Дешевий бензин: де, коли і як його шукати українцям

18 лютого 2018, 08:06

Олександра Романюк Олександра Романюк

Експерт підказує, коли зростають і падають ціни на АЗС і які хитрощі допоможуть заощадити

На минулому тижні в Україні почав дешевшати бензин. Середніцінинавітьна95бензинвжеподолалипсихологічнупозначкув30грнвбік зниження.Чи надовгоцездешевлення?Якою будетраєкторіяціндалі?Ціпитанняхвилюють,мабуть,всіхбезвиняткуавтомобілістів.Експертижздебільшогодаютьлишекороткостроковіпрогнози.

Реклама

Сайт"Сегодня"спробуваврозібратися,які чинникивпливаютьнаформуванняціннаукраїнськихАЗС,чи можнаспрогнозувативартістьпаливабільше,ніжнапарутижнів,іякосьзаощадити.

ВідповістинаціпитаннянамдопомігдиректорспеціальнихпроектівНауково-технічногоцентру"Психея"ГеннадійРябцев.

Закупівельна ціна: автомобілі заправляютться не нафтою, а бензином

Засловамиексперта,цінинабензинможутьзмінюватисяпідвпливомчотирьохгрупфакторів.Перша-цефактори,пов'язанііз закупівельною ціною.

ОскількинафтопродуктивУкраїніна80-85%імпортовані,митнавартістьнафтопродуктів,абовартістьнафтопродуктівнакордонізУкраїною,дужесильновпливаєнаціниАЗС.Усвоючергу,митнавартістьформуєтьсяпідвпливомкотируваньнанафту.

Здавалосяб,всепросто:можнастежитизаповідомленнямипро те,якзмінюютьсяцінинанафту,іпередбачати,вякий бікбудутьзмінюватисяцінинабензин.АлеГеннадійРябцевпопереджає:вцьомукриєтьсяодназ основнихпомилок.

"На самом деле на рынке, который мы называем рынком нефти, реальная нефть не продается. На биржах продают финансовые инструменты, т. е. финансовые обязательства по поставкам нефти через какой-то период времени, так называемые деривативы. И непосредственного влияния на цены на заправках эти котировки не имеют. Тем более, при расчете цены нефтепродуктов используются усредненные котировки за длительный период времени, а при таком подсчете многие ценовые колебания сглаживаются", – объясняет эксперт.  

Висловлюванняабоновининатему"цінинанафтувпали,абензинвУкраїні неподешевшав",експертназиваєчистимпопулізмом.

Вплив на "бензинові" ціни надає не вартість нафти, а вартість нафтопродуктів на кордоні в Україні.

Усереднену ціну нафтопродуктів можна дізнатися по котируваннях двох великих міжнародних агентств: Platts і Argus. Ціни конкретних виробників змінюються в основному під впливом змін усередненої ціни.

Фактори, пов'язані із закупівельною ціною, відображаються на вартості бензину в середньому через 10 днів. Саме за стільки часу закуплена на кордоні партія палива доходить до АЗС.

Зміна цін на нафтопродукти на 1% призводить до зміни цін на АЗС на 10 копійок.

Тобто, якщо усереднена ціна нафтопродуктів на кордоні зросла на 1%, то через тиждень ціни на заправках можуть вирости на 10 копійок (за умови, що не зміняться інші групи факторів
).

Коливання курсу долара і євро відбиваються на бензині через 2 тижні

ЗаякусвітовувалютуУкраїникупуєнафтопродукти,залежитьвідвиробника.ЗБілоруссюмивосновномурозраховуємосяєвро,зРосією-вдоларах.З країнамиЄСрозрахунокможейтивбудь-якій валюті.

Прирозрахункуцінитакожвикористовуєтьсяусередненийкурсзадва тижні.Якщовінзмінюєтьсяна1грн,цеозначає,щочерезнаступні два тижніцінинабензинможутьзмінитисяна70-80копійок-у бік зміникурсувалют.Знову ж таки,якщоіншіфакторивцей часне внесутьсвоїкорективи.

Чому ціни в Києві вище, ніж в регіонах

Третюгрупучинниківекспертиназивають"попит",хоча,посуті,цеколиванняцінвзалежностівідплатоспроможностіжителівтогочи іншогорегіону.

Тобто, в одній і тій же мережі АЗС ціни можуть коливатися, залежно від регіону. Так, в столиці зазвичай паливо дорожче, в не дуже багатих регіонах – дешевше. Впливом цієї групи факторів може пояснюватися, зокрема, спостереження водіїв щодо того, що в АЗС на трасах ціни, як правило, нижче, ніж у великих містах.

А ось сезонні зміни попиту на паливо не впливають на ціни вже багато років. З тих пір, як було скасовано держрегулювання. Так що тези про те, що бензин дешевшає або дорожчає, наприклад, у зв'язку з посівною або збиранням врожаю – теж або омана, або обман.

Не позначається на цінах і зимове зменшення попиту на пальне, коли не проводяться сільгоспроботи, та ще й машини- "проліски" не виїжджають на дороги
.

"Дизтоплива зимой, конечно, потребляется значительно меньше, а бензина – всего на 10% меньше, чем в другие времена года. Но это не влияет на цены. В это время просто немного снижаются объемы поставок", – говорит Геннадий Рябцев.

В ціні бензину завжди присутні ризики

Четвертагрупачинників,які впливаютьнаформуванняцінинабензин,-церизикипродавців.Ризикиколиваннякурсувалют,ризикизмінисвітовихціннанафтопродукти.

"К примеру, в начале года курс доллара начал расти. А сетям нужно через какое-то время делать очередные закупки. Но прежде – получить гривни от клиентов, перевести их в доллары или евро по коммерческому курсу и на них закупить партию нефтепродуктов. Что будет делать продавец, когда гривня каждый день падает? Естественно, повысит цену на бензин, чтобы впоследствии избежать потерь, если валюта будет дорожать и дальше", – объясняет Геннадий Рябцев.   

Точнотакжеризикизакладаютьсявцінуіколидорожчаютьнафтопродуктинасвітовомуринку.
Реклама

Закладенівцінубензинуризики-цеівідповідінанайчастіші запитанняпро те,чомубензинне дешевшає,колигривнязміцнюється.Оскількиекономічнихпередумовдляпостійногозміцненнягривнівкраїнінемає,акурсовіколиваннязначні,продавціпалива,якправило,вичікуютькількатижнів,першніжзнизитицінинастелахАЗС.

Чому ціни на бензин в Україні "коливаються" сильніше, ніж в Європі

Уструктуріукраїнськоїцінинабензинчастказакупівельноїцінистановитьприблизно45%.Податки-близько40%.Решта15%-логістика,витратиназарплатиспівробітниківікомунальніпослуги,атакожкомерційний прибуток.Зцихскладовихнайбільшмінливавеличина-закупівельнаціна.Акцизине змінюютьсявжедругийрік,власнівитратиАЗСтакожприблизнооднакові.

АосьвтійжеЄвропічастказакупівельноїціни-менше 30%,аподатковаскладова-близько 60%.Саметакимрозходженняму структуріцінипояснюєтьсятойфакт,щопризмінісередньоївартостінафтопродуктівунасвідбуваютьсянабагатобільшіколиванняцін,ніжвЄвропі.Унасце"удар"по45%ціни,авіншихкраїнах-по25%.

"Если топливо у нас подорожало намного больше, чем, например, во Франции, или подешевело намного меньше – так это не потому, что у нас сговор. Просто доля того, что может измениться, у нас больше, чем во Франции. Поэтому все колебания на мировых рынках Украина ощущает сильнее, чем европейцы", – объясняет Геннадий Рябцев.

Два найважливіших фактори впливу поки радують

Найбільшмінливимифакторами,що впливаютьнацінупаливавУкраїні,ємитна вартістьнанафтопродуктиікурсдолара.ЦіжфакторибудутьвноситикоректививціниАЗСівнинішньомуроці.

Цінинанафтопродуктисьогоднієневиправданозавищеними,спекулятивними,атомувнедалекомумайбутньомувонибудутьзнижуватися,прогнозуєексперт.

"По нашим прогнозам, цены на нефть, нефтяные котировки, а за ними и нефтепродукты будут дешевле, чем сейчас, на протяжении всего года. Есть предпосылки для снижения цен на 5 или даже на 8-10%. Если на границе нефтепродукты подешевеют на 8%, это значит, что где-то на 80 копеек должна снизиться и цена на бензин", – говорит Геннадий Рябцев.

Якписавсайт"Сегодня",на думкуфінансовихекспертів, курс долара до літа також буде знижуватися, агривня-зміцнюватися.Тобто,здвохосновнихфакторів,що впливаютьнавартістьпалива,обидвамаютьтенденціюдо зниженняціни.

"Если доллар подешевеет еще на гривню, значит, цена бензина должна будет снизиться еще на 70-80 копеек.  То есть в целом к середине весны возможно  снижение цен на АЗС где-то на 1 – 1,5 грн. И это если просчитывать только цену на нефть", – говорит эксперт.

Де шукати ще дешевший бензин

Втім,таке істотнезменшенняціннаАЗСмиможемоі непобачити.Абонавпаки:бензинможеподешевшатинавітьсильніше,ніжспрогнозувавексперт,але,знову-таки,по цінникахАЗСмиценаврядчи помітимо.Причинакриєтьсяв"особливостіконкуренції"нанашомуроздрібномуринкупалива,говоритьГеннадійРябцев.

Справавтому,щокомпаніївважають за кращемінятицінникинастелахдалеко невідразупіслятого,якз'явилисяекономічніпередумовидлязниженняцін,ітількипримінімуміризиків.Тобто-вкрайрідко.Зниженняцінвонивважають за кращевпершучергузакладативзнижкита бонусніпрограми.

Тобто,яктількиз'являютьсяекономічніпередумовидлязниженняціннаАЗС,компаніїпочинаютьактивнішевестипрограмилояльності.Збільшуютьзнижки,даруютьбільшебонусівіт.д.Тобтовпершучергузниженняцінпочинаютьвідчуватипостійніклієнтитієїчи іншоїмережі,що мають"картки лояльності",дисконтнікартки,талонитощо.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти