Що чекає українців восени: рекордно дороге опалення, абонплата на газ і нові нормативи

9 вересня 2017, 07:59

Олександр Литвин

Як заявляють в Мінсоцполітики: основне подорожчання комунальних послуг вже позаду

Українцівжечерезкількамісяцівотримаютьпершіплатіжкизаопалення.Грядущийсезонможевиявитисярекорднодорогимдлясубсидіантів:скоротилитривалістьсезонуінормативи,наякінараховується"знижка".Крімтого,згідно з меморандумомзМВФ,вженайближчим часомНКРЕКУповиннаввестиабонентськуплатунагаз.Сайт"Сегодня"з'ясував,щочекаєукраїнціввопалювальномусезоні2017/2018.

Субсидіантам доведеться платити більше

Реклама

Уже в жовтні українцям прийдуть перші платіжки за опалення. Цей опалювальний сезон може виявитися рекордно дорогим в першу чергу для субсидіантів. Так, ще кілька місяців тому Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити опалювальний сезон для українців, які самі опалюють свої будинки і квартири. Якщо раніше субсидія покривала витрати для таких сімей з першого жовтня по 30 квітня, цей опалювальний сезон стартує для них тільки 15 жовтня і закінчиться 15 квітня. Якщо включити опалення раніше або закінчити опалювальний сезон пізніше, за "зайвий" місяць доведеться платити без субсидії.

Крімтого,скоротилисяінормиспоживання,наякінараховується"комунальназнижка".Наприклад,ранішесубсидіяпокривала5,5кубівгазунаопаленняодногоквадратногометра,зараз-всьогоп'ятькубів.Нормативспоживанняелектроенергіїскоротивсяз65до51кВт*год електроенергії(якщоелектричнеопалення),анацентральне опалення-з0,0548до0,0431Гкалтепла(якщоцентральне опалення).

1167747

Фото: архів

Реклама

Скороченнянормативівпризведедо того,щодержавабудеменшевитрачатинасубсидії,впевненийекс-начальникУправлінняпозв'язкахзгромадськістю"Нафтогазу"ВалентинЗемлянський."Цепризведедо зменшеннясубсидій.Соціальнінормискорочені,асубсидіяпокриваєтількисоціальнінорми.Крімтого,цепризведедо зростанняоплати.Щосьпокриєсубсидія,арештулюдиповинніплатитисамі",-пояснюєексперт.

"Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – поясняет эксперт.

У тойжечаскоординаторжитловихпрограмгромадянськоїмережі"Опора"ТетянаБойковпевнена:соціальнінормативизанадтовисокііїхнеобхіднознижувати.Так,українцібезсубсидіївминуломуопалювальномусезонівикористовуваливдваразименшегазудляобігрівужитла,відзначаєексперт.Такаситуаціяпояснюєтьсятим,щобагатосубсидіантіввитрачалирівностількигазу,скількипокриваласубсидія,іне замислювалисяпро економію.

"Одержувачамсубсидійпотрібнонавчитисяекономитиідуматипроенергоефективнізаходивсвоємубудинку.Якщоцебагатоквартирні будинки,тозбиратисязсусідами,створюватиОСББ,брати"Теплийкредит"(длясубсидіантівдержавапокриває70відсотківвідтілакредиту).Звичайно,добредіютьізаохочення.Наприклад,монетизаціязалишкузекономленоїсубсидії(вцьомуроціцясумасимволічна-до700грн)",-пояснюєТетянаБойко.

Що буде з тарифами

Як заявляють в Мінсоцполітики: основне подорожчання комунальних послуг вже позаду. Так, в березні цього року пройшов останній етап підвищення вартості електроенергії, а в жовтні минулого року, коли Кабмін підвищить тариф на газ до 6,879 гривні за кубометр, прем'єр Володимир Гройсман заявив, що це останнє підвищення в історії держави. "Ми розглянемо важливе рішення для нас і для держави – питання встановлення єдиної ціни на газ. Переконаний в тому, що ми в цьому питанні сьогодні поставимо крапку, і це буде остання зміна ціни на газ в житті нашої держави", – сказав прем'єр.

Правда, підвищувати вартість газу рано чи пізно доведеться, впевнені експерти. Так, діючий тариф прив'язаний до курсу гривні і вартості імпортного палива. Якщо в минулому році газ для України коштував приблизно 185 доларів, в бюджеті цього року закладено ціну на газ – 245 доларів за тисячу кубометрів. До слова, згідно з постановою Кабміну №90 від 21 лютого, тариф на газ повинні переглядати першого квітня та першого жовтня кожного року. При перегляді тарифу враховуватимуть середньомісячні показники цін на газ на німецькому хабі NCG (за півріччя) з урахуванням витрат на транспортування до українського кордону і входу в ГТС в перерахунку на офіційний курс НБУ, а також тарифи на транспортування, розподіл і націнку "Нафтогазу". Якщо виявиться, що тариф, сформований за імпортним паритету, вище чинного не менше, ніж на 10%, ціни на газ переглянуть.

Реклама

1164137_1

Фото: архів

Вінтерв'юодномузтелеканалівкількамісяцівтомуВолодимирГройсманпідтвердив:наданиймоментпідвищуватитарифиурядне планує."Підвищенняцінинаприроднийгаздляукраїнськихгромадянмине підтримуємо.Цінибудутьзалишатисявприроднихколиванняхцінивідповіднодо інфляційних процесіввтомучислі,томуякихосьрізкихзмінвціноутворенніне відбудеться",-зазначивГройсман.

 "Повышение цены на природный газ для украинских граждан мы не поддерживаем. Цены будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами в том числе, поэтому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет", – отметил Гройсман.

Нагадаємо,тарифинаелектроенергію,водуіопаленнявизначаєНацкомісіявсферахенергетикиікомунальнихпослуг(крек),авартістьблакитногопаливавизначаєуряд.Прицьомувідцінинагаззалежатьсобівартостігарячоїводиіопалення.Так,якщоКабмінпіднімеєдинийтарифнагаз,тоНКРЕКУслідомпідвищитьвартістьгарячоїводитаопалення.

Вартість холодної води в першу чергу залежить від цін на електроенергію, обсягів споживання і вартості робочої сили. Ростуть мінімальні зарплати – доводиться переглядати собівартість води. Наприклад, якщо українець витратив на холодну воду 100 гривень, в середньому 38,2 гривні піде на зарплати співробітникам місцевого "водоканалу", 27,4 гривні витратять на світло (насоси працюють на електроенергії), 21,2 гривні – на банківські послуги, перевірку лічильників, 70 копійок – на погашення відсотків по кредитах, 4,5 гривні – на ремонт, 6,5 гривні – на амортизацію і 1,5 гривні на податки і збори.

На газ обіцяють ввести абонплату

Українська влада в меморандумі з МВФ взяла на себе зобов'язання розділити тариф на газ. Якщо рішення ухвалять, українцям будуть приходити дві платіжки – одна за газ як товар, друга – за розподіл і транспортування блакитного палива (так звана абонплата). Таке рішення відповідає європейським директивам і передбачено прийнятим законом "Про ринок газу". Четвертого серпня члени Нацкомісії з питань госругулірованія в сфрех енергетики і компослуг (НКРЕКУ) зібралися для того, щоб схвалити проект зміни методики розрахунку "абонплати".

Реклама

"Комісіявизначаєтільки13%вструктуріцінинагаз-витратинатранспортуванняірозподіл",-пояснюєглаваНКРЕКУДмитроВовк.Заразукраїнціплатятьзакоженкубометрблакитногопалива6,87гривні.Чиновникипропонуютьрозділититариф-закоженвикористанийкубометрплатитимутьшістьгривень+незалежновідобсягівспоживанняфіксованусуму("абонплату").ПрицьомуВовкзазначає:впостановіслово"абонплата"жодного разу незгадується,нововведенняназивають"платоюзатранспортуванняірозподіл".

Введенняоплатизапотужність("абонплати")-питання вирішенезаконом.Заразчиновникиобговорюють,якїїрахувати.Якщоза діючою методикою,якуплануваливпровадитищевквітніцьогорокуіякадоцих пірзалишаєтьсяєдиноюзатвердженою,всезалежитьвідмаксимальноїпотужностілічильника,вновій постановіпропонуютьбільшвигіднідляспоживачаумови.

1253528_3

Фото: архів

Близько70%українськихсімейвикористовуютьгазтількидляприготуванняїжі.Газоваплитаспоживаєвсередньому1,2кубометравгодину.АпропускназдатністьлічильникаG1,6-2,5кубометра.Лічильниказпотужністюменшене буває.Тобтоукраїнецьза старою методикоюмігвикористовуватипотужністьв1,2кубометра,аплатитиякзапотужністьв2,5куба.

У новійметодиціпропонуютьдлявсіх,укогозгазовихприладівєтількиплита,вважатизапотужністю не2,5кубометра,а1,2куба.Дляприкладу,за старою методикоюз лічильникомG1,6ігазовою плитоюдовелосябвстолиціплатити"абонплату"в29,3гривні,за новоющенезатвердженоюметодикою-11,48гривні.Так,сім'я,якавитрачаєп'ятькубометрівгазуна місяць,заразплатить34,3гривні,аза новою методикоюбудеплатити-41,48гривні(30гривеньзагазі11,48гривні"абонплати").

Аосьдлятихукраїнців,яківикористовуютьгаздляопалення,"абонплата"вигідна.Наприклад,власникамлічильникаG4рахуватимутьпотужністьв4 кубометрина годину.УКиєвізтакимлічильником"абонплата"складе38,2гривні(безПДВ).Так,заразсім'явстолиці,якаспалюєвзимку100кубометрівгазуна місяць,повиннаплатити687гривень,апіслявведення"абонплати"-638,2гривні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти