Чому злітає долар і що буде далі: ТОП фактів про девальвацію гривні

1 вересня 2018, 07:56

Ксенія Капустинська , Людмила Грубник

Причини обвалу української валюти, наслідки валютних "стрибків" і прогнози експертів

Українськагривняв 2018 роцінезвичноранопочалавиток"осінньоїдевальвації"-подорожчаннявалютипочалосяз 18 липняіне припиняєтьсядосі.Авостанній тиждень серпняідолар,ієвропобиливстановленіщевзимкурекордидорожнечі.Курсиіноземнихвалютподолалипсихологічніпозначки-28грндлядолараі33грндляєвро.

Йде тижденьдоларзавершивзофіційнимкурсом28,27грн/дол.Тобто,в порівняннізпочатком тижняофіційногривнядо доларавпалана39копійок
.

Реклама

Вобмінниках"зелені"продавалипо28,4грн,аледовечорап'ятницікурсготівковогодоларазнизивсядо28,25грн.


Сайт"Сегодня"зібравголовніфактипро нинішнюдевальваціюгривні.

1. "Очевидні" причини подорожчання долара

Реклама

Якпояснюютьексперти,головнимифакторамитискунагривнюзалишаютьсяпідвищенийпопитнавалютуіпогіршенняситуаціїназовнішніхринках.Доларитаєвроскуповуютьчерез сезоннізакупівліенергоносіїв.Апропозиціявалютиобмежуєтьсячерезвиплати за іноземнимиоблігаціями.Нацьомутлінавалютномуринкувиниклипанічні настрої.

"ФіксаціяприбуткупонашимОВДПзовнішнімиінвесторамипризвеладо попитунавалюту.Увипадку зУкраїною,активуютьсяпанічні настрої,якіпризводятьдо падіннякурсу.Сутьвтому,щопринаявностідоларовоїліквідностіїївласникипростоутримуютьвалютудокращихчасів,очікуючи подальшогопідвищеннякурсугривні",-пояснив "Сегодня" аналітик "Альпарі" МаксимПархоменко.

Крімтого,долардокінцяцього тижнядорожчавповсьому світу,аосьсировина-головнийекспортнийпродуктУкраїни-навпаки,дешевшає.КризавТуреччиніідевальваціяліри,на думкуфахівців,тежвплинулинагривню,якінаіншінацвалютикраїн, що розвиваються.Правда,вНБУцюпричинузаперечують.Кажуть що вплив турецької девальвації може проявитися лише з часом, і до того ж буде мати і плюси, і мінуси для України.

2. "Неочевидні" причини зростання курсу

У Нацбанкудняминазвалищедвіпричинидевальваціїгривні.ЯкзаявивдиректордепартаментувідкритихринківСергійПономаренко,обвалгривнінаміжбанкупов'язанийзтим,щоМінфінвкінцімісяцявідшкодовуєбізнесуподатокнадоданувартість(ПДВ).

"За три дні (до 28 серпня. – Ред.) обсяг таких виплат склав 6,9 млрд грн. Після отримання відшкодування експортери зазвичай скорочують пропозицію валюти на ринку, оскільки їхні потреби в гривні тимчасово значно зменшуються", – розповів Пономаренко.

А заступник голови НБУ Олег Чурій і зовсім звинуватив в ослабленні гривні "чорних аграріїв" – тіньових бізнесменів, які працюють за готівкову валюту. За оцінками учасників валютного ринку, частка цього сектора становить близько 25-30%.

"Ми формально називаємо [готівковий ринок] "населенням", але розуміємо, що населення там не так багато. Визначальний вплив надає так званий "чорний ринок" агробізнесу. ... Це повністю "чорна" економіка, яка працює за готівковий долар, і ми чітко бачили її вплив в липні, коли банки з нетто покупців іноземної валюти стали нетто продавцями, це співпало з початком сільськогосподарського сезону", - сказав Чурій і спрогнозував, що в середині зими, коли починається посівна компанія, цей тіньовий сектор починає продавати валюту, створюючи пропозицію.

Втім, як вважає директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, "чорні аграрії" навряд чи є сильним фактором впливу на гривню, адже в минулому році вони теж існували, а такій ситуації з обвалом гривні, як в липні-2018, не було.

Ще одну причину сайту "Сегодня" озвучив екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко. На його думку, в 2018 році на девальвацію гривні серйозно вплинула ситуація з платіжним балансом України, який пішов у "мінус". Так, дефіцит платіжного балансу України в липні 2018 року склав 170 млн доларів. І хоча завдяки профіцитним лютому і квітню-червню в цілому за 7 місяців 2018 року платіжний баланс був зведений з профіцитом 137 млн доларів, це все одно в 5,6 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року
.

"Це платіжний баланс – сукупність потоків [валюти] з країни і всередину країни – який складається з інвестицій та міжнародних позик, надходжень від міжнародних організацій і точно так же платежів в сторону цих суб'єктів ... Так, у МВФ взяли [кредит] і віддали, а прийшов час платити вже інші. Точно так само і з інвестицій – щось прийшло, але по раннім вже необхідно платити ... Друге – це торговий баланс і інші надходження від експортно-імпортних операцій, він теж складається не в ту сторону, яка нам необхідна. Плюс зміни цін на нафту, газ", – пояснив Яременко.

3. Дії НБУ

Реклама

Національнийбанкрегулярнонагадує,щоуважностежитьзаситуацієюнавалютномуринку.І,хочакурсгривнівжедавновідпущенийв"вільне плавання",НБУможездійснювативалютніінтервенції, щоб уникнутирізких"стрибків".

Наприклад, на минулому тижні Нацбанк двічі проводив аукціони з продажу долара на міжбанку. В цілому, НБУ "влив" у ринок більш 150 млн доларів із золотовалютних резервів. Це збільшило пропозицію інвалюти і дозволило трохи "збити" падіння курсу гривні.

Як пояснював директор департаменту відкритих ринків Сергій Пономаренко, в останні роки завдання НБУ – не утримувати курс гривні на певному рівні, а знизити його волатильність. Адже зайві коливання можуть негативно вплинути на досягнення цільового рівня інфляції. А саме таргетування інфляції вважається головним завданням НБУ.

"Якщо нинішні в економіці чинники формують тиск на ослаблення або посилення курсу, то курс повинен рухатися у відповідному напрямку, і Національний банк цього руху не протидіє", – попередив Пономаренко.

Але
 і "підтягувати" курс долара до закладених в бюджеті 30 гривень НБУ відмовився
.

"Треба дивитися на те, що було в минулому (2017. – Ред.) році. Курс, який був закладений в бюджеті минулого року – 29 грн / долар, а середній курс за рік склав 27,2 грн / долар. Ми – незалежний центральний банк, ми не підтягуємо показники бюджету. Тим більше, що ці показники прогнозні, вони були сформовані досить давно, їх робили, виходячи з певних припущень", – пояснив Олег Чурій.

4. Прогнозы по курсу доллара

ВрамкахсвоїхповноваженьНацбанкпообіцявробитивседлятого,щобвкінці2018рокупідтримувати гривню в доступних для економіки межах.


Реклама

Іхоча,за словамиОлегаЧурія,НБУне даєіне коментуєпрогнози щодо курсугривні,главаРадиНацбанкуОлександрДанилишинвсежозвучиворієнтовнийкурсдоларанакінець2018року -28,5гривнізадолар.Прицьому,за словамиДанилишина,вженавесні-2019доларбудедешевшати.


АосьфінансовийаналітикВіталійШапрандаєбільшпесимістичніпрогнозинакінець2018 року.Віндопускає,щоготівковий курс долара в Україні може вирости до 29-30 гривень. Івсежзбільшеннякурсудо40грн,якепрогнозуютьдеякіексперти,Шапранвважаємалоймовірнимсценарієм.


Схожоїдумкудотримуєтьсяаналітик"Альпарі"МаксимПархоменко.

"Припоточнихкурсахв28гривеньзадоларі32євро,найближчим часомнайімовірнішим сценаріємбудепідвищеннякурсувище29і34відповідно",-відзначаєексперт.

ЩебільшпесимістичнийОлександрОхрименко.Аналітикне виключає,щокурсдолараможеперевалитиза30гривень.

"Мизаразспостерігаємосамукласичнудевальвацію.Іякщодалібудутьтакіпроцесипродовжуватимуться,курсбудерости.Максимальноможнаочікуватизначнобільше,ніж28.Можливоі30.Можебутиібільше30[грн/дол.]",-відзначаєОхріменко.

Ранішеекспертине тількиспрогнозували,якимбудекурсдоларавосени,алеідалипоради,якзберегтизаощадженнявумовахдевальвації:

5. Наслідки девальвації

ЕкономістиОлександрОхріменкотаЕрікНайманвпевнені,щоподорожчаннядоларатрадиційноспровокуєпідвищеннявартостіпаливаіпродуктівхарчування.

"Зростаннядоларавжевідбиваєтьсянацінахнабензин.Процеспішовібудепоступовонаростати",-вважаєНайман.

Впливна"продуктові"цінибудене такимшвидким,доповнюєдиректорУкраїнськогоаналітичногоцентруОлександрОхрименко.Однакрозслаблятисяукраїнцямекспертне радить.Ціни,яквінвважає,обов'язковопоповзутьвгорувжевосениітодізнеціненнягривніпомітятьвсі українці-під часвізитіввмагазин.

"Увипадку зпродуктамихарчуваннязростанняцінвідбуваєтьсяне відразу.Продуктиподорожчаютьближчедохолодів",-прогнозуєОхрименко.

На думкуфахівців,ударпосвоїх кишеняхвідчуютьвсіукраїнці,але найсильніше -бідняки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти