Як Україна буде жити далі: що прогнозують в Кабміні і Нацбанку

14 липня 2018, 09:00

Борис Васильківський

Мінекономрозвитку більш оптимістично оцінює перспективи зростання економіки, а НБУ прогнозує меншу інфляцію

Міністерствоекономічногорозвиткуіторгівлі(МЕРТ) 11.липняпредставилонаКабміні "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", авже 12липня НаціональнийбанкУкраїни(НБУ)разомзпідвищеннямобліковоїставкизаявивпро переглядсвоїхпрогнозівщодо інфляціїтазростанняВВПкраїнинанайближчіроки.

ПрогнозиМінекономрозвиткуіНацбанкумаютьчималовідмінностей,алеіміністерство,ірегуляторвраховуютьрядфакторів,якіможутьнегативновплинутиназростанняВВПізростанняцінвУкраїні.Що,згідно з прогнозами,чекаєукраїнськуекономікувнайближчіроки-розбиравсясайт"Сегодня".

Прогнози по інфляції

Згідно з базовим сценаріємпрогнозуМЕРТ,інфляціявУкраїнісповільнитьсяза підсумками2018року до9,9%-нагадаємо,вминуломуроцівонасклала13,7%.У2019 року вміністерствіочікуютьзростанняціннарівні7,4%,в 2020році -5,6%,ав 2021році інфляціяповиннаскласти5%.
Згідно з оптимістичнимсценаріємміністерства,споживчіцінивкраїнібудутьзнижуватисяповільнішевзв'язкузростомдоходівнаселення.Так,інфляціяза такого сценаріюскладе8,7%в 2019 році,7%в 2020 роціі5,2%в 2021році.

Негативнийсценарій,розрахованийМЕРТ,передбачає,щоінфляціявУкраїніприскоритьсяв 2019 роцідо12,4%іперейдедо зниженняв 2020році -до8,6%,ав 2021році складе6,7%
.
Натлізавмерлоївчервніінфляції,вНБУтимчасомухвалили рішення проперегляд середньострокового прогнозу по зростанню цінв країні.Регуляторзалишивпрогнозінфляціїнакінець2018роки беззмін-річнаінфляціяочікуєтьсянарівні8,9%.

Разом з тим, за прогнозом Нацбанку, на кінець 2019 року інфляція повинна скласти 5,8% і, таким чином, досягти цільового діапазону, який був раніше визначений регулятором.

В НБУ очікують, що до кінця 2020 року інфляція в річному вимірі сповільниться до 5% – що буде відповідати центральному значенню цільового діапазону (5,0% ± 1 процентний пункт).

Ра з тим, Нацбанк для стримування зростання цін з 12 липня підвищив облікову ставку на 0,5 процентних пункту, до 17,5%. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, в разі, якщо ризики підвищення інфляційного тиску посиляться, Нацбанк може продовжити підвищення облікової ставки – до тих пір, поки інфляція за допомогою жорсткої монетарної політики не буде приведена до встановлених НБУ цілей
.
Реклама

На думкуНацбанку,зниженняінфляціїдоцільовихпоказниківможеопинитися підзагрозоючерез те,щоУкраїнаризикуєотриматичерговийтраншкредитуМіжнародноговалютногофонду(МВФ)імакрофінансовудопомогувідЄвросоюзупізніше,ніжрозраховуєзараз.

"В кінці [2018] року очікується більш істотне, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів, спрямоване нанаближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету",- заявили в НБУ, нагадавши про одну з ключових вимогу Міжнародного валютного фонду, компроміс по якій активно шукають в Кабміні.

Тимчасом,всамомуФондіочікуютьбільшістотне зростанняцінвУкраїні.Згідно з підрахункамиМВФ,інфляціявУкраїнів 2018році складе11%,ав 2019 році,за прогнозом,знизитьсядо10%.

Прогнози по зростанню ВВП

БазовийсценарійпрогнозуМінекономрозвитку,схваленогоКабміном,передбачає,щозростанняВВПУкраїнив 2019році сповільнитьсядо3%зпрогнозованихв 2018 році3,2%.Прицьомув 2020році зростанняукраїнськоїекономікиприскоритьсядо3,8%,ав 2021році складевже4,1%.

Якзаявлявранішепрем'єр-міністрВолодимирГройсман,зростанняекономікиУкраїнина3,1%впершомукварталі2018року свідчитьпро початокпозитивнихзмінвкраїні.

ОптимістичнийсценарійМЕРТпередбачає,щозростанняекономікиУкраїниприскоритьсявжев 2019 роцідо4,1%,в 2020році -до5%,ав 2021році зростанняВВПскладе5,4%.Відзначимо,такийсценарійпередбачаєприцьомубільшповільнезниженняінфляції,ніжвбазовому
.

Реклама

Негативнийсценарій,якийрозрахувалиміністерство,передбачаєуповільненнязростанняВВПкраїнив 2019 роцідо1,1%зподальшимнезначнимприскореннямдо1,6%і2,1%відповіднов 2020і2021роках.

При цьому Нацбанк вважає актуальним прогноз зростання реального ВВП України на рівні 3,4% в цьому році.Яквідомо,в 2017 роціекономікаУкраїнивирослана2,5%,такимчиномвипередившиочікуванняНаціональногобанкуУкраїни.

Згідно з оновленим прогнозомрегулятора,в 2019році зростанняВВПкраїнисповільнитьсядо2,5%-впопередньомупрогнозіНБУочікувалося2,9%.

У 2020 році,за прогнозомНацбанку,зростанняекономікискладе2,9%,аосновнимдрайверомекономічногозростаннявсередньостроковійперспективі,за оцінкамиНБУ,будеприватне споживання.

РанішеМВФпогіршивпрогнозпоекономіціУкраїни:в 2019 роціФондочікуєзростанняукраїнськогоВВПнарівні3,3%замістьбільшранньоїоцінкив4%.За ростомукраїнськогоВВПза підсумками2018рокуоцінкаМВФпокизалишаєтьсянарівні3,2%
.

В тренді
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Що буде з курсом долара

ПрогнозМінекономрозвиткупобудованийнабазовому допущенні плавної девальвації гривні не більше3,2%на рік,абодо30,7грнзадолар(плюс-мінус2грн)докінця2021 року.
За підсумками 2018 року МЕРТ очікує зниження курсу гривні до 28,5 грн за долар (плюс-мінус 1 грн) з подальшим ослабленням її до 29,4 грн за долар (плюс-мінус 2 грн) на кінець 2019 року.

У негативному сценарії міністерства передбачено, що курс гривні може опуститися до 31,6 грн за долар (плюс-мінус 2 грн) до кінця 2019 року і 33,9 грн за долар (плюс-мінус 2 грн) до кінця 2021 року.

Відзначимо, в держбюджеті на 2018 рік вказано, що розрахунки проводилися, виходячи з курсу 30,1 грн за долар При цьому і в Мінфіні, і в Нацбанку запевнили – цей курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник, взятий для розрахунків для створення "подушки безпеки
".

В основі прогнозів – співробітництво з МВФ

ЯквідзначиливНацбанку,ключовимприпущеннямпрогнозівзалишаєтьсяподальше просуванняУкраїнивздійсненніструктурнихреформ,якіпередбаченіпрограмоюспівпрацізМВФ.

Реклама

"Ці реформи вкрай важливі для забезпечення макрофінансової стабільності та стійкого економічного зростання в довгостроковій перспективі. А доступ до офіційного фінансування від МВФ та інших зовнішніх партнерів дозволить уряду залучати боргові ресурси на міжнародних ринках капіталу на прийнятних умовах", – пояснили в НБУ.

Як зазначив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, основна причина перегляду прогнозів – скорочення очікувань по надходження від розміщення Україною єврооблігацій – тепер очікуються надходження в розмірі 1,5 млрд доларів проти більш раннього прогнозу в 2,5 млрд доларів в 2018 році.

Разом з тим, Нацбанк очікує, що необхідні реформи будуть здійснені, і в 2018 році Україна отримає близько 2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, а також кредити від Євросоюзу та Світового банку.

При цьому через зволікання в реалізації програми співпраці України і МВФ прогноз по міжнародних резервах України на 2019 рік був знижений Нацбанком на 03, млрд доларів, до 18,8 млрд доларів, а на 2020 рік – ще на 0,3 млрд, до 19,7 млрд доларів.

"Через пікові виплати за зовнішнім державним боргом в 2019 і 2020 роках платіжний баланс буде зведений з дефіцитом, і міжнародні резерви дещо скоротяться", – пояснили коригування свого прогнозу в центробанку.

МЕРТ, в свою чергу, прогнозує, що Україна в 2018 році приверне на борговому ринку 215 млрд грн. У 2019 очікується збільшення запозичень на 28,5-39,5% залежно від сценарію розвитку подій, в 2020 році – на 9,6-12,5%, в 2021 році – на 8,3-8,9%.

Передбачена новим прогнозом Мінекономіразвітія сума виплат за держборгом у 2018 році становить 305,9 млрд грн. Базовий прогноз передбачає виплати за держборгом в 2019 році в обсязі 370,8 млрд грн, у 2020 році – 396,5 млрд грн, а в 2021 році – 428,2 млрд грн.

Згідно з даними МВФ
, Україна повинна виплатити Фонду в 2020 році948,14млн доларів, ав 2021 році-1,087млрддоларів.ПрицьомувМЕРТрозраховують,щоновапрограмаспівпраціУкраїнизФондомстартуєвжев 2020році.

Відповідно,основнийризикдляреалізаціїмакроекономічнихпрогнозівє-за відсутностіпрогресувпроведенніструктурнихреформ,необхіднихдлязбереженнямакрофінансовоїстабільностітапродовженнячинноїпрограмизМВФ,відзначиливНацбанку.

"Подальше зволікання з реалізацією умов програми співпраці з МВФ зменшує ймовірність отримання фінансування, передбаченого цією програмою, і все більше звужує вікно можливостей в залученні боргових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, необхідних для здійснення пікових виплат за державним боргом в 2018-2020 роках", – резюмували в НБУ.


З липня2017року УкраїназнаходитьсявскладномупереговорномупроцесізМВФщодо газового питання:Фонднаполягаєнапідвищенніцінигазудлянаселення,яке,за різними оцінками,можескластивід30%до60%,взв'язкузростомціннаміжнароднихринках,тодіяквКабмінівважаютьтакерізкепідвищенняціндлянаселенняневиправданим.

Позиція Фонду є досить жорсткою, адже уряд в минулому році прийняв рішення про таке підвищення газових цін, що дозволило Україні отримати транш кредиту МВФ, однак згодом в односторонньому порядку відмовилося від його виконання.

Директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард 19 червня 2018 року заявила, що виконання передумови, що стосується цін на газ, є критично важливим для завершення поточного перегляду підтримуваної МВФ програми.

За її словами, дві інших передумови виділення Україні чергового траншу – внесення правки до ухваленого нещодавно закону про Вищий антикорупційний суд (виконано 13 липня) і дотримання граничного дефіциту держбюджету.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко заявив, що у вересні може бути підписаний меморандум з ЄС, який необхідний для
отримання Києвом макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти