Податкова реформа в деталях

7 серпня 2014, 16:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Глава Мінекономіки Павло Шеремета представив план по зміні податкової системи України

КонцепціюподатковоїреформиУкраїнипротягомкількохмісяціврозробляливідразутривідомства:Міністерствофінансів,МіністерствоекономікиіГосфіскальнаяслужба.Вчора,6 серпня,назасіданні Кабміну цеконцептпрезентувавпрем'єр-міністрАрсенійЯценюк.

Про необхідністьреалізаціїурядовогопакетаекономічного зростаннязаявив іміністрекономікиПавлоШеремета."Неможливореформуватиекономіку, що нереформуючиподатковусистему,тимбільше такунедосконалу,яквУкраїні",-зазначивШеремета,представляючинабрифінгуосновні векториприйдешньої реформи.

Вцілому зміниторкнутьсяне тількиставокоподаткування,кількості податківта фінансовоїзвітностібізнесу-планується,щореформапосприяєдецентралізаціївладиі допоможевивестиекономікуз тіні
.

Реклама

Скорочення кількості податків

Впершучергу,Кабмінпропонує скоротитикількість податків з22до 9Скасовуються:

  • збірзапровадження деякихвидівпідприємницькоїдіяльності (платять123тис. платників);
  • збіру виглядіцільовоїнадбавкидо діючого тарифунаприроднийгаздляспоживачів усіхформвласності;
  • рентнаплатаза транспортуваннянафтиі нафтопродуктів магістральниминафтопроводами танафтопродуктоводами,транзитне транспортуваннятрубопроводами природногогазута аміаку територієюУкраїни;
  • збірза місцядляпаркування транспортнихзасобів;
  • туристичнийзбір;
  • збірнарозвитоквиноградарства,садівництваіхмелярства.

Прицьомурядподатківоб'єднуватиметься:

1_22Зміндля"спрощенців"і страховихкомпаній небуде."Єдинийподатокдляпідприємців необговорювалосявзагалі.Цезначить,що змінне буде.Прострахових компаніяхтежне говорилося",-пояснивПавлоШеремета.Аосьсільгоспподаток,за його словами,буде включенийв єдинийподатоквякості одного зйоговаріантів.

ЯкокремопідкресливглаваМінекономіки,ставкиПДВзалишатьсяколишніми

Реклама

Реформуванняподаткунаприбутокпідприємств

Єдинийоблікзапропонувализаснуватинастандартахфінансової,а неподатковоїзвітності.

"Однієюз цілей єгармонізаціяфінансового таподатковогообліку.Це,посуті,означає,що податковийоблік можнане вести,декларуватидохідможна черезфінансовийоблік,за міжнародними стандартамифінансового обліку.Їх можезрозумітикожен професійнийбухгалтервУкраїні.Не обов'язковобудезаходитивподатковубухгалтерію,можнабудепростоодин,ане дваразипорахуватиприбутокзгідно з цимистандартами",-пояснивШеремета.

Згідно із згаданимиміжнародними стандартами, зокрема,скорочуєтьсяз 49 до3кількістьподатковихрізниць.Залишаються
:

  • амортизація;
  • формуваннярезервів;
  • фінансовіоперації (операціїзціннимипаперами,процентнівитрати).

У томучисліскасовуютьсярізниціщодо витрат на навчання,ремонт,відрядженняітощо.

За словамиШеремети,великої різниціміжефективністютакогоспрощеннядлямалогоідлявеликого бізнесуне буде."Мидумаливціломупро те,щобзнизити податковийтиск іспроститисистему",-зазначивміністр
.

Реформуваннязарплатнихподатків

ЗапідрахункамиКабміну,загальне податкове навантаження(тобто сумавсіхзарплатнихподатків) сьогоднівУкраїнівпівтораразивище,ніжвЄС."Якщо середнійрівеньоподаткування фізичноїособивЄвропі – це36%.Мається наувазіПДФО тасоціальнінарахування.ВУкраїніцейпоказникстановить50%.У насвзагалімало бутименше,ніжвсередньомупоЄвропі.Зараз потрібнохочабопуститидоцьогосередньоєвропейськогорівня",-заявивШеремета.

Реклама

2_16

Прицьомуза підрахунками уряду,70% працюючихотримуютьдоходинижче трьохмінімальнихзарплат(МЗП).Самедоходи цихплатниківскладають більше50% всіхзарплатнихдоходів.

"Однакпросте зменшенняставокєдиногосоцвнеску(ЄСВ)та податкунадоходифізичнихосіб(ПДФО)до середньогоєвропейського рівняпомітнозменшилоб надходженнядо бюджету",-зазначиливпрес-службіКабміну.Томууряд вирішивперерозподілитиподаткове навантаження,змістившиїїнатих,хтозаробляєбільшетрьохМЗП
.

4_02

Прицьому урядпропонуєцілихшістьваріантівреформуванняПДФО.Вонитаксамо маютьградаціїза рівнемзаробітноїплати.Прицьомузгідно з однієюз цихмоделей(см.нижче)длятих,хтоотримує більше20тис.грн,передбачається підвищенняподаткувідразудо 25%.

Длятих,хтоотримує менше10тис. грн,взалежностівідтого,яка модельвпідсумку будезатверджена,ставкаПДФОможезнизитисядо 10%,залишитисянарівні15%,або жпідвищитися до20%.Такимчином,з середньої зарплатиблизько3600грнзаразплатиться540грнПДФО,10%відтакогоокладускладуть360грн.,а20% -720грн.

За словамиШеремети,передбаченийусімамоделямипрогресивнийподатокв25%у світовійпрактиці невважається високим
.

5_01

Реклама

6_01

Додаткові надходженнядо бюджету запершої моделіможуть скласти 3,5 млрд грн.

7

У цьому випадкудодаткові надходженнядо бюджету можутьскласти 2,5 млрд грн.

8

В тренді
Виплата пенсії по-новому: куди йти замість "Укрпошти" і кому принесуть додому

Додаткові надходженнядо бюджету можутьскласти 4,7 млрд грн.

9

Додаткові надходженнядо бюджету можутьскласти 5,1 млрд грн.

10

Додаткові надходженнядо бюджету можутьскласти 8,9 млрд грн.

11

Додаткові надходженнядо бюджету можутьскласти 14,7 млрд грн.

Як раніше заявивпрем'єр-міністрУкраїниАрсенійЯценюк,такуградаціюзалежно від доходіввводять длятого,щоб зміниПодатковогокодексу непривелидо серйозних проблему Пенсійномута іншихфондах."Мипропонуємо змінитипринципсистеми оподаткуванняфізосіб- хто більшезаробляє,той більшеплатить",- зазначив прем'єр.

За словамиШеремети,питання про те,когож вважатидосить багатимдляпідвищенихподатковихставок,залишаєтьсявідкритим."Цехороше запитання-хтоу насвважаєтьсябагатим.Якщо дивитисяназапропонованушкалу,то той,хто має більше40мінімальнихзарплат,точнопотрапляє в цюкатегорію",- пояснивглаваМінекономіки.

Аосьставку
 на пасивні доходи (дивіденди)пропонуєтьсяуніфікуватина єдиномурівні -15%.За рахунок цієїуніфікаціїКабмін плануєотримати близько1,5 млрдгрндодаткових надходженьдо бюджету.

Єдиний соціальнийвнесок (ЄСВ): варіанти реформування

3_06

Компенсувати втрати Пенсійногофонду у зв'язкузі зниженнямЄСВ уКабміні плануютьзарахунок отриманнядодаткових коштів відПДФО."Єдинимкомпенсаторомєпрогресивнашкалаподаткунадоходи фізосіб.Але це маєзалишатисяпредметомобговорення,тому щозалишаються питання,наприклад,назаконодавчому рівні- поділПДФОта ЄСВ.Ітут потрібнікреативні рішення,якихмичекаєвід дискусіїз громадськістю",-зазначивШеремета.

За його словами,допоможенаповнитибюджеті позитивнийефект віддетінізаціїекономіки
, мінімум 50% якої зараз знаходитьсявтіні. "Всеце робиться,щоб відбуласядетінізація,простоми поки не можемоточнопрорахуватиефект віднеї",- пояснив міністр.

"Алевсі реформипрораховувалися,щоб доходибюджету незмінилися,це дужеконсервативний підхід.Реформаспрямована на те,щоб зменшити тискна бізнес,зменшити кількістьзарплатвконвертах",- підкресливШеремета.

Згідно з новими правилами,планується змінитиі адмініструванняподатків.Так,вводиться єдинийзвітнийперіод: развкварталповинна подаватисязвітністьз податкунаприбуток,ПДФО,ПДВ,ЄСВ,акцизному збору,екологічноподаткута ін
.

Фінансова децентралізація

До місцевих бюджетівпланується повністюперевестидва податки: податокнанерухомемайнота фіксований сільськогосподарськийподаток.

Крімтого,передбачаєтьсясамостійне формуванняі прийняттябюджетів намісцях.Об'єднанігромадиотримаютьповноваження якорганиобласного значення таможливість обслуговуватимісцевібюджетивбанківських установах.

Після впровадженняцієї частиниреформиКабмін плануєвнестисприяютьдецентралізаціїзміни до Конституції,актуалізуватизаконодавчубазуз цього питання,створити муніципальнуміліцію іпередати місцевійвладіповноваженнявсфері будівництва.

"Постійнообговорюється питаннянаповнення місцевихбюджетів,щоб вонимогливиконувати покладенінаних функції.Явважаю,що,наприклад,ПДФОповинентакожбути одним зподатків,які залишаються намісцевому рівні.Аосьвилучення коштівіз загальногобюджету на виконанняфункцій окремихрегіонівне повинно бутивзагалі",- прокоментувавреформуміністр економіки
.

Створенняслужбифінансових розслідувань

Правона податкові перевіркиКабмін збираєтьсязалишити тількигосфінсінспекціі,аподаткова міліціябуде ліквідована.

"У рамкахнашої податковоїреформи(планується- Ред.) створенняслужбифінансових розслідувань,аточнішеліквідація податковоїміліції таліквідаціяще4органів держвлади,якіздійснюють перевіркисубьектовпредпрінімательтскойдіяльності.Заразперевіркинапредметправильності оплатиподатківздійснюють двадепартаментугосфіскальнойслужби,щедвадепартаменту МВСі третійорган -Головне управління контррозвідувального захисту інтересів державиу сфері економічноїбеезопасності.Мипропонуємоліквідуватиу всіхцих органівневластиві їмфункції", -сказавЯценюк
.

12

За його словами, тільки за підсумкамирокуцітри"монстра" проводять61000перевірок.Тобто,кожну годину30суб'єктів підприємницької діяльностіпотрапляютьпід перевірку,підрахувавЯценюк.

Всі запропонованіКабміномваріанти ісхемиПодатковоїреформище обговорюватимутьсяі, можливо,істотно зміняться,підкреслюєШеремета.За його словами,урядвідкритодля пропозиційвід бізнесута громадськості,але термінипідтискають-на обговореннянавряд чизалишився місяць.

"Наосінню сесіюпарламенту,яка
починається 2 вереснями хочемовиноситивжеготові пропозиціїзмін у Податковомукодексіі проситипарламент,щобвін прийнявце якнайшвидше,щоб бюджет2015можнабуло розрахуватиза новими принципами",- пояснив міністр.

Нагадаємо, ранішеАрсенійЯценюквже
заявлявпро необхідністьприйматидержбюджетна 2015 ріквже з урахуваннямнових податковихправилі принципів.

За словамиШеремети,дляреалізація програмиекономічного зростанняУкраїнирішення парламентупростонеобхідні."Безпарламентупрактично нічого не можназробити,тому що цеПодатковийкодекс,це закон,вінзмінюється тількиВерховною Радою.Ліквідаціяподаткової міліції,наприклад,тежмає бути затвердженадепутатами",- підкресливміністр.За його словами,без законодавчихзмін можливелише помінятипідхіддержави і бізнесудо відносинодин з одним,поступовопідвищуючидовіру міжпідприємцямита контролюючимиорганами
.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти