Як відкрити онлайн-ресторан: бізнес-план

6 травня 2018, 11:37

Христина Коновалова

На приготуванні і доставки їжі заробимо 52 тис. грн на місяць

Скаженийграфікроботизмушуєукраїнцівчастосидітивофісібезобідупрактичнодопізньоїночі.Уоднихспівробітниківможутьбутизаваливпідготовцізвітності,уінших-завершеннявідразудекількохскладнихпроектів,ау третіхпростоненормованийофіснийдень.

Зрозуміло,щовтакихумовахулюдей незалишаєтьсячасунінаповноціннийсон,нінаспокійнийперекусвсусідньомукафе.Тодінавиручку"офісного планктону"приходятьрестораниабокафе,деможназамовитиобідпоінтернетуіотриматийоговзаздалегідьобумовленийперіод
.

"Это перспективное направление для запуска бизнеса, поскольку можно стартовать с минимальными инвестициями, скажем, до $5 тыс. и окупить затраты за 1,5—2,5 года. Но важно помнить, что блюда для доставки обедов должны быть простыми — борщи, салаты, котлеты, а цены — доступны кошельку среднего менеджера с зарплатой в 6—8 тыс. грн", — советует глава Ассоциации франчайзинга в Украине Андрей Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспективиіризикизапускуонлайн-ресторанувКиєві.

Бізнес-план онлайн-ресторану

1. Характеристика проекту

Реклама

Відкриваємо онлайн-ресторан "Котлета і салат". На старті будемо орієнтуватися на приготування обідів для офісних співробітників. Плануємо заздалегідь складати меню на тиждень, в якому вкажемо можливість замовлення трьох страв на вибір: супу, салату, м'яса, риби, гарнірів, десертів. Розвозити обіди будемо в найближчому районі, щоб люди змогли з'їсти гаряченького. Це означає, що замовлення приймати збираємося в межах 10-15 хвилинах пішого доступу або метро від нашої кухні. У майбутньому, коли справа піде в гору, запропонуємо клієнтам доставку сніданків / вечерь, а також обслуговування днів народжень, корпоративів та ін. За попередніми оцінками, якщо щодня (з розрахунку 20 робочих днів в місяць) у нас будуть замовляти 150 обідів на середній чек в 50 грн, витрати окупляться за 7-8 місяців.

2. Стартові затрати

Потрібнопродуматиобладнаннядлязапускукухні.Дляцьогозакупимохолодильники,водонагрівач,ваги,плити,витяжки,кухкомбайни, приладишоковоїзаморозки,столи,стелажі,мікрохвильовку,електрочайник,фритюрницю,млинницю,сковорідки,каструлі,ножі,формуіт.д.Нацьомуспискуіз закупівлітехнікиімеблівможназаощадити,якщокупитивсевхорошомуб/вшномустані.Постараємосявкластисяв300тис.грн.

Такожпотрібніноутбуки,телефони,касовийапарат,принтер,сканер,ксерокс,модем-роутер,сейф,канцтовари.Націцілізакладемо60тис.Грн.Іблизько30тис.Грнзнадоблятьсянаодноразовий посуд,продукти,побутовухіміюіт. д.

ВСЬОГО: 390 тис. грн.

3. Поточні витрати

Реклама

Оренда.Шукаємоїдальню/кафе,дерозмістимокухнюв30-40кв.м.Залпрацювати небуде:тамбудемоформуватизамовлення,зберігатизапасиіт.д.Потрібенремонтіпідключеннякомунікації.Важливо,щобпоручбулиофіси,депрацюютьнашізамовники.ОрендаприміщеннянаЛук'янівців60кв.мобійдетьсяв24тис.грн.Ще6тис.грнзакладемонаЖКП,мобз'вязок,інтернет.

Зарплати.Настартіпрацевлаштуємо2кухарів-універсалів(по12тис.грн).Одинзних-власникбізнесу.Потрібніприбиральниця(5000грн)ібухгалтернапівставки(4000грн).Акур'єрипрацюватимутьна аутсорсингу,томузарплату невраховуємо,аджевпрайсібудевказанавартістьдоставкиобіду.Ще30тис.грнщомісяцяпіденапродуктовізапаси,миючі,ланчбокси тощо.

ВСЬОГО: 93 тис. грн.

4. Макетинг, реклама

Щобнашонлайн-ресторандобрепрацював,потрібенхорошийсайт.Тампотрібнорозміститименюзнашимистравами,прайс,контактиіт.д.Цедозволитьклієнтамшвидкоробитивибіробідуізателефонуватинамдляоформленнязамовлення.Такщовитратимонарозробкусайту,атакождоменіхостинг,терміномнарікблизько 20тис.Грн.

Крімцього,закладемоприблизно 5тис.на місяцьнадруквізиток,флаєрів,технічну підтримку,рекламувсоцмережахта іншіпотреби.Ізвичайно,потрібнозвернутиувагунаможливостісоцмереж,деможнавідкритисторінкинашогоонлайн-ресторану,поститиновини,менюіфотографії,спілкуватисязклієнтамитаін.

ВСЬОГО:20тис.грннастартіі5тис.грнщомісяця.

5. Окупність проекту

Реклама

Середнійчекнашогообіду-50грн.Зазвичайнацінкастановить20-30%.Припустимо,щоможемоприготувати150обідівна день.Виходячиз20днівзавантаженнявмісяць,приготуємовсього 3000обідів.Упідсумкузможемозаробити150тис.грнна місяць.Відцієїсумимінусуємо поточні(93тис.грн)імаркетингові(5тис.грн)витрати(всього98тис. грн),залишиться52тис.грн.Зурахуваннямстартових(390тис.грн)імаркетингових(20тис.грн)витрат(всього410тис.грн),проектокупитьсячерез7-8місяців.

Впринципі,бізнесжиттєздатний,алеризикамиможутьстатилітній сезон,коликлієнтиїдутьу відпустку.Складнощівдодадутьвалютніколивання,зростанняЖКПіт.д.У такійситуаціїдоведетьсяабопідвищуватиціни,аборозширюватиперелікпослуг.

Можна готувати на кухні вдома

Бізнес-планпроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Вінзазначає,щовумовахнестабільноїекономікистартувативсекторімасовогохарчуванняпотрібноскромно:

"Онлайн-рестораны являются клиентоориентированным бизнесом, где доход зависит от покупателей. Поэтому сложно прогнозировать, что ежедневно заказы будут на ту загрузку кухни, где просчитана окупаемость текущих расходов. То есть если люди будут заказывать, условно, не 150, а 100 обедов в день — есть риск, что не хватит средств на оплату аренды. Поэтому стоит внимательно просчитывать стартовые и текущие затраты, прежде чем запускать заказ и доставку обедов".

На думкуексперта,передзапускомбізнесукращепромоніторитиможливуаудиторіювцікавому районі:

"Для этого стоит скооперироваться с поваром. А можно первые обеды готовить дома, на кухне. Это может быть 5—10 заказов в день. Но даже минобъемы позволят понять, нравится ли бизнес и стоит ли его развивать. Но нужно учесть, что эти "пробы пера" нелегальны с точки зрения закона, саннорм и других требований. Поэтому предприниматель должен понимать, что несет все риски от приготовления и реализации блюд".

Експертрекомендуєприділитипильнуувагупошукуклієнтів,аджесамевонизабезпечуютьзатребуваністьконкретногоонлайн-ресторану.

"Можно пройтись по бизнес-центрам, пообщаться с администраторами компаний, договориться о пробной доставке обедов. Причем нужно интересоваться небольшими и крупными офисами, ведь, как показывает практика, нормальный формат питания может быть не налажен даже в корпорации с иностранными инвестициями", — отмечает Забловский.

Прицьомуекономіступевнений:якщовгадатибажанняклієнтів,тобтоготуватипростусмачнуірізноманітнуїжуза доступноюціною,відбоювідклієнтів небуде.

"Сейчас в столице есть пара сотен компаний, предлагающих доставку обедов. Но даже широкий выбор заставляет клиентов менять поставщиков обедов, ведь могут не устраивать цена, меню, качество блюд. Поэтому найти место под солнцем тут реально", — говорит Забловский.

Оформляємо бізнес офіційно

Юристивідзначають:запусконлайн-ресторанузправовоїточкизору-процедураскладна.

"Для открытия надо зарегистрировать субъект предпринимательства (юрлицо или ФЛП), встать на учет в налоговую. По закону осуществление хоздеятельности без госрегистрации — админправонарушение. За это предусмотрен штраф (от 17 до 51 тыс. грн), конфискация продукции и средств, полученных от реализации в онлайне без регистрации предпринимательства. Процедура урегулирована законом "О госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей", — говорит партнер АО "А.Д.ХОК" Александр Иванишин.

З одногобоку-длязапускуонлайн-торгівліне потрібніліцензії.Аледіяльністьонлайн-ресторанурегулюютьнормизаконодавствавсферібезпекихарчовихпродуктівіе-комерції.Відповідно до закону"Про основні засадита вимогидобезпекиіякостіхарчовихпродуктів",щобвідкритисервісз доставкиобідів,потрібнозареєструвативДержслужбіз питаньбезпекихарчовихпродуктівпотужності(приміщеннякухніресторану,транспортдлядоставки).ПроцедураврегульованавнаказіМінагрополітики№39від10.02.2016р.

"Если нормы не выполнены, идет ответственность: для физлиц-предпринимателей — штраф от 8 до 15 минзарплат, а для юрлиц — от 23 до 30 мин.з/п", — говорит Иванишин.

ПотімпотрібноотримативДержпродпотребслужбівисновокДержСЕС,чи відповідаєкухнясаннормам.ПорядокзатвердженийвнаказіМінохорони№247від09.10.2000р

"Надо обратиться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям за разрешением для работы онлайн-ресторана. Террорганы ГСЧС регистрируют декларации соответствия материально-технической базы (кухни) требованиям пожарной безопасности", — отмечает юрист.

Реклама

Запускзакладівобслуговуваннягромадянузгоджуєтьсязмісцевою владою.Достартупотрібноповідомитиписьмовопро цеорганмісцевогосамоврядування,дейдегоспдіяльність.

"Раз товары в онлайн-ресторане реализуются по сайту, надо оформить веб-страницу официально. В законе "Об э-коммерции" сказано: интернет-страница магазина должна содержать, в частности, полное наименование юрлица или ФИО физлица-предпринимателя; местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания физлица-предпринимателя и др. Еще укажем, что в стоимости товара включены налоги", — перечисляет Иванишин.

Зверніть увагу на нюанси

Передзапускомонлайн-ресторанупотрібноуважновизначитилокаціюмайбутньогобізнесу.

"От этого зависят текущие расходы, в том числе аренда помещения. Имеет смысл искать помещение для работы не в самом центре или рядом с метро, а в спальных районах, так как это позволит существенно сэкономить на текущих расходах. При этом в аренду можно брать не только помещение кафе или столовой, но и небольшого магазина или офиса. Главное, чтобы там были все подключенные коммуникации: электричество, вода, канализация. А если чего-то не хватает, важно, чтобы владелец помещения был готов предоставить арендные каникулы, чтобы можно было сделать небольшой ремонт или подвести необходимые коммуникации", — подсказывает Кривонос.

Прицьомуекспертуточнює:якщоприміщенняпідкухнюдляонлайн-ресторанубудеорендуватисявспальномурайоніабонаоколиціміста,значить,не вартовідкриватиреальнийзалдляресторану: клієнтів в такому закладі може бути мало, іце недопоможеотриматихорошийдохід.

"Важно, чтобы локация для бизнеса имела хорошую транспортную развязку, поскольку это поможет охватить доставкой обедов сразу 2—3 района", — считает Кривонос.

У тойжечаспідприємцівідзначають,щовсегментідоставкиїжіпотрібнозавждиприслухатисядо побажаньклієнтів.

"Это кажется, что все просто: взять и приготовить обед для 5—10 человек в офисе. Но кто-то может при этом не есть сыр, быть вегетарианцем или страдать аллергией на определенные приправы. И эти нюансы нужно учитывать, чтобы сохранить здоровье клиента и его лояльность к вашему бизнесу", — считает менеджер по доставке обедов Евгений Порфиров.

АвласникстоличногокафеАнтонПримаковуточнює:щобклієнтизновуізновузамовлялиобідиздоставкоюнаконкретнійкухні,важливоприділятиувагудоставцістрав,їхоформленнюіаксесуарам.

"Это значит, что курьер должен быть чистым и доброжелательным, когда доставляет обед, а еда должна быть горячей или хотя бы теплой. Ее нужно аккуратно упаковать и не разлить при доставке. И, конечно, важно положить в пакет с доставкой пластиковые вилки/ложки, салфетки, чтобы клиенты их не искали в спешке по офису", — говорит предприниматель.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти