Бізнес в Україні впадає в песимізм

16 січня 2017, 09:53

Сергій Гусєв

Підвищилися інфляційні очікування, а надія на відносну стабільність гривні вичерпалася

Індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств в Україні зменшився з 109,2% до 108,7%.

Реклама

Національний банк України (НБУ) щоквартально проводить дослідження "Ділові очікування підприємств". Опитування в рамках останнього з них – за IV квартал – проводилися з 8 листопада по 8 грудня, але результати опубліковані тільки днями.

В цілому протягом найближчих 12 місяців очікуються:

  • зростання обсягів виробництва товарів і послуг: баланс очікувань підвищився до 11,1% (в III кв. було 5,4%);
  • збільшення темпів зростання споживчих цін – до 16,2% (в III кв. очікувалося 13,8%);
  • посилення девальваційних процесів – середнє значення обмінного курсу гривні до долара – 29,16 (в III кв. – 28,03);
  • зниження ділової активності: ІДО зменшився до 108,7% (було 109,2%);
  • зростання потреби в позикових коштах, підприємства планують брати банківські кредити переважно в гривні.

Основними негативними факторами розвитку підприємств так само залишаються нестабільна політична ситуація і високі ціни на енергоносії.

Очікування щодо зміни обсягів виробництва товарів і послуг в найближчі 12 місяців, %

Реклама

 

I кв.

II кв.

II I кв.

IV кв.

Реклама

Збільшаться

17,8

24,8

27,1

29,9

Реклама

Знизяться

36,4

22,7

21,7

18,8

Не зміняться

45,8

52,4

51,2

51,3

Економічна активність. Покращилися очікування у видах діяльності, крім будівництва, транспорту і зв'язку. Баланс очікувань щодо випуску товарів і послуг збільшився до 11,1% (в III кв. було 5,4%). Частка респондентів, які очікують зменшення обсягів виробництва, знизилася до 18,8% – найнижчого значення за останні п'ять років.

Зростання обсягів виробництва очікують:

за видами економічної діяльності: підприємства торгівлі, енерго- і водопостачання, переробної промисловості сільського господарства;
за регіонами: підприємства 14 областей, найбільший оптимізм в Рівненській і Закарпатській областях (як і в попередньому кварталі).

Зменшення обсягів виробництва прогнозують респонденти з п'яти областей, найбільше песимізму в Чернігівській і Миколаївській областях.

Пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніші прогнози у підприємств переробної промисловості (ІДО – 114,1%), енерго- та водопостачання (111,7%) і торгівлі (111%).

Динаміка складових ІДО підприємств України 2016 року

Очікування респондентів на наступні 12 місяців щодо:

Баланс відповідей, %

I кв.

ІІ кв.

І I І кв.

IV кв.

фінансово-економічного стану

-0,9

12,1

10,4

8,2

обсягів реалізації продукції

4,9

19,4

18,3

17,7

інвествитрат на проведення будівельних робіт

-7,9

1,9

5,0

4,5

витрат на машини, обладнання та інвентар

2,1

9,3

11,5

17,2

кількості працівників

-6,2

-0,1

0,9

-4,3

Підвищилися оцінки щодо майбутніх обсягів інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар на підприємствах. Високі оцінки респонденти дали щодо зростання загальних обсягів реалізації продукції. Відновилися очікування щодо зменшення кількості працівників на підприємствах.

Респонденти третій квартал поспіль високо оцінюють перспективи зростання загальних обсягів реалізації продукції своїх підприємств: баланс очікувань – 17,7% (було 18,3%). Високі оцінки у підприємств переробної промисловості (баланс відповідей – 25,0%). Підприємства будівництва продовжують прогнозувати зменшення загальних обсягів реалізації. На зовнішньому ринку очікують збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) практично всі підприємства.

Інфляційні очікування. Очікується зростання споживчих цін на 16,2% (в III кв. було 13,8%). Зменшилася кількість тих (50,4%), хто прогнозує, що зростання споживчих цін не перевищить 15% (було 61,1%). Серед факторів, що впливають на оцінку інфляції, помітно зросла значимість доходів населення і соціальних витрат бюджету.

Сприйняття факторів, які впливають на оцінку зміни рівня споживчих цін, % відповідей 

 

I кв.

II кв.

II I кв.

IV кв.

Курс гривні

87,6

76,7

81,8

81,5

Витрати на виробництво

57,1

66,5

61,3

69,4

Доходи населення

17,9

19,2

16,0

28,0

Податкові зміни

21,9

20,6

17,2

19,8

Соціальні витрати бюджету

9,0

13,2

9,1

16,6

Ціни на світових ринках

10,9

15,5

13,7

14,1

Динаміка доступності грошей в економіці

12,5

10,7

11,8

9,1

Курс гривні. Девальваційні очікування трохи зросли – більшість респондентів (65,6%) сподіваються, що обмінний курс гривні до долара в наступні 12 місяців буде в діапазоні 26 – 30 (в II кв. таких було 68,4%), але значно зросла частка тих, хто очікує зростання курсу понад 30-30,4% (було 17,2%). Середнє очікуване значення курсу – 29,16 (було 28,03).

В період проведення опитування середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку в середньому був 25,78 грн. Щоденні коливання не перевищували 3% від середнього. Під час проведення опитування в III кв. середнє значення курсу було 25,78 грн, щоденні коливання досягали 8%.

Стан підприємств. Оцінки поточного фінансово-економічного стану підприємств покращилися. Баланс відповідей підвищився до 2,3% (у III кв. був 1,2% ).

Відповіді респондентів на запитання "Як ви оцінюєте фінансово-економічний стан своїх підприємств на момент опитування?", % відповідей

 

I кв.

II кв.

II I кв.

IV кв.

Хороший

13,1

15,1

18,2

16,9

Задовільний

65,6

67,0

64,8

68,5

Плохий

21,2

17,9

17,0

14,6

Позитивно оцінили свій фінансово-економічний стан:

  • за видами економічної діяльності: підприємства сільського господарства, переробної промисловості і торгівлі;
  • за розміром: великі і середні;
  • за регіонами – 13 підприємства областей, найвищі оцінки в Миколаївській та Хмельницькій областях.

Низькими є оцінки підприємств транспорту і зв'язку, енерго- і водопостачання, а за регіонами – Запорізької та Полтавської областей.

Рівень залишків готової продукції оцінюють нижче бажаного дванадцятий квартал поспіль. Баланс оцінок виріс до "мінус" 10,6% (з "мінус" 7,5% в попередньому кварталі). При цьому респонденти переробної промисловості вперше 2016 року оцінили свої запаси готової продукції як нижче бажаних – баланс "мінус" 7,3% (було 7,4%). Знизилися оцінки рівня запасів готової продукції у видобувній промисловості. Такі оцінки відповідають даним Держстату про зменшення обсягів виробництва в цій галузі в січні-жовтні 2016 року.

В тренді
Третій рекорд за два дні. Біткоїн вийшов на новий історичний максимум

Підвищилися оцінки щодо майбутніх обсягів інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар на підприємствах. Високі оцінки респонденти дали щодо зростання загальних обсягів реалізації продукції. Відновилися очікування щодо зменшення кількості працівників на підприємствах.

Респонденти третій квартал поспіль високо оцінюють перспективи зростання загальних обсягів реалізації продукції своїх підприємств: баланс очікувань – 17,7% (було 18,3%). Високі оцінки у підприємств переробної промисловості (баланс відповідей – 25,0%). Підприємства будівництва продовжують прогнозувати зменшення загальних обсягів реалізації. На зовнішньому ринку очікують збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) практично всі підприємства.

Очікується збільшення обсягів іноземних інвестицій – баланс відповідей становить 15,6% (було 15,8%). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 21,7% (було 22,6%). Найвпевненішими в збільшенні обсягу іноземних інвестицій залишаються підприємства енерго- і водопостачання.

Виробництво. Найзначущішим чинником, що обмежує здатність підприємств збільшувати обсяг виробництва, респонденти вважають високі ціни на енергоносії. Значно посилилася роль таких чинників, як коливання курсу гривні, занадто високі ціни на сировину і матеріали та тиск на бізнес – податкове і регуляторне. В цьому відношенні ситуація за квартал помітно змінилася в гіршу сторону.

Інвестиційні очікування. Респонденти підвищили оцінки зростання витрат на машини, обладнання та інвентар в наступні 12 місяців: баланс відповідей 17,2% (був 11,5%). Очікування збільшення інвестиційних витрат на проведення будівельних робіт практично залишилися на рівні попереднього кварталу: баланс відповідей – 4,5% (був 5% був). Збільшення інвестиційних витрат на своїх підприємствах в наступні 12 місяців очікують респонденти переважної більшості видів економічної діяльності.

Сприйняття факторів, що обмежують здатність підприємств збільшувати виробництво,

 

I кв.

II кв.

II I кв.

IV кв.

Занадто високі ціни на енергоносії

45,3

45,7

42,9

50,6

Нестабільна політична ситуація

50,8

46,1

44,5

45,0

Значні коливання курсу гривні

53,3

42,5

40,5

43,1

Занадто високі ціни на сировину і матеріали

40,4

42,0

40,2

42,2

Надмірний податковий тиск

36,3

35,9

32,9

36,4

Недостатній попит

31,3

33,2

32,8

30,1

Брак оборотних коштів

33,7

32,1

30,8

31,1

Надмірний регуляторний тиск

16,1

16,6

15,5

17,0

Нехватка кваліфікованих працівників

10,6

12,0

16,6

16,0

Корупція

18,3

16,0

15,9

15,4

Обмеженість виробничих потужностей

11,3

10,2

13,4

13,3

Обмежені можливості отримання кредиту

15,6

13,9

13,9

12,8

Очікується прискорення зростання цін як на покупні товари і послуги, так і на продукцію власного виробництва: баланси відповідей становили 92,1 і 71,3% (було 88,1 і 59,7%). Очікування щодо зростання цін на покупну продукцію посилилися у респондентів більшості видів економічної діяльності, найбільше у підприємств добувної промисловості (баланс відповідей – 93,3%, збільшення на 9,2 п. п.) і торгівлі (92,1%, збільшення на 8,7 п. п.).

Найсильніше на подорожчання продукції власного виробництва впливатимуть ціни на енергоносії, курс гривні, а також ціни на сировину і матеріали. Порівняно з попереднім кварталом очікується посилення їх впливу. Також істотно посилиться тиск вартості трудових ресурсів – збільшення на 12,3 п. п.

 

I кв.

II кв.

I I I кв.

IV кв.

Ціни на енергоносії

57,8

62,1

63,7

69,4

Курс гривні

68,3

55,5

59,7

62,0

Ціни на сировину і матеріали

58,7

59,3

58,5

61,3

Вартість трудових ресурсів

25,9

31,3

34,8

47,1

Податковий тиск

23,4

24,6

18,5

22,9

Попит на продукцію

14,5

13,8

15,5

13,6

Конкуренція

13,6

14,6

13,4

15,1

Ціни на світових ринках

11,0

11,1

12,3

13,0

Рівень вдсоткової ставки за кредитами

11,5

12,0

10,8

11,9

Оплата праці. Очікування збільшення витрат на оплату праці найманих працівників знову істотно зросли – баланс відповідей 71,7% проти 56,2% минулого кварталу. Найвищі очікування – у сільськогосподарських підприємств. Найнижчі – у підприємств переробної промисловості (баланс відповідей 82,1%).

Фінанси. Очікування щодо зростання потреб у позикових коштах трохи зросли: баланс відповідей – 33,5% (було 32,4%). При цьому зменшилася кількість тих, хто планує брати кредити – 34,6% (було 36,7%).

Переважна більшість планує брати кредити в національній валюті – 84,4% (було 84,3%). В іноземній валюті можуть взяти кредити головним чином підприємства транспорту і зв'язку (28% відповідей), великі підприємства (29,2%) і ті, хто здійснює експортні та імпортні операції (29,7%).

Перешкодою для залучення нових кредитів респонденти найчастіше називають занадто високі ставки – 68,3% (було 67,6%) відповідей і надмірні вимоги до застави. – 37,2% (було 35,7%). Знову зріс вплив курсового фактора – до 32,1% проти 30,3%.

Стримують інтерес до кредитів:

  •     наявність інших джерел фінансування (найбільше це відноситься до підприємств добувної промисловості);
  •     невпевненість у можливості своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання (підприємства транспорту і енерго- і водопостачання).

Продовжує зростати частка підприємств, які заявляють, що вони не мають проблем з проведенням банківських операцій – зараз 94% проти 92,4%. Тож, можливо, що якість роботи банків дійсно підвищується.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти