Покупка б/в авто: як правильно перевірити двигун

27 серпня 2017, 04:15

Часом трапляється так, що при покупці ідеальної по кузову машини інші агрегати поїдають бюджет з завидним апетитом

Моторскладається звеличезногочисларухомихелементів,які прицьомувідчуваютьвисокінавантаження.Дізнатисястандвигунавізуальнодужескладно-прихованідефектиможутьзовнініяксебе непроявити.Алеможнаскоротитиризикпомилковоїпокупки,подивившисьключовіточки,пише AutoNews.

Відкриваємо капот

Реклама

Яквірногопсихологічногоприйомуможнавідкритикапотавтомобіляізапитальноподивитисянапродавця,занурившисьвбагатозначне мовчання.Поряднийвласникне витримаєісампочнерозповідати,щоіякробилипідкапотомостаннім часом.

Слідтакожвідкрутитимаслянупробкуіподивитисянаїїзворотнусторону-ніякихбілихслідівіемульсіїбутитутне повинно.Якщовониє-значить,двигунперегрівався(причомунеодноразово),блокциліндрівпокоробило,прокладкупробило,антифризпотрапиввмасло.Такийдвигундовгобезкапремонтуне проживе.

1972-articles-2-650Такой наліт на зворотному боці пробки до неминучого ремонту – двигун був перегрітий, і масло перемішалося з охолоджувальною рідиною

Потрібнотакожзвернутиувагуназовнішній виглядпідкапотки.Якщоключовіагрегатиприкритідекоративнимипластиковиминакладками,їхкращезняти -тримаютьсявониабоназасувках,абонапарі-трійціболтиков.Чи намитийдвижокабомаєприроднийналітпилу?Краще,якбицебувякразнемитиймотор.Натакомумоторілегкознайтислідитечі або недавньогоремонту.Варіантизнатертимидоблискуагрегатамиповиннінасторожити.Абогосподардійснофанатичнийчистоплюй,абонамагаєтьсяприховатиякісьнесправності.

Реклама

Алепатьокимаслаще невирок(деякімоторипочинаютьхворітитакиминедугамимало нез другого-третьогорокужиття),хочавжепершийпривіддляторгу.Інша справа,колимаслоабоантифризкапаєзавтомобіля.Втакомувипадкупопахуєтерміновимремонтоміз заміноювеликої кількостіелементів.Нестача антифризуімоторногомасла-популярніпричинисмертімотора.

1972-articles-5-650Під декором ховається справжній стан мотора

Чорнийколірмасланащупіінизькийрівеньантифризувсистемі-не показникшвидкоїкончинидвигуна,алепривідзадуматисяпро ставленнявласникадо автомобіля,атакожвимагатисервіснукнижкуівідстежитиінтервализамінивитратних матеріалів.Найчастішеунедбалихводіївїїбракуватиме.Утакомувипадкурекомендується невіритипродавцевінаслово,аперевіритивсе самомуабовсервісі.

Складно адекватно оцінити стан мотора, не піднявши автомобіль і не подивившись на піддон картера. Це найближча до землі деталь двигуна і частенько страждає від недбалості водія або дорожніх служб. Заварені або заліплені герметиком тріщини на піддоні аж ніяк не рідкість. Коштує нова деталь дорого, змінюється (особливо для передньо-і повнопривідних авто) складно, та й удар, якщо він припав в піддон, можливо, передався і на інші деталі. А якщо було "наскрізне поранення", то, швидше за все, мотор встиг попрацювати на суху, поки водій не виявив витік.

1972-articles-4-650

Реклама

Потрібнотакожпомацатиприводніремені:чи не сильновонипровисаютьпринатисканні,чи немаєвидимихтріщин?Якщовонипочинаютькуйовдитисяабовжевиднозаломи-необхіднатерміновазаміна.ПриділитиувагувартоіременюГРМ,особливоякщойогоможнарозглянути,не знімаючизахиснихкришок.Йогозаміна-дорога операція.

Набагатьохдвигунахможнавізуальнооцінитистанопор-подушокдвигуна.Якщонагумієтріщиниінадриви-готуйтесярозлучитисязкругленькоюсумоюабомиритисязвібраціямикузова.Якщодвигунтурбований,потрібноперевірититурбокомпресорідодатковийрадіаторінтеркулеранапредметвитоків.

Оцінитислідістанрадіатораійогопатрубків.Проблемизрадіаторомможутьсильнозіпсувативраженнявідпокупкиавтомобіля,особливовжарку пору.Патьоки,слідиантифризу,пошкодженістільникисамогорадіатора,кривікріплення-привідзадативідповідніпитаннявласнику,наприклад,коливінмінявкришкурадіатора.

Заводимо мотор

Обов'язковопотрібноподивитися,що"говорять"піктограмиіщопишеборткомпьютерпризаведенийдвигун.Головнаконтрольналампа-Check engine-повинназгаснутичерезкількасекундпіслявключення запалення.Якщоні,тодоведетьсяїхатинакомп'ютернудіагностику.

1972-articles-653Check engine — контрольний індикатор жовтого чи оранжевого кольору у вигляді мотора

В тренді
Меломани з Верховної Ради: яку техніку декларують нардепи

Ідеальний часдляперевірки-колидвигунхолодний.Припрогріваннінайголоснішечутивсі стороннізвуки,двигунпоказуєвсіпроблеми.У мірупрогрівучастиназнихзникає.

Реклама

Звернутиувагупотрібноінате,зякого оборотустартерадвигунзаводиться.Якщодовго,то,швидше за все,акумуляторцзалишилосятрохиабоєпроблемизістартером,системоюживлення абоіскроутворенням.Двигун,навітьхолодний,повинензаводитися,швидко.

Пристартінахолоднуцілкомнормально,щооборотивище,ніжхолості,алеприцьомувонине повинніплавативвеликихмежах,адвигунзахлинатися.Сильнатряскавжезаведеногомоторавкажеабонавбитіподушкидвижка,абонапроблемизсистемоюживлення і запалювання.Втім,укожногомотораєсвоїдопускиповібраціяхізвуках.Універсальногостандарту неіснує.Якщоєсумніви,кращезвернутисявспеціалізованийсервіс.

Під часпрогрівуніякихметалевихзвуківабоскреготузмоторадоноситисяне повинно.Гучнийцокіт(аботорохтіння,немовдизель,аленабензиновомумоторі)можесигналізувати про проблемизкомпенсаторамиклапанів,шумісвистзрайонунавісногоременя-прозношеніпідшипникироликів,глухізвукиз-підклапаннихкришок-про те,щопоравідрегулюватиклапани,металевібрязканняз-підкришкиГРМможутьсигналізуватипро необхідністьскоропідтягнутиланцюг.

Колидвигунпрогрівся,оборотиповиннінаблизитисядохолостихівирівнятися.Якщооборотипомітноплавають,швидше за все,доведетьсяпочиститидросельнузаслінку,такожпроблемаможевиявитисявволюметрі абосвічках.Спробуйтерізконатиснутинагаз:якщомоторзахлинувся,та жверсія,плюс,можливо,прострілюютьвисоковольтнідротизапалювання.

Дим з вихлопної труби і його колір

Багато щопроздоров'ямотораможутьповідомитивихлопнігази.Сизийабоблакитнийдимзтрубирозповістьпро необхідністьзамінимаслос'емнихковпачків,щопризводитьдо постійнихпадіньрівнямоторногомаславсистемі-вонопотрапляєвкамерузгоряння.Аякщодопуститипару-трійкуістотнихмаслянихголодуваньмотора,можнапотрапитинакапіталку.

Білийдимзтруби-до замінипрокладокмотора,щоспричинитьйогорозбір.Уциліндрипотрапляєантифризабовода-ознакатого,щокапремонтне за горами.Виняток:димбілогокольорувзимовий часабовпершіхвилинипіслястартудвигунавважаєтьсянормою,оскільки свідчитьпро наявністьконденсатуввихлопній системі.Напрогрітомудвигунівтеплу порурокуцьогобутине повинно.

1972-articles-6-650

Якщо на вулиці тепло, а з труби клубочиться білий дим, то движок очікує ремонт

Чорний дим.Швидше за все,всерединідвигунаскупчилася великакількістьсажіабожєявніпроблемивпаливній системі.Втім,іце неостаточніпричини.Втакомувипадкукращевідмовитисявідпокупки.Винятокможутьскластидизельнідвигуни,тут,можливо,пустуєпаливнийнасосвисокоготиску.Алецедуженедешевазапчастина.

Норма-невеликахмарка парибілятрубиікрапелькиконденсатунахолостихабоблідо-сизийдимнависокихоборотах.

Покипрацюємотор,оцінитиможнаістанвипускної системи-рик,сопінняабопрострілискажутьпро проблеми,починаючивідпрокладокізакінчуючипрогнилимиелементамивипуску.

Електронна діагностика мотора

Багато щорозповістьелектроннадіагностикамотора,якуможназробитиякдилерськимсканером,такіпростимкитайськимBluetooth-пристроєм,підключившисьдодіагностичного роз'ємуOBD-II.

Найбільш часто зустрічаються несправності – вийшли з ладу каталізатор і лямбда-зонд в системі випуску. І нехай скільки б не твердили "гаражні знавці" про те, що машина і без них їде як куля, витрата палива впав мало не до нуля, не потрапляйте на подібні байки, а проведіть аргументований торг. Зіпсований або віддалений каталізатор може вийти боком під час проходження тесту на токсичність вихлопу. Крім того, керамічні нутрощі каталізатора можуть потрапити в двигун, що часом трапляється і на свіжих машинах. Відомий випадок з Kia Rio, коли людина на 100 000 км "влетіла"  у капітальний ремонт якраз з вини каталізатора. Під гарантію ця проблема не підпадає.

Щеодналегковизначаєтьсяпомилка-пропускизапалювання по певнихциліндрах.Тутваріанти:свічкизапалювання,котушки,високовольтнідроти-всецекоштує грошейівимагаєнегайноговтручання.

Тест-драйв

Самепіднавантаженнямимоторможеякпроявитисвоїкращіякості,такідискредитуватистанавтомобіляірепутаціюпродавця.Роботатандемумотор-коробка-цеважливийпоказникдоглянутостіавтомобіляійогостану.Звернутиувагупотрібнонаможливісимптоми:поштовхи,ривки,вібрацію,запахвсалоні(масло,паливо,вихлопнігази),зовнішнішумиякнасередніх,такінависокихоборотах.

Післяпоїздкитребазновузазирнутипідкапот.Якимбивилизанимдоблискумоторне був,"втомлені"сальникиабопрокладкипроявлятьсебе.

1972-articles-3-650

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти