Настрої і очікування банків щодо кредитування

29 травня 2017 6:50

Сергій Гусєв

Приросту споживчого кредитування протягом року очікують 88% банків, пожвавлення корпоративного кредитування – 61%. При цьому банки посилюють стандарти схвалення заявок за більшістю видів кредитів

На початку травня, виступаючи перед викладачами вузів, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук зазначив, що ключовим завданням банків на сьогодні є відновлення кредитування. Він також назвав проблеми, які стримують кредитування. Так, багато компаній реального сектора є зараз закредитованими, і банки їх не кредитуватимуть. Проблемою залишаються високі юридичні ризики. "Непрацюючі кредити часто є результатом не фінансових труднощів позичальників, а їх небажання повертати кредити. Це проблеми судової системи та правоохоронних органів. В Україні дуже просто не повертати кредити, вивести заставу і скасувати поручительство."

Реклама

Стосовно ж настроїв банків щодо кредитування, то їх в НБУ оцінюють, щоквартально проводячи відповідні опитування. Останнє за часом з них відбувалося з 22 березня по 7 квітня, в ньому взяли участь кредитні менеджери 70 банків, частка яких в загальному обсязі активів банківської системи становить 97%. У звіті наведені оцінка стану кредитного ринку в I кв. 2017 року очікування на II кв. і на найближчі 12 місяців. Результати представлені на консолідованій основі як баланс відповідей. (Баланс відповідей – різниця між зваженими частками респондентів, які звітують при збільшенні певного показника про його зменшення. Баланс може набувати значення в діапазоні ± 100%. Позитивний баланс свідчить про те, що респонденти в цілому очікують збільшення показника.)

Підкреслимо, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками і прогнозами Національного банку.

Середня вартість кредитів за даними статистичної звітності банків

(середньозважена за день, %% річних)

Реклама

Дата

Фізособи, гривня

Суб'єкти господарювання

гривня

валюта

Реклама

05.01.16

32,5

20,6

6,9

10.02.16

Реклама

33,3

17,5

8,2

09.03.16

30,1

19,4

8,0

07.04.16

30,5

20,4

10,9

04.05.16

30,5

19,9

8,3

10.06.16

34,5

19,6

7,0

22.07.16

33,6

15,5

8,6

23.08.16

32,8

16,8

7,8

16.09.16

34,2

15,3

8,3

04.10.16

29,7

15,6

6,6

01.11.16

28,7

12,2

7,2

01.12.16

31,4

13,3

6,2

04.01.17

30,5

16,1

8,2

20.01.17

34,0

14,0

6,0

01.02.17

30,7

13,9

7,1

21.02.17

28,8

14,3

7,0

01.03.17

31,4

12,9

7,5

21.03.17

28,0

13,5

8,1

03.04.17

30,3

13,9

7,5

21.04.17

30,2

14,0

7,3

03.05.17

32,9

13,8

5,3

10.05.17

31,8

13,2

6,1

Джерело: НБУ

Ключові показники на перспективу

Банки оптимістично оцінюють перспективи розвитку кредитування в наступні 12 місяців. Приросту споживчого кредитування очікують 88% опитаних банків, пожвавлення корпоративного кредитування – 61%. Підвищення якості кредитного портфеля бізнесу і домогосподарств прогнозують близько половини респондентів. На подальший приплив коштів бізнесу розраховують 76% опитаних банків, збільшення депозитів населення очікують 67%.

Корпоративний сектор

Попит корпоративного сектора на кредити збільшується. Ключові фактори цього не змінилися: потреба бізнесу в оборотному капіталі, необхідність реструктурувати наявну заборгованість і зниження ставок. Попит на валютні запозичення майже не змінився.

Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?, %

Показник

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

32,6

6,4

61,0

Депозити

13,2

11,3

75,5

Якість кредитного портфеля

1,3

42,0

56,8

У I кв. банки відзначили посилення стандартів кредитування в корпоративному сегменті: баланс відповідей змінився з 2% в IV кв. 2016 року до 33%. Така зміна відбулася всупереч очікуванням пом'якшення стандартів (навіть для валютного кредитування), яке відзначалося протягом трьох останніх кварталів.

Більшою мірою стандарти посилилися для довгострокових валютних кредитів великим підприємствам. Меншою – стандарти для короткострокових кредитів МСП в гривні. Респонденти прогнозують жорсткість стандартів і на II кв., вперше за останній рік. Ключовими факторами, які привели до посилення стандартів схвалення заявок, були ризики застав, курсові очікування і зниження капіталізації банків. Основним пом'якшувальним фактором для внутрішніх нормативів і критеріїв, якими банки керуються в кредитній політиці, стало посилення конкуренції між банками.

При зниженні відсоткових ставок (баланс відповідей -41%), нецінові умови схвалення заявок стали жорсткіше. Факторами, які стримували зростання кредитних портфелів в I кв., були внутрішні вимоги банків: обмеження кредитних угод, розміру кредитів, а також посилення вимог до застави.

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом II кв. 2017 р.?, %

 

Пожорсткішають

Не зміняться

Пом'якшаться

В цілому

25,5

41,1

33,4

Кредити малим і середнім підприємствам

25,5

38,9

35,6

Кредити великим підприємствам

Не пропусти!
Нідерланди – Україна: онлайн першого матчу команди Шевченка на Євро-2020

25,6

48,3

26,1

Короткостроковікредити

25,2

54,0

20,8

Довгострокові кредити

31,7

55,2

13,1

Кредити в національній валюті

25,2

41,2

33,5

Кредити в іноземній валюті

27,4

72,4

0,2

У I кв. тривало підвищення попиту на корпоративні кредити. За оцінками банків, збільшення було менше, ніж в попередньому кварталі (баланс відповідей 9% проти 18%). Попит зростав на всі види кредитів, крім валютних.

Потреба підприємств в оборотному капіталі, бажання реструктуризувати борги і зниження відсоткових ставок – головні чинники зростання кредитного попиту на початку 2017 року.

У наступному кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

У I кв. респонденти оцінили боргове навантаження в корпоративному секторі як високу (але баланс відповідей незначно знизився за квартал до 11% з 16%). Закредитованість великих підприємств залишалася високою (баланс відповідей 24%). Боргове навантаження МСП невисоке (баланс відповідей -5%).

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в II кв. 2017 р. без урахування сезонних змін?, %

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

В цілому

0,1

25,8%

74,2

Кредити малим і середнім підприємствам

0,1

23,7%

76,2

Кредити великим підприємствам

0

44,5%

55,5

Короткостроковікредити

0,1

38,6%

61,4

Долгострокові кредити

4,4

34,5%

61,1

Кредити в національній валюті

0,1

21,6%

78,3

Кредити в іноземній валюті

12,7

52,5%

34,8

Сектор домогосподарств

Домашні господарства збільшили попит як на споживчі, так і на іпотечні кредити завдяки здешевленню кредитування, підвищення витрат на товари тривалого користування і зростання споживчої впевненості.

Як зміняться показники домогосподарств в вашому банку протягом наступних 12 місяців?, %

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

7,7

4,6

87,6

Депозити

14,8

17,9

67,3

Якість кредитного портфеля

5,8

43,8

50,4

У I кв. стандарти споживчого кредитування пом'якшилися (баланс відповідей -24%). Такий тренд спостерігається з середини 2015 року. В іпотечному кредитуванні стандарти другий квартал поспіль пом'якшуються (-7%), однак банки прогнозують їх посилення у II кв. Однак стандарти споживчих кредитів наступного кварталу можуть пом'якшити – про це заявили 67% опитаних.

На ослаблення стандартів кредитування домогосподарств в I кв. найбільше вплинули позитивні очікування відновлення економічної активності, а також зростання конкуренції і зниження вартості ресурсів для банків.

У I кв. банки частіше схвалювали заявки на іпотечні та споживчі кредити (баланс відповідей 7% і 22% відповідно). Споживчі кредити домогосподарств продовжили дешевшати, хоча окремі банки повідомили про незначне підвищення відсотків за іпотекою.

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в II кв. 2017 р.?, %%

 

Пожорсткішають

Не зміняться

Пом'якшаться

Іпотечні

30,9

46,4

22,7

Споживчі

2,2

30,7

67,1

Попит домогосподарств на кредити продовжує зростати, баланс відповідей становив 15% для іпотечного кредитування і 22% для споживчого. Основним фактором підвищення попиту на іпотеку було зниження ставок за кредитами і пожвавлення на ринку нерухомості. Підвищення витрат на товари тривалого користування, споживча впевненість разом з нижчими відсотковими ставками були основними факторами зростання попиту на споживчі кредити.

У II кв. банки очікують приросту попиту як на споживчі кредити, так і на іпотечні, баланс відповідей 44% і 30% відповідно.

У I кв. боргове навантаження на сектор домогосподарств не змінилося порівняно з попереднім кварталом і було середнім – про це заявили 81% опитаних банків.

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в II кв. 2017 р. без урахування сезонних змін?,%

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Іпотечні

0

40,0

60,0

Споживчі

0

11,7

88,3

Очікування змін в рівні ризиків

У I кв. ризики банків змінювалися різноспрямовано. Кредитний і валютний ризики, на думку респондентів, залишалися високими протягом останніх двох кварталів. Незважаючи на зростання в IV кв. 2016 року, відсотковий ризик і ризик ліквідності поточного кварталу знизилися і повернулися до звичних невисоких рівнів (-20% і -30% відповідно). Операційний ризик продовжив зростати.

Банки очікують, що кредитний та операційний ризики в подальшому збільшуватимуться (32% і 24% опитаних відповідно). У II кв. зменшаться відсотковий і валютний ризики, а ризик ліквідності незначно збільшиться, про що повідомили 21% респондентів.

Як зміняться ризики для вашого банку в II кв. 2017 р.?, %

 

Знизяться

Не зміниться

Зросте

Кредитний

19,8

47,9

32,4

Відсотковий

27,5

60,8

11,7

Валютний

27,9

61,0

11,1

Ліквідності

1,0

77,5

21,5

Операційний

0,9

74,4

24,7

 

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти