Очікування українських підприємств: песимізм поки переважає

26 лютого 2017, 07:24

Сергій Гусєв

Продовжує зменшуватися вплив такого стримуючого виробництво фактора, як фінансові обмеження, а найбільш значущим фактором залишається недостатній попит

Очікування промислових підприємств

Реклама

УIкв.2017ріндикаторділовоївпевненостівпромисловостівціломупідвищивсяв порівняннізIVкв.2016року на6п.п.,балансвідповідейтеперстановить-5%(тобтобільшістьреспондентіввсещеналаштованінегативно),впереробнійпромисловостіцейпоказникпідвищивсяв порівняннізпопереднімкварталомна4п.п.істановитьмінус7%.

Індикаторділовогокліматувпромисловостівціломупідвищивсяв порівняннізIVкв.на1п.п.істановить2%,у переробнійпромисловостівінзнизивсяна1п.п.,до1%.

_-01

За результатамиобстеженнявиявлено такіочікуванняреспондентівщодостануїхділовоїактивностінаIкв.2017року порівняно зпопереднімкварталом:

-зростаннявідпускнихціннапродукціюпромисловості;

-уповільненнятемпівскороченнячисельностіпрацівниківнапідприємствах;

-зниженнявпливутакихстримуючихвиробництвофакторів,якфінансовіобмеженняінедостатнійпопит;

-завантаженістьвиробничихпотужностей,яківIVкв.2016рвсередньомустановить64%;

-забезпеченістьзамовленнями,яківIVкв.2016р-всередньомуначотиримісяціроботи
.

_-02

Продовжуєзменшуватисявпливтакогостримуючоговиробництвофактора,якфінансовіобмеження,анайбільшзначущимфакторомзалишаєтьсянедостатнійпопит.Алеійогозначимістьзменшується.

_-03

З 2016 рокупрактичноза всіма основнимипромисловим групамвідзначено зростанняобсягіввиробництваврічномувимірі.Алене потрібнозабувати,щобазапорівняння(підсумки2015)доситьнизька.
Реклама

_-04

Очікування будівельних підприємств

Індикаторділової впевненостівбудівництвіпідвищивсяв порівняннізІVкв.2016року на3п.п.істановитьмінус27%.

Приоцінціобсягувиконанихбудівельнихробітзажовтень-грудень2016рголосиреспондентіврозділилисянатриприблизнорівні частини:збільшився-37%,не змінився-33%,зменшився-30%.Даніжстатистикиговорятьпро помітне зростаннявгрудні.

Житловоїжнерухомостів 2016 р,швидше за все,булопобудованоменше,ніжу рекордному2015році.

_-05

За результатамиобстеженняпідприємстввиявленотакіочікуваннящодостануїхділовоїактивностівIкв.2017року порівняно зпопереднімкварталом:

-зростанняціннароботи,що виконуютьсябудівельнимипідприємствами(50%проти27%);

-посиленнявпливутакогостримуючогобудівельнудіяльністьфактора,якнесприятливіпогодніумови(з10%до30%),іодночаснезниженнявпливутакихчинників,якфінансовіобмеження(з51%до45%)інедостатнійпопит(з35%до30%);

-забезпеченістьзамовленняминабудівельніроботи,приблизнотакаж,яківIVкв.2016р-всередньомуна4,5місяці
.

_-06

Очікування підприємств роздрібної торгівлі

Індикаторділової впевненостівроздрібній торгівлізнизивсяв порівняннізІVкв.2016року на8п.п.,домінус1%.Прицьому48%опитанихсказали,щоунихобсяг продажівзажовтень-грудень2016рзбільшився,27%-зменшивсяі24%-не змінився.Офіційнажстатистикавідзначаєістотне зростанняобсягу продажів.
Реклама

_-07

В тренді
Уряд придумав, де взяти 60 млрд грн: ФОПів не чіпатимуть
За результатамиобстеженнявиявленотакіочікуванняпідприємствщодоїхділовоїактивностінаIкв.2017року порівняно зпопереднімкварталом:

-зменшенняобсягузамовленьупостачальниківтоварів.Хочапротягом2016року цейпоказниквроздрібній торгівлістабільнополіпшувався;

-зменшеннякількостіпрацівниківнапідприємствах.Цейпоказникпадаєпротягомостанніхчотирьохкварталівізаразтакийже,якбувусічні2016 р.;

-зростанняцінреалізаціїтоварів.Частинаочікує зростанняцін закварталдо66%проти54%
.

_-08

Очікування сільськогосподарських підприємств

Оцінюючисвійобсягвиробленоїпродукціїзажовтень-грудень2016р30%респондентівзаявили,щовінзбільшився,37%-не змінивсяі32%-Зменшити.Офіційнажстатистикаговорить,щовиробництвопрактичновсіхвидівсільгосппродукціїпомітнозростає.

_-09_-10

Поточнийобсягзапасівготовоїпродукціїдостатнімвважають81%,дужемаленьким-10%іу8%взагалінемаєзапасів.

Щостосуєтьсянадійнаекспорт,топокивониреалізувалисямало(хочачасткапідприємств,яківзагаліне маютьекспорту,стабільнозменшується).Правда,ситуаціязекспортомдо країнЄСтрохикраще,ніжпоза ним.

_-11

За результатамиобстеженнявиявленотакіочікуванняреспондентівщодостануїхділовоїактивностівIкв.2017року порівняно зпопереднімкварталом:

-зменшенняобсягіввиробництвапродукції;

-зростанняціннапродукціюсільськогосподарськихпідприємств;

-уповільненнятемпівзменшеннякількостіпрацівниківнапідприємствах;

-зниженнявпливутакоготрадиційностримуючогосільськогосподарськудіяльністьфактора,якнесприятливіпогодніумови(закварталз27%до21%).Більшістьреспондентівпродовжуютьвважатиголовнимстримуючимфакторомфінансовіобмеження(33%
).
Реклама

_-12_01

Очікування у сфері надання послуг

УIкв.2017ріндикаторділовоївпевненостівсферіпослугзнизивсяв порівняннізIVкв.2016року на6п.п.,хочапротягомминулогорокувінпокращивсяна12п.п.Очікуваннязаразпогіршилисяв усіхосновнихсферахпослуг.14%респондентіввважають,щобізнесситуаціязажовтень-грудень2016рпокращилася,57%-не змінилася,29%-погіршилася.

_-13

За результатамиобстеженнявиявленотакіочікуваннящодостануділовоїактивностівІкв.2017року порівняно зпопереднімкварталом:

-зменшеннякількостіпрацівниківнапідприємствахсферипослуг;

-зростанняціннапослугипідприємств,на нього чекаютьвсюди,крімопераційзнерухомістю;

-зниженнявпливунароботупідприємствсферипослугтакогостримуючогофактора,якнедостатнійпопитприодночасномупосиленнівпливуфінансовихобмежень.

-зменшенняна0,5п.п.завантаженнявиробничихпотужностейпідприємств,якевсередньомустановить80,4
%.

_-14

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти