Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити життя українців

Що заборонять і що можуть змусити робити громадян

Під час обговорення у Верховній Раді – вводити чи не вводити воєнний стан – одним з найгостріших було питання про обмеження прав громадян України. Навіть в законодавчому визначенні терміна "воєнний стан" сказано, що це такий правовий режим, який передбачає, крім іншого, тимчасове "обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб".

У статті 6 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" говориться, що "вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану", а також прав і свобод юридичних осіб, повинен міститися в указі президента , яким вводиться військовий стан.

Реклама

Статті Конституції України, перераховані в указі президента, за який голосував парламент, визначають, які саме права і свободи можуть бути обмежені на період дії воєнного стану. А ст. 8 Закону України "Про правовий статус воєнного стану" визначає, які саме заходи можуть робити військове командування, військові адміністрації та органи виконавчої влади "в рамках тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб". Крім того, ст. 19 закону про правовий статус воєнного стану прямо забороняє проведення виборів і референдумів, страйків, масових акцій і т.п.

Які права можуть обмежити і як саме

Порівняємо згадані в указі статті Конституції і положення закону.

Конституційні права і свободи

Реклама

Яким чином вони можуть бути порушені

Ст. 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Реклама

 В період дії воєнного стану представники влади мають право перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Може забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп'ютерні мережі.

У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучатимуть у підприємств, установ і організацій всіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, а також в разі необхідності інші технічні засоби зв'язку.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

На час дії воєнного стану влада отримує право встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, особового складу служби цивільного захисту, евакуйованого населення і розміщення військових частин, підрозділів і установ.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися до України.

Влада має право встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.
Може бути введена комендантська година – заборона перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також може бути встановлений спеціальний режим світломаскування.

Влада отримує право проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза життю або здоров'ю.

Влада також отримує право встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ або Службі зовнішньої розвідки, забороняється змінювати місце проживання (перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу.

Громадяни іноземної держави, яка загрожує нападом або здійснює агресію проти України, можуть бути інтерновані (примусово видворені).

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Може бути заборонена діяльність політичних партій, громадських об'єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Під час дії воєнного стану заборонено проведення всіх видів виборів і референдумів.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження в реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Може бути заборонено проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Під час воєнного стану влада може примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно держпідприємств для потреб держави в установленому порядку і видавати про це відповідні документи встановленого зразка.

Також дозволено вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Влада отримує право забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

Також може бути встановлений особливий режим в сфері виробництва і реалізації лікарських засобів, які мають в своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, влада отримує право регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ культури і ЗМІ, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ і населення.

За неналежне виконання визначених цим Законом обов'язків керівники підприємств можуть бути відсторонені від посади, а на їхнє місце призначені в.о.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськової) служби, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Військове командування разом з військовими адміністраціями можуть запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами. Трудова повинність має на увазі виконання оборонних робіт, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, а також робіт для задоволення потреб Збройних Сил, правоохоронних органів та ін. і не вимагають спеціальної підготовки.

За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, зберігається колишнє місце роботи.

Також військове командування може використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій всіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їх роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності та умов праці відповідно до законодавства про працю.

У разі необхідності може бути введено нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Стаття 44. Працюючі мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок реалізації права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Під час воєнного стану заборонено проведення страйків, масових зібрань і акцій.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

 


Як саме можуть обмежуватися права на освіту, з тексту закону точно з'ясувати не вдалося. Можемо припустити, що це пов'язано з призовом або мобілізацією в т.ч. студентів. А також з необхідністю звільнити приміщення для навчання призовників та інших військовослужбовців і т.п.

"Заберуть", але з компенсацією

Що стосується обмеження права власності – згідно із законом під час воєнного стану влада дійсно має право вилучити у фізичної особи або організації автомобіль, нерухомість, інше майно. Але в законі чітко зазначено, що вилучення проводиться з обов'язковою компенсацією вартості вилученого.

У статті 23 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" говориться:

"1. Примусове відчуження майна, яке перебуває у приватній або комунальній власності, в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не була здійснена попередня повна компенсація вартості такого майна, тягне за собою подальшу повну компенсацію його вартості в порядку, визначеному законом.

2. Якщо майно, яке було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану, збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати в судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом.

3. Колишній власник майна, примусово відчуженого у зв'язку з впровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо".

Як відокремити державну необхідність від свавілля

"Якщо під час воєнного стану ваше майно – наприклад, квартира або автомобіль, який є власністю підприємства, – стануть потрібні державі, цю власність заберуть на військові або державні потреби. Також цілком законно можна стежити, наприклад, за вашим листуванням або прослуховувати телефони, а це збір інформації про українців.

Якщо вас затримають під час мітингу – це також буде цілком в правовому полі і ви нічого не зможете з цим зробити. Наприклад, учасники мітингу на кордоні будуть поза законом. Скаржитися люди зможуть, як і зараз, адже правоохоронці і суди працюватимуть, як і раніше, як і зараз. Однак, виграти справу, якщо обмеження прав відбувалося в рамках закону, буде досить складно", – пояснює простими словами ймовірні зміни в правах і свободах, пов'язані з воєнним станом, Діна Дрижакова – адвокат, директор юридичної компанії "Прима Лідер Груп".  

Багатьох цікавить питання, як відокремити дійсно державну необхідність від свавілля окремих представників влади.

"Прикрити цим законом можна дуже багато дій. Слід зазначити, що частина нормативно-правових документів буде обмежена в дії, про що люди можуть не знати. Наприклад, можуть бути створені військові адміністрації для виконання певних функцій держави. В законі, звичайно, йдеться про неприпустимість зловживань воєнним станом в плані порушення прав і свобод громадян, але за фактом закон дозволяє досить широко його трактувати", – говорить Діна Дрижакова.

Можливі проблеми з грошима

Президент України Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради заявив, що обмеження прав і свобод для громадян і юридичних осіб, які закон дозволяє вводити на час дії воєнного стану, застосовуватимуться тільки в разі розгортання широкомасштабних військових дій. Однак навіть без застосування цих обмежень українці можуть зіткнутися з проблемами фінансового характеру, не пов'язаними з введенням воєнного стану безпосередньо.

Наприклад, нещодавно, навесні 2018 року, Нацбанк оновив "Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період". "Особливий період" – не те ж саме, що "воєнний стан". Як сказано в законі "Про оборону", особливий період настає з моменту оголошення мобілізації і може охоплювати "час мобілізації. Військовий час і частково відбудовний період". На цей час вводиться низка змін в роботі банківської системи.

Особливий період оголошувався в Україні з березня по вересень 2014 року і з січня по серпень 2015 року. Але тоді жителі більшої частини території країни не помітили особливих змін в роботі банків. Однак тоді норми "Положення про організацію готівкового обігу..." носили рекомендаційний характер.
Тепер же вони є обов'язковими.

Згідно з рекомендаціями НБУ, в особливий період банкам і торговим організаціям рекомендовано скоротити розрахунки готівкою і ввести режим економії "живих" грошей. В першу чергу це може бути пов'язано з панічними настроями, коли люди масово намагаються забрати гроші з банків, зняти з карток і т.п. У такі періоди в банкоматах може спостерігатися деякий дефіцит готівки. У неспокійних районах банкам рекомендовано вивезти запаси грошей до віддаленіших філій. Однак безготівкові розрахунки, як і раніше, повинні будуть проводитися без обмежень і навіть активніше. Таким чином, жителям районів, де вводиться воєнний стан, не варто повністю "переводити" свої заощадження. Певний запас коштів повинен бути і на банківських картках (на випадок, якщо, наприклад, в магазинах не буде здачі).

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" розповідав, як зміниться життя країни після введення в 10 областях воєнного стану – як працюватимуть об'єкти інфраструктури, пошта, мобільний зв'язок і т.д.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,40
49,40
50,90
27,89
51,50
49,38
50,05
27,61
53,09
51,09
51,20
27,61
53,28
51,38
51,56
27,54
53,68
52,29
53,68
28,29
56,99
54,99
54,99
28,60
56,99
54,99
54,99
28,64
57,88
54,39
54,49
28,06
58,99
56,99
55,99
28,48
-
48,90
49,05
26,96
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

53283.63

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

3148.38

Litecoin (LTC)

71.22

Ripple (XRP)

0.55

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти