В Україні чекають транш від МВФ: що, якщо грошей не буде

5 лютого 2017, 07:11

Віталій Андронік Віталій Андронік

Країна повинна гарантувати Міжнародному валютному фонду, що може повернути кредит

Україна чекає четвертий транш від Міжнародного валютного фонду з грудня 2016. Фонд обіцяє дати 1 млрд дол. Після затвердження оновленого меморандуму з умовами, які виконає країна. Очікується, що Україні доведеться підвищити пенсійний вік, а також відкрити ринок землі. Під загрозу транш ставить ізоляційна зовнішня політика президента США Дональда Трампа, а голос США в МВФ – вагомий, відзначають експерти. Уряду гроші потрібні для поповнення золотовалютного фонду, розрахунків за кредитами і закриття дірок в бюджеті. Якщо в країні не проведуть структурних реформ, МВФ припинить співпрацю з Україною. Що буде, якщо Україні відмовлять в транші, дізнавався сайт "Сегодня.ua".

ЧомуМВФне даєкредитУкраїні

Реклама

МіжнароднийвалютнийфондпообіцявпровестизасіданняпоУкраїніпіслядоопрацюваннямеморандумупро співпрацю.ОскількиголосСШАвМВФвагомий,вцьомуроціУкраїніскладнішебудеотриматитраншчерезпосиленоїзовнішньоїполітикиТрампа,вважаєвиконавчийдиректорМіжнародногофондуБлейзераОлегУстенко.

"МВФбудебільшпрагматичнимізбережезалежністьвідСША.УФондівагаголосукраїнизалежитьвідїїчастки в капіталі,ачасткаСШАскладає16,5%.Пакетз15%даєправоблокуватирішення",-говоритьексперт.

Україніважливоотриматитранш,покипрагматизму зовнішній політиціСША непочавзашкалюватиіТрампне призначивврадудиректорівМВФсвою людину.Директор-розпорядникМВФКрістінЛогардвсередині січнязаявила,щозалишилосязалагодитипарумоментів.

lagarde

Реклама

Директор-розпорядникМіжнародноговалютногофондуКрістінЛогардпообіцяланезабаромвирішитипитаннязтраншем. Фото: www.ticinotoday.ch

"Уменеєвсіпідставивірити,щокількаостанніхтехнічнихдеталей,якіповиннібутирозглянутівнаступніпаруднів,приведутьдо реальногопозитивного результату",-сказалаЛогардвДавосіпісляпереговорівзПетромПорошенком.

РададиректорівМВФточно небудерозглядатипитанняпо траншудо 6лютого,судячи зкалендарного плану,опублікованогонасайтіФонду.

"Дляпочаткупотрібно,щобз ПорошенкомзустрілисяпредставникиадміністраціїТрампа.Колибудезнайдена спільна мовазпрезидентомСША,тодіможначекатитранш.РішенняМВФ-цескорішерішенняШтатів",-додаєпрезидентУкраїнськогоаналітичногоцентруОлександрОхріменко.

ЩоУкраїнабуде винна

КраїнаповиннагарантуватиМіжнародномувалютному фонду,щоможеповернутикредит.Безреформіекономічногозростанняценеможливо.Тому,вмеморандумізМВФпрописуютьумови,якимповиннаслідуватикраїна.Удокументіпрезидент,главаНацбанкуіміністрфінансівпідписуютьсяпідобов'язками"залататидірки"вбюджетііпровестиреформи-цегарантіїтого,щоекономікабудерости,аУкраїназможерозрахуватисяза кредитом.

Реклама

"Міжнароднийвалютнийфондвисуваєтриумовидлявсіхкраїн:знизитидефіцитбюджету,стабілізуватикурсвалюті,найважливіше,-провестинегайніструктурніреформи.Якщопершідвавиконатиурядможе,тозреформамиУкраїніважко",-відзначаєвиконавчийдиректорМіжнародногофондуБлейзераОлегУстенко.

ЯкимбуденовиймеморандумзМВФ,передбачитинеможливо,зазначаєОлександрОхріменко.Нещодавноводному зукраїнськихЗМІопублікувалинібитопроектмеморандумуУкраїнизФондом.Уньомуйдетьсяпро підвищенняпенсійноговіку,монетизаціїсубсидій,земельну реформу,про аудитПриватБанку,створення реєструодержувачівсоціальних виплат іствореннязаконодавчогополядляроботиантикорупційнихсудівта іншихпунктах.

"Проектмеморандуму-цесекретнийдокумент.Те,щоопублікували-можливочернетку,аможливоіфейк.Швидше за все,цедоповідназаписка,якунаписаливурядідляМВФ.Цепропозиції,зякимиМФВпогодиться,чи ні.Якимбудеостаточниймеморандум,ми невгадаємо",-зазначаєОлександрОхріменко.

60dadbb62fd96509082a04af7d47b4af

БезреформУкраїнаризикуєпровалитипрограмуМВФ. Фото: voicesevas.ru

ОлегУстенковпевнений,щовцейразУкраїнідоведетьсяпровестипенсійнутаземельнуреформи,закінчитиприватизаціюімонетизуватисубсидії.

Реклама

"ВминуломуроцідефіцитПенсійногофондусклав6,4%ВВП-цекатастрофічнобагато.Цечерез відсутністьзростанняіпоганогоінвестиційногоклімату.Існуютьдва виходи-скасуватипенсії,якукраїнахЦентральноїАзії,абовирівнятипенсіїдомінімальної-алеукраїнськийменталітетне сприймаєтакихкроків.Підвищенняпенсійноговікудо63роківнічого недасть-целишевідстрочкапроблеми",-говоритьУстенко.

Монетизаціясубсидійпотрібна,щобукраїнцісамівирішували-витрачатигрошінаутепленнябудинківабонаоплатукомуналки.Приватизаціютребазакінчити,покидержпідприємстване втратилиостаточносвоювартість.

"Миприватизацієюне підвищуватидохіддо держбюджету,азменшуємонавантаженнянаплатників податківвмайбутньому",-говоритьУстенко.ЗемляможезалучитивУкраїнуінвесторів.Алевсюземлюпродавати непотрібно."Тутможливийкомпроміс-євелика кількістьдержавнихземель, непаїв,можнапочатизних.Можливо,цьоговистачить",-додаєвін.

"Якярозумію,Українане готовабратинасебетакізобов'язанняіведутьсяпереговорипобільшреалістичнимдляУкраїниумовам.Великаймовірність,щозобов'язанняУкраїнине виконаєіцезагальмуєспівпрацюзМВФ",-вважаєОлександрПаращій.

ПрограмадопомогиМВФзакінчуєтьсяв 2019році.ДоцьогочасуекономікаУкраїниповиннавідновитися,акраїнасамостійноплатитиза кредитами.Дляцьогопотрібно,щобВВПзроставна5%щорічно,зазначаєОлегУстенко.Алев 2016економікавирослана1,8%,ав 2017очікуєтьсязростанняна3%.

Що,якщотраншу небуде

Україніважливий несамтранш,аспівпрацязМіжнароднимвалютнимфондом.МВФ-останняінстанція,вякузвертаютьсякраїнипригостромуекономічній кризі.ЯкщоФондприпинитьспівпрацюзУкраїною-цебудесигналомдляіншихкредиторівіінвесторів,якіпильностежатьзарішеннямМВФ.

"ГрошізвичайнопотрібнідляпоповненнязолотовалютноготраншуУкраїниідляпокриттядіроквдержбюджеті.Алепісляцьоготраншупродовжитьсяспівпрацязіншиминашимипартнерами:Європейською комісією,Європейськимбанкомреконструкціїтарозвитку,Європейськимінвестиційнимбанком-всі вонистежатьзадіямиМВФ.Відмовавтранші знизитьУкраїнувфінансовихрейтингахінаблизитьдопотенційногодефолту",-говоритьАндрійНовак.

ЯкщоМіжнароднийвалютнийфондне дастькредит,токраїнідоведеться абобратигрошіззолотовалютногорезерву,абошукатикредиторівназовнішніхринкахпідвеликівідсотки,відзначаєОлегУстенко.З15,5 млрддоларіврезервуУкраїниможевзяти4 млрддоларів-інше-грошіМВФ.

"Колизолотовалютнірезервизнижуютьсянатакісуми-цевикликаєсерйозніхвилюваннякредиторівне тількиУкраїни,алеібізнесу.Через цеможутьпостраждатиприватніпідприємства,якімають потребу в кредитах.Яктількиіноземнийкредиторпобачить,щопрограмазМВФзупинена,він незахочефінансуватипідприємців",-говоритьОлегУстенко.

Українадляпродовженняспівпраціповиннавиконуватиумови,підякимипідписується.

МіжнароднийвалютнийфондвідкривчотирирічнупрограмуEFFдляУкраїнинасуму17 млрддол.Вберезні 2015 року. Вонапередбачалапроведеннящоквартальногопереглядупрограмиівиділеннякраїнів 2015 роцічотирьохтраншів,в 2016році -щечотирьох.Однаккраїнаотрималатритранші:першийна5 млрддол.Вберезні 2015 року,другийна1,7 млрддол.Всерпні2015 року татретійна1 млрддол.У вересні2016 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти