Проблеми "другого хліба": чому українську картоплю не купують за кордоном і якою буде ціна

22 вересня 2018, 07:48

Олександра Романюк Олександра Романюк

У багатьох країнах світу неврожай картоплі

Цінинакартоплю, якувУкраїніназивають"другимхлібом",споживачіврадують.Урожайкартоплівцьомуроцінепоганий.Такщоце,мабуть,єдинийовочзборщовогонабору,якийзаостаннійрікне тільки неподорожчав,аленавітьподешевшав.Принаймніза данимианалітичноїслужбиоптовогоринку"Шувар",вцьомуроціоптовіцінина картоплюприблизнонатретинунижче,ніжвминуломуроці.

Реклама

 

-_11

Дані info.shuvar.com

У тойжечасу багатьохіншихкраїнахсвіту,ізокремавЄвропі,вцьомуроцічерезспеку та посухукартопля невродила.УНімеччині,Великобританії,Голландії,Литві,Росіїтабагатьохіншихкраїнах.УНімеччині,наприклад,за попереднімиповідомленнями,зібрановідсотківна30меншесереднього,іекспертипрогнозують,щомінімумнастількижкартопляпідскочитьвціні.УЛатвіїцінивжевищі за торішніна40%.

Реклама

Рядекспертівпрогнозують,щоневрожайвЄвропіпризведедо серйозного зростанняціннакартоплюнасвітовихринках.Ужезаразпопитнацейпродуктзріс,європейськікраїнишукаютьновіринкипоставоккартоплііготовіплатитидорожчезвичайного.Аслідомзазакупівельнимицінамивиростутьвцінііпродуктипереробноїгалузі,такіякчіпсиікрохмаль.

Здавалосяб,такаситуаціявсвітіне може неторкнутисяУкраїни,декартоплівирощуютьбагатоіцінидужепривабливі. Чи відправитьсяукраїнськакартоплявЄвропу?Чи піднімутьсяцінина картоплювсерединівкраїнислідомзаєвропейськимитасвітовимицінами?Мизвернулисязцимипитаннямидо експертів.

90% української картоплі вирощується "приватниками"

Експертикажуть,щонасьогоднішнійденьв українськоїкартоплімалошансівстатипопулярнимекспортнимпродуктом.Інацеєрядпричин.

"У нас є надлишок картоплі, відсотків 20 врожаю ми викидаємо. Але наш ринок картоплі в Україні – це ринок приватників. І приватні домогосподарства не можуть забезпечити виконання всіх вимог, які висувають експортних товарах. По-перше, сертифікація. Сертифікат потрібно мати на кожну партію товару. Одне домогосподарство не може забезпечити великий обсяг поставок, тому питання сертифікації буде вирішуватися складно.

Друге питання – сортування. Картопля для експорту повинен бути розсортований за розмірами. По-третє – за сортами. Хто це буде робити? Приватники вручну? Поки у нас не почнеться виробництво картоплі великим фермерством, яке зможе сформувати великі партії, ніякого повноцінного експорту та впливу на внутрішні ціни не буде", – пояснює директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко
.

Тобто,картопля,якумикупуємонаринках-вирощенаселянаминавласнихгородах-навряд чизацікавитьекспортерів.Азначить,світовий неврожайне вплиненацінивмагазинахінаринках.

Алецене єдинапричина,чомуукраїнська картопляне йденаекспорт.Аджеякбицейтоварбувзатребуваний,напевночислофермерськихгосподарств,які вирощуютькартоплю,збільшилася,іспіввідношення"промисловців"іприватниківзмінилосяне на користьостанніх.Чомуцього невідбувається?

В Україні не дотримуються фіто-санитарні норми ЄС. Що це означає?

"З 2004 року в Євросоюзі діє директива, яка забороняє поставки картоплі з країн, продукція в яких не відповідає фітосанітарним нормам ЄС. До таких країн належить і Україна. Тобто поставляти картоплю в Європу ми не можемо", – розповідає керівник інформаційно-аналітичного центру "Інфо-Шувар" Тетяна Гетьман.

Реклама

Якпояснилиексперти,українська картопляне підходитьЄвропічерез те,щовоначастобуваєзараженатакимизахворюваннями,якнематодаіраккартоплі.

" Ціпроблемидійсноє,алевони ненастількимасові",-вважаєвиконавчийдиректорУкраїнськоїасоціаціївиробниківкартопліОксанаРуженкова.

Заїїсловами,вивестицихшкідниківнеможливо,оскількивУкраїніне зареєстрованіефективніпестициди,якіборютьсязцією заразою.

"Жоднавелика компаніяне хочеїхреєструвати,томущоцеекономічноневигідно.Обсягипідпромисловимвиробництвомкартоплівостаннірокидійсносильноскоротилися.Якщоранішеунасбулоблизько60тис.га,тонасьогоднімаксимум40тис.Аякщопоставлятидляпромпідприємствідляпродажувмагазинах-приватникиїхне куплять.Не готовілюдивитрачатипо400доларівнагектар",-говоритьОксанаРуженкова.

Зимову ціну на картоплю формує… нематода

Нематода-картоплянийпаразит,круглий хробакдовжиноюдо1мм,дужеживучий.Легкопереноситьіпосуху,іповені,іморозиінавітьрадіацію.Вражає нетількикартопля,а йвсіпасльонові.

"Переноситьсяхворобадужешвидко.Нематодавітромможепоширюватисяна6км,інічимцестриматинеможливо",-говоритьОксанаРуженкова.

Один з проявівзахворюваннявпокупномукартоплі-жовтіабочорнікола всерединібульби.Хочабуваєкількарізновидівнематоди:золотиста,бліда,стебловатат.д.Алевсіхїхоб'єднуєодне:зіпсованацимпаразитомкартопляпсуєтьсяпротягом2-3місяців.

Осьтомуекспертипо картопліне беруться довересніпередбачатизимовуцінунакартоплю.

"До груднязараженанематодоюкартопляпочнепсується.Подивимося,скількизалишитьсяцілоговрожаю,ітодібудеясно,якою будецінана картоплювзимку",-говоритьТетянаГетьман.

Реклама

Засловамиекспертів,дляздоров'ялюдейнінематода,ніраккартопліне є небезпечними.Хочащодоракукартоплівінтернетіможназустрітирізнідумки.ЗбудникомєпатогеннийгрибокSynchytrium endobioticum, і користівідгрибківдлялюдейвжеточноніякоїнемає.

І все-таки українська картопля може пробратися в Європу

Експертикажуть,щодлякартоплі,якайденапереробку,санітарнінормизначноослаблені,яксировинадляпереробнихпідприємствукраїнська картопляможе зацікавитизарубіжнийринок.Причомуне тількипродукціявеликихсільгосппідприємств,а йвирощенавфермерськихгосподарствах.

"ВЄвропітакасильнапосухавпершеза10років.Унихбуденедобірпокартоплівсередньомуна25-30%.Цечвертьринку,інавітьбільше.Длявнутрішніхпотребунихкартоплівистачитьнавітьзтакимнедобором.АлевЄвропібагатопереробнихпідприємств.ТількивПольщі5заводівз виробництвакартопліфрі,5крохмальних,кількачіпсових",-розповідаєОксанаРуженкова.

Іосьяксировинудлятакихпідприємствукраїнська картопляцікавитьтрейдерів.

Засловамиекспертів,зминулогорокувУкраїніактивізувалироботутрейдеризМолдови.Причомувонискуповуютькартоплюнавітьуфермерськихгосподарств,якіможутьзапропонуватипартіюврожаюз5-20га.Українськівиробникипідозрюють,щочерезскупниківукраїнськакартопляпотрапляєне тількивМолдову,а йдалі,вЄвропу.ТомущотількивминуломуроцімолдаванививезлизУкраїникартоплібільше,ніжспоживаєвсяїхня країнапротягомроку,кажутьвони.

Крімтого,таківеликієвропейськітрейдери,якГолландіяіБельгія,маютьправонапоставкикартоплі"черезтретікраїни".ІпоставляютьпродукціювАфрику,СереднюАзію,атакожвдеякієвропейськікраїни.Черезнизький урожайкартоплівЄвропівеликітрейдери неможутьвиконатиконтрактинапоставки,томувоницілкомможутьзацікавитисяукраїнською картоплею,вважаєОксанаРуженкова.

Нагадаємо,днямивурядірозповіли,щов 2018 роціУкраїна стала винятком серед країн-основних виробників зерна,оскількивпливпогодинаврожайвиявилосямінімальноможливим.

У тойжечас,тваринникине можутьпохвалитисяуспіхами-так,всічні-серпні2018рокуобсяги вирощування свиней на сільськогосподарських підприємствах в Україні сократились на3,2%в порівняннізаналогічнимперіодом2017 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти