Залізничні вокзали хочуть віддати бізнесу: у що вони перетворяться

20 травня 2018, 07:49

Віталій Андронік Віталій Андронік

Залізничні вокзали – збиткові. Але вони можуть стати вигідними через три роки

ЗалізничнівокзаливУкраїнізбиткові.Щорічно"Укрзалізниця"витрачаєнаїхутриманняпівмільярдагривень,заявивглавакомпаніїЄвгенКравцов.ТомувУЗплануютьвіддатиїхвконцесіюз2019 року.Це означає,щобізнесможеотримативокзалина20-30роківв обмін наїхмодернізацію.Ічерезтри рокивокзалиповинніокупатися,вважаєКравцов.

ДляпередачівконцесіюзалізничнівокзализгрупуютьіпередадутьвокремуструктурувскладіУЗ.Чи потрібнаукраїнськимвокзаламконцесія,дізнававсясайт"Сьогодні
".

Навіщо вокзали передавати в концесію

Реклама

Досвідпередачівокзаліввконцесіювжеєвсусідніхкраїнах.ЗалізничнийвокзалРига-Пасажирська,посуті,перетворивсявторговийцентр,розповідаєЮрійСамойлов,головний редакторжурналу"Українськийтуризм".Пасажиропотіктамневеликий,зі столиціЛатвіїїздятьлише 2-3міжнароднихпоїздаікількамісцевих-концесіядозволяєутримувати будівлюнабеззбитковомурівніі недотуватиздержбюджету.ОскількивокзалзнаходитьсяпорядзісторичнимцентромРиги,вінпривабливийдлябізнесу.

1168815700Торговий центр в будівлі вокзалу в Ризі. Фото: sarmanorde.lv

Варшавськийвокзалнавпакимаєвеликийпасажиропотік,чимцікавийпідприємцям.Нацьомувокзалізнаходитьсябезлічмагазинівікафе.Одночаснонавокзалахзавдяки ефективнійохоронізменшуютьсякримінальніризики.

Суть концесії проста:передача в довгострокове користування державної або комунальної власності, щоб концесіонер міг вкласти свої гроші і створити сучасний прибутковий об'єкт. Але чекати, що концесіонер заплатить великі гроші УЗ, не варто, каже Юрій Трачук, представник Senior Experten Servise в Україні. Адже це не продаж майна, а лише управління.

Реклама

"Укразлізниця"утримуєзалізничнівокзализасвійрахунок.Алепокиреконструкціявокзалівне першочерговаметаУЗ.Заразвпріоритетікомпанії-оновленнялокомотивівівагонів,говоритьстаршийекономістЦентруекономічноїстратегіїОксанаЗатворницька. "Укрзалізниця" підніме ціни на квитки ічастковоцігрошіпідутьнаоновленнявокзалів.АлевідпідвищеннятарифівУЗотримає0,3-0,5млрдгривеньврік.Дляповноцінноїпрограми оновленнявокзалівцьогобуденедостатньо,додаєекономіст.

w-wacentralna948x482Вокзал Варшава Центральна. Фото: pkpsa.pl

Концесіяможевирішитивідразукількапроблем,кажеЮрійСамойлов.Наприклад,підвищитичасткунепрофільнихдоходівзарахунокпідприємців,якіхочутьпрацюватинатериторіївокзалів.Пасажиритежотримаютьвигоди.Цедодатковіпослуги,підвищеннякомфортунавокзалі-наприклад,залиочікуваннярізногорівнявідповідно до придбанихквитків,атакожпідвищеннябезпеки.

Аледляконцесіонерабудутьпривабливими,впершучергу,великівокзали:Київ-Пасажирський,Одеса-Головна,ЛьвівабоДніпро-Пасажирський.ТомуУЗплануєвиставлятивокзалинаконкурсгрупами-одинвеликийікількамалих.

Що потрібно концесіонеру

Основна перевагаконцесії-можливістьзалучатиресурсиідосвідприватногоінвесторадлямодернізаціїтарозвиткувокзалу,прицьомузалишаючиправовласностізадержавою,говоритьКатеринаОлійник,старшийюристЕПАПУкраїна.

"В отличие от концессии, приватизация или аренда не позволят достичь таких целей в полной мере. В случае приватизации государство потеряло бы контроль и право собственности на вокзалы, которые имеют стратегическое значение для развития, экономики, безопасности государства. Механизмы аренды не позволили бы возложить на частного инвестора полный спектр обязанностей по надлежащему развитию инфраструктуры вокзала в той мере, в какой это возможно сделать в рамках концессии. Именно поэтому государственно-частное партнерство и концессию следует рассматривать как наиболее перспективные пути восстановления и развития инфраструктуры вокзалов", – комментирует юрист.

Концесіонерупотрібнідві умови,вважаєЗатворницька.Необхіднодатиможливістьвстановлюватицінинапослугиірозпоряджатисявласністю,атакожнеобхідна наявністьземельнихділянокдлярозширенняоб'єктів.Натомість"Укрзалізниця"можевимагатиреконструкціїтадоступностівокзалівдляпасажирів.

Інвесторупотрібнапрозорістьісвободавкомерційнійдіяльностідляотриманняприбутку,додаєСамойлов.ЦядіяльністьповиннаобмежуватисятількизаконамиіправиламиУЗпороботізалізничноготранспортуідотриманнябезпекинаньому.

Реклама

Переваги,якіотримаютьпасажири,будутьзалежативід напрямкурозвиткувокзалів.Убудь-якомувипадку,вониунікальні,вважаєЗатворницька.

"Для некоторых вокзалов важно расширить помещение для приема пассажиров и создать комфортные условия для них. Для других более актуально улучшить доступность для людей с инвалидностью, для еще одних – улучшить энергоэффективность и минимизировать расходы на отопление. В любом случае, кроме удобных условий пребывания для пассажиров, концессии позволят расширить перечень услуг, предоставляемых на железнодорожных вокзалах", – комментирует экономист.

Наприклад,навокзалахможез'явитьсябільшезонвідпочинкурізногорівня,відзначаєСамойлов.Атакожстанебезпечніше,оскількибізнессуворішестежитьзакримінальнимиризиками.

Як вокзал не перетворити в критий ринок

Концесіяможестатиприхованою приватизацією,вважаєСергійБиков,главаІнститутупублічноїполітикитаконсалтингу.

"Худший вариант – это передача в аренду или продажа вокзалов, поскольку нет гарантий, что, в лучшем случае, вокзал может быть преобразован в крытый рынок, а в худшем – вообще закрыт", – комментирует Быков.

На думкуБикова,законопроектпроконцесії,якийпарламентприйнявупершомучитанні,дискримінаційнийдлядержави.

"На концессионера не возложены обязательства, которые соответствуют директивам ЕС, например, по объему уставного капитала", – отмечает эксперт.

1211400Центральний залізничний вокзал Києва. Фото: Г. Салай

ВЄвропівстановленітакіправиладляконцесіонера,додаєБиков:

1) Наявність не тільки позитивного досвіду, а й грошей для реалізації концесійної угоди;

2) Концесіонер не отримує на свій баланс ніяких об'єктів, навіть створених ним самим, і не може передавати майно в заставу. Все зберігається на балансі органу влади або держпідприємства;

3) Договір про концесію підписується без проведення тендерних процедур;

4) У разі нерентабельності об'єкта всі втрачені інвестиції – це проблема концесіонера, оскільки це його власний ризик. Ніяких компенсацій концесіонеру в разі недоотримання прибутку або збитковості держава не надає.

5) Термін діяльності підприємства концесіонера становить термін дії концесійної угоди.

6) Представник держави входить в правління концесіонера з правом вето.

В українському законопроекті всі ці правила, крім третього, порушені, говорить Биков. Зокрема, за проектом концесіонер може внести на свій баланс держвласність і брати кредити під заставу цієї власності. А якщо концесіонер не отримає планованого прибутку, держава компенсує концесіонеру різницю
.

"В результате мы получим практику массового заключения договоров о концессии, когда концессионер обанкротится, а государственная собственность уйдет предприятиям-кредиторам. Концессия по европейскому образцу позволит вокзалам стать прибыльными инфраструктурными объектами, комфортными для граждан. Прежде всего, это модернизация самих зданий вокзалов и создание новых сопутствующих услуг, которые будут полезны гражданам. Это создаст и дополнительные рабочие места, и наполнит бюджет налогами"

Важливочіткопрописатиподальшідії,зміниіресурси,якімає вкластиконцесіонер,зазначаєексперт.

"Дело непростое и, конечно, имеем риски потери возможностей – времени, в первую очередь. Ведь играть потом в расторжение концессионного договора крайне сложно, а для страны – репутационно смертельно. На самом деле, работы здесь очень много, следует действовать осторожно, чтобы не ошибиться, превратив все благое намерение в типичную профанацию. И опыт европейских государств показывает и доказывает, что такой путь является правильным и оправданным", – комментирует Юрий Трачук.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти