Розглядаємо всі нюанси оформлення пенсії і варіанти для її збільшення

20 травня 2015, 08:46

Ряполов Костянтин Ряполов Костянтин

Деякі українці чекають виходу на пенсію як давно заслужений відпочинок і можливість присвятити себе улюбленому хобі, але більшість же і побоюється цього – через різке зниження доходів та рівня життя. Є у людей також чимало запитань з приводу формальностей, пов'язаних з відходом на відпочинок. Розібратися в них нам допомогли адвокат юридичної компанії "АБГ" Катерина Гутгарц і директор "Центру пенсійного права" Марина Костюченко.

Реклама

ЯК ВОНА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ

Питання виплати пенсій регулюються в нашій країні Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі ми будемо називати його просто – Закон). Сама виплата пенсії може здійснюватися поштою або банком. Стаття 47 Закону вказує, що виплата здійснюється щомісячно, не пізніше 25 числа, за який виплачується. Отримують пенсію виключно в грошовій формі, за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України, або перераховується на визначений ним банківський рахунок. При цьому кожному пенсіонеру встановлюється індивідуальна дата виплати пенсії протягом виплатного періоду – з 4 по 25 число щомісяця.

ДОПОВІСТИ. У пенсіонера є і свої обов'язки перед Пенсійним фондом. Так, стаття 16 Закону визначає: якщо в житті людини відбувається щось, що міняє її статус як застрахованої особи або основні дані, занесені в його облікову картку, то пенсіонер повинен повідомити про це територіальному органу Пенсійного фонду. Як роз'яснюють у Пенсійному фонді, приводом для такого звернення може бути, наприклад, поява ще якогось виду доходів – влаштувався чи пенсіонер на роботу, чи став приватним підприємцем або почав заробляти ще якимось чином.

Якщо півроку не отримувати пенсію, то її виплати припиняються.

Реклама

ПРИПИНЕННЯ. Окрім самої очевидної причини припинити виплати – смерті пенсіонера, – стаття 49 Закону вказує ще дві підстави для цього. Перше – якщо раптом виявиться, що пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Друге – якщо пенсіонер більше 6 місяців поспіль не отримував призначену йому пенсію. А якщо він не цікавився своєю пенсією більше трьох років, то частину нарахованих йому грошей він вже втратив безповоротно – йому виплатять лише за цей термін і не більше (стаття 46 Закону). І те, відбувається це не відразу. Одночасно розсіяний пенсіонер може отримати лише частину суми, не більше ніж за 12 місяців, а інше буде виплачуватися рівними частинами місяць за місяцем, але не більше місячного розміру пенсії за раз. Зате якщо в неотриманні пенсії винен орган, цю саму пенсію призначає, вся сума заборгованості виплачується одноразово, за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації (розраховується індивідуально) втрати частини доходів.

ЯК РАХУЄТЬСЯ ПЕНСІЯ

Розрахунок пенсії – справа непроста. Якщо це робити "вручну", то викладки можуть зайняти п'ять-шість альбомних аркушів. Так що абсолютній більшості з нас, напевно, варто довіритися в цій справі Пенсійному фонду. Однак, як стверджує Марина Костюченко, і у нього трапляються помилки, хоча й дуже рідко. Наприклад, іноді при призначенні (переведенні) з одного виду пенсії на інший застосовують неправильний показник середньої заробітної плати застрахованої особи по Україні (переклад з військової пенсії на пенсію за віком, переклад з наукової пенсії на пенсію за віком). Або ж, наприклад, не включають до розрахунку пенсії державних службовців виплати на соціальне забезпечення та матеріальну допомогу. Іноді не збігаються індивідуальні відомості про застраховану особу про нараховану та отриману заробітну плату, через що розмір призначеної пенсії може бути занижений. Також, можливо, неправильно проведуть оптимізацію пенсії (виключення з розрахунку невигідного періоду заробітку): ПФ іноді не бере до уваги довідку про заробітну плату або трудовий стаж, а пенсіонер про це навіть може не знати. Тому після оформлення пенсії бажано звернутися до ПФ і попросити надати розрахунок стажу та пенсії. Деякі неточності пенсіонер може виявити самостійно.

На розмір пенсії в Україні впливають три параметри: тривалість робочого стажу пенсіонера; відношення його середньої заробітної плати до середньої заробітної плати в Україні протягом стажу; середня місячна зарплата в країні за останні три роки перед призначенням пенсії.


Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

Реклама

П = Зп * Кс,

де:

П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з якої обчислюється пенсія (у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього ж закону.


Реклама

Для початку, вказує Катерина Гутгарц, потрібно розрахувати коефіцієнт свого страхового стажу за формулою:

Кс = (См * Вс) / (100% * 12),

де:

См – сума місяців страхового стажу;

Нд – величина оцінки одного року страхового стажу, яка за період участі в солідарній системі (до 2008 року дорівнює 1%, з 2008 року дорівнює 1,35%). Якщо, наприклад, ваш стаж дорівнює 40 рокам (480 місяців), то Кс = 0,54.


Складніше з розрахунком заробітної плати.

Зп = Зс * (Ск / К),

де:

Зс – середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць:

(К1+К2+…),

де:

К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти.


Коефіцієнт заробітної плати, в свою чергу, розраховується за формулою:

Кз = Зв/Зс,

де:

Зв - сума заробітної плати застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для розрахунку пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт;

Зс – заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за місяць, за який розраховується коефіцієнт.ПРИКЛАД

Уявімо, що ви при своєму стажі в 40 років весь час отримували середньостатистичну зарплату. Тобто ваш коефіцієнт заробітної плати постійно дорівнює 1. Тоді для вас Зп дорівнює середній зарплаті в Україні за 2012-2014 роки: (2752,95 + 2979,46 + 3149,95)/  = 2960,79 грн.

З вашим коефіцієнтом страхового стажу Кс = 0,54 ви отримаєте пенсію 1598,83 грн.

ЩО ПРИЗНАЧАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВТРАТУ ГОДУВАЛЬНИКА

Пенсії по втраті годувальника призначаються непрацездатним членам сім'ї годувальника, які були на його утриманні. Непрацездатними вважаються:

  • подружжя, батьки, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;

  • діти (у т. ч. народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), що не досягли 18 років, або старше 18 років, якщо вони є інвалідами;

  • діти, які навчаються за денною формою у школах, ПТУ, вузах, до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років, а діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони;

  • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, брат, сестра, дідусь, бабуся, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Екатерина Гутгарц уточняет: член семьи считается таким, который находился на содержании кормильца, если он был на полном содержании или получал от него помощь, которая была постоянным и основным источником его существования.

При этом, подчеркивает Марина Костюченко, детям такая пенсия назначается независимо от того, были ли они на иждивении кормильца. Родители и муж (жена) умершего, не состоявшие на его иждивении, имеют право на такую пенсию, если утратили средства к существованию. Члены семьи, для которых помощь кормильца была основным источником существования, но при этом они сами получают пенсию, могут перейти на пенсию по потере кормильца. Усыновленные дети имеют право на пенсию наравне с родными, а также пасынок и падчерица, если они не получали алиментов от родителей. Несовершеннолетние дети сохраняют за собой право на пенсию и в случае их усыновления.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи. На двух и более нетрудоспособных членов семьи пенсия назначается в размере 100% пенсии по возрасту умершего кормильца.

ЧТО НУЖНО

Человек может иметь право на различные виды пенсий, но, в соответствии с действующим законодательством, может получать только одну из них — по его выбору.

Для назначения пенсии по возрасту нужно обращаться в территориальное управление ПФ по месту жительства не ранее, чем за 1 месяц до наступления пенсионного возраста, но и не позднее, чем через 3 месяца. Тогда пенсия будет назначена со дня, следующего за наступлением пенсионного возраста, в противном случае — со дня обращения.

Для назначения пенсии подаются: паспорт, справка о присвоении идентификационного кода, трудовая книжка. Сведения о заработной плате после 1 июля 2000 г. есть в базе персонифицированного учета ПФУ, справки о заработной плате до 1 июля 2000 г. подаются по желанию пенсионера. Также могут потребоваться дополнительные документы, например — документ об образовании на дневном стационаре. Кроме того, для женщин это могут быть свидетельство о браке и о рождении ребенка, для мужчин — военный билет.

Документы от работодателей начинайте собирать заранее, поскольку у них есть месяц на ответ, а не все из них умеют правильно их оформлять, так что, возможно, придется обращаться повторно.

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ

До начала этого года при назначении так называемых "научных" пенсий (т. е. определяемых по закону "О научной и научно-технической деятельности") их размер определялся как 80% от зарплаты, которая учитывается для определения пенсии. Теперь этот процент снижен до 60%. Та же судьба постигла пенсии, назначаемые государственным служащим, народным депутатам, прокурорам, судьям и служащим органов местного самоуправления, только там процент снизился с ранее используемых 70 до тех же 60%. Кроме того, как разъясняет ПФ, для этих категорий пенсионеров отменен ранее применявшийся "автоматический" пересчет пенсий при каждом росте заработной платы работающих служащих. Да и того можно не получить — ведь теперь каждый, кто уличен в коррупционных действиях, теряет право на получение спецпенсии и будет вынужден пополнить не слишком сытые ряды пенсионеров "на общих основаниях".

Катерина Гутгарц уточнює: член сім'ї вважається таким, який знаходився на утриманні годувальника, якщо він був на повному утриманні або отримував від нього допомогу, яка була постійним і основним джерелом його існування.

При цьому, підкреслює Марина Костюченко, дітям така пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на таку пенсію, якщо втратили засоби для існування. Члени сім'ї, для яких допомога годувальника була основним джерелом існування, але при цьому вони самі отримують пенсію, можуть перейти на пенсію по втраті годувальника. Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними, а також пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків. Неповнолітні діти зберігають за собою право на пенсію і в разі їх усиновлення.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. На двох і більше непрацездатних членів сім'ї пенсія призначається у розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника.

ЩО ПОТРІБНО

Людина може мати право на різні види пенсій, але, відповідно до чинного законодавства, може отримувати тільки одну з них – за її вибором.

Для призначення пенсії за віком потрібно звертатися до територіального управління ПФ за місцем проживання не раніше, ніж за 1 місяць до настання пенсійного віку, але і не пізніше, ніж через 3 місяці. Тоді пенсія буде призначена з дня, наступного за настанням пенсійного віку, в іншому випадку – з дня звернення.

Для призначення пенсії подаються: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, трудова книжка. Відомості про заробітну плату після 1 липня 2000 року є в базі персоніфікованого обліку ПФУ, довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 подаються за бажанням пенсіонера. Також можуть знадобитися додаткові документи, наприклад – документ про освіту на денному стаціонарі. Крім того, для жінок це можуть бути свідоцтво про шлюб і про народження дитини, для чоловіків – військовий квиток.

Документи від роботодавців починайте збирати заздалегідь, оскільки у них є місяць на відповідь, а не всі з них вміють правильно їх оформляти, так що, можливо, доведеться звертатися повторно.

ЩО ПОМІНЯЛОСЯ

До початку цього року при призначенні так званих "наукових" пенсій (тобто які визначаються за законом "Про наукову і науково-технічну діяльність") їх розмір визначався як 80% від зарплати, яка враховується для визначення пенсії. Тепер цей відсоток знижений до 60%. Та ж доля спіткала пенсії, що призначаються державним службовцям, народним депутатам, прокурорам, суддям та службовцям органів місцевого самоврядування, тільки там відсоток знизився з раніше використовуваних 70 до тих же 60%. Крім того, як роз'яснює ПФ, для цих категорій пенсіонерів скасований раніше застосовувався "автоматичний" перерахунок пенсій при кожному зростанні заробітної плати працюючих службовців. Та й того можна не отримати – адже тепер кожен, хто викритий у корупційних діях, втрачає право на отримання спецпенсії і буде змушений поповнити не надто ситі ряди пенсіонерів "на загальних підставах".

Тепер податок доведеться заплатити, якщо пенсія перевищує 3654 грн.

ПРАЦЮЮЧИМ. З 1 квітня додатково образили також пенсіонерів, які продовжують трудитися в якості держслужбовців, прокурорів, слідчих, суддів та народних депутатів: до кінця нинішнього року їм пенсію взагалі платити не будуть. За винятком тих, хто пішов на пенсію за законом "Про науку і наукової діяльності": вони отримуватимуть пенсію у розмірі, визначеному Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", тобто не наукову, а звичайну. Правда, з 1 січня 2016 року їм буде послаблення: залежно від того, за яким законом вони йшли на пенсію, їм будуть її виплачувати або на загальних підставах (як і пенсіонерам з простих смертних), або в повному обсязі незалежно від факту роботи (наприклад, якщо на пенсію вони йшли як чорнобильці або як звільнені із Збройних сил).

Пенсіонери, які працюють на інших посадах (наприклад, на позиціях наукового або науково-педагогічного працівника), до кінця року будуть отримувати 85% від призначеної пенсії. Але тільки в тому випадку, якщо їх пенсія більше 1423 грн., тобто – півтори мінімальних пенсії (інакше вони отримують пенсію в повному обсязі), і в результаті цього "обрізання" у них не вийде менше цих півтора мінімумів.

ПОДАТКИ. Раніше оподаткуванню підлягала тільки та різниця, на яку пенсія перевищувала 10 тис. грн. Рідкісний був щасливий володар такий великий пенсії, щоб зустрітися з таким податком, так що фраза "я плачу податок з пенсії" звучала гордо. З початку цього року привід для гордості отримали набагато більше українців – адже тепер оподатковується сума, що перевищує 3654 грн. (тобто три мінімальні зарплати), і податок береться за ставкою 15%. Припустимо, вам пощастило заробити у держави на старість 5 тис. грн на місяць. Тоді під податок потрапляє 5000-3654 = 1346 грн, що за ставкою 15% дає вам можливість допомогти країні на 201,9 грн щомісяця. Причому навіть ніяк напружуватися для цього вам не потрібно – гроші у вас забере ПФ в автоматичному режимі.

Для володарів особливо великих за нашими мірками пенсій – що перевищують три мінімальні зарплати більш ніж на 10 мінімальних зарплат, передбачений додатковий "бонус": ставка податку для них збільшується до 20%.

Також скасовано норму про призначення доплат до пенсій за проживання на забруднених територіях. Правда, раніше призначених пенсій це не торкнеться. Плюс скасована можливість виходу на пенсію достроково – за півтора року до досягнення пенсійного віку, у разі якщо людина звільняється у зв'язку із скороченням штатів або за станом здоров'я.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ

Пенсіонери, які продовжують працювати, час від часу можуть проводити перерахунок пенсій. Він проводиться з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі. Тобто, як тільки ви, будучи пенсіонером, набираєте 24 місяці офіційної роботи, яка обліковується в страховий стаж, ви отримуєте право на її перерахунок. Для цього потрібно звернутися до місцевого відділення ПФ з відповідною заявою. Ніяких інших документів (про стаж, заробітну плату) подавати не потрібно, оскільки відділом персоніфікованого обліку надаються всі необхідні індивідуальні відомості про застраховану особу за останні 24 місяці страхового стажу. ПФ до існуючого розрахунком вже призначеної пенсії просто дораховує дані за нові 24 місяці страхового стажу. У Законі з цього приводу говориться:

"Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії".

Марина Костюченко розшифровує цю фразу так: у методі розрахунку пенсії використовується середня зарплата по країні за останні три роки. Так ось, через скільки б років вам не проводився перерахунок пенсії, для цього показника буде використовуватися те значення, яке було на момент призначення вашої пенсії. Якщо ви йдете на пенсію в цьому році, то і в 2030-му при перерахунку будуть брати середню зарплату за 2012-2014 р.р. Зате "підросте" ваш коефіцієнт стажу: на додані 24 місяці. Але можуть бути нюанси: оскільки пенсіонери частенько працюють на менш оплачуваних роботах, ніж до виходу на пенсію, та й середня зарплата по країні з часом зростає, коефіцієнт заробітної плати пенсіонера з урахуванням нових даних може знизитися. Для того, щоб це не "тягнуло" новий розмір пенсії вниз, за бажанням пенсіонера перерахунок може проводитися тільки за стажем, без урахування нових даних по зарплаті.

new_image_80

Перерахунок. Слідкуйте, щоб він не "потягнув" пенсію вниз.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти