Суперечки про ціни: на скільки можуть зрости тарифи на газ та опалення в Україні

25 жовтня 2018, 07:51

Олександра Романюк Олександра Романюк

Як рахують ціни на газ і чому Україна орієнтується на найбільш "панічну" частину європейського ринку

З 1 листопада2018року тарифнагаздлянаселенняпідвищуєтьсяна23,5%.Про цеоголосив 19жовтня прем'єр-міністрУкраїниВолодимирГройсман,зібравшиекстрене засідання Кабміну. Теперзакубометргазулюдямдоведетьсяплатити8,55грн,тодіякзаразтарифстановить6,96грн/кубометр.ІцетількипершийкрокУкраїнищодо виконання"газових"зобов'язаньпередМВФ.

Підвищення тарифів на газ – як один із заходів для збільшення доходів бюджету

Реклама

УкредитномуМеморандуміміжУкраїноюіМВФ,скоригованому,на проханняУкраїни,вберезні2017 року іопублікованомунасайтіМінфіну,про "газові"зобов'язанняУкраїнипо відношенню до споживачів-фізичнихосібговориться наступне.

"Ми будемо продовжувати докладати зусиль щодо поліпшення роботи газового сектора. Зокрема, для утримання тарифів на рівні повного відшкодування вартості ми вже ... ввели тимчасовий механізм автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ та опалення на піврічної основі в разі, якщо тарифи відхиляються на 10% або більше від рівня повного покриття собівартості (на основі паритету з цінами імпорту, як це визначено в Технічному меморандумі про взаєморозуміння (постанова Кабміну №758). Тимчасовий механізм коригування буде діяти, поки тарифи не будуть повністю лібералізовані. Ми також кожні півроку будемо коригувати ціни на газ внутрішнього видобутку, починаючи з 1 квітня 2017 року з тим, щоб його ціна залишаласяпаритетною до ціни імпортованого газу". 

Додамо,щовМеморандумпотрапилитіпункти,якіспрямовані абоназбільшеннядоходівбюджету,абонаскороченнявитрат.Оскількизв'язатиподорожчаннязекономієюскладно,можнаприпустити,щопідвищеннятарифівнагазУкраїнарозглядалаірозглядаєякодин із заходівщодо збільшеннядоходівбюджету.

Однак зобов'язання про введення "механізму коригування" Україна так і не виконала, і це стало однією з причин припинення кредитування з боку МВФ. Тепер же новий кредитний транш став критично важливим для України. На думку багатьох експертів, без нього наша країна в наступному році не зможе розрахуватися за боргами, а дефолт призведе до неприборканої інфляції, падіння економіки і рівня життя людей. Тому "газова тема" з літа гостро постала на порядку денному. Зокрема, вона була предметом обговорень під час візиту в Україну технічної місії МВФ у вересні цього року.

Що таке "імпортний паритет"

Реклама

Здавалосяб,відповідьнапитання,щотаке"паритет з цінамиімпорту",очевидна."Якзакордоном","якнакордоні"іт.п.Аджена підтвердженнянеобхідностіпідвищенняціннагаздлянаселеннянамне разговориличиновникиіексперти:вУкраїнітарифинайнижчівЄвропі,і,мовляв,якщоми"йдемовЄвропу",требапіднімати, тобто робитицінипаритетними.

Однак, по-перше, Євростат, на який посилаються експерти, вважає розцінки не за звичні нам кубометри, а за одиницю енергії – гігакалорії або кіловат-години. А переклад "кількості в якість" здійснюється за складною формулою, де враховується і якість газу, і ціна транспортування і т. п.

По-друге, серед європейських країн Україна – найбільший добувач газу (ще більший – Норвегія – в статистику не увійшла). Більше 2/3 потреб України в газі задовольняються за рахунок внутрішнього видобутку. Наприклад, в 2017 році видобуток газу в країні склала 20,5 млрд кубометрів, а загальний рівень споживання – 28,4 млрд. При цьому в ЄБРР підрахували, що Україна взагалі
може не купувати газ за кордоном , обходячись власними запасами. 

Аякщопорівнюватизіншимигазодобувнимидержавами-різницявцінах нетака вже й велика.Наприклад,за данимиЄвростату,вгазодобувній Туреччинигаздлянаселеннякоштує0,178єврозакіловат-годину,вУкраїні-0,174євро.Ну,і,нарешті,рівеньжиттявєвропейськихкраїнахівУкраїні неможна порівняти.

Щожстосується"європейськогопаритету",доякогохочутьпіднятицінунагазвУкраїні,тоце недо"середньоїпоЄвропідлядомогосподарств".Про те,щотаке"паритет з цінамиімпорту",мипопросилирозповістиекспертанафтогазовогоринку,директораспеціальнихпроектівНауково-технічногоцентру"Психея"ГеннадіяРябцева.

"Ціна на європейському хабі формується на основі довгострокових і середньострокових контрактів. Такі контракти укладають практично всі європейські країни, три чверті всіх продажів газу здійснюються на підставі саме довгострокових і середньострокових контрактів. А решта чверть ринку – це так званий спотовий ринок, або "терміновий" (в сенсі, поставки до певного терміну, датою). Його ще називають "ринок надлишків", ринок незаконтрактованого газу. Закупівлі на цьому ринку – на віртуальному хабі – роблять ті країни, у яких не вистачило газу, заявленого за довгостроковими і середньостроковими контрактами. Є також трейдери, які купують цей газ на хабі, а потім перепродують.

Так ось, Україна на такому ось сервері закуповує всі обсяги газу. Після того, як був розірваний контракт з "Газпромом", у нас немає довгострокових контрактів, немає прямих поставок", – розповідає Геннадій Рябцев
.

Засловамиексперта,цінинаспотовомуринкудужесильносхильні до коливаньіпанічнихнастроїв.І,звичайно,набагатовище,ніжціниза довгостроковимиісередньостроковими контрактами.Однакколиговорятьпро паритетніціни-маютьна увазісамецінинаспотовомуринку.

Реклама

Передбачається,щоскладатипаритетнуцінунагазукраїнськічиновникибудуть,вираховуючисереднєарифметичнеціннаєвропейськомухабізапівроку.Іза цією ціноюпродаватигазнаселенню.

Говорячипро різницюцінєвропейськогохабуіцінза довгостроковимиісередньостроковими контрактами,ГеннадійРябцевнавів такийприклад.Колипід часпам'ятноїакції"прикрутити"УкраїназакупилагазвПольщі,йогоцінавиявиласяв7разіввище,ніжконтрактніцінинагаз.

Ціна для українців може вирости вдвічі

Наскількиповиннавиростицінанагаздляспоживачів,щобопинитися"нарівніповногопокриттясобівартості",як то кажутьвТехнічномумеморандумі?

Говорячи про майбутнє подорожчання, українські чиновники не називають точну ціну, принаймні сьогоднішню. З вуст прем'єра прозвучала цифра в 60%, яку в контексті можна сприйняти як "паритетну".

"Ціни з 1 листопада на газ виростуть тільки на 23,5%. Не на 60%. Це те, що нам вдалося неймовірними зусиллями досягти в результаті цих переговорів", – заявив Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Але за українським законодавством сьогодні за паритетною, європейською ринковою ціною відпускається газ для українських промислових підприємств. І ця ціна дорівнює 14,59 грн за кубометр. А це означає, що уряду потрібно збільшити ціну на газ не на 25 або 60%, а на 210%.

Якщо це станеться, в рейтингу Євростату по тарифам на газ для населення України виявиться не на передостанньому місці (найдешевший газ зараз у Грузії), а в середині списку, десь між Словаччиною та Люксембургом, піднявшись приблизно на 13 позицій
.  

Навіщо Україні рахувати "імпортний паритет"

Відповідаючинапитання, винесеневпідзаголовок,ГеннадійРябцевнагадавпро те,щодоведенняціннагаздоімпортногопаритету-цене вимогаМВФабоЄС,аміра,запропонованасамоюУкраїноющодо збільшеннядохідноїчастинидержбюджету.Вінвважає,що,якщоУкраїнабудеімпортуватигазза довгостроковими договорами,необхідністьпідвищуватитарифивідпаде.

Реклама

Можнаприпустити,щоціназа довгостроковими контрактамивиявитьсятакожнабагатонижчою за ту,за якоюсьогоднізакуповуєтьсягазнахабі.Азначить,будутьпідставиговорити непро підвищення,апро зниженнятарифів.

Востанніднізаговорилипро те,щовнаступномуроці
МВФ готовий відкрити для України нову кредитну програму . Чи будевписанийвцюпрограмупунктпро наповненнябюджетузарахунокзростаннятарифівнагаз-не повідомляється.Однакужейдетьсяпро планищодо підвищеннятарифівнаопалення.

На скільки виростуть інші платіжки

Убагатоквартирнихбудинкахплатазагазневелика,інавітьдворазовепідвищеннятарифівне сильновдаритьпокишенімешканців.Однак"газоваскладова"єпрактичноу всіх іншихкомунальнихтарифах:наопалення,нагарячуіхолоднуводу,наканалізацію.

ЯкрозповівГеннадійРябцев,вже,наприклад,підраховано,щопризростаннітарифунагазна25%сумивплатіжкахзаопаленнязбільшатьсяна16%.

Відповідно,подорожчаннягазуна60%призведедо подорожчанняопаленняна35-40%,подорожчаннягазуна210%піднімецінинаопаленнямало невдвічі.

Прицьомуекспертнагадує,щосьогоднібільшістьтарифіву сферіЖКГвстановлюють нецентральні,амісцевіорганивлади.Азначить,тарифиможутьзбільшитисянабагатобільше.Особливозурахуваннямзносуінженернихмереж
.

"Багато що залежить від енергоефективності комунального теплового господарства. Тобто суми в платіжках залежать не стільки від рішення уряду про підвищення тарифів, скільки від дій місцевої влади щодо скорочення енерговитрат в підвідомчих їм комунальних господарствах. Якщо міська котельня працює з ККД 60%, всі втрати будуть оплачуватися споживачами. А якщо ефективність досягає 98% – в платіжках будуть набагато менші суми. Але я не можу навести приклад, в якому населеному пункті питанням енергозбереження, енергоефективності приділяється багато уваги", – говорить Геннадій Рябцев.

 

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти