Як оформити довіреність на пенсію: поради юристів

17 жовтня 2016, 07:44

Дуже важливо не забувати про терміни дії документа

Приоформленнідовіреностінапенсіюекспертирадять,впершоючергу,пам'ятати,щонедостатньокоректновсезаповнити,витримавширеквізити.Не можнатакожзабуватиіпро термінидіїдокумента,атакожпро місце,децей папірбудепред'являтися-банк,будинок,пошта.

Загальніправилаоформлення

Реклама

Доручення складаєтьсяудовільнійформі.Однакобов'язковітакі реквізити:

  • місцескладанняздатою;
  • тривалістьдіїдокумента;
  • відомостіпро довірителя/довіреного:ПІБ,адреса,даніпаспорта;
  • вичерпнийперелікдій,якідовіренаособамає право вчиняти відіменідовірителя(повноваження);
  • видпенсійнихвиплатплюсповненайменуванняустанови,дегрошірегулярнобудутьвиходити(назваорганізації,місцезнаходження);
  • інформаціяпро посадову особу,яка підтвердила/зафіксуваласправжністьдовіреності-прізвище,ім'я,по батькові;йогопосаду.

Пенсіонер,який довіряєотриманняособистихфінансовихкоштівродичам,сусідамабоіншимособам,самостійновизначаєтьсяз терміномдіїдовіреності:рік,три,5років.Однакотримуватипенсіюпооднійдовіреностіможнамаксимумрік.Через12місяцівлітнійгромадянинзобов'язанийзвернутисядо органівПенсійногофондуУкраїни,девінперебуває на обліку,ззаявоюпро продовженнявиплатигрошейза наявнимдокументомнатакийжеперіод.

СтаршийпартнерЮФ"Правовест"ДенисШкіптанрозповівпро принциповунюансі:"Виплатиприпинять,якщопенсіонерне можеособистовідновитизаявупро отриманняпенсіїза дорученнямі неотримуєгроші6місяців.Відновитиїхможнавиключнолише,подавшиорганамПенсійногофондуУкраїнивідповідну заяву".

Існуєнеобхідністьзавірення довіреностінаотриманняпенсії.Децеможнауспішноздійснити?-Місцепрацевлаштуваннящепрацюючого пенсіонера;житлово-експлуатаційнаорганізаціяза місцемпроживання;установа,безпосередньовиплачуєпенсію.Такождовіреністьпринеобхідностіпідтверджуєтьсяадміністрацієюлікарень,клінік,госпіталів(ііншихстаціонарнихлікувально-профілактичнихустанов),дедовірительлікується.

Реклама

Важливо:виплачуватипенсіюуповноваженимособамзгідно з довіреністю,завіреноюспівробітникамимедичнихустанов,дозволяєтьсятількиодинраз,-попередивШкіптан.Потімдокументслідпереоформити.

"Кожензперерахованихваріантівбезкоштовний.До тогож,всівонине вимагаютьпідтвердженнянотаріусом",-повідомиластаршийюристЮКProve GroupНаталіяЄфанова.

Колиоформленнямзаймаєтьсянотаріус,процедурастаєплатною.Довіреністьнапенсіюна строк2 рокиуприватногофахівцяобійдетьсяв200грнздоплатоюпо20грнзакоженподальшийрік.УдержавнихнотаріусівУкраїниоформлення коштуєвсього34копійки(0,02%неоподатковуваногомінімумудоходівгромадян).Якщовякомусьнаселеномупунктінотаріусине практикують,довіреністьдозволяєтьсязавірятиуповноваженій особізорганумісцевогосамоврядування.

Через пошту

Скористатисядовіреністюнаотриманняпенсіїможнавбанківській установі,атакож,відвідавшипоштовевідділення.Колигрошівидаютьсяпоштою,виплатаза дорученнямпроводиться,покидієдовіреність.Пенсіонерщорічнопідтверджуєбажанняпродовжитивиплати,якщодокументвидававсянабільштривалийтермін.Доситьоновитизаяву.

"Дорученнядоситьпоказатиспівробітникупоштиприотриманніпенсії.Інформуватипро наявністьдокументазаздалегідьнемаєнеобхідності.Післяпершоївиплативінпередаєтьсяназберіганняпоштовому відділенню,обслуговуючомупенсіонера",-уточнивДенисШкіптан.

В тренді
У яких банках дорожче здати долар: курс валют в ПриватБанку, Monobank та інших
Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images
Реклама

Якщомовайдепродоручення,якевикористовуєтьсяуповноваженою особоюдляпредставлення інтересівпенсіонераврядііншихдержавнихабокомерційнихустанов/організацій,поштовому відділеннюпередаєтьсялишексерокопіядокумента.

Через банк

Довіреністьнапенсію,яканараховуєтьсянабанківськийкартковийрахунок,оформляєтьсясамоюфінансовою установою.Доситьособистої присутностіпенсіонераіз заявоюбезнотаріуса.

Принаявностібажання,банкможеодночасновидатикартипенсіонеруійогодовіреним особам(послугаповиннабутипередбаченаіснуючимитарифами).ДодатковікартизPIN-кодаминадаютьсяяквласникупенсії,такідовіренійособі.НаталіяЄфановазазначила,щопід час видачіпенсіонерукарти,випущеноїнадовірену особу,вонавсеодновважаєтьсяотриманоюостаннім.

Рік по томубанкзобов'язанийпроінформувативідповіднийорганПенсійногофондуУкраїни(ПФУ)про те,щопенсія,одержуваназа дорученнямпонад визначений термін,знімається(абопересталазніматися)зпоточногорахунку.ПенсіонерповиненвиключноособистонадативідділеннюПФУнову заяву.

"Якщоупуститивказаниймомент,Пенсійнийфондприпинитьрозрахункизбанком.Грошізновубудутьперераховуватисячерезпредставництванаціональногооператорапоштового зв'язку",-зазначиластаршийюристЮКProve Group.

Реклама

ТакожПФУабоінший органсоціального захистузабезпечуєідентифікаціюіверифікаціюосіб,які отримуютьгрошінапластиковікартиз терміномдіїпонад рік.Необхіднийособистийвізитпенсіонераабойогоуповноваженої особизпаспортомабоіншимдокументом,що підтверджуєвікімісцепроживання.Якщопротягомрокупропуститиідентифікаціюзверифікацією,уповноваженийорганзупинитьвиплатибанком(якізнепідтвердженоюдовіреністю).Грошізнову-такиприйдутьнапоштуза місцемпроживанняпенсіонера.

Напідставізверненьфінансовихустанов,органиПФУзапрошуютьпенсіонерівдляподачізаявпро продовженняперерахункупенсіїнабанківськийрахунокзвикористаннямдовіреності.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти