Світовий досвід: 5 найефективніших способів знайти гроші на війну

5 серпня 2014, 13:15

Жоден збройний конфлікт в сучасній історії не обійшовся без тотальної економії

Військовіопераціїніколине проходятьбезболіснодлябюджетівкраїн,що беруть участьвконфлікті.Іантитерористичнаоперація, проведенаСШАв 2001-2010роках,вартістюв $1,1 трлн,іАТОнаДонбасі,що вимагаєпо1,5 млрдгривеньна місяць,однаковопотребують додаткових вливань,не врахованихвдержавному кошторисі.Аот кількістьметодів отриманнягрошейнавійськові потребидоситьобмежено, пише Forbes.

Реклама

1. Внутрішні позики – war bonds
Хтозастосовував: США, Великобританія, Німеччина, Росія

1_07

Випусквійськовихоблігацій- спосіб,якийдаєможливістьпатріотамвнестисвійфінансовийвнесок уперемогу.бнаперше місцесередінструментівфінансуванняпоставивсамевипусквійськовихоблігацій,-кажеЕрікНайман,керуючийпартнерінвестиційноїкомпаніїCapital Times.- Під чассерйознихконфліктівкраїни, зокрема,СШАіНімеччина,вдавалисядо випускуоблігацій".За йогословами,не востаннючергузавдякивійськовимоблігаціяхвСШАбув створенийфондовийринок- людизвикликористуватисяцимінструментом,інавітьпіслязакінчення війнипопитна паперизберігся.Великобританія жвперіод Першоїсвітовоївійнивипустилашістьпозикнарізнітерміни зпроцентнимиставками3,5-5%.

Українська влада такожвдалисядо цього механізму,випустившиказначейськізобов'язання "Військові"насумув1,1 млрдгривень,у томучисліна100 млн-дляфізичнихосіб.31 липня напершомуаукціоніз розміщеннявійськовихоблігацій внутрішньоїдержпозики,випущенихдляюридичнихосіб,булозалученодо держбюджету50 млнгривень.Прибутковістьвійськовихоблігацій-7%річних.Прицьому прибутковістьОВДПаналогічноютривалості -16,75%.

Екс-заступник головиНаціональногобанкуУкраїниОлександрСавченковважає,щонизькийпопитнавійськовібондипояснюєтьсянизькимрівнемдовіри населеннята інвесторівдо паперівіїхнизькою прибутковістю."Українцідопомагаютьбезпосередництвадержави,безпосередньо,купуючибронежилети,продукти,зброя,і віддаючидобровольцямабозагонамгвардії,- вказуєвін.-Багато людейвважають,щопередатипродуктичи одягсолдатамнабагатоефективніше,ніж купитибонди"
.

2. Підвищення податків
Хто застосовував: Великобританія

Реклама

2_03

Підвищенняподатків- неминучаплатазавійну."НаКіпріє військовийподаток,зарахунок якого іфінансуєтьсяармія"-відзначаєНайман.На відмінувід кредитів,якінакладаютьтягарнамайбутні покоління,підвищення податкувідчувається"тут ізараз".Правда,історіясвідчить,що навітьвідмовившисьвід підвищенняподатківна користь іншихінструментівфінансуванняармії,наприклад,кредитів, надаліурядувсеоднозмушені збільшитиставки -вжедлятого,щоб платитивідсотки по позиках.Хрестоматійнийприклад -Великобританія,яка,запровадившипідвищенийприбутковийподатоквперіод Першоїсвітовоївійни,зумілане тількизалучити коштидо бюджету,а й,знизившикупівельнуспроможність населення,уникнутигіперінфляції.

Судячи з того,щозаконопроектпро внесеннязмін до Податкового кодексубув прийнятийзіскандаломіз другого разу, питання,комуплатитизаАТО,стояло дуже гостро.У підсумкуКабмінввівдодатковийвійськовийподатокнадоходифізичнихосіб(+1,5% докінця року)який повинензбагатитискарбницюнаблизько3 млрдгривень,іпідвищивплатежізарозробкунадріакцизи
.

3. Зовнішні позики
Хтозастосовував: Франція, Великобританія

3_04

В тренді
Рано ховати: курс біткоїну різко впав, але це не кінець ралі

У період Першоїсвітовоївійниоднимз найщедрішихкредиторівєвропейськихкраїн булиСША.Прицьому найчастішемалимісцецільовікредитиназакупівлювироблених вАмерицітоварів.У Великобританіїдержборгза часвійни1914-1919роківзрісбільшеніжв10разів.Понад60%держвитратвцей періодзабезпечилипозики.

Чи можезараз країназ нестабільноюобстановкоюрозраховуватинаінтерес міжнароднихінвесторів?Так, алеза умови,що інвесторотримаєхорошу преміюзасвійризик."Є дуже великийпопитнаукраїнськіоблігаціїнаміжнароднихринках.Алеспокушатися непотрібно,такяквідсотковаставкависока- 14-15%.НавітьвГреції7%,-підкреслюєекс-міністрекономіки ВолодимирЛановий.Використовуватицейінструмент,незважаючинайогодоступність,потрібно зобережністю,попереджаєвін:"Цевиправдано тільки тоді,якщопотрібно купуватизарубіжнувійськовутехніку,обмундирування тощо".

КонфліктнаСході невнісжоднихкорективу співпрацюУкраїнизМВФ,щосталосигналомдляіншихпотенційнихпартнерів.Програмаstand-byбуласхвалена1 травня 2014.Загальна сумакредиту- $ 17млрд.7 травняУкраїнаотрималаза цією програмоюпершийтраншкредиту- $3,19 млрд.Другийтраншскладе
$1,4 млрд.

Реклама

4. Емісія
Хтозастосовував: Німеччина, Франціявперіод Першоїсвітовоївійни тапіслянеї

4_02

Включення друкарськоговерстата- найпростіший,алеі найдорожчий спосібпрофінансуватиармію.Вдаватися донього експертикатегоричноне радять."Емісіягрошей- остання справавцьомувипадку",- упевненийНайман.

Лановийзазначає,що під часПершоїсвітовоївійниФранціяіНімеччинапростодрукувалигроші,видавалипрямікредитиоборонному відомствунарізніпрограми."Цепризвелодонереальноюінфляції",- нагадуєвін.У випадку зНімеччиноюцетробанкурозв'язаврукивідмовавідзолотогозабезпечення-врезультатігрошовамасадо кінцявійнивкраїнізбільшиласявчотирирази.За1918-1921рокицінивирослина700%.Щечерездва рокиінфляціясталанеконтрольованою- зарплативиплачувалисякілька разів надень,друкарські верстатипрацювалицілодобово,щобвстигнути зазнеціненняммарки.

Емісіяпаперовихгрошейу військовій іпіслявоєннійФранції такожспричинила тяжкінаслідкидляекономіки- держбюджетвдалосязбалансуватилише через сімроківпіслязакінчення війни(переважнозарахунок підвищенняподатків).Грошовамасав 1926році більш ніжу вісімразів перевищуваладовоєннийобсяг.Прицьомунайчастіше під часвійськовихконфліктівзнеціненнягрошейвідбувається ібездопомогирегулятораівиражаєтьсявпідвищеннівартостіспоживтоварівізагальномуподорожчанніжиття
.

5. Режимекономії/перерозподілвитрат
Хто застосовував: всі країни,що брали участьу військовихконфліктах

5_02

Реклама

Економіяпід часвійнивідбувається якнадержавному рівні,з метоюзнайти додатковіресурси,такінарівніпересічних громадян-як наслідокпідвищенняподатківідевальваціїнацвалюти.

УкраїнськийКабмінврамкахпрограмиекономіїурізаврядпільг іскоротиввитратинадержавнийапарат(правда,меншрадикально,ніж спочаткупланувалося-план "А"припускавдвомісячнийнеоплачуванувідпусткудлядержчиновників).У фінальнійверсії законупро секвестрзакріплено,щоурізанняторкнутьсяконтролюючихорганів,це близько240 000 чоловік,івищогоапаратууправління -нардепи,Кабмін.Зачиновникамивищого рангузбережетьсятількиоклад-6500гривень,авсенадбавки- це близько10 000гривеньна місяцьнакожноговисокопоставленогодержслужбовця-залишатьсяв скарбниці.

Однакекономіятакож повиннабутивибірковою."Якщоскорочуютьінвестиційнівитрати,тополанцюжкуцепогіршуєстанекономіки,уповільнюєекономічне зростання іпризводитьдо скороченнявціломуподатковоїбази,-пояснюєНайман.-Урізаннянепродуктивнихвидатків виглядаєправильним,алевУкраїніскладновизначити, які витратипродуктивні,аякі -ні".Прицьомувінпідкреслює,що частинадержвитратможнаскоротитибезболісно,ацеактуальноідлямирногочасу.

Нагадаємо,що
 
Верховна Рада 31 липня внеслазмінивПодатковийкодексі держбюджетУкраїниЗокрема,до 1 січня 2015року введенозагальнодержавнийвійськовийзбір,який стягуватиметьсяза ставкою1,5%з доходівфізосіб.Очікується,що цепринесе бюджетущомісячно близькопівмільярдагривень.Крімтого,скасованонульовий ПДВнаквиткинапотяги"Інтерсіті+",на5%збільшено акцизнийподатокнатютюновівироби.

Також з 1серпня українціпочали
платити податоквідсвоїхдоходівз депозитівта іншихрахунків. Дляклієнтів цефактично означає,що всі їхнідоходи,отриманівбанках,будутьобкладатисяподаткомза ставкою15%.Прицьому не маєзначенняні сумадепозиту,ні сумаотриманихпоньому відсотків-такаставкадієабсолютнодлявсіх вкладівбезвинятку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти