Як і чому в Україні ростуть ціни: що зміниться в найближчі кілька років

25 лютого 2017, 07:51

Олександр Литвин

Всього за кілька років ціни виросли практично в два рази, зазначають експерти

ВУкраїнірівеньінфляціївдесяткиразівперевищуютьєвропейський.Уцьомуроці,згідно з прогнозамиКабміну,впершез 2014-гоціниза підсумкамирокузростутьменше,ніжна10%.Цього рокуНаціональнийбанквводитьновумонетарнуполітикуінфляційноготаргетування.Врезультатічоговнаступномуроці,згідно із заявамиНБУ,інфляціїбуденарівнішестивідсотків,ав 2019-м-опуститьсядоп'ятивідсотків.Сайт"Сегодня"з'ясував,яквирослицінивУкраїнізаостаннікількароківічогоочікуватинайближчим часом.

Реклама

За кілька років ціни виросли в два рази

Заостанніп'ятьроківцінивУкраїнізрослимайжевдварази,амінімальназарплатазацейжеперіод-в2,7рази.Докризи,в2013-му,рівеньінфляціїза підсумкамирокубуввсьоголишенарівні0,5%,авжевнаступномуроціцінипідскочилина24,9%.ПісляпочаткувійськовихдійУкраїнатимчасововтратилане тількичастинутериторії,алеілевовучасткупромисловості.Якщовцьомуроці,вважаєкерівниканалітичноговідділуConcorde Capital,вдастьсяутриматирівеньінфляціїнижче10%,цестаневеликимдосягненнямдляУкраїни.

Детальнішедізнатися,якзмінювалисярівеньінфляціїімінімальнізарплативУкраїнізаостаннішістьроків,можнаознайомившисьзінфографікою.

________-02_1

Високаінфляція-нормальнодляекономіки, що розвивається,вважаєвиконавчийдиректорМіжнародногофондуБлейзераОлегУстенко.Українахзрозвиненоюекономікоюціниростутьвсередньомувмежаходного-двохвідсотківзарік.Так,під час світовоїкризи 2008-говУкраїнірівеньінфляціїдосяг22,3%,авкраїнахЄвропейськогосоюзу-всього3,4%.За підсумкамиминулогорокувЄСцінизросли лишена1,66%,авУкраїні-на12,4%.

"З 2014-гокумулятивноспоживчіцінизрослитрохивище,ніжвдварази.Якщоподивитисязточкизоруреальнихдоходів,вонирізкознижувалися.Якщоврахувати,щоігривнязацейперіодвтратила2/3своєївартості,картинабудедоситьневтішною",-розповідаєОлегУстенко.

"З 2014-гокумулятивноспоживчіцінизрослитрохивище,ніжвдварази.Якщоподивитисязточкизоруреальнихдоходів,вонирізкознижувалися.Якщоврахувати,щоігривнязацейперіодвтратила2/3своєївартості,картинабудедоситьневтішною",-розповідаєОлегУстенко.

Відповідно до закону,соціальністандарти,втомучислімінімальнізарплатиіпенсії,повиннірости неменше,ніжнарівеньінфляції.Однакв2014 і 2015рокахуряд ухваливрішеннязаморозитиіндексаціюу зв'язкузіскладнимекономічнимстановищем.Добробутукраїнціврізкоскоротився.
Реклама

________-02_1_02

Уцьомуроцізростаннямінімальноїзарплативдваразидозволило"наздогнати"зростанняцінзакількароків,однакукраїнцямна"заслуженому"відпочинкупенсіїтакі неперерахували.

Якщотемпизростаннядоходіввипереджаютьінфляцію,вважаєОлександрПаращій,зростанняцінне страшне."Головнене те,якростутьціни,аякзростаєкупівельна спроможністьнаселення.Прибудь-інфляції,якщодохіднаселеннязростаєшвидше,інфляціяне страшна.Мизнаємо,щоНацбанкзаявивпро те,щоінфляціябудедо10%іцеголовнийорієнтирдлявсіх,втомучисліідлябанку,якийвидаєкредити,ідляуряду.Якщонамвдастьсязберегтирівеньінфляціюнижче,цепозитивно",-вважаєаналітик.

Нова політика Нацбанку: інфляцію планують взяти під контроль

РадаНаціональнобанкуприйняларішенняв 2017-мперейтинаполітикуінфляційноготаргетування,цеозначає,щоНБУбуденестивідповідальністьзарівеньінфляціївкраїні.ДляцьогоуНБУможевикористовуватиінструментимонетарноїполітики.Наприклад,Нацбанкможемінятиобліковупроцентнуставку,віднеїзалежатьпроцентніставкипокредитахідепозитахвкомерційнихбанках.Зниженняобліковоїставкипризводитьдо зростанняінфляції,азниження-навпаки.

"Починаючиз2000-хроків,країнизринками, що розвиваютьсяпоступовопереходятьдо використаннярежимуінфляційноготаргетуванняабойогогнучкоговаріанту,якийпередбачаєдосягненняцільовогопоказникаінфляціївсередньостроковійперспективідва-три роки",-відзначаютьвНацбанку.

"Починаючиз2000-хроків,країнизринками, що розвиваютьсяпоступовопереходятьдо використаннярежимуінфляційноготаргетуванняабойогогнучкоговаріанту,якийпередбачаєдосягненняцільовогопоказникаінфляціївсередньостроковійперспективідва-три роки",-відзначаютьвНацбанку.

Цього рокуНацбанканонсуєрівеньінфляції8%зможливимвідхиленням+/-2%,внаступному,2018році,цінивиростутьна6%(такожзвідхиленням+/-2%),авжев 2019-муінфляціяопуститьсядо5%зможливимвідхиленнямводинвідсоток.

"На відмінувідпрогнозуінфляції,якийєрозрахунковою величиноюіможезмінюватисявзалежностівідфактичнихіочікуванихтенденційвекономіці,метаіфляціонноготаргетуванняєпостійною величиною.Саменаїїдосягненняінаправляєтьсямонетарнаполітика",-зазначаютьу відомстві.

Олег Устенко впевнений, знизити рівень інфляції для України – цілком реально.
"Це нескладно, і я сподіваюся, що Національний банк, проводячи політику інфляційного таргетування, зможе опустити рівень інфляції до призначеної величини. Це просто необхідно, навіть для економіки, що розвивається двозначна інфляція це багато", – упевнений експерт.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital також вважає, що протягом трьох років Україна може дійти до рівня інфляції в розмірі п'яти відсотків.

До слова, в Україні на рівень інфляції впливає зростання зарплат, яке закладається у вартість товарів, зростання тарифів на комунальні послуги, девальвація гривні
.

Як зростуть доходи українців в цьому році

Реклама

Мінімальназарплатавцьомуроцізрославдварази-до 3200гривень,переглядатимінімалкувцьомуроцібільше небудуть.Більшевсіхвідпадінняекономікизаминулі кількароківпостраждалипенсіонери.НаданиймоментмінімальнапенсіявУкраїні-1247гривень,вцьомуроціїїпідвищатьякмінімумна 90гривень(втравнідо 1312гривень,вгрудні-до1 373гривень).

Крімтого,вурядіанонсувалиможливе"осучаснення"пенсійвсередньомуна300гривеньдляп'ятимільйонівукраїнців.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціологічних досліджень Лідія Ткаченко впевнена, що доходи дійсно виростуть, але не для всіх пенсіонерів. "У нас закон так написаний, що ніколи не буде нормальної індексації. Якщо у пенсіонера розрахункова страхова пенсія нижча за прожитковий мінімум, йому індексація не призначена. А у нас переважна більшість пенсіонерів, близько восьми мільйонів осіб, отримують дотацію до прожиткового мінімуму, тому що пенсії давно не осучаснювати, вони ніколи не отримають нормальну індексацію", – розповідає вчений.

Крімтого,вцьомуроціочікуєтьсяіпідвищенняпрожитковогомінімуму.НаданиймоментпрожитковиймінімумвУкраїністановить1544гривень,втравнійому дадутьдо 1624гривень,авгрудні-до 1700гривень.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти