Відкриваємо інтернет-магазин автотоварів: бізнес-план

8 квітня 2018, 20:17

Христина Коновалова

На інтернет-магазині автотоварів можна заробити 13 тис. грн на місяць

АвтомобіліввУкраїністаєвсебільше,істосуєтьсяцене тільки"євроблях", які по незаконній схемі масово ввозять в Україну.

"В стране постепенно восстанавливается производство автомобилей, а банки рапортуют о небольшом, но стабильном увеличении интереса клиентов к автокредитам. Это значит, что предприниматели могут смело реализовывать небольшие бизнес-идеи, связанные со специализированными товарами и услугами. А все потому, что во время кризиса эта автоинфраструктура существенно просела, и теперь в ней наличествуют свободные места, которые позволяют предпринимателям успешно стартовать на этом рынке. Но имеет смысл рассмотреть бюджетные стартапы или позаимствовать перспективные идеи за рубежом. Такой подход позволит отыскать новую нишу в автосекторе, и только если бизнес-модель окажется удачной, то со временем можно будет, вложив больше денег, построить успешное предприятие", — считает руководитель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспективиіризикивідкриттяінтернет-магазинуавтоаксесуаріввКиєві.

Бізнес-план інтернет-магазину автоаксесуарів

  1.     Опис проекту

Запускаємо інтернет-магазин з продажу автомобільних аксесуарів "Автокрасуня". Торгувати будемо засобами краси для авто – парфумами, миючими засобами, ганчірочками, склоочисниками, чохлами, USB-прикурювачами і іншими стильними аксесуарами. Шукати будемо незвичайні товари на китайських, американських сайтах, у хендмейд-майстрів та ін. Не виключено, що самі придумаємо якісь товари на зразок парфуму або мила з цікавими сезонними ароматами. Орієнтуватися плануємо на молодих і у віці автовласників, закоханих в свій транспорт і готових балувати машинку аксесуарами за помірними цінами. За попередніми оцінками, якщо щодня три людини звернуться до нас за автомобільними аксесуарами за середнім чеком в 150 грн, наш проект окупиться приблизно за 3,5 року.

  2.     Стартовий капітал

Реклама

Разплануємопрацюватионлайн,потрібнозабезпечитипроектнеобхідною технікою.Томузакладемо35-40тис.грннапридбанняноутбука,модему-роутера,мобілки,принтеразісканером,фотоапаратаіт.д.Не забуваємопро мінімальнийзапасіавтоаксесуарів-націціліпідещеблизько20-25тис.грн.Цьогобудедостатньодляформуванняпочатковогоасортиментунашогомагазину.

ВСЬОГО: 65 тис. грн

  3.     Поточні витрати

Нашінтернет-магазинне потребуєорендиприміщеннятанаймуспівробітників, оскільки йоговласникзабезпечуєвласнусамозайнятістьіплануєпрацюватиз дому.Це означає,щовпоточнівитратипотрібнозакластидо 1000грннаоплатуінтернету,ЖКП,мобільногозв'язку,ремонтутехніки.Такожврахуємонапокупкуканцтоварівтавитратних матеріалівдляоргтехнікище1000 грн.Зарплатавласникабізнесунастартістановитиме 3000грн.

ВСЬОГО: 5000 грн в місяць

4.     Маркетингові витрати

Реклама

Розвиватиновийінтернет-магазинплануємобезкоштовнимиметодамирозкрутки.На допомогутрадиційнопідійдутьсоціальнімережі,демизаведемосвоїсторінкиібудеставитиновини,акції,інформаціюпро товариізнижки.Аосьгрошівкладемоврозробкуінтернет-магазину.Врезультатістворенняневеликогосайту(дебудутьтовариіконтакти),атакожорендадоменутахостингутерміномнарікобійдутьсяв25-30тис.грн.

ВСЬОГО: 30 тис. грн

  5.     Окупність проекту

Експертивідзначають:середнянацінкавінтернет-автоторгівліможестановити50-100%.Тобто,якщоавтобрелокпридбализа70грн,продаємоза140грн.Якщощодняунастриклієнтапридбаютьтоварнасереднійчек150грн,мизаробимо13500 грнвмісяць.Мінусуємопоточнівитратив 5000грн,залишається8,5тис.грн.Закладаємонапідтримкутоварногоряду25%відстартовихзакупівельасортименту-6250грн,ізалишається2250 грн.Виходить,припочаткових(65тис.)імаркетингових(30тис.)інвестиціях(всього95тис.грн)проектокупитьсяза3,5року.

 С тартуємо зі скромним бюджетом

Нашбізнес-планпроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Експертвважає,щовумовахвисокоїконкуренціївінтернет-торгівліта приладдяммаєсенсзапускатиновуонлайн-майданчиквиключнозневеликимивитратами.

"Вначале необязательно вкладывать средства в полноценный интернет-магазин — можно создать страничку или группу в соцсетях или небольшой сайт на бесплатных спецсервисах", — уточняет Забловский.

Прицьомуекспертрадитьприділитиувагу опрацюваннюмаркетинговоїстратегіївпродажах:

"Конкуренция в сегменте высока, тратить средства бездумно не хочется. Значит, важно использовать все варианты для реализации новой продукции. Поэтому полезно предложить клиентам разного рода акции ("купи две единицы — третья в подарок"), бонусы ("скидка в день рождения по количеству лет"), накопительную систему скидок ("приобрети товар на 5000 грн, получи 5% скидки на последующие покупки") и т. д. Эту информацию стоит постоянно размещать на своем сайте или в соцсетях".

Такожекспертрекомендуєпублікуватиінформаціюнасервісахоголошеньісайтахна кшталт "Покупона".

"Можно пойти классическим путем — распечатать флаеры или визитки, и оставить их в точках, которые предлагают смежные автотовары/услуги. И если что-то у вас приобретут по рекомендации, компания получит процент от чека. Как вариант, можно заключить бартер с родственными сайтами: они предлагают услуги вашего магазина у себя на ресурсе, и наоборот", — предлагает Забловский.

Такийпідхід,впевненийексперт,дастьможливістьвідразузрозуміти,чи єперспективнимонлайн-магазинзконкретнимтоваром,абокращевибратиновупродукціюдляреалізації.

"Бизнес интернет-автопродаж позволяет экспериментировать, если в запуск включить небольшие стартовые затраты, скажем $200—500. Тогда, если магазин будет пользоваться спросом среди клиентов, затраты реально окупить за 3—6 месяцев", — говорит Забловский.

Як працювати в правовому статусі

Якщопідприємецьвідкриваєінтернет-магазинавтотоварів,потрібнолегалізуватиплани.

"Регистрируемся субъектом предпринимательской деятельности (юрлицо или физлицо). По закону, работа интернет-магазина без госрегистрации — админнарушение. За это предусмотрены штраф от 17 до 51 тыс. грн с конфискацией продукции и финсредств, полученных от продажи", — говорит партнер АО "А.Д.ХОК" Александр Иванишин.

Продажавтозапчастинчерезінтернет-магазинне ліцензується,алеєвимогидо оформленнясторінки.

"В Законе "Об электронной коммерции" сказано: интернет-магазин должен содержать полное наименование юрлица или фамилию, имя, отчество ФЛП; местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания ФЛП; адрес эл. почты и/или адрес интернет-магазина; идентификационный код для юрлица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для ФЛП", — поясняет Иванишин.

Важливовказати,щоврозрахуноквартостітоварувключеніподатки,адоставказамовленняобійдетьсявпевну суму.

"Если данных нет, это грозит уплатой 30% стоимости, полученной для реализации партии товара — не менее 85 грн", — говорит юрист.

Відносинипродавцівзпокупцямивонлайн-магазині-окрематема,вонирегулюютьсязаконом"Про захистправспоживачів".

"Помимо общих требований, которые есть к договорам купли-продажи, электронные сделки содержат допусловия. Так, е-договор должен содержать данные о предмете, цене и сроках. Заключение документа осуществляется путем отправки подписанного е-сообщения или подачи заявки в е-форме. Договор считается заключенным, когда лицо, получившее заявку, отправило согласие клиенту", — поясняет Иванишин.

Щезаконзобов'язуєпродавцянадати покупцюпідтвердженняе-угоди.

"В документе указываются данные продавца, местонахождение, гарантии, порядок принятия претензий и контакты, условия и порядок обмена/возврата товара, порядок расторжения договора", — перечисляет юрист.

Авчастиніпідставдлярозірванняе-договорузаконзахищаєпокупця.

"Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру и т. д. Помним и о праве потребителя на обмен товара в течение 14 дней, не считая дня покупки", — говорит юрист.

  Підходимо до бізнесу обережно

Першніжвиходитинаринокавтотоварів,потрібноуважновивчитиконкуренціюіперспективи,вважаєАндрійКривонос.Особливоцестосуєтьсясегментаінтернет-торгівлі.

"Еще четыре-пять лет назад на авторынок интернет-торговли в СНГ начали выходить международные онлайн-сервисы. Тогда они скупали действующие магазины, и объемы интернет-продажи автотоварами просели едва ли не в три-четыре раза. Все потому, что на деле эти данные были завышены — ведь, к примеру, точки продаж могли дублировать статистику торговли центрального офиса. А укрупнение онлайн-бизнеса убрало неправдивые цифры", — поясняет ситуацию эксперт.

Втакихумовахпочатківцямінтернет-ритейлерамвкрайскладноуспішно"вистрілити"зісвоїмавтотовари,ітим більше вигіднішеконкурувати,аджепоручзнаходятьсясерйознігравці.

"Поэтому, чтобы новый автомобильный интернет-магазин развивался, нужно внимательно отработать бизнес-модель. Предприниматель должен понимать, что нельзя торговать всем подряд — запчастями, освежителями воздуха, стеклоомывателями, бэушными фарами и т. д. Успешной новая онлайн-площадка окажется в том случае, если автотовар для торговли будет необычным, новым или эксклюзивным. Для этого можно, к примеру, постоянно искать что-то необычное на китайских биржах и договариваться с производителями об индивидуальных поставках. Или, как вариант, придумать собственную полезную продукцию, например парфюм для авто, и предложить ее клиентам — при условии, что этот товар реально создавать самостоятельно", — советует Кривонос.

Убудь-якомувипадку,який би напрямокдлязапускубізнесувавтосекторі не вибравпідприємець,важливопам'ятати:власникповиненпідтвердитисвоюекспертність.

"Клиент будет постоянно возвращаться за товаром на конкретную площадку, если будет уверен, что продавец не обманет и посоветует лучший вариант для решения проблемы. Тогда в рамках подготовки бизнес-модели важно делать ставку на то направление, в котором предприниматель является профессионалом. Это могут быть краски, химсоставы, запчасти и т. д. Но это должно быть одно, ключевое направление", — уверен продавец автотоваров из Киева Олег Цыганков.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти