Як відкрити школу робототехніки: бізнес-план

3 червня 2018, 05:32

Христина Коновалова

На навчанні дітей робототехніці заробимо 30,6 тис. грн на місяць

Впродовж останнього десятиріччя світ розвивається небаченими темпами, а поява розумних будинків, електромобілів, роботів-пилососів змушує молодь і старше покоління захоплюватися технологіями майбутнього. Батьки все частіше ламають голови над тим, яким же сучасним премудростям навчити дітвору, щоб ті зі своїм багажем знань не тільки крокували в ногу з часом, а й правильно вибрали професію, яка дозволить добре заробляти і будувати кар'єру. У списку розвиваючих курсів, як правило, виявляються іноземні мови, бізнес-школи, і гуртки з робототехніки.

"Обучение робототехнике — современный вариант кружков техничес­­кого творчества. Полученные тут знания могут стать фундаментом для дальнейшего профразвития ребенка. То есть дети осознанно могут пройти в программисты, веб-дизайнеры, создавать игры или инновационный бизнес. Поэтому запуск новых курсов робототехники для детей можно считать интересным вариантом", — считает глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспективизапускушколиробототехнікивКиєві.

1. Характеристика проекту

Реклама

Відкриваємо гурток технічної творчості "Робофан". Плануємо навчати дітей від 5 до 17 років знань на зрізі технологій, програмування і математики. Розповімо, що таке "інтернет речей", "розумний будинок", робототехніка, 3D-проектування, 3D-друк і т. Д. Все уроки будуть проходити в форматі Гейміфікація: дітвора буде збирати найпростіші конструктори, писати програми і змушувати міні-машинки рухатися . За розрахунками, якщо в гуртку будуть щомісяця навчатися 30 дітей із середньою вартістю курсів в 4800 грн на місяць, проект "Робофан" окупиться за рік і вісім місяців.

2. Стартові витрати

Длязапускупроектупотрібнопридбатиобладнання.Вкладемосяв10-12ноутбуків,модем-роутер,сканер,принтер,ксерокс,купимо20-30різнихнаборівконструкторів(електричні,зможливостямипрограмування),3D-принтер,відеопроектор,2-4мобілки.Разом:460тис.грн.

ЗОНУВАННЯ. Нашгуртокрозділимонахол,кухню,санвузоліклас.Щобобладнатиміні-кухню,на20тис.грнкупимоелектрочайник,мікрохвильову піч,холодильникінабірпосуду.Змеблівпотрібніробочістолиістільці(скажімо,12робочихстоліві24стільця),пара-трійкаканапок,шафадляодягу,шафидлятехнікиіматеріалів.Нацепіде70-80тис.грн.Разом:100тис.грн

ЩОМІСЯЦЯ.Потрібновиділити8-10тис.грнназакупівлюпочатковогозапасуканцтоварів,миючих,витратних матеріалівдля3D-принтераіфорс-мажори.Ще20-30тис.грнзакладемонаустановкусигналізаціїівідеокамервприміщенні.Разом:40тис.грн.

Реклама

ВСЬОГО: 600 тис. грн.

3. Поточні витрати

Орендуємо приміщенняв60-80кв.м.напершомуповерсі.Важливо,щобпоручбулатранспортнарозв'язка,щоббатькиздітьмимоглилегкознайтишколуіспокійнодістатисядодому.ДляцьогопідійдеприміщеннянаПознякахзкосметичнимремонтом.Орендаобійдетьсяв20-22тис.грн.ОплатаЖКП,інтернету,мобсвязі,доставкиводипотягнена8-10тис.грн.Разом:32тис.грн.

КОМАНДА.Працюватимуть2адміністратора(черездень,ставка-500грнзазміну),2викладача(зтехосвіти,наприкладінженери),одинзяких-власникбізнесу.Ставкадлякожного- 8000грн,плюс10%винагородузаурок.Цедозволитьмотивувативчителівпроводитиурокицікавоіпривабитивгуртокновихучнів.Наймемонапівставкиприбиральницю(4000грн)ібухгалтера(7000грн).Разом:42тис.грн.

ПОСТІЙНО.Напокупкумиючихзасобів,лампочок,канцтоварів,ремонттехнікиіфорс-мажоризакладемо10-15тис.грн.

ВСЬОГО: 89 тис. грн.

4. Маркетинг, реклама

Реклама

Для розвитку "Робофана" важлива наявність хорошого сайту. У його створення, покупку хостингу і домену строком на рік вкладемо 30-32 тис. грн. На сайті розмістимо фото аудиторії, дані викладачів, список курсів і вимоги до підготовки дітей, прайс з цінами, корисну інформацію, контакти та адресу гуртка. Згодом опублікуємо фото випускників, відеозвіти з уроків і т. д. Буде і закрита частина сайту: там розмістимо розклад уроків, домашні завдання, успішність учнів та ін. Ще замовимо вивіску, штендер, наклейки на вікна, флаєри, візитки (20 тис. грн). Разом: 52 тис. грн.

ПОСТІЙНО.Напідтримкузапасіврекламноїпродукції(візиток,флаєрів,буклетів,дипломів)будемощомісяцявідкладатипо5тис. грн.Ще5тис.грнпіденарозкруткунашихгрупвсоцмережах,щодозволитьшвидшезалучитиклієнтів.Разом:10тис.грн.

ВСЬОГО:52тис.грннастартіі10тис.грнщомісяця.

5. Окупність проекту

За данимиринку,вартістьдвогодинногоурокувгурткуз робототехнікиобходитьсяв300-400грн.Томуякщонаберемо3групипо10учнів,якібудутьзайматися3рази натиждень,заробимо144тис.грнна місяць.Мінусуємо10%винагородивикладачеві(14 400грн),залишається129600.Цьоговистачить,щобпокритипоточні(89тис.)і маркетингові(10тис.)витрати(всього99тис.грн).Післяїхвирахуваннязалишиться 30600.Зурахуваннямстартових(600тис.)і маркетингових(52тис.)вкладень(всього652тис.грн)нашпроектокупитьсязаріківісіммісяців.

Починаємо школу з відеоуроків

Нашбізнес-планшколиробототехнікипроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Експертвважає,щосамаідеяствореннясучасногогурткатехнічної творчостівельмицікава,алеслідзапускатицейбізнесзабільшскромнігроші.

"Родители будут вести детей в школу робототехники, если там будут креативные и коммуникабельные преподаватели, которые умеют рассказывать детям о новых знаниях в игровой форме. Поэтому брендом такого технического кружка может стать именно имя и фамилия конкретного преподавателя. Чтобы такую известность заработать, нужно показать свои компетенции в изучении языков программирования, создании прототипов роботов и других вопросах. Продемонстрировать эти знания можно, например, путем создания видеоуроков на канале YouTube", — предлагает Забловский.

Зайогословами,власнавідеоплатформадляуроківдозволитьпродуматипрограмудлянавчаннядітлахівіз часомстворитиповноціннийкурсз робототехнікидлядітейрізноговіку.

"А если видеоуроки будут действительно популярны среди маленькой аудитории, можно предложить родителям и их детям обучение уже индивидуальное, например, по скайпу. Также можно на своем канале провести опрос: стоит ли открывать реальный кружок робототехники? И уже исходя из отзывов и пожеланий своих подписчиков делать выводы, стоит ли овчинка выделки", — разъясняет Забловский.

Спочатку,за його словами,запускатиновийгуртокробототехнікиможнанавітьвдома-якщо,звичайно,євільне приміщення.

"Изначально можно брать небольшие группы ребят по 2—5 человек и опробовать с ними первые методики обучения робототехнике. По реакциям, вопросам и увлеченности детворы можно будет понимать, что в ходе обучения стоит подкорректировать в программе. И если поток клиентов будет расти, имеет смысл искать помещение для аренды и оборудовать там полноценный учебный класс. То есть если вкладывать деньги в школу робототехники постепенно, сравнивая с уровнем спроса на эти услуги, то и затраты обязательно окупятся", — отмечает Забловский.

Оформлюємо всі справи легально

Передзапускомшколиробототехнікидлядітейпотрібнооформитивсідозвільнідокументи,кажутьюристи.У всіхтонкощахцьогопроцесунамдопомігрозібратисяпартнерАдвокатськогооб'єднання"А.Д.ХОК"ЯрославДобровольський.

"Внешкольное образование сейчас не требует лицензирования. Дело в том, что государство отменило лицензии, чтобы стимулировать развитие таких образовательных услуг. Теперь предпринимателям проще открывать внешкольные центры развития детей", — поясняет юрист. 

Реклама

Якіждокументипотрібнідлянаданняпозашкільнихосвітніхпослуг?Дляпочаткумайбутньому підприємцюважливовизначитисязорганізаційно-правовою формоюізареєструватисяяксуб'єктгосподарювання.

"Для этого нужно обратиться с пакетом документов к государственному регистратору или нотариусу. Осуществлять предоставление образовательных услуг может как юридическое лицо, так и физическое лицо-предприниматель", — отмечает юрист.

ПісляцьоготребапідшукатиприміщеннядляорендиізвернутисявДержпродпотребслужбу.Цейконтролюючийорганпроводитьдержавнусанітарно-епідеміологічнуекспертизуіперевіряє,чи відповідаєприміщеннясанітарнимнормам.

Щеодинвізитбуде потрібновДержслужбуз надзвичайних ситуацій:цевідомствоповинневизначити,чи виконановприміщеннівсенормипожежноїбезпеки.Прицьомуюристирадятьпідприємцямзвернутиувагунанаступнийнюанс:оскількинаданняосвітніхпослугнаправленонадітейякклієнтів,відповідно,контролюючіорганиретельнішеперевіряютьвідповідністьприміщеньдляорендивстановленимнормам.

Такожпотрібнопам'ятати,що запуск освітнього гуртка для дітейзавждипроходитьузгодженнязорганамимісцевогосамоврядування.Це означає,щопередвідкриттямгуртканеобхіднописьмовоповідомитипронаміридо відділуосвітивідповідногоорганумісцевогосамоврядування,дебудепрацюватигурток.До речі,можливо,доведеться нетількирозробитинавчальніпрограми,а йузгодитиціматеріализмісцевимвідділомосвіти.

Шукаємо незвичні ніші і фішки

Сучаснігурткитехнічної творчостіможутьдаватидітямне тількизагальнізнанняз математики,конструювання,робототехнікита інших напрямках.Длярозвиткубізнесу,заснованогонанаданніосвітніхпослуг,можнавибратиіякусьперспективнунішу,вважаютьбізнес-експерти.

"Можно обучать детей программировать, создавать мини-автомобили — багги с элементами умного оборудования, моделировать авиаконструкторы с возможностями программирования разной сложности полетов и т. д. Каждое из этих направлений — полноценная ниша для построения бизнеса по предоставлению образовательных услуг: дети, которые фанатеют от авиамоделирования или программирования, всегда найдутся и станут клиентами конкретного кружка технического творчества", — говорит Андрей Кривонос.

Аледлястабільногорозвиткуцьогобізнесуважливостворювативідповіднуінфраструктуру,продовжуютьпідприємці.

"Например, рано или поздно понадобится протестировать возможности роботов, которых собрали и запрограммировали ученики. Поэтому важно предусмотреть место, где будут проходить такие тесты, если, скажем, комнаты для таких испытаний мало. Такие тестирования, если речь идет об авиамоделях, можно проводить на спортивной площадке. А вот проверки работоспособности и выносливости багги лучше проводить в чистом поле или на другой сложной местности, где нет людей", — говорит инженер из Николаева Анатолий Васютин.

Усвоючергу,АндрійКривоносзазначає:підтримуватимотиваціюдітворививчатиновівершинитехнічної творчостідопоможествореннярізногородуконкурсів,фестивалівізмагань.

"Дети любят состязаться друг с другом. Поэтому если они будут знать, что могут стать лучшими на конкретном соревновании, они начнут активно к нему готовиться, придумывать что-то необычное, внимательно слушать и советоваться с наставником. Поэтому полезно организовывать состязания не только среди учеников одного кружка, но и договориться с другими школами, которые находятся в одном городе или даже области", — говорит Кривонос.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти