Банки посилюють вимоги: що буде з кредитами в Україні

28 жовтня 2018, 07:38

Сергій Гусєв

На деякі послаблення можуть розраховувати лише малі та середні підприємства

НаціональнийбанкУкраїни(НБУ)щоквартальнооцінюєнастроюбанківщодокредитування.ОстаннійтакийопитуванняНБУпровівз 20 вересняпо 10жовтня.Уньомувзяли участькредитніменеджери63банків,часткаякихвзагальномуобсязіактивівбанківськоїсистемистановить98%.Узвітінаведено оцінкустанукредитногоринкувIIIкварталі2018 року,очікуваннянаIVкварталінанайближчі12місяців.

За данимиНБУ,востаннідніпомітноподорожчалипозикидлянаселення
.

Реклама

Вціломужбанкизберігаютьоптимізм:вісімкварталівпоспільвониочікують,щокредитуваннянаселенняібізнесувподальшомубудезростати,априпливкоштівпродовжиться.Назростаннякорпоративнихкредитівсподіваються75%опитаних,аназбільшеннякредитногопортфелядомогосподарств-68%.

Реклама

Майже половина опитаних розраховує на підвищення якості корпоративних кредитів. 63% респондентів очікують приросту вкладів населення – це найвищі показники за весь час проведення опитування. 68% розраховують на приплив коштів бізнесу в банки.

Банки очікують, що в IV кв. буде збільшуватися попит на корпоративні та споживчі кредити. Найбільше зростання попиту бізнесу прогнозується на гривневі і короткострокові кредити. Значного попиту на іпотеку респонденти не прогнозують.

У третьому кварталі банки оцінили рівень закредитованості бізнесу як високий. На значну боргове навантаження великих підприємств вказали 41% респондентів. При цьому боргове навантаження малого і середнього бізнесу вважають невисокою. Рівень закредитованості населення респонденти оцінили як середній або низький (81% опитаних)
.

Кредити для населення

Попит населення на кредити збільшився, аленабагатослабкіше,ніжпротягомостанніхтрьохкварталів.На відмінувідпопередніхдвохкварталів,двигуномпопитубулополіпшенняспоживчихнастроїв,а незменшеннязаощадженьабоможливостейвзятикредитвіншихфінустановах.

21%опитанихбанкірівзафіксувалипідвищенняпопитунаіпотеку.Тутголовнийфактор-очікуванняпідвищенняціннанерухомість.


Утретьомукварталіокремівеликібанкипідвищилистандартиспоживчогокредитування,алетричвертіреспондентівізалишиливимогинезмінними.Віпотечномусегментіпро незмінністьстандартівповідомили95%банків.

Реклама

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в IV кв., %

 

Посиляться

Не зміняться

Пом'якшаться

Реклама

Іпотечні

1,2

90,7

8,1

Споживчі

33,3

49,4

17,3


Респондентиочікують,щовIVкв.вимогидо кредитнихзаявокнезначнопідвищатьсявспоживчомусегментіівосновномуне змінятьсявіпотечному.

Утретьомукварталірівеньсхваленнязаявокнаспоживчікредитидещо збільшився(15%респондентівповідомило,щосхвалювалибільшезаявок),наіпотеку-не змінився(92%респондентів).Банки,перш за всевеликі,повідомилипро збільшеннясередньогорозмірувиданихспоживчихкредитівізменшеннянепроцентнихплатежів.Віпотечномусегментікредитнаполітикабанківне змінилася.

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в IV кв. без врахування сезонних змін, %

 

Посилитьс я

Не зміниться

Виросте

Іпотечні

4,4

83,2

12,4

Споживчі

35,3

10,0

54,7


Банкинадаліочікуютьзбільшенняпопитудомогосподарствнакредити.ЦятенденціяпродовжуєтьсязIIIкв.2015споживчомусегментііз IIкв.2016-віпотечному.

Найважливішими факторами зростання попиту на споживчі кредити названі поліпшення споживчих настроїв і зростання витрат на товари тривалого користування. Зате фактор можливості фінансування видатків з альтернативних джерел не впливав на попит населення на кредити. В цьому відношенні тенденція змінилася – в двох попередніх кварталах головними двигунами попиту банки називали скорочення заощаджень домогосподарств і доступність кредитів від інших банків. Очікування зростання цін на нерухомість визначають збільшення попиту на іпотечні кредити.

  Корпоративний сектор

Попитбізнесунакредитипідвищився:52%опитанихзафіксувалицеу всіхвидахпозик,впершучергукороткостроковихігривневих.

Драйверами зростання попиту банки бачать:

  • зростання потреб підприємств у коштах на поповнення оборотного капіталу;
  • проведення реструктуризації боргів та інвестиційні потреби.

Респондентивідзначили,щоуїхкорпоративнихклієнтів,особливовеликих,зменшилисяможливостіфінансуванняданихпотребзарахуноквласнихкоштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Чвертьбанківпідвищилавнутрішнівимогидо позичальників(стандартикредитування)вкорпоративномусегменті.Основніпричини-зниженняліквідностііпогіршеннякурсовихочікуваньбанків,вменшій мірі-підвищенняризикузаставиіпогіршенняочікуваньекономічногорозвитку(дваостанніхфакторастосуютьсявеликихпідприємств).

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв., %

 

Посилятьс я

Не зміняться

Пом'якшатьс я

В цілому

27,7

69,6

2,7

Кредитималимісереднімпідприємствам

4,6

80,4

15,1

Кредити великим підприємствам

28,1

69,0

3,0

Короткострокові кредити

20,8

74,3

4,9

Довгострокові кредити

27,8

72,1

0,2

Кредити в національній валюті

26,5

В тренді
Податки для заробітчан і французький мільярд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
В тренді
Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту
В тренді
Долар в Україні знову подешевшав, євро припинив зростати: курс валют

68,6

4,9

Кредити в іноземній валюті

15,0

84,9

0,2


Деяківеликібанкипом'якшилистандартикредитуваннядлямалоготасередньогобізнесу.Приводомдляцьогореспондентиназвалипосиленняконкуренціїзіншимибанкамивцьомусегменті.

Респондентипосилювалистандартисхваленнязаявокнадовгостроковіівалютнікредити,адлякороткостроковихпозикстандарти незмінилися.

Банкивважають,щовIVкв.стандартикредитуваннябізнесустануть жорсткішими.Близькочвертіреспондентівочікуєпідвищеннястандартівдлявеликихпідприємствідовгостроковогокредитування.Однакдеяківеликібанкиплануютьпом'якшуватиумовикредитуваннямалогоісередньогобізнесу
.

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в IV кв. без врахування сезонних змін, %

 

Знизиться

Не зміниться

Виросте

В цілому

2,1

63,8

34,1

Кредитималимісереднімпідприємствам

2,1

69,8

28,1

Кредити великим підприємствам

2,1

75,1

22,8

Короткострокові кредити

2,1

61,5

36,4

Довгострокові кредити

0,0

85,2

14,8

Кредити в національній валюті

2,1

60,6

37,3

Кредити в іноземній валюті

3,1

90,3

6,6


УIVкв.банкіочікують,щопопитнавсівидикредитівбізнесупродовжитьрости.Найбільше-нагривневіікороткостроковікредити,кредитидлямалоготасередньогобізнесу.

Ризики для кредитування

БанкивпершезIVкв.2013рокуповідомилипро зниженнякредитногоризику.Затевиросливалютнийіпроцентнийризики.Уменшій мірізрісризикліквідності.Окремібанкисказалипро збільшенняопераційногоризику,алевціломуцейпоказникне змінився.

Очікується,щовIVкв.ризикивалютний,ліквідностіівідсотковийістотнозбільшаться.При цьому банки розраховують назниженнякредитноготаопераційногоризиків.

Як зміняться ризики для вашого банку в IV кв., %

 

Знизиться

Не зміниться

Виросте

Кредитний

27,8

53,7

18,6

Відсотковий

2,0

59,8

38,2

Валютний

6,6

59,3

34,0

Ліквідності

5,3

57,2

37,6

Операційний

27,5

72,4

0,2

Нагадаємо, раніше в НБУ зазначили, що в Україні стало менше проблемних кредитів.Так,часткакредитів,по якихбувоголошенийдефолт,знизиласяяквдержбанках,таківфінустановахзприватнимта іноземнимкапіталом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти