити і оптимізувати споживання ресурсів на рівні будинку. ОСББ стали додавати в популярності у міру зростання вартості "комуналки". Також "мотивуючим стусаном" можна вважати торішнє скасування ЖЕКів в їх давно звичній формі.

Про те, як українські ОСББ пережили минулий рік, нам розповіли член Національної ради з питань створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків при Кабінеті міністрів України, голова Асоціації ОСББ та ЖБК Дніпропетровської області "Наш дім" Катерина Чижик, голова правління ГО "Об'єднання житлово будівельних кооперативів, співвласників багатоквартирних будинків "Вікторія" (м.Запоріжжя) Людмила Шанц, голова правління ГО "Асоціація територіальних громад" (м.Київ) Сергій Дєдов і голова міської Асоціації "Наш дім" (м Дніпро) Павло Холод
.

Реклама

ВСПЛЕСКЧИСЛАОБ'ЄДНАНЬ-ІНЕЗАБАРОМЧЕКАЄМОНАСТУПНИЙ

З точки зору створення та розвитку ОСББ в Україні, минулий рік був особливим. 1 липня 2016 року закінчився термін, даний населенню законом "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" на прийняття рішення про форму управління. Для тих будинків, мешканці яких не змогли або не захотіли вчасно визначитися, місцева влада повинна була призначити керуючу компанію на свій розсуд, за підсумками проведених конкурсів. Передбачалося, що ця перспектива посилить процес створення ОСББ. Загалом, так і вийшло: "Сталося значне зростання їх кількості, – каже Катерина Чижик. – Якщо рік тому ОСББ були створені в 14% багатоквартирних будинків, то зараз ми маємо вже близько 20%. Особливо різкий стрибок був в липні, а по деяким містам – в серпні – вересні (в залежності від того, коли місцева влада проводила конкурс на управителів)".

Експертприпускає,щощебільшийстрибокчислабажаючихстворитиОСББбудеза підсумкамипершогокварталуновогороку-колироботановихуправителівпроявитьсебеу всій красі.

"Повсіх містах,депройшовконкурснауправителів,вартістьпослугз управліннядужезросла,-кажеКатеринаЧижик.-Іколилюдиреальнопочнутьвважати,щоскільки коштує,підещеодинсплескстворенняОСББ".До речі,вдеякихмістахзростанняїхчисланосивхарактервибуху."У Запоріжжіна1 січня 2016 рокубуло95ОСББ.Ана 1 січня2017 року-вже823,які об'єднують841будинок!"-кажеЛюдмилаШанц.

Реклама

СПРОЩЕННЯ.Свій вплив надавіте, щостворюватиоб'єднаннясталопростіше."Застарою нормоюзаконунеобхідна була участьвустановчих зборахбільше половиниспіввласниківбудинку.Вреальному життіцечастобулозробитинеможливо,особливоввеликихбудинках,-кажеПавлоХолод.-Новезаконодавствозатвердилоіншусхему-установчі зборикворуму немає.Йогозавдання,посуті,-прийнятипорядок денний,голосуванняжпоствореннюОСББтаінших питаннях можепроходитиякнасамих зборах,такіпротягом15днівпіслянього".

new_image_297

Об'єднання.Ужевкожномуп'ятомубагатоквартирномубудинкукраїни.

ВОБ'ЄДНАННІЛЕГШЕПЕРЕЖИТИТАРИФНІКАТАКЛІЗМИ

Болюча тема для багатьох – це підвищення тарифів. Як цю неприємність переживали ОСББ, які ніяк не в змозі вплинути на ціни за газ, тепло, електрику тощо? "ОСББ краще підготовлені до такого роду колізій, – говорить Сергій Дєдов. – Звичайно, так різко піднімати тарифи не можна. Тим більше що скасували схему, коли за тепло можна було платити весь рік, роблячи менше щомісячне навантаження на сімейний бюджет. І як раз ОСББ в більшості своїй зберегли цю форму. І люди, накопичуючи кошти, легше увійшли в підвищення тарифів. Крім того, маючи голову правління, тобто людину, відповідальну за будинок, мешканці будинків з ОСББ оформили більше розстрочок на платежі".

Реклама

Крімтого,приватніжекипомітнопіднялитарифинаобслуговуваннябудинків."АОСББзмінюютьтарифитількизузгодженням-врезультатілюдибачать,защоплатятьікомуплатять",-говоритьСергій Дєдов.

"Внескинаутримання свого будинкуОСББформуєсамостійно.Природно,підвищеннязарплатита іншіскладовіпризводятьдо збільшеннявнеску.Алецейвнесоклюдиплатятьсамісобі,насвійбудинок,ісаміможутьйогоконтролювати,-кажеПавлоХобот.-Однакбагатоспіввласниківцьогощене розуміютьівоюютьзакожнукопійку.Хочавтой жечасготовіплатитинечувані сумизаопалення".

Прицьому,зарахунокможливостіконтролювитратіусуненнявитоківзасобів,одинітойжерівеньобслуговуваннябудинкуОСББзхорошимуправліннямможеобходитисяпомітнодешевше,ніждлябудинкузі сторонньоюкомпанією, що управляє.

new_image2_285

Утримання будинку.ВОСББможебутидешевшеіякісніше.

Реклама

ХТОДОПОМАГАЄЗУТЕПЛЕННЯМ БУДИНКУ

"ОСББ-цеєдинаможливістьзменшитивитратинаопаленняшляхомтермомодернізаціїбудинку,тобто виступитизамовником,взяти "теплийкредит" ізібратикоштизспіввласників",-нагадуєПавлоХобот.Вдійснобагатоквартирнихбудинкахцюсхемупровернутичастодужескладно."Убудинкунакількавласниківмивзмозідомовитисяміжсобоюпро якісьспільні діїіскинутися",-говоритьКатеринаЧижик.

ДОПОМОГА.Важливо, що створення ОСББ дозволяє взяти участь в різних програмах допомоги. "У містах є програми по спільному фінансуванню капітальних ремонтів", – говорить Людмила Шанц. "Кожне місто приймає свою програму з розвитку ОСББ: десь це ініціатива самої влади, а десь ОСББ потрібно воювати за її прийняття, – пояснює Павло Хобот. – Формат програм різноманітний, але об'єднує їх, як правило, конкурсний принцип отримання коштів з бюджету, тобто прозорість, а також співфінансування самих ОСББ". У Києві, наприклад, діє програма "70/30": якщо ваш будинок прийме в ній участь, вам доведеться оплатити лише 30% від витрат на утеплення будинку, а решта 70% підуть з міського бюджету. "У 2015 році було виділено 5 млн грн, задовольнили 16 ОСББ і ЖБК – всіх, хто хотів, – розповідає Сергій Дєдов. – У 2016 році було виділено вже 20 млн грн, але змогли задовольнити тільки 61 будинків, а було більше 70 заявників ! В цьому році виділили вже 30 млн грн – думаємо, що буде задоволено більше 100 ОСББ".

САМОСТІЙНО.З іншогобоку,роботиз підвищенняенергоефективностібудинкуне обов'язковоповиннівестисятількиза допомогоювідмісцевої влади.

"Будинкиутеплюютьісамостійно.Більштого,багато хто відмовляєтьсявідучастівпрограмі,-кажеСергій Дєдов.-Томущодоситьскладнопрацюватизбюджетнимигрошима.Та йчекати,покипроведутьконкурснапідрядникаіпокивінприступитьдо роботи,готові не всі".

Дійсно,тойжеенергоаудит,післяякоговибудететочнобачитивсі слабкімісцясвого будинкуіматиповнийсписокнеобхіднихполіпшень,коштує близько10тис.грн.Длябудинкунавітьв100квартирценевеликасума.Асаміроботивзначній міріможнапровестиізакредитнігрошінапільговихумовахза державною програмою."Якщоговоритипро "теплікредити",тозарахуноккомпенсаціїдержавидомупотрібноповернутименшекоштів,ніжбуловзято,аризикуєтількибанк",-говоритьПавлоХобот.

new_image4_195

Утеплення.За допомогоюміськихпрограмабосамостійно.

САБОТАЖВЛАДИІБОЇЗ ГАЗОВИКАМИ

Алене сліддумати,щошляхОСББусипанийпелюсткамитроянд.Допомоганарівніміської владицілкомможепоєднуватисязсаботажеморганівмісцевогосамоврядуваннярівнемнижче.

"По всій країні спостерігається проблема зі списанням будинку з балансу колишнього власника і передачею його ОСББ. Об'єднання довго не можуть отримати технічну документацію на будинок, – розповідає Катерина Чижик. – Часто у органів місцевого самоврядування у самих її немає, а в умовах дефіциту бюджету знайти зайві кошти на виготовлення не так просто. Справа також у тому, що при зацікавленості в розвитку ОСББ на державному рівні органи місцевого самоврядування (або відповідні їм служби) найчастіше зовсім не зацікавлені в тому, щоб солідні фінансові потоки вийшли з-під їх контролю і потекли повз дружні комунальні підприємства.

Ащотакевідсутністьтехдокументації?Цене тількинеможливістьучастівміськихабодержавнихпрограмах."Наприклад,мистикалисязнеможливістюукластидоговоринаосвітлення місцьзагальногокористування,-говоритьКатеринаЧижик.-КолипристворенніОСББобленергопростовідключаєсходовіклітини,ліфтиітакдалі".Убільшостівипадківзатримкаобчислюєтьсямісяцями.Алеєситуаціїй гірші:ЛюдмилаШанцнаводить прикладОСББвЗапоріжжі,якене можеотриматитехдокументаціїужебільше5років.

Газовіслужбипішлияккаткомпобагатоквартирнимбудинкам.

ГАЗ.Єщеодназагальноукраїнськапроблема-цедозвілвстановлюватибудинкові(а неквартирні)газовілічильники.Цеозначає,щосім'ї,які малокористуютьсягазом,будутьплатитиізатихсусідів,уякихгазові пальникигорятьцілодобово."Газовіслужбипішлияккаткомпобагатоквартирнимбудинкам,-кажеКатеринаЧижик.-Наприклад,вДніпріОблгазчудивзі страшноюсилою.Якщожителіпочинализаперечувати,підвиглядомаварійнихситуаційвінвідключавпостачання,ібудинкимісяцямисиділибезгазу".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти