Велика розборка теми – бізнес-омбудсмен

11 березня 2018, 07:14

Христина Коновалова

Чим займається Рада бізнес-омбудсмена і хто може звертатися сюди за допомогою

Увсіх підводних каменяхтеми"Бізнес-омбудсмен"допомогларозібратисякомандаРадибізнес-омбудсмена.

Хто такий бізнес-омбудсмен?

ЦенезалежнийпредставникінтересівбізнесменівприКабміні.Вінрозглядаєскаргияквітчизняних,такііноземнихпідприємцівщодонеправомірнихдійдержавнихорганів.Тобтоякщоубізнесменавиникаютьпроблеми,наприклад,пов'язанізарештомвиробничихцехівабозатягуваннямоформленнядозвільнихдокументів,їхможнаспробувативирішити,звернувшисьдо омбудсмена.

Реклама

Вперше Рада бізнес-омбудсмена (команда юристів, яка допомагає підприємцям вирішувати їхні проблеми) була створена в Україні в грудні 2014 року. А вже 20 травня 2015 го ця структура почала офіційно приймати скарги від бізнесу. Безпосередньо саму команду очолив литовець Альгірдас Шемета. У минулому Шемета двічі займав пост міністра фінансів Литви. Також він працював єврокомісаром: спочатку – з оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайством, потім – по бюджету і фінплануванню. Варто відзначити, що зараз Раду фінансують 13 країн-донорів через мультидонорского рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку.

Для чого він потрібен і які функції виконує?

Омбудсменрозглядаєпроблемипідприємцівтількиз приводунезаконнихдійабобездіяльностідержавних органів тадержкомпаній.Алеприцьомувонане лобіюєінтересибізнесу.Якщоскаргавзятавроботу,цене означає,щоРадабізнес-обмудсменабезумовнозгодназпозицієюскаржника.Інспекториповиннідотримуватися нейтралітету,колипроводятьнезалежнерозслідування,атакожзаслуховуютьпозиціюіскаржника,ідержоргану.Ітількипісляцьоговиносятьсвоєрішення.

ОднакРадабізнес-омбудсмена неєвиконавчиморганомвлади,оскількине можезмуситидержорганвиконатисвоїрекомендації.Алеомбудсменможевикористовуватисилуавторитету,іприцьомувідсотоквиконаннярекомендаційвУкраїні-близько88%.

У тойжечасРадане займаєтьсяоцінкоюякостіокремихзаконівінормативнихактів.Вонасистематизуєпроблемиіпропонуєдержорганампакетрекомендаційпоокремимгалузямекономіки.Авжевідомстваприймаютьрішення,чи слідуватицим пропозиціям.ПослугиРадибізнес-омбудсменабезкоштовнідляпідприємців,авсяінформаціяз історіїскаргєстрогоконфіденційною.

Хто і в якому випадку може звернутися по допомогу до бізнес-омбудсмена?

Звернутисядобізнес-омбудсменаможебудь-якакомпаніяабоприватнийпідприємець.Цеможназробитивразівиникненняпроблемздержавнимиімісцевимиорганамивлади,державнимиіпідконтрольнимидержавікомпаніями.Алевартопам'ятати:бізнес-омбудсменне приймаєскаргипотим справам,якіперебуваютьвсуді.Небудутьрозглядатисяіскаргипідприємцяпо відношеннюдо приватного бізнесу.

Якподатискаргудо Радибізнес-омбудсмена?Найпростішезалишитизаявкучерезсайтструктуриwww.boi.org.ua.Крімтого,скаргуможнанадіслати електронною поштоюабопринестиособистовофісза адресою:мКиїв,вул.Сковороди,19.

Прицьомускаргавідпідприємцярозглядаєтьсяза наступною схемою.Спочаткуйдепопередняоцінказаяви.Досліджуєтьсяісторіяпроблеми,вивчаютьсядокументи,проходитьспілкуваннязісторонамиконфлікту.Інарешті,інспекториприймаютьрішеннянапідставівсієїотриманоїінформації,апісляцьоговідстежуєтьсядоляцихрекомендацій-вирішеноабоне вирішено питання,вякі терміниіт.д.

В тренді
Банк "Укрпошта" та антирекорд долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Колаж: "Сьогодні"
В тренді
В Україні змінять маркування м'яса, меду й оливкової олії
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
В тренді
ФОПи зможуть платити податки через додаток "Дія": як це буде працювати
"Дія" вже знає рахунки, на які повинні надходити податки
Реклама

Прицьомупротягомдесятиробочихднівпідприємець,який подавскаргу,отримуєвідповідьвідРадибізнес-омбудсмена,прийнятачийогозаявкавроботу.Граничнийтермінрозслідування-3місяці,алевбільшостівипадківкомандівдаєтьсязакриватисправишвидше.По кожному зверненнюбізнес-омбудсмендаєрекомендаціїдержавним органамівідстежуєїхвиконання.

Які спеціалісти входять в команду Ради омбудсмена?

КомандаРадискладається зтридцятифахівцівзвеликимдосвідомроботивюриспруденції,стратегічномууправлінні,економіці,аудитіта управлінніризиками.Крімсамогобізнес-омбудсмена,до складуцієїкомандивходятьдвазаступника(ТетянаКороткаіЯрославГрегірчак),атакожп'ятнадцятьінспекторів,чотиримолодшихінспектора,співробітникидепартаментукомунікаційіадміністративнийперсонал.Всякомандаотримуєзаробітнуплату,алеїїрозмірне можерозголошуватисянапідставідонорськогодоговору.

Що вже вдалося зробити для підприємців?

Задвазполовиною рокироботиРадабізнес-омбудсменаотрималабільше 3000скаргідопомоглаукраїнськимпідприємцямповернутипонад11 млрдгрн.Всьогозпочаткусвоєїдіяльностікомандапідготувалаблизько 1000рекомендаційдержорганам.Прицьому98%підприємцівзадоволеніспівпрацеюзбізнес-омбудсменом.

Крімцього,Радапідписала9меморандумівпро співпрацюздержорганами,якінайчастішеєоб'єктамискарг.ЦеГосфіскальнаяслужба,Міністерствоекологіїтаприроднихресурсів,Госрегуляторнаяслужба,МіністерствоюстиціїУкраїни,Нацантикорупційнебюро,Київськаміська державна адміністрація,Нацполіція,Нацагентствощодо запобіганнякорупції,СБУ.ТакожРадабізнес-омбудсменапідготував10пакетівзсистемнимирекомендаціямищодо поліпшеннязаконодавства.Ібагато зцихпропозиційвжевтілені.

Якщо говорити про найсвіжішої статистикою, то, за даними третього кварталу 2017 го, всі отримані Радою скарги можна розділити на чотири блоки: податкові і митні питання (65% заявок), дії силовиків (12%), неправомірні дії держрегуляторів (8% ), дії органів місцевого самоврядування (6%). При цьому частіше скаржилися представники оптової та роздрібної торгівлі, промисловці і аграрії. І в загальній структурі скарг частка українського бізнесу становить 82% (18% – іноземна). Найбільш активними регіонами за заявками стали столиця і Київська область, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти