Як вибрати банківську комірку

За розміром, ціною і зручністю місця

Невичерпнаенергіяі винахідливістьтих , хто хотів бипоживитисячужимдобром.Тому йтим , у когоцедоброє в наявності,доводиться докладатизусиллядляохорони свогокровного .Середтаких -взяттяквартири підохорону,установканадійнихпротівовзломнихдверейі віконі придбаннясейфа.Але всі ці заходине тільки доситьзатратні ,але ще й не завждигарантують захист віддосвідченогодомушника-та ще йза сумісництвомзломщика .Інша справа, якщоваші цінностізахованів банку.Питання полягає в тому , як цезробити найкращимчином ."Сегодня"звернуласяза допомогою до фахівців :директорапо пасивних операціяхфізичних осібПУАТ" Фідобанк " ОлениДорошенко , начальника управління продажів роздрібних продуктів банку"Хрещатик"Станіслави Лічагіної , керівникапроектівуправління пасивних , комісійних тасервіснихпродуктів банкуVTB( Україна )ЛесіТищук , заступникаголови правління , директорадепартаменту роздрібного бізнесуПРАВЕКС -БАНКУСеменуБабаєвуістаршомуекспертувідділузаощадженьітранзакційнихпродуктів АТ"ОТПБанк " МаріїСеменець.

ФОРМАЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Реклама

Банківське сховище- це дійсно дуженадійне місце .Банки,звичайно,час від часуграбують-тількиз початку цього рокутільки в Києвібуло як мінімумчотириподібнихінциденти.Але ціпограбування,якправило , проходятьза таким сценарієм :водне з відділеньвриваєтьсялюдиназі зброєю,лякаємісцевийперсоналі виходитьзвідданоюспівробітникамиготівкою.Розмірвидобуткузалежить відтого,скільки грошейумомент пограбуваннябуло в касі .У 2011 роціпограбування банкувКиєвібулопровернутиз більшоюфантазією,тоді використовувалипідкоп , майже яквкіно.Але, на відмінувід бойовиків ,зсейфапростозабрали$ 11 тис.

ЗАХИСТ. Аось " вичистити "банківське сховище- завдання непросте.Не дармавамериканськихблокбастерахза цю справуберутьсяфахівці найвищогорівня кваліфікації !У життіж такіподвигитрапляються набагаторідше,ніж у кіно .Згідно з вимогамиНБУ,такі сховищамають багаторівневусистемузахисту,цілодобову охорону , міцністіни ( еквівалентбільше метраміцноїцегли ) тощо.

У повній відповідностіз кінематографом , для відкриттябанківського осередкунеобхідні дваключа.Одинви носите зсобою,другий – зберігаєтьсяв банку.Щоб отриматидоступ до комірки , вамтакож потрібнопред'явитищесвійпаспорті назватиспівробітникові банкусвійпароль.Втім,будь-які заходибезпекивсе ж недають 100%-ної гарантії .Вже цього рокубулопаруповідомлень, щоз окремих осередківзникаливеликі суми грошей(принаймні , за словамивласників цихкомірок).

Реклама

ДОГОВІР.Щобукласти договіроренди комірки , необхідно надатипаспорт та оригіналідентифікаційного коду.У договорі вказуєтьсярозмір орендної плати , величинаіномеркомірки,сума заставиза ключіштраф заїївтрату,атакож-яким чиномбанкможе розкритивашсейфбезвасприфорс- мажорі .

Зберігативосередку можнакоштовності,гроші, документи .Іщоу вастамлежить,банкзнати неповинен .Але утримуватизброю , боєприпаси, вибухові , токсичніі радіоактивніречовини , наркотикиви не маєтеправа :якщоспівробітники банкуприйдутьдо висновку , що у вашійосередкуміститься щосьпротизаконне , буде створенакомісія , комірка розкрита,а її вмістописано.

ПОПИТ І ЦІНИ

Реклама

" Більшийпопитнаіндивідуальні сейфизберігаєтьсяу великих містах( обласнихцентрах) , а особливо -містах-мільйонниках.Подібнаситуація пояснюється культуроюкористуванняподібнюбанківською послугою , атакож тим, щоїхжителібільш відповідальнопідходятьдо зберіганняважливихдокументів та іншихцінних речей , – говорить Олена Дорошенко. — Відновлення документів , наприклад,направовласності на активи , квартиру,або договорів- доситьдороге заняття ,тому багато хто волієзберігати їхв комірці".Особливості нашогочасутільки додалипопулярностіцієї послуги."На початку2014заповнюваність комірокскладалаприблизно75-80%,азаразвільнихмайженемає", -пояснює МаріяСеменець."За останній чассереднязавантаженістьсейфівзросла приблизнона 20 %", -підтверджує іСтаніславаЛічагіна .

СЕЗОН.Не обходитьсяпопит на орендуосередків ібезсезонності ."Традиційновперіод святі відпустоквінпідвищуєтьсявкілька разів ", – говоритьСтаніславаЛічагін а.Врезультатівряді банків , за словамиїхніх співробітників , вліткукомірки заповненіна 100%.

ТАРИФИ. "Попитнадану послугубезперервно зростає , враховуючи інфляціюізагальне підвищенняцін.Не вартонамісці івартість оренди", – розповідаєСеменБабаєв."Масовепідвищення тарифів відбулосявкінці минулого іпочатку цього року,- підтверджуєСтаніславаЛічагіна .-Воноторкнулосяне тільки самихтарифівнаосередки,алеі тарифівназаставнувартістьключа:якщона початку минулого рокуця сума становилавсередньому500-800 грн , товжевпоточному році цяцифраколиваєтьсявмежах 1-1,5тис . грн".

Цінаоренди залежить відрозміру осередкуітерміну.Наприклад,орендувати коміркурозміром 150*500*325 ммв одному з відомихбанків строкомна 1деньможназа 37грн,на1 місяць -за1104грн,напівроку-за4036грн,анарік -за4968грн.Неважко підрахувати, щопри річнійоренді заденьдоведетьсяплатити всього13,6грн.Аякщовцьому ж відділенніорендуватинаденькоміркурозміром500*500*352мм , тодоведеться заплатитивже 93грн.

Щостосується найближчого майбутнього , тонаданий моментоб'єктивних передумовдляпідвищення тарифів немає , вважаєЛесяТищук .

ПРАВИЛА ВИБОРУ

Раз вжеми звертаємосядо послугиоренди коміркизаради збереженняцінностей , тонайважливішимкритерієм вибору єсаме надійністьцьогосамогозберігання ." Суттєвимифакторамибудутьцілком звичайніізначущі речі : наявністьфізичної охорони , доступністьсейфовогосховища , дотриманнявсіх стандартів іпроцедурприобслуговуванні клієнта ", – говорить СтаніславаЛічагіна .В якостіпотенційного клієнтави не тількиможете,алеі обов'язково повинніпоцікавитисятим,за допомогою яких засобівзахистубудезабезпечуватисябезпека вмістувашоїосередки.Природно,важлива репутаціябанкуяк надійного .У цьому сенсі , до речі , вамлегше,ніж тим, хтовкладає грошінадепозит."Навітьу разі банкрутстваустанови,клієнтзалишаєтьсяповноправним власникомвмісту комірки ,яке можеотриматив найкоротші строки ", -говорить ОленаДорошенко.

Протеі орендаревіосередкубуде неприємно , якщо"його"банкзбанкрутує( якасьтяганинабуде присутня ) ."На сьогоднішнійденьоднимз вирішальних факторівпривиборібудь-якої банківськоїпослугиє наявністьіноземного капіталуі його часткавстатутномукапіталі фінансової установи " , – радитьСеменБабаєв.

ГЕОГРАФІЯ. "Не менш важливомісце розташування ірежимроботи банку .Якправило , клієнтинамагаютьсяорендувати коміркивбанках,розташованих близьковід роботи чивдома", -розповідаєЛесяТищук .З іншогобоку, якщо виживетевспальному районідалековід центру,візьміть до уваги,щовідділеннявтакихмісцяхграбуютьчастіше,просто тому , що вониохороняютьсягірше,ніж центральні(у тихбільше цінностейі зазвичайохоронапоставленанапорядоквище) .

Щеважливо, щоб вивстигалипотрапитив"своє"відділенняпісля роботи абовонояк мінімумпрацювалопосуботах,нагадуєСеменБабаєв.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,50
49,52
50,69
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,05
51,38
51,63
27,56
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
27,00
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

61443.92

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3368.24

Litecoin (LTC)

84.26

Ripple (XRP)

0.59

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти