Як відкрити магазин домашніх товарів: бізнес-план

1 жовтня 2018, 05:40

Христина Коновалова

На продажу аксесуарів для дому заробимо 120 тис. грн на місяць

Ринокнерухомостіоживає:ввеликихмістахактивнобудуютьсянові будинкиіцілімікрорайони,алюди,втомленіжитивубитиххрущовках,прагнутьперебратисявпросторіісвітліквартири.Ценовежитловимагаєоригінальногоремонту,красивих меблівіякіснихаксесуарівдля дому.

Аразпопитнацітоваристабільнийінавітьпотрохузростає,маєсенсрозглянутизапускневеликогомагазинчикадомашніхаксесуаріввтакихновихжитловихмасивах
.

"Це важливо і актуально для новоспечених домовласників, оскільки вони хочуть заощадити свій час у пошуках цікавих фішок для кухні або ванної. Також поява таких торгових точок допомагає в створенні інфраструктури обслуговування в нових мікрорайонах. І ті магазини, що з'являться в таких житлових масивах першими, відразу ж отримують всіх місцевих покупців і йдуть далеко вперед в питаннях конкуренції, адже якщо асортимент сподобається клієнтам, вони не будуть шукати товар в інших магазинах", – вважає керівник Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

Реклама

"Сегодня"вивчилаперспектививідкриттямагазину домашніх товаріввКиєві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

1.Характеристика проекту

Відкриваємо в Києві магазин товарів для дому "Домашненько". Будемо продавати найрізноманітніші корисності – рушники, посуд, канцтовари, фоторамки, тапочки, аксесуари для ванної і т. д. Орієнтуємося ми на середні ціни і оригінальний товар. Для цього підшукаємо цікавих виробників хендмейд-виробів в Україні і будемо відслідковувати цікавих продавців на іноземних порталах, в тому числі в США і Китаї. У Києві працюють десятки аналогічних магазинчиків, але наша конкурентна перевага буде в запуску точки продажів в новому мікрорайоні. За оцінками, якщо щодня 10 осіб придбають товари на середній чек в 400 грн, проект окупиться через 2,6 року.

2. Стартовий капітал

Передзапускоммагазинузакупимотехніку:дваноутбука,ксерокс,принтер,калькулятори,сейф,2мобілки,модем-роутерітерміналдлябезготівковихрозрахунків.Націцілівитратимо50тис.грн.Окремодоведетьсявитратитисянаустановкукамервідеоспостереженняісигналізації-всецепотягнена20тис.грн.Не обійтисябеззакупівлімеблів:стіл,2 стільці,стелажі,вітрина,вішалкиобійдутьсяв20-30тис.грн.

Реклама

І,звичайно,потрібносформуватипочатковийзапастоварів:націзавданняврахуємо150тис.грн.

ВСЬОГО: 250 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

3. Поточні витрати

Дляроботипотрібноприміщенняворенду.Будемошукативаріантвновомумікрорайоні.Неважливо,будеточкауметроабовглибинірайону.Головне,щобвпішійдоступності15хвилинне булоконкурентів.Оптимальноюстанесуборендаприміщенняв20кв.мвквартиріна1-му поверсіновобудови.Важливо,щобкімнатабулазремонтом,щобне витрачатисяна"косметику".Такийваріант,атакожоплатаЖКП,інтернету,мобзв'язкуісигналізаціїобійдетьсяв15тис.грн.

Команда.Умагазинзнадобляться2продавця,томупрацевлаштуємо1-госпівробітника,азамінюватийогобудевласник.Працюватибудутьчерездень(зміна500грн+%).Вобов'язкивходятьпродажтовару,веденнязвітності,роботазпостачальниками,прийомдзвінків,оновленнясоцмереж,прибирання.Потрібенбухгалтер(3000грн).

Реклама

Допзавдання.Можутьвиникатифорс-мажори:наприклад,зламавсяноутбук-націпотребизакладемо20тис. грн.

ВСЬОГО: 53 тис. грн в місяць

4. Маркетинг, реклама

Популяризуватитовардопоможеонлайн-версіянашогомагазину.Томупотрібновкластиблизько20-25тис.грнвстворенняповноцінногосайтуіорендудоменузхостингомнарік.Аосьсторінкив"Фейсбуці"і"Інстаграмі"та іншихсоцмережахзапустимобезкоштовно.Будемотамрозміщуватицікавіновини,акції,новинкиіт.д.Ащебудемопублікуватипостивгрупахза інтересами.

Реклама.Тутдоведетьсявкластисявпокупкувивіскиіштендера,друквізитокіфлаєрів.Націзавданняпідеблизько10тис.грнвід початкуіще2000 грн намісяць.Ще5тис.грнзакладемовмісяцьнареалізаціюрізнихрекламнихцілейвінтернетіісоціальних мережах.

ВСЬОГО: 35 тис. грн на старті і 7 тис. грн в місяць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

5. Окупність проекту

Реклама

Експерти кажуть: націнка стартує від 50%. Це означає, що середній чек в магазині може скласти 400 грн. Якщо щодня 10 осіб будуть купувати товари на цей чек, щомісяця заробимо 120 тис. грн. Звідси мінусуємо бонуси продавцям 5% (6000 грн), залишається 114 тис. грн. Ще потрібно відняти поточні (53 тис.) і маркетингові (7 тис.) витрати (всього 60 тис.), одержуємо 54 тис. грн. З урахуванням обсягу продажів потрібно закласти на підтримку товарних запасів близько 30% від початкових 150 тис. грн. Тобто, 45 тис. грн. Це означає, що з доходів залишається 9 тис. грн. Якщо згадати про стартові (250 тис.) і маркетингові (35 тис.) інвестиції (всього 285 тис.), магазин окупиться через 2,6 року.

Просувайте товари в інтернеті

Нашбізнес-планстоличногомагазинчикадомашніхаксесуарівпроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Вінвважає,щоторгівлятоварамидля домуєзавждиактуальною,оскількивостаннірокилюдичастоживутьвритмі"загнаноїбілки"іїмдужехочетьсярозслабитисявдома,приходячитудипісляроботи.

"Багато українців люблять часто оновлювати свої квартири або будинки, причому зміни їм приємні навіть в дрібницях. Одним достатньо купити нові фіранки на кухню, а інші можуть довго шукати органайзери або зручні коробочки для зберігання посуду чи постільної білизни. Такий пошук цікавих аксесуарів для дому допомагає людям забути про повсякденні тривоги і переключитися на тему створення зі свого будинку справжньої релакс-фортеці, куди стороннім людям і негативним емоціям вхід заборонено. Тому, якщо власники магазинів домашніх товарів навчаться вгадувати настрої своїх відвідувачів і запропонують їм той самий товар, обсяги продажів виявляться не тільки стабільні, але і будуть постійно зростати", – зазначає Забловський.

Прицьомуекономістрекомендуєприділятиоднакововажливуувагупросуваннюторгівліівофлайн-точці,інаінтернет-сайті.

"Справавтому,щопокупцічастошукаютьпотрібніаксесуаричерезсмартфони,перебуваючивдорозі,скажімо,нароботу.Томувониможутьпідписатисянавашурозсилкув"Інстаграмі"або"Фейсбуці",іпереглядатипоштовіповідомленнязакційнимипропозиціямивідвашогомагазину.І,якщоправильнопродуматистратегіюпродажівчерезонлайн-джерела,цедопоможезалучитиклієнтівне тількиз усіхточоквеликогоміста,аленавітьзіншихміст,аджевідправитипридбаніречіможнаіза допомогоюпоштовихсервісів",-зазначаєЗабловський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Оформляємо документи правильно

Юристивідзначають,щомагазиндомашніхтоварів,якібудь-який іншийбізнес,повиненпрацюватилегально.Томупотрібнограмотнооформитивсі дозволи.

"Дляцьогоспочаткупотрібнозареєструватисясуб'єктомпідприємницькоїдіяльності.Можнастатиюрособоюабофізособою-підприємцем.Такожтребавстатинаобліквподатковій",-акцентуєстаршийпартнерАдвокатськогооб'єднання "А.Д.ХОК" АртемВисоцький.

Згідно з нормамичинногозаконодавстваУкраїни,здійсненнябудь-якоїгосподарської діяльності,втомучисліічерезонлайн-магазини,бездержреєстраціїєадмінправопорушенням.

"Зацепередбаченавідповідальність.Можутьбутиштрафи-від17до51тис.грн,інавітьбутиконфіскаціяпродукціїікоштів,щоотриманівідреалізаціїпродукціївонлайн-магазинібезреєстраціїсуб'єктапідприємництва",-пояснюєВисоцький.

Вартовідзначити,щосамагосподарськадіяльністьз продажутоварів,зокремачерезінтернет,не вимагаєліцензій.Алещобмагазинпрацювавспокійно,потрібноотримативДержпродпотребслужбівисновокдержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизи:чи відповідаєдане приміщеннясаннормам.Крімцьоготреба"зайтинавогник"вДержслужбуз надзвичайних ситуацій.

"Тампідприємецьповинензареєструватидеклараціївідповідностіматеріально-технічноїбазивимогампожежноїбезпеки",-говоритьВисоцький.

Важливопам'ятати,щооформленнясамогоінтернет-магазинуз торгівліаксесуарамиповиннобутиоформленоправильно.Всівимоги щодо оформленняперерахованівЗаконіУкраїни"Про електронну комерцію".Наприклад,наінтернет-порталітребабудевказатиадресу,контактиіданіпідприємця.Не обійтися,звичайно,ібезвказівкицінпідкожною категорієютовару.Крімцьоготребабудерозписатиумовидоставкитаповерненняаксесуарів.

Ащобклієнтипостійноповерталисявмагазиндомашньогозатишку,важливотрепетнодотримуватисяЗакону"Про захистправспоживачів".Це означає,щопокупціможутьпротягом14днів,не рахуючидняпокупки,повернутинепродовольчийтовар, що не підійшов.

"Аякщовперелікуречей,якіпідлягаютьповерненню,є винятки,про цетребавказатинаінтернет-сторінці",-говоритьВисоцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Керуйте емоціями людей

Передзапускоммагазинутоварівдлябудинкуважливочітковизначитисязконцепцієюбізнесу.

"Потрібно розуміти, які саме товари (для вітальні, ванни, кухні) будуть продаватися в новому магазині і яка стилістика (європейська, азіатська, еклектика) найбільше може бути затребувана клієнтами. І звичайно ж, важливо визначитися, який середній чек можуть дозволити собі залишити в магазині покупці. Для того щоб розібратися з усіма позиціями, майбутньому підприємцю має сенс відвідати великі магазини, представлені в ніші домтоварів. Це дозволить побачити, які аксесуари в моді, що більше дивляться люди. Ще важливо поговорити з сусідами і знайомими: вони могли б підказати, які аксесуари хотіли б придбати в невеликому магазинчику біля будинку, а за чим все ж поїдуть в великі гіпермаркети", – зазначає Кривонос.

Саміпідприємцірадятьуправлятиемоційнимирішеннямилюдей.

"Невеликі магазинчики біля будинку хороші тим, що клієнти можуть сюди зайти і придбати вподобані рушник або ємність для оцту, хоча спочатку таких думок не було в голові. Але щоб аксесуари буквально розліталися серед покупців, важливо правильно вибудувати роботу з постачальниками. Для цього можна брати у них товар не за передоплатою, а під реалізацію. Це реально, адже товари для будинку, як правило, мають тривалий термін зберігання. Причому бажано брати невеликі партії, щоб правильно оформляти асортимент і не захаращувати торгову точку. І якщо власник магазину бачить, що обраний товар розкуповується, можна замовити у постачальника додаткову партію. А те, що не стало популярним у клієнтів, повернути вже через пару тижнів, щоб звільнити місце для інших найменувань", – говорить менеджер з продажу в одній зі столичних точок Ольга Іщенко.

У тойжечасАндрійКривоносрекомендуєвиділитисвіймагазиндомашньогозатишкусередконкурентіворигінальнимоформленням.

"Наприклад,можнастворитивсвоємумагазиніподобуквартириіпостійномінятистилізованеоформленнядрібниць.Цейпідхідможнапоєднатизспівпрацеюздизайнерами,якітакимчиномможутьпропонуватиклієнтамсвоїпослуги",-говоритьексперт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти